Wednesday, January 7, 2015

တိုင္းၿပည္ပါ ေပ်ာက္မယ့္ လူေတြ ၿဖစ္ကုန္ေတာ့မယ္

Happy New Year 2015

စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ သူတို႔ အဖဲြ႔ေတြဟာ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာ ေနၾကတာ ၿဖစ္တယ္ ။ တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူေတြက အမြဲထဲက တိုင္းၿပည္ပါ ေပ်ာက္မယ့္ လူေတြ ၿဖစ္ကုန္ေတာ့မယ္ ။ 

လက္ရွိ ဒီ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရကို ဘယ္ေတာ့မွ အယံုအၾကည္ မရွိဘူး+++read more+++
By: Zawzaw Zaw