Thursday, February 28, 2013

လယ္သမားတိုက္ပြဲ မုခ်ေအာင္ရမယ္။လယ္ေတြကိုမတရားသိမ္းတဲ့ ခ႐ိုနီေတြမွန္သမွ် က်ဆံုးေစရမယ္။

ဧရာဝတီက တံုးေမာင္းေခါက္သံ (မိုးသီးဇြန္)

ဧရာ၀တီတိုင္းက ငါးသေလာက္နဲ႔ ငါးေျပမတင္ နာမည္ႀကီးတာမဟုတ္ဘူး။ လယ္သမားေတြကလဲ အစဥ္အလာႀကီးၾက ပါတယ္။ လူသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လိုတုန္ ့ျပန္ရမယ္ဆိုတာ နားလည္ၾကတယ္။ ဒီေျမေပၚမွာ အင္၀ဘုရင္ မင္း ေခါင္ေခတ္ကေန ဒီေနအထိ ဒီကန္သင္း႐ိုးေတြေပၚမွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ပေဒသရာဇတ္ေခတ္က စစ္ပြဲေတြကို အရင္းခံက ေျမယာေတာ္လွန္ေရးတမ်ဳိးပါပဲ။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ တိုက္ခဲ့ၾကတာ။ ေျမယာက စီးပြားေရးရဲ႕ေက်ာ႐ိုး ျဖစ္ေနတာကိုး၊ စီးပြားေရးစစ္ပြဲလုိ႔လဲ ေျပာလုိ႔ရတယ္။

မဆလေခတ္တေလွ်ာက္လံုးကိုလဲ လယ္သမားေတြ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတယ္။ မဆလေခတ္က ေန၀င္း တီထြင္ထားတဲ့ ေပၚလစီက လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္ရိွရမယ္ ဆိုတဲ့ ေပၚလစီျဖစ္တယ္။ လွည့္စားထားတာပါ။ လယ္သမားေတြ လယ္ ပိုင္ခြင့္ မရိွခဲ့ၾကဘူး။ လယ္ယာေျမအားလံုး ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္တာပဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္ကဘယ္သူလဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္က သူတို႔ပဲျဖစ္ေန တယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္းကို ျဖတ္ေလးျဖတ္နဲ႔ စစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉ ၉၂ ေလာက္မွာလဲ ေကအင္ယူက ဧရာ၀တီ တိုင္းကို ထိုးေဖါက္စစ္ဆင္ခဲ့တယ္။ လယ္သမားေတြ လိုက္ပါကူညီခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျပန္လာတဲ့ ကရင္ရဲေဘာ္ေတြ ေျပာျပၾက တယ္။

သူတို႔ဟာ တိုက္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳရိွၾကတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းက ရဟန္းပညာရိွနဲ ့လူပညာရိွေတြလဲထြက္တယ္။ အစဥ္အ လာႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလဲထြက္တယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းကို ေစာ္ကားတဲ့သူေတြဟာ ဧရာ၀တီကန္သင္း႐ိုးမွာ ဇာတ္သိမ္းမလွ ျဖစ္မွာပဲ။ ေနာက္ကို ခ႐ိုနီေတြခိုင္းတိုင္း မလုပ္ၾကဖို႔လိုတယ္။ မတရားတဲ့အမိန္႔ေတြကို မနာခံဖို႔လိုတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္းက လယ္သမားတိုက္ပြဲကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္လာသူကို ခုခံလိုက္တာဟာ မွန္ကန္မႈရိွတဲ့အျပင္၊ တရားမွ်တမႈလည္းရိွတယ္။

လယ္သမားတိုက္ပြဲ မုခ်ေအာင္ရမယ္။

လယ္ေတြကိုမတရားသိမ္းတဲ့ ခ႐ိုနီေတြမွန္သမွ် က်ဆံုးေစရမယ္။

(မိုးသီးဇြန္)

Read more »

World must act to end Burmese military aggression against Kachin

Press release by the Kachin Women’s Association Thailand


February 28, 2012World must act to end Burmese military aggression against Kachin


A new report by the Kachin Women’s Association Thailand (KWAT) details widespread civilian casualties from recent Burma Army offensives in Kachin areas and urges international pressure to end military aggression against the Kachin people.


“State Terror in the Kachin Hills” documents the killing or injury of 26 civilians, including women, children and the elderly, by Burma Army shelling during offensives against the Kachin Independence Army (KIA) since September 2012. Attacks have continued in the past few days, despite ongoing peace talks.


Shelling of civilians has taken place across Kachin State: in the jade mining town of Hpakant; the town of Mayan near Myitkyina; an IDP camp near Pangwa on the China border, as well as the border town of Laiza, where mortars were launched indiscriminately in an area populated by over 20,000 civilians, many of whom were internally displaced.


Burmese troops have also deliberately destroyed civilian settlements, including an IDP camp sheltering over 300 on the Shan-China border near Kyukok (Pangsai), which was torched in November 2012.


KWAT is calling for re-imposition of sanctions against the Burmese government, and for a UN-led Commission of Inquiry to investigate crimes against humanity and war crimes in Burma.


“Without international pressure, Burma’s government will continue using force to crush ethnic dissent,” said KWAT coordinator Moon Nay Li. “Even while the government is talking peace, they are launching war.”


Maps in the report show the devastating extent of the war in northern Burma, with 364 villages wholly or partially abandoned, and over 100,000 people internally displaced, most of whom have received hardly any international aid.


Despite a government announcement earlier this month that humanitarian aid would be allowed to IDPs in Kachin-controlled areas, an international aid convoy to Laiza was blocked on February 25.


The new report can be viewed on www.kachinwomen.com


Contact:
Moon Nay Li +66 (0) 85 625 1912

Read more »

ခဲတလံုးနဲ႔ လင္းဒႏွစ္ေကာင္မွန္သြားတာ

ေဖာက္ျပန္တဲ့အစိုးရေတြ တခုပဲမွတ္ထားပါ။

က်ဳပ္တို႔ ရွင္သန္ေနေသးတယ္။

မတရားမႈေတြရိွေနသေရြ႕ က်ဳပ္တို႔ သူပုန္ထေနမယ္။
က်ဳပ္တို႔ ရွင္သန္ေနေသးတယ္

“ခဲတလံုးနဲ႔ လင္းဒႏွစ္ေကာင္မွန္သြားတာ” 

ဟုတ္တယ္.. တကယ္ပဲ ခဲတလံုးနဲ႔ ၂ ေကာင္လံုးမွန္ေအာင္ ပစ္ထဲ့လိုက္တာ။

မေန႔က ဆႏၵျပသူေတြကို သမၼတ က ေခၚေတြ႔ေဆြးေႏြးဖို႔ သူ႔၀န္ႀကီး (၂) ပါး ကိုမွာတာက.. သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း ယဥ္ေက်းတယ္၊ ဒီမိုကေရစီက်တယ္လို႔ သမၼတကိုအထင္ႀကီးလြန္ရင္ လဲြလိမ့္မယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ေအာ္စလိုမွာ ဒီလိုႀကံဳမယ္လို႔ မေမ်ာ္လင့္ထားလို႔ သမၼတ ရွက္သြားတာ။ ၾကံ့ဖြတ္သမၼတ တင္မဟုတ္ဘူး၊ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံျခားေရးဌာနလည္း ေအာက္သြားတယ္။ ေနာ္ေ၀းမွာ ဆႏၵျပတာမဆန္းေပမယ့္ သိန္းစိန္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူမရိွဘူး၊ ျပည္သူက ယံုၾကည္ကိုးစားေနတယ္လို႔ အပင္းဆို႔အယံုသြင္းခံရေတာ့ ျမန္မာ့အေရး သူ၀င္႐ႈပ္ရတာကို ကိုယ့္ဖာသာအဟုတ္ထင္သြားတာ။
ဒါနဲ႔ပဲ ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ ခဲလံုးက ၾကံ့ဖြတ္လင္းဒေရာ ေအာ္စလိုအစိုးရလင္းဒေခါင္းကိုေရာ တည့္တည့္မွန္သြားတယ္။ သိပ္ရွက္သြားတယ္။ ဒါနဲ႔ ယဥ္ေက်းခ်င္ေယာင္ေဆာင္လိုက္တယ္။ ဆႏၵျပကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ေယာက္ကို အိုးနင္းခြက္နင္းရွင္းျပပါေလေရာ။ ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ ဦးရဲထြဋ္က ေလေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာင္းသားေယာင္ေဆာင္ၿပီး ထမင္းအေခ်ာင္စားေနတဲ့ ျပည္ပ သူေတာင္းစားတခ်ဳိ႕နဲ႔၊ ပညာရွင္ေယာင္ေယာင္ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲက ပုတ္သင္ညိဳေတြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ရလိုက္တာနဲ႔ ျပည္ပမွာေနသူအားလံုး သူတို႔ကို ေထာက္ခံတယ္ထင္ေနတာ။ အိမ္ျပန္လာဖို႔ အလုပ္တဲြလုပ္ဖို႔ေတာင္ (သူတို႔ပစ္ကြင္းက်ံဳးထဲ) အေရာက္ေခၚေနေသးတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားဟာ ေတာ္လွန္ေရးသတိရိွတာ သိပ္သိဟန္မတူဘူး။

သူတို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း အတိုင္အေဖာက္မညီဘူး။ ဦးစိုးသိန္းက ဦးရဲထြဋ္ အာတာမ်ားရင္ “မင္းအသာေနစမ္း” ဆိုၿပီး ေဟာက္ေသးတာ။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းေတာင္ အထက္ေအာက္ဆိုတဲ့ စိတ္မာနနဲ႔ ေလးစားမႈမထားရင္ သူတို႔ အတိုက္အခံတို႔ ရန္သူတို႔ဆိုရင္ အေသေဆာ္မယ့္ ေၾကးစားစစ္သားအက်င့္ က်ဳပ္တို႔က ေနာေၾကေနၿပီ။ 

အစိုးရတက္တာ (၂) ႏွွစ္ၾကာၿပီ။ ခုထိ လူထုကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္၊ မိုင္းနဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္တာ သူတို႔ စိတ္အေျခခံကို ျပေနတာပဲ။ ၀န္ (၂) ပါးကေတာ့ သူတို႔က ေျပာင္းခ်င္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီက ေခါင္းမာေနသလိုလို အယံုသြင္းေနေသးတာ.. ႐ိုးပါ့။ ရာစုနွစ္တ၀က္ေက်ာ္ အလိမ္ခံရတဲ့ ျပည္သူေတြက အဲဒီအထာေတြ ေနာေၾကေနၿပီ။

ကဲ စကားေၾကာရွည္တယ္။ အခ်ိန္ရရင္ ေသခ်ာေလးထပ္ေရးမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကိုယ္႔အလုပ္ ကိုယ္ဆက္လုပ္ၾက။ အျပင္က ရဲေဘာ္ေတြေရာ အထဲက ရဲေဘာ္ေတြေရာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္။ တကယ့္ ေအာင္ပဲြက တိုက္ပဲြအဆံုးသတ္မွာပဲရိွတယ္။ 

ေအး.. ျပည္ပမွာေနလို႔ သိပ္ခ်မ္းသာတယ္လို႔ အထင္ႀကီးေနသူေတြကိုလည္း ေျပာခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အျပင္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ေနတာမႈတ္ဘူး။ အသက္ရွင္ေရးရပ္တည္ေနတာ။ ပိုက္ဆံရွာေနတာမႈတ္ဘူး၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ အမွန္တရားကိုရွာေနတာ။ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္တဖက္နဲ႔ ကိုယ္ယံုၾကည္တာလုပ္ေနတယ္။ အေႂကြးေတြနဲ႔ ရုန္းကန္ေနတယ္။ သတိၱရိွရင္ အျပင္ထြက္ၿပီး လာေနၾကည့္။ ဒီက လူေတြထက္ခ်မ္းသာသူေတြ ဗမာျပည္မွာ အမ်ားႀကီး။

ေဖာက္ျပန္တဲ့အစိုးရေတြ တခုပဲမွတ္ထားပါ။

က်ဳပ္တို႔ ရွင္သန္ေနေသးတယ္။

မတရားမႈေတြရိွေနသေရြ႕ က်ဳပ္တို႔ သူပုန္ထေနမယ္။

ကိုညိဳ
(ေအာ္စလို)
က်ဳပ္တို႔ ရွင္သန္ေနေသးတယ္

“ခဲတလံုးနဲ႔ လင္းဒႏွစ္ေကာင္မွန္သြားတာ”

ဟုတ္တယ္.. တကယ္ပဲ ခဲတလံုးနဲ႔ ၂ ေကာင္လံုးမွန္ေအာင္ ပစ္ထဲ့လိုက္တာ။

မေန႔က ဆႏၵျပသူေတြကို သမၼတ က ေခၚေတြ႔ေဆြးေႏြးဖို႔ သူ႔၀န္ႀကီး (၂) ပါး ကိုမွာတာက.. သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း ယဥ္ေက်းတယ္၊ ဒီမိုကေရစီက်တယ္လို႔ သမၼတကိုအထင္ႀကီးလြန္ရင္ လဲြလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ ေအာ္စလိုမွာ ဒီလိုႀကံဳမယ္လို႔ မေမ်ာ္လင့္ထားလို႔ သမၼတ ရွက္သြားတာ။ ၾကံ့ဖြတ္သမၼတ တင္မဟုတ္ဘူး၊ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံျခားေရးဌာနလည္း ေအာက္သြားတယ္။ ေနာ္ေ၀းမွာ ဆႏၵျပတာမဆန္းေပမယ့္ သိန္းစိန္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူမရိွဘူး၊ ျပည္သူက ယံုၾကည္ကိုးစားေနတယ္လို႔ အပင္းဆို႔အယံုသြင္းခံရေတာ့ ျမန္မာ့အေရး သူ၀င္႐ႈပ္ရတာကို ကိုယ့္ဖာသာအဟုတ္ထင္သြားတာ။
ဒါနဲ႔ပဲ ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ ခဲလံုးက ၾကံ့ဖြတ္လင္းဒေရာ ေအာ္စလိုအစိုးရလင္းဒေခါင္းကိုေရာ တည့္တည့္မွန္သြားတယ္။ သိပ္ရွက္သြားတယ္။ ဒါနဲ႔ ယဥ္ေက်းခ်င္ေယာင္ေဆာင္လိုက္တယ္။ ဆႏၵျပကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ေယာက္ကို အိုးနင္းခြက္နင္းရွင္းျပပါေလေရာ။ ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ ဦးရဲထြဋ္က ေလေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရး ေက်ာင္းသားေယာင္ေဆာင္ၿပီး ထမင္းအေခ်ာင္စားေနတဲ့ ျပည္ပ သူေတာင္းစားတခ်ဳိ႕နဲ႔၊ ပညာရွင္ေယာင္ေယာင္ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲက ပုတ္သင္ညိဳေတြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ရလိုက္တာနဲ႔ ျပည္ပမွာေနသူအားလံုး သူတို႔ကို ေထာက္ခံတယ္ထင္ေနတာ။ အိမ္ျပန္လာဖို႔ အလုပ္တဲြလုပ္ဖို႔ေတာင္ (သူတို႔ပစ္ကြင္းက်ံဳးထဲ) အေရာက္ေခၚေနေသးတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားဟာ ေတာ္လွန္ေရးသတိရိွတာ သိပ္သိဟန္မတူဘူး။

သူတို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း အတိုင္အေဖာက္မညီဘူး။ ဦးစိုးသိန္းက ဦးရဲထြဋ္ အာတာမ်ားရင္ “မင္းအသာေနစမ္း” ဆိုၿပီး ေဟာက္ေသးတာ။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းေတာင္ အထက္ေအာက္ဆိုတဲ့ စိတ္မာနနဲ႔ ေလးစားမႈမထားရင္ သူတို႔ အတိုက္အခံတို႔ ရန္သူတို႔ဆိုရင္ အေသေဆာ္မယ့္ ေၾကးစားစစ္သားအက်င့္ က်ဳပ္တို႔က ေနာေၾကေနၿပီ။

အစိုးရတက္တာ (၂) ႏွွစ္ၾကာၿပီ။ ခုထိ လူထုကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္၊ မိုင္းနဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္တာ သူတို႔ စိတ္အေျခခံကို ျပေနတာပဲ။ ၀န္ (၂) ပါးကေတာ့ သူတို႔က ေျပာင္းခ်င္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီက ေခါင္းမာေနသလိုလို အယံုသြင္းေနေသးတာ.. ႐ိုးပါ့။ ရာစုနွစ္တ၀က္ေက်ာ္ အလိမ္ခံရတဲ့ ျပည္သူေတြက အဲဒီအထာေတြ ေနာေၾကေနၿပီ။

ကဲ စကားေၾကာရွည္တယ္။ အခ်ိန္ရရင္ ေသခ်ာေလးထပ္ေရးမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကိုယ္႔အလုပ္ ကိုယ္ဆက္လုပ္ၾက။ အျပင္က ရဲေဘာ္ေတြေရာ အထဲက ရဲေဘာ္ေတြေရာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္။ တကယ့္ ေအာင္ပဲြက တိုက္ပဲြအဆံုးသတ္မွာပဲရိွတယ္။

ေအး.. ျပည္ပမွာေနလို႔ သိပ္ခ်မ္းသာတယ္လို႔ အထင္ႀကီးေနသူေတြကိုလည္း ေျပာခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အျပင္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ေနတာမႈတ္ဘူး။ အသက္ရွင္ေရးရပ္တည္ေနတာ။ ပိုက္ဆံရွာေနတာမႈတ္ဘူး၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ အမွန္တရားကိုရွာေနတာ။ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္တဖက္နဲ႔ ကိုယ္ယံုၾကည္တာလုပ္ေနတယ္။ အေႂကြးေတြနဲ႔ ရုန္းကန္ေနတယ္။ သတိၱရိွရင္ အျပင္ထြက္ၿပီး လာေနၾကည့္။ ဒီက လူေတြထက္ခ်မ္းသာသူေတြ ဗမာျပည္မွာ အမ်ားႀကီး။

ေဖာက္ျပန္တဲ့အစိုးရေတြ တခုပဲမွတ္ထားပါ။

က်ဳပ္တို႔ ရွင္သန္ေနေသးတယ္။

မတရားမႈေတြရိွေနသေရြ႕ က်ဳပ္တို႔ သူပုန္ထေနမယ္။

ကိုညိဳ
(ေအာ္စလို)

Read more »

ဆႏၵျပတာ မႀကိဳက္ဘူးတဲ့လား

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အလိုမရွိ၊ အလုိမရွိ”၊ “ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အလုိမရွိ”၊ “ႀကံံ့ဖြံ႔အစိုးရ အလုိမရွိ” 

စတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကို ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြ (ဓာတ္ပံု – ထက္ေအာင္ေက်ာ္)

______________________
ေနာ္ေ၀ေရာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေအာ္စလုိရွိ ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြက ဆႏၵျပဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔ သတင္း ရထားတဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခဲြေလာက္မွာ ေအာ္စလုိၿမိဳ႕လယ္က ပါလီမန္ ရင္ျပင္ဆီ က်ေနာ္ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကို ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ကလည္း သမၼတကို သူ ယုံၾကည္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာထားဖူးအတြက္ ဒီေန႔ဆႏၵျပပဲြမွာ လူသိပ္မရွိေလာက္ဘူးလုိ႔ ထင္ထားခဲ့တာပါ။

ဒါေပမယ့္ အေျခေနက က်ေနာ္ထင္ထားသလုိ မဟုတ္။ လူအင္အား ၅၀ နီးပါးအထိ ပါလီမန္ရင္ျပင္ေရွ႕မွာ ေရာက္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ KIA (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္) အလံေတြ၊ KNU (ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း႐ံုး) အလံေတြ ကိုင္ထားၿပီး ကခ်င္ရုိးရာ၀တ္စုံ၊ ကရင္ရုိးရာ၀တ္စုံေတြ၊ အေအးဒဏ္ကုိ ကာနုိင္မယ့္ ထူထဲတဲ့ နွင္းကာ၀တ္စုံေတြနဲ႔။

ညေန ၄ နာရီေလာက္မွာေတာ့ သမၼတ တည္းခုိတဲ့ Continental ဟုိတယ္ရွိရာ ဆီ ခ်ီတက္ဖုိ႔ ျပင္ၾကပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ဆုိရင္ နုိင္ငံေတာ္ဧည့္သည္အျဖစ္ ေရာက္လာၾကတဲ့ နုိင္ငံတကာ အစိုးရအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဒီပါလီမန္ေရွ႕က Grand Hotel မွာ တည္းခုိေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာသမၼတက်မွ ဘာလုိ႔ ဒီဟုိတယ္မွာ မတည္းဘဲ ခပ္လွမ္းလွမ္းက Continental မွာ သြားတည္းသလဲ မသိပါ။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာတုန္းကလည္း Grand Hotel မွာပဲ တည္းပါတယ္)။

ေနာက္ထပ္ ထူးျခားခ်က္တခုကေတာ့ နုိင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္ေတြ တရား၀င္ အလည္အပတ္လာရင္ နွစ္နုိင္ငံအလံေတြ တလြင့္လြင့္ လႊင့္တင္ထားေလ့ရွိတဲ့ နန္းေတာ္၊ ပါလီမန္နဲ႔ ဘူတာႀကီး တေလွ်ာက္က အထင္ကရ လမ္းမၾကီး Karl Johans တေလ်ာက္ အလံတုိင္ေတြမွာ ဘာအလံမွ တင္ထားတာ မေတြ႔ရပါ။

ဒီလုိနဲ႔ ပါလီမန္၊ Karl Johans လမ္းမ၊ Grand Hotel ေတြနဲ႔ ခပ္လွမ္းလွမ္းက Continental ဟုိတယ္ဆီ ဒီ လူအုပ္ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႕ ေအာ္ဟစ္ခ်ီတက္ၾကပါတယ္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အလိုမရွိ၊ အလုိမရွိ”၊ “ဦးသိန္စိန္ အစိုးရ အလုိမရွိ”၊ “ႀကံံ့ဖြံ႔အစိုးရ အလုိမရွိ” စတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကို ေအာ္ဟစ္ခ်ီတက္လာတဲ့ လူအုပ္ ဟုိတယ္ေရွ႕နား ေရာက္ေတာ့ ရဲကား ၃ စီးေလာက္ လုံျခံဳေရးအတြက္ ေနရာယူထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဟုိတယ္ေရွ့မွာ ဒီလူအုပ္ ေၾကြးေၾကာ္သံ ေအာ္ေနေပမယ့္ ဟိုတယ္ထဲမွာ သမၼတ ရွိေနပုံမရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သိပ္မၾကာပါ။ ဆႏၵျပပဲြ ၁၅ မိနစ္ေလာက္အတြင္း သမၼတယာဥ္တန္း ဟုိတယ္ေရွ႕ ေရာက္လာပါတယ္။ ရဲ ေတြအေတာ္ အလုပ္ရႈပ္သြားျပီး ဆႏၵျပသူေတြရဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကလည္း ကားသံေတြကို လႊမ္းမုိးတဲ့အထိ ဆူညံသြားပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဆႏၵျပေနသူေတြဖက္ကုိ လွည့္ေတာင္မၾကည့္ဘဲ ဟုိတယ္ထဲ တန္း၀င္သြားပါတယ္။ တခါ သူေနာက္မွာ လုိက္လာၾကတဲ့ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္း၊ သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္နဲ႔ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔ကလည္း ဆႏၵျပပဲြကုိ မသိမသာ လွမ္းၾကည့္ေပမယ့္ ဘာမွမေျပာဘဲ ဟုိတယ္ထဲ လိုက္၀င္ၾကပါတယ္။

ဟုိတယ္ေရွ႕ ကားလမ္းတဖက္ကမ္းမွာေတာ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြက ဆူညံဆဲ။ ကခ်င္၊ ကရင္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အတူ ျပည္ပေရာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြဟာ ေႂကြးေၾကာ္သံ ေအာ္လုိက္၊ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြ၀င္ သီခ်င္းေတြ သီဆုိလုိက္နဲ႔။

ထူးထူးျခားျခား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတးသံရွင္ ကိုမြန္းေအာင္လည္း ဒီေန႔ပြဲကို လာေရာက္ပူးေပါင္းျပီး ဂီတာတီး သီခ်င္းဆုိတဲ့အျပင္ စကားပါ ေျပာပါတယ္။

“သမၼတ ေရာက္တဲ႔ေနရာတိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြက ဆႏၵျပရမယ္။ သူတို႔ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ဒီနည္းနဲ႔ တြန္းပို႔ရမယ္” လုိ႔ ကိုမြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ဒီထက္ ပုိထူးျခားတာကေတာ့ အရင္ ဆႏၵျပပဲြေတြမွာ သတင္းလာယူေနၾက ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ DVB ကို မေတြ႔ရဘဲ ေနျပည္ေတာ္ အေျခစုိက္ Sky Net ကိုသာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သမၼတနဲ႔အတူ ျပည္တြင္း မီဒီယာ တခ်ဳိ႕လုိက္ပါလာျပီး ကိုမြန္းေအာင္ရဲ့ “ေသြးမုန္တုိင္း” သီခ်င္းကို အမိအရ ရုိက္ယူေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလည္း အေသအခ်ာ အင္တာဗ်ဳး လုပ္ပါတယ္။

ဆႏၵျပပဲြ အရွိန္ေကာင္းတုန္းမွာပဲ သမၼတ ယာဥ္တန္းနဲ႔အတူ ပါလာတဲ့ ေနာ္ေ၀ နုိင္ငံျခားေရးဌာမွ အရာရွိတခ်ဳိ႕ ဆႏၵျပေနသူေတြဆီ ေရာက္လာျပီး ကိုယ္စားလွယ္နွစ္ဦးကို ဖိတ္ေခၚကာ ဟုိတယ္ထဲ ၀င္သြားပါတယ္။

တနာရီေက်ာ္ၾကာ ဆႏၵျပပဲြ အၿပီးမွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္နွစ္ဦး ဟုိတယ္ထဲက ျပန္ထြက္လာပါတယ္။ သမၼတရံုး၀န္ၾကီး ဦးစုိးသိန္းနဲ႔ သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္တုိ႔က သူတုိ႔နွစ္ဦးကုိ လက္ခံေတြ႔ဆုံၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရဲ့ တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ ျမန္ျပည္တခြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ရွင္းျပခဲ့တယ္လုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္နွစ္ဦးက ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

“ဘာလုိ႔ ဒီမွာဆႏၵျပေနလဲ၊ ေနျပည္ေတာ္အထိ လာ ေလ့လာၾကေလ” လုိ႔ ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္းက ဖိတ္ေခၚတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ တုိးတက္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို အျပင္ကလူေတြက မသိလုိ႔ အခုလုိ ဆႏၵျပေနတာ ျဖစ္နုိင္တယ္ဆုိျပီး ေနာ္ေ၀ နုိင္ငံျခားေရးဌာနက အရာရွိေတြကို ၀န္ႀကီးက ေျပာတယ္လုိ႔ လည္း သူတုိ႔က ဆုိပါတယ္။

“ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျပာင္းမေျပာင္းေတာ့ မသိဘူး။ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မလက္တို ေက်းရြာမွာေတာ့ ရဲက ေသနတ္နဲ႔ပစ္လို႔ လယ္သမား ၆ ေယာက္ ေဆးရံုတင္လုိက္ရတယ္” ဆုိၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာလုိက္တဲ့အခါ ၀န္ႀကီးနွစ္ဦး မ်က္စိမ်က္နွာ ပ်က္သြားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ေနာ္ေ၀ နုိင္ငံျခားေရးဌာနက အရာရွိေတြလည္း တအံတၾသျဖစ္သြားၿပီး “ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ဒီလုိျဖစ္ေနဆဲလား” လုိ႔ ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကို ေမးျမန္းခဲ့တယ္လုိ႔ သူတုိ႔က ျပန္ရွင္းျပပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ေရးအေၾကာင္း ေမးတဲ့အခါ ေလာေလာဆယ္ မလြယ္ေသးတဲ့အေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို သိပ္မလုိလားတဲ့အတြက္ သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔က လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိျပီး ဦးစုိးသိန္းက ေျပာတယ္လုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္နွစ္ဦးက ျပန္ေျပာ ျပခဲ့ပါတယ္။

တခါ ဒီလုိျပင္ရခက္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံဟာ လက္ရွိအစိုးရက ဆဲြထားတာ မဟုတ္ဘူး၊ အရင္ အစိုးရေဟာင္းက ဆဲြထားတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခါ လယ္ယာသမားေတြ အပစ္ခံရတဲ့ကိစၥဟာ အရင္အစုိးရေခတ္က လယ္ေတြသိမ္းထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္၊ အခု အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ သိမ္းဆည္းလယ္ေတြကို လယ္သမား လက္ထဲျပန္အပ္နုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္လုိ႔ ၀န္ၾကီးနွစ္ပါးက ရွင္းျပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကခ်င္နယ္မွာ စစ္ပဲြရပ္ေရးအပါ၀င္ တနုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ တုိင္းရင္းသား အားလုံး ပါ၀င္နုိင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျဖစ္လာေအာင္လည္း သူတုိ႔အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ၀န္ၾကီးေတြက ေျပာေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

ဦးရဲထြဋ္က သူ႔ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္မွာ ဆႏၵျပပြဲအေၾကာင္းနဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ဆံုတဲ့အေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ၿပီး “ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ကို အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကို ဆႏၵျပေနရံုနဲ႔ လုပ္လို႔မရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ ကိုယ္တုိင္ ၀င္ပါၿပီး ႏုိင္ငံထဲမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ ၀ိုင္းႀကိဳးစားဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံဟာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ျမန္ျမန္သြားႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔လိုေၾကာင္း ရွင္းျပ ခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေရးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္ျပီး “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားမွာ သေဘာမတူတာေတြ ရိွေနသည့္တုိင္ေအာင္ ဒီလို ထုိင္ျပီး စကားေျပာဆို ေဆြးေႏြးတာကိုက သမၼတႀကီးေျပာတဲ့ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေနျပီ ဆိုတာကို ထပ္မံ သက္ေသျပလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

ကုိယ္စားနွစ္ဦး ျပန္ေျပာျပသမွ်အတုိင္းဆုိရင္ သမၼတနဲ႔ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔က ဒီလုိ ဆႏၵျပတာကို မႀကိဳက္ဘူးဆုိပဲ။ သူတုိ႔ဟာ အရင္ကလုိ စစ္အစိုးရ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္ေနျပီ။ လူအမ်ားစုက ႀကိဳက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လည္း ပါလီမန္ထဲ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိ ဆႏၵျပဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ တြက္ဆထားတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

တကယ္တမ္း ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဆႏၵျပေနတာဟာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြခ်ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဧရာ၀တီတုိင္း မအူပင္ျမိဳနယ္က လယ္သမားေတြလည္း သူတုိ႔လယ္ ျပန္ရေရးအတြက္ ဆႏၵျပတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ စက္ရံု အလုပ္ရံုေတြက အလုပ္သမားေတြလည္း လုပ္အားခ တုိးရဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးရဖုိ႔ ဆႏၵျပေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ မုံရြာ လက္ပံေတာင္းက ေဒသခံေတြကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀ေတြ ဆုံးရံႈးမခံနုိင္လုိ႔ ဆႏၵျပေနၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ တနုိင္ငံလုံးမွာ စစ္ပဲြေတြရပ္ဖုိ႔အတြက္ ရန္ကုန္ကေန လုိင္ဇာအထိ တန္းစီလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပၾကတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဟံသာဝတီ ကားပြဲစားတန္းကေတာင္ သူတို႔ လုပ္ကြင္းလုပ္ကြက္ ဟန္မပ်က္သြားရေအာင္ ဆႏၵျပၾကတာပဲ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္လုိ႔ အစိုးရက ေျပာေနေပမယ့္ ေနာက္ထပ္လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေနဆဲဆုိတာကို ဒီဆႏၵျပပဲြေတြက ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတာ မဟုတ္လား။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတယ္ဆုိတာဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ပဲ မဟုတ္ပါလား။
_________________________________
Irrawady - 27-2-2013
Ref: http://burma.irrawaddy.org/archives/34595#.US20_9FiIDM.facebook
(စာေရးသူသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ေက်ာင္းသားလက္နက္ကိုင္ ABSDF အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းျဖစ္ျပီး DVB ၏ သတင္းေထာက္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္)

Read more »

လြတ္လပ္မႈဆိုတာ ဖိႏွိပ္မႈထက္ ပိုၿပီး အကုန္အက် သက္သာတယ္

"ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို လြတ္လပ္မႈဆိုတာ ဖိႏွိပ္မႈထက္ ပိုၿပီး အကုန္အက် သက္သာတယ္" (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္ တူးတူး -Desmond Tutu )

Read more »

ပင္လံု ခ်စ္သူ


             Kachin lap 1 = Myen lap 1 ???????
Myitrum Manang ni, “Panglung Chit Thu” ngu ai, M Ga Shagawp gawp dat ai yaw. Htingbu Miwa ni gaw, 2011ning majan bai byin wa ai shaloi mung, hpyen modo 500 M ni hpe garum jaw sai lam yawng chye saga ai re, Ya mung hpyen modo 100 Shwili kaw du taw sai. 600 du hkra garum na re lam chye lu ai. Dai modo ni hpe wa gau la na M driver marai 150 mung Shwili kaw du taw sai lam na chye lu ai. Anhte hpe mung Kunming kaw bawngban hpawng lawan ladan galaw na shadut ai lam chye lu ai. Htingbu ndai ni hpe mai kam na kun i? JIC gaw bawnu n dep mat sai law. KK hpe sha awmdawm ap da sai.
JIC

Read more »

ပေလာင္ေက်း႐ြာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ ….


ရြာသူရြာသားအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္ နက္လာတယ္ ဆိုတာထက္၊ ငတ္သထက္ ငတ္လာၾကတာမို႔ မိမိတို႔ရြာအနီးက ဒီေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ၾကဖို႔ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ က်မတို႔ဒီေန႔မနက္မွာ မအူပင္ေဆး႐ုံႀကီးကို ေရာက္ပါတယ္။ ဒဏ္ရာရထားတာေတြ၊အ႐ုိက္ခံထားရတာေတြက မၾကည့္ရက္စရာပါ။ မေန႔ညေနက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဒီေန႔မနက္မွာ က်မတို႔တေတြ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေနရာအထိ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ လံုး၀ေျပလည္သြားပါၿပီလို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာ မေန႔ကလို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေအာင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ က်မသိခဲ့ရသမွ် ျဖစ္စဥ္ကို တင္ျပပါ့မယ္။ဒါေပမယ့္ က်မေျပာသမွ်သာလွ်င္ ဧကန္ျဖစ္ရပ္မွန္လို႔ေတာ့ တစ္ထစ္ခ် မယူဆေစလိုပါဘူး။ ဒီ့ထက္ပိုမို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေမးျမန္းစံုစမ္းခြင့္၊သိရွိခြင့္ရဦးမယ္ဆိုရင္ ဒီ့ထက္ပိုမိုတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဇာတ္လမ္းအစကေတာ့ ၂၀၀၆ခုႏွစ္က၊မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေန စတင္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ပါ။ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊မလက္တိုေက်း႐ြာအုပ္စု၊ပေလာင္ေက်း႐ြာအနီးရိွ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းအမ်ားစုနဲ႔ ပိုင္ရွင္ရွိလယ္ေျမအခ်ဳိ႕အပါ၀င္ လယ္ေျမဧက(၅၅၀၀)ကို ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ေျမာင္းေဖာ္ဖို႔ဆိုၿပီး တရားမ၀င္ သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရဆိုးစြန္႔ေျမာင္းစီမံကိန္းအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ေျမက အနည္းအက်ဥ္းသာျဖစ္ၿပီး၊ ေျမအမ်ားစုကေတာ့ ေဒါက္တာဦးျမင့္စိန္ရဲ႕ Orchard Company ပိုင္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဆိုပါေျမေတြမွာ ဘာလုပ္ငန္းမွ ႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ကိုင္တာမေတြ႔ျမင္ရေပမယ့္ ထူးဆန္းတဲ့ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကိုေတာ့ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေျမြေတြနဲ႔ၾကြက္ေတြ ေမြးျမဴတယ္ဆိုတာပါပဲ။ သိမ္းယူထားခဲ့တဲ့ ေျမအမ်ားစုဟာ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြအျဖစ္ပဲရွိေနၿပီး ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြသာ ဖံုးလႊမ္းေနခဲ့ပါတယ္။ လယ္ေျမအသိမ္းခံခဲ့ရသူေတြအပါ၀င္၊ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္ နက္လာတယ္ဆိုတာထက္၊ငတ္သထက္ ငတ္လာၾကတာမို႔ မိမိတို႔ရြာအနီးက ဒီေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ၾကဖို႔ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ့ လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ တရားဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာ၀န္ရွိသူေတြကိုယ္တိုင္က တရားလက္လြတ္ လုပ္လာတဲ့အခါ၊ မိမိတို႔အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ တျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိေတာ့တဲ့ အငတ္ေဘးဆိုက္ေနသူေတြက တရားဥပေဒဆိုတာကို အေလးမထားႏိုင္ေတာ့တာ ဘယ္လိုအျပစ္ဆို၀့ံၾကမလဲ။ ဒီေတာ့ ကုမၼဏီပိုင္ဆိုတဲ့ေျမလြတ္ေတြထဲမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္း ႏွစ္ဧကေလာက္အေပၚမွာရွိေနတဲ့ ခ်ဳံႏြယ္ေတြကို ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းၾကပါတယ္။ ခ်ဳံႏြယ္ေတြ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းၾကသူ ရြာသားေတြကို ရဲတပ္ဖြဲက လာေရာက္တားျမစ္ၿပီး၊ ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္သူေတြအျဖစ္ ကုမၼဏီက အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း အသိေပးပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာ တျခားနည္းလမ္း မရွိေတာ့တဲ့ ရြာသားေတြအတြက္ကေတာ့ ေသမထူးေနမထူး ျဖစ္ေနရၿပီမို႔ ေနာက္ဆုတ္စရာလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။တရားဥပေဒဆိုတာထက္ မွ်တမႈကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္မိၾကတယ္။ ဒါက အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အေျခခံဇာတ္ပ်ဳိးပါ။ မေန႔ကေန႔လည္ မွာေတာ့ အေရးေပၚအေျခအေန ပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ရြာသားေတြကို ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ထားတဲ့လယ္ေျမေတြကေန ေနာက္ဆုတ္ၾကဖို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အသံခ်ဲ႔စက္နဲ႔ေၾကညာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွမဆုတ္ခြာၾကတဲ့အျပင္ ရြာထဲက က်န္ရွိေနသူေတြပါ ထပ္မံေရာက္ရွိလာၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ခေလးငယ္ေတြပါ ပါ၀င္လာၾကပါတယ္။ စုစုေပါင္းရြာသူရြာသားေတြ(၅၀၀)ေက်ာ္ ေလာက္ျဖစ္လာၿပီး၊ တစ္ဖက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက(၂၀၀)ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကလည္း ေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေရွ႕ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေရႊ႕လာေနၾကတာပါ။ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေရွ႕မတိုးၾကဖို႔ အသံခ်ဲ႔စက္နဲ႔ေအာ္ေတာ့၊ရြာသားေတြကလည္း မင္းတို႔ေရွ႕မတိုးရင္ ငါတို႔လည္း မတိုးဘူးလို႔ သံၿပိဳင္ေအာ္ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ မရပ္ၾကေတာ့ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကၽြံမိၾကတာပါပဲ။ရြာသူရြာသားေတြဖက္က စတင္က်ဴးလြန္တယ္၊ကိုေမာင္စိုးဆိုတဲ့လူက ဓားနဲ႔စတင္တိုက္ခိုက္တယ္ဆိုတာ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုးမိၾကေတာ့ ေရွ႕ဆံုးက ရြာသားေတြက လမ္းဖယ္ေပးလိုက္ၾကတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္(၃၀)ေလာက္က လူအုပ္ထဲ ေရာက္သြားတယ္။ ႐ုတ္႐ုတ္ ႐ုတ္႐ုတ္ျဖစ္ေတာ့ ေနာက္ကအမ်ဳိးသမီးေတြက ေရွ႕တိုးလာၾကတယ္။ အဲဒီ့မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္က ႏွမသားခ်င္းမစာနာဘဲ (နင္တို႔မိန္းမေတြဟာ ငါတို႔ေယာက်္ားေတြရဲ႕ေအာက္မွာပဲရွိတယ္ဆိုၿပီး)႐ုိင္းျပစြာေျပာဆိုေတာ့ မမူမူ၀င္းဆိုတဲ့အမ်ဳိးသမီးက နင္ မမိုက္႐ုိင္းနဲ႔ဆိုၿပီး ၀င္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဆဲဆိုတဲ့ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္က သူ႔ကို ျပန္ေျပာရပါ့မလားဆိုၿပီး မမူမူ၀င္းကို လက္ကကိုင္လာတဲ့ နံပါတ္တုတ္နဲ႔႐ိုက္ပါတယ္။ ဒါကိုျမင္ေတာ့ လူငယ္ေတြက သည္းညည္းခံၿပီး မေနသာေတာ့ပဲ ၀င္ေရာက္႐ုိက္ႏွက္ ထိုးခုတ္မႈေတြ စတင္ျဖစ္ပြားရတာပါပဲ။ ဒီလို႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ေတြျဖစ္ၿပီဆိုေတာ့ ေသနတ္ပါလာပါတယ္။ အခ်က္ေပါင္း(၁၅၀)ေလာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္လို႔ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။ မိုးေပၚေထာင္ၿပီးပစ္တာ ဟုတ္မဟုတ္ကေတာ့ ေဆး႐ုံမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ လယ္သမားေတြက သက္ေသခံၾကပါလိမ့္မယ္။ စတင္ဆဲဆိုခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္လို႔ ယူဆရသူကေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ဓားဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားရွာပါၿပီ။သူတို႔လက္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းလည္း ရြာသားေတြက ၀န္ခံပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ရြာသူရြာသားေတြအမ်ားစုက ရြာထဲကို မျပန္ရဲၾကပါဘူး။ငတ္လို႔ လယ္ေျမေတြ ၀င္လုမိတာပါလို႔လည္း က်မကို ၀န္ခံၾကရွာ ပါတယ္။ က်မစကားကိုလည္း နားေထာင္ပါ့မယ္တဲ့။ တစ္ခုပါပဲတဲ့။သူတို႔ရြာထဲ ျပန္၀င္ရင္ မဖမ္းပါဘူး၊အေရးမယူပါဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ အစ္မတာ၀န္ယူေပးပါတဲ့။ က်မ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း ညွိႏႈိင္းၾကည့္ပါေသးတယ္။တာ၀န္ရွိသူေတြက(တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားတာမို႔ ဥပေဒအရပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါတဲ့)။ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ရြာထဲျပန္လာဖို႔ေတာ့ က်မ မတိုက္တြန္းခဲ့ႏိုင္ပါဘူး။
Photos: 8

Read more »

အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၏ သားေကာင္မ်ား

Kachin Duwa
Posted: 26 Feb 2013 07:15 PM PST

(ဒီစာစုေလးက ၂၀၁၂ ဇြန္လ ရခုိင္အေရးအခင္း စျဖင့္တုန္းက ေရးထားတဲ့ စာစုေလးပါ။ ၾကာၿပီ ဆုိေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဆင္ျခင္ႏုိင္ေအာင္ သုံးသပ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ၿပီးေတာ့၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥ၊ ၿပီးေတာ့ သာေကတ၊ ၿပီးေတာ့ မအူပင္။ တုိင္းရင္းသားသတ္ပဲြေတြကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတဲြႀကီး ဆုိေတာ့ မၿပီးေသးဘူး။)

ရခုိင္ကိစၥဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး လူေျပာမ်ားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ (issue) ျဖစ္ၿပီး အသိမ္းအေစာင္း မခံတဲ့ျပႆနာ လုိ႔ျမင္ပါသည္။ တင္ထားသမွ် သတင္း၊ ဓါတ္ပုံတုိင္းကုိ ဖတ္ၿပီး comment မ်ားကုိဆက္ဖတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလီိလူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ မေက်နပ္သံ နွင့္ ဘဂၤလီိဖက္မွ တုံ႕ျပန္သံမ်ား ႏွစ္ဖက္စလုံးက အားလုံးလုိလုိ သတ္ေဟ့၊ ျဖတ္ေဟ့၊ ခ်ေဟ့၊ ဆုိတဲ့ ညာသံေပး ေနတာ ကုိ ေတြ႕ေတာ့ ငယ္ငယ္တုန္းက အျဖစ္ေလးေတြ ျမင္ေယာင္ေနမိသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ရြာနားမွာ စစ္ျဖစ္ေတာ့ ဗမာ စစ္သားေတြ ရြာထဲ၀င္တာနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ညာသံေပးၾကတယ္။ "ငါလုိးမသားေတြ ခ် ခ်ကြာ. အလြတ္မထားနဲ႔... အားလုံး သတ္ပစ္ကြာ... ရွဳပ္တယ္..." ဆုိၿပီးက်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕လူႀကီးသူမေ
တြ... လူလတ္ပုိင္းေတြကုိ စုထားၿပီး က်ိန္းေမာင္းေနတဲ့ အသံ နားထဲ ၾကားေနရသလုိ ခံစားရသည္။

အထူး သျဖင့္ NLD ရဲ႕ 'ရွဥ့္လဲ ေလွ်ာက္သာ ပ်ားလဲစဲြသာ' သဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ အားမလုိ အားမရ ျဖစ္ေနတာ ကုိလဲ ေတြ႕ရသည္။ တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ NLD ကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ အားေပးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဒီတခါမွာေတာ့ NLD ကုိ အျပစ္တင္ၾကသည္။ ဘဂၤလီိမ်ား ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား မဆန္႔က်င္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေ၀ဖန္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ဆုိ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ နုိင္ငံရပ္ျခား မွာ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား၊ ပညာစည္းပူးေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္၊ ျမန္မာ နုိင္ငံသား (က်ေနာ္အပါအ၀င္) အမ်ားပုိင္းသည္ လူလူခ်င္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အေပၚ တုံ႕ျပန္တဲ့ေနရာ မွာ ျပန္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ တုံ႔ျပန္ရန္ ပုိအားသန္သည္။ လူကုိယ္တုိင္ မပါခ်င္ေတာင္မွ အနဲဆုံး အားေပးအားေျမာက္ လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပတတ္တာေတြ႕ရသည္။

ဒီေနရာမွာ ျမန္မာျပည္က ဒႆနိကေဗဒ ပါေမာကၡ ဆရာ တစ္ပါး နီတိ ဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚပုိင္း ပုိ႔ခ် ခ်ိန္မွာ သူ႔အေတြ႕အႀကဳံ ေဖါက္သည္ ခ်ျပတာ သတိရသည္။
သူအေမရိက မွာ ပညာေတာ္သင္သြားေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ တေန႔ေတာ့ သူတုိ႔ ေက်ာင္းသား အဖဲြ႕ေတြ အုပ္စုဖဲြ႕ၿပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခကုိ သြားေပ်ာ္ၾကပါသတဲ့။ ညေနေစာင္း ေန၀င္ခ်ိန္၊ ေမွာင္ရိပ္သန္းလာေတာ့၊ သူတုိ႔တည္းခုိတဲ့ ေနရာ အသီးသီးျပန္ၾကတယ္။ အဲဒီခ်ိန္မွာ အမ်ဳိ္းသမီး တစ္ေယာက္ ျပႆနာ တက္ေနတယ္၊ အခန္းေသာ့နဲ႔ ပုိက္ဆံအိပ္ပါ အကုန္ လုယက္သူ တစ္ေယာက္ လက္ထဲပါသြားၿပီ၊ ဆုိေတာ့ သူလဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ သတင္းေမးရေအာင္ သူ႕ဆီသြားတယ္ (သူတုိ႔နဲ႔ အတန္းတူထဲကမုိ႔ ခင္တာလဲပါတယ္)။ လူမည္း တစ္ေယာက္က ေျပးလာၿပီး သူ႔လက္ထဲက လုသြားတယ္၊ လုိ႔ သူ႔ကုိ ေျပာျပေတာ့ သူက ျမန္မာပီပီ၊ ဟာ.... ဟုိလုိမလုပ္လုိက္ဘူးလား... ဒီလုိမလုပ္လုိက္ဘူးလား... ဒါမ်ဳိ္း (လက္နက္) မေဆာင္ထားဘူးလား.... ငါသာဆုိ ဒီလုိလုပ္လုိက္ၿပီ... ဆုိၿပီး အားရ ပါးရ ပညာေပးေတာ့... အဲဒီအမ်ဳိးသမီးရဲ႕... စကားတခြန္းထဲနဲ႔ သူလဲ ရွက္ရွက္နဲ႔ ေခါက္ျပန္ခဲ့ပါ သတဲ့။။။ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးေျပာတာက "က်မ တခါမွ ဒါမ်ဳိး ျပန္ခ်ဲဘုိ႔ တုိက္တြန္းတာ မခံရ ဖူးေတာ့ ျပန္ခ်ဲလုိက္ရေကာင္းမွန္း မသိလုိက္ဘူး" တဲ့။

က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံမွာက ငယ္စဥ္ကတည္းက အတန္းထဲမွာ ဖုိက္တင္ ခ်မယ္ဆုိရင္ အတန္းေဖၚေတြ ေျမာက္ေပးတယ္။ ေၾကာက္သလား... အလကားလူ... ငေၾကာင္... ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ပဲ ႀကီးလာေတာ့... ခ်မယ္.. ထုိးမယ္... ႀကိတ္မယ္..... ဆုိၿပီး ေျပာနုိင္တဲ့လူမွ၊ သတၱိ ရွိ၊ လူစင္မီတဲ့ေယာက္်ား၊ လူလားေျမာက္တဲ့အလား ထင္တတ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းေန ကေလးမ်ား ဒီလုိ စိတ္ထား ေမြးရျခင္းကလဲ ပတ္၀န္းက်င္ ရဲ႕ သြန္သင္မႈ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္နုိင္သည္။

ညတုိင္းညတုိင္း TV ထဲမွ စစ္ခ်ီေတး၊ စစ္သည္ေတး ထုတ္လြင့္ခ်က္သည္ပင္လွ်င္၊ ကေလးမ်ားကုိ တုိက္ရဲ ခုိက္ရဲတဲ့လူ ျဖစ္ေအာင္ (၀ါ) အၾကမ္းဖက္ရဲေအာင္ သင္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ်ားနုိင္ငံေတြမွာ ၿမဳိ႕ထဲ စစ္၀တ္စုံ၀တ္ စစ္သားေတြ ကားစီးၿပီး သြားရင္ လူမျမင္ေအာင္ တကားလုံး ဖုံးၿပီးမွ သြားရပါတယ္။ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းထားတာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ေသနတ္ႀကီး ေရွ႕က တကားကားနဲ႔ လာတမွ်ကားေတြ အကုန္ရပ္ေပး၊ ေက်ာင္းေရွ႕မေရွာင္၊ ကေလးမ်ား အားက်ေအာင္ လုပ္ျပေလ့ရွိေတာ့ စစ္ဗုိလ္လုပ္ခ်င္တဲ့ ကေလးေတြမ်ားလာတယ္။ တုိင္းျပည္ခ်စ္လုိ႔ စစ္ထဲ၀င္တယ္ ဆုိတာထက္ သနတ္ေလး တကားကားနဲ႔ လူတကာထုတ္ျပရတာ အားက်လုိ႔၀င္တာ ပုိမ်ားပါတယ္။ ဒီထက္ပုိဆုိးတာက စစ္ဗုိလ္လုပ္ရင္ ႀကီးပြါးတာျမင္လုိ႔ပဲ။ တကယ္ေတာ့ စိတ္ဓါတ္အေျခခံ (Moral Quality) က်ဆင္းေနျခင္းျဖစ္တယ္ ဆုိတာ မည္သူကမွ သတိထားမိဟန္မတူ။ ရုိင္းစုိင္းေသာ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း တည္ေဆာက္လုိ႔မရပါ။ ဂ်ာမဏီ လူမ်ဳိးမ်ား ဘယ္ေလာက္ပင္ သိပၸံ အတတ္ပညာ တုိးတက္ ေနေစကာမူ၊ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေျခာက္သန္းေက်ာ္ သတ္လုိက္ျခင္းသည္ ဒီေန႔ထိ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးမ်ား အမွန္တကယ္ ယဥ္ေက်းပါရဲ႕လား ဆုိတဲ့ ေမခြန္း အထုတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အဲဒီလူမ်ဳိးရဲ႕ ဘာသာ တရား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေၾကာင္း ထုတ္ႀကြားေနေစကာမူ၊ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အမူအက်င့္သည္ သူ႔ရဲ႕ လူမႈ၀န္းက်င္ ကုိ ကုိယ္စားျပဳေနသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ကုိ အလုိလုိ သြန္သင္ျခင္း ခံထားရတဲ့ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီလား ?

ဒါေၾကာင့္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတာမွန္သည္၊ "ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ သိကၡာရွိမႈအတြက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ လုပ္ေစခ်င္တယ္။" ဒီေနရာမွာ "သိကၡာ" ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အေရးႀကီးလာသည္။ ေဒၚစုေျပာေသာ "သိကၡာ" နဲ႔ စစ္အုပ္စု ေျပာေျပာေနတဲ့ နုိင္ငံ့ ဂုဏ္ "သိကၡာ" မွာ ကဲြျပားတဲ့ အျမင္သေဘာထား ရွိနုိင္သည္။ ေဒၚစု ေျပာခ်င္တာက "လူသားဆန္တဲ့ သိကၡာ"၊ စစ္အုပ္စု ေျပာေနတာ "တုိက္ရဲ ခုိက္ရဲ (၀ါ) သတ္ရဲတဲ့ သိကၡာ"။
ဒီေနရာမွာ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ ဆရာႀကီး တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ Ralph W. Sockman ရဲ႕ အဆုိအမိန္႔ တခုနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ ပါရေစ။

"ဇြဲသတၱိ စမ္းသပ္ျခင္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔ လူနည္းစုျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လာတယ္၊ စိတ္ရွည္သီးခံျခင္း ကုိ စမ္းသပ္ျခင္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔ လူမ်ားစု ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လာတယ္။"
“The test of courage comes when we are in the minority. The test of tolerance comes when we are in the majority.”

Read more »

Wednesday, February 27, 2013

UN လက္ေအာက္ခံ ICRC ကမာၻ ့ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ ့လိုင္ဇာ သို ့ေရာက္ျပီ

Jade Land's photo.
UN လက္ေအာက္ခံ ICRC ကမာၻ ့ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ ့လိုင္ဇာ သို ့ေရာက္ျပီ 

February 27,2013 by Myu tsaw kasa 

ယမန္ေန ့က လဂ်ားယန္ မွ အစိုးရတပ္မ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္မေပးေသာ ေႀကာင့္ လွည့္ျပန္သြားရေသာ ကမာၻ ့ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ ့မ်ား ဗန္းေမာ္ -လြယ္ဂ်ယ္ - မိုင္ဂ်ာယန္ လမ္းေႀကာင္းဘက္မွ တဆင့္ လိုင္ဇာ သို ့မေန ့က ေရာက္ရိွသြားျပီျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား နွင့္ လိုင္ဇာေဆးရုံ မ်ား သို ့သြားေရာက္ အားေပးႀကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။ 

 Feb 26, 2013 ya hta Mungkan Wunpawng Hpung (UN) Npu na (ICRC) International Committee Of The Red Cross) hpung ni myen asuya dap a hkum pat ai kata kaw na jahtum e Laiza de Lu shang sai lam na chye lu ai. Manmaw Loije lam Maija Yang maga hku gayin shang wa ai re lam na chye lu ai, ndai hpung hta myen mung kata na ICRC magan gun nkau hte maigan mungdan shara shagu na ICRC magma gun ni, tsi sara wun (doctors) ni mung shang lawm ai lam na chye lu ai.

Laiza gaiwang kata na tsi rung ni hpe wa gawan katsan jep joi ai lam galaw nna, hpyen yen dabang hkan na tsi rung ni hte hkam ja lam ni hpe mung wa gawan katsan ai lam galaw sa wa na re lam na chye lu ai. Lawm sa ai tsi mawan arung arai ni hpe mung seng ang ai lit hkam ni a lata de ap ya sai lam matut na chye lu ai. Ya lang du ai gaw du na ten hta matut manoi garum ningtum jaw lu na matu shawng na lahkam re lam na chye lu ai. 

Yan a zawn yak yak hkak hkak rai myen asuya dap ni laja lana hkum pat ai kata kaw nna Laiza de lu hkra shang wa ai majaw Laiza mung mare masha ni mung, hpyen yen kanu kawa ni yawng grai kabu let hkap tau la ai lam na chye lu ai.
UN လက္ေအာက္ခံ ICRC ကမာၻ ့ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ ့လိုင္ဇာ သို ့ေရာက္ျပီ

February 27,2013 by Myu tsaw kasa

ယမန္ေန ့က လဂ်ားယန္ မွ အစိုးရတပ္မ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္မေပးေသာ ေႀကာင့္ လွည့္ျပန္သြားရေသာ ကမာၻ ့ႀကက္ေျခနီ အဖြဲ ့မ်ား ဗန္းေမာ္ -လြယ္ဂ်ယ္ - မိုင္ဂ်ာယန္ လမ္းေႀကာင္းဘက္မွ တဆင့္ လိုင္ဇာ သို ့မေန ့က ေရာက္ရိွသြားျပီျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား နွင့္ လိုင္ဇာေဆးရုံ မ်ား သို ့သြားေရာက္ အားေပးႀကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

Feb 26, 2013 ya hta Mungkan Wunpawng Hpung (UN) Npu na (ICRC) International Committee Of The Red Cross) hpung ni myen asuya dap a hkum pat ai kata kaw na jahtum e Laiza de Lu shang sai lam na chye lu ai. Manmaw Loije lam Maija Yang maga hku gayin shang wa ai re lam na chye lu ai, ndai hpung hta myen mung kata na ICRC magan gun nkau hte maigan mungdan shara shagu na ICRC magma gun ni, tsi sara wun (doctors) ni mung shang lawm ai lam na chye lu ai.

Laiza gaiwang kata na tsi rung ni hpe wa gawan katsan jep joi ai lam galaw nna, hpyen yen dabang hkan na tsi rung ni hte hkam ja lam ni hpe mung wa gawan katsan ai lam galaw sa wa na re lam na chye lu ai. Lawm sa ai tsi mawan arung arai ni hpe mung seng ang ai lit hkam ni a lata de ap ya sai lam matut na chye lu ai. Ya lang du ai gaw du na ten hta matut manoi garum ningtum jaw lu na matu shawng na lahkam re lam na chye lu ai.

Yan a zawn yak yak hkak hkak rai myen asuya dap ni laja lana hkum pat ai kata kaw nna Laiza de lu hkra shang wa ai majaw Laiza mung mare masha ni mung, hpyen yen kanu kawa ni yawng grai kabu let hkap tau la ai lam na chye lu ai.

Read more »

Father Desmond Mpilo Tutu: ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆုံေနၾကစဥ္။ (26-2-2013)

shared ခြန္ ဒီးယမ္'s photo.
ေမတၱာတရားကိုအားကိုးျပီး အတားအဆီးေတြကို အတူေက်ာ္လႊားၾကမယ္...

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္အာဖရိကမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒတ္စမြန္တူးတူးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ယေန႔ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆုံေနၾကစဥ္။ (26-2-2013)

Burmese Democracy leader aung san suu kyi at her house in yangon praying together with Father Desmond Mpilo Tutu (26-2-2013)
ေမတၱာတရားကိုအားကိုးျပီး အတားအဆီးေတြကို အတူေက်ာ္လႊားၾကမယ္...

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္အာဖရိကမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒတ္စမြန္တူးတူးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ယေန႔ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆုံေနၾကစဥ္။ (26-2-2013)

Burmese Democracy leader aung san suu kyi at her house in yangon praying together with Father Desmond Mpilo Tutu (26-2-2013)

Read more »

လိုင္ဇာ ခ်စ္သူ

Myitrum Manang ni, “Laiza Chitthu” ngu ai, M Ga Shagawp ka dat ai yaw. M hpyenla ni gaw, anhte a Myutsaw Brang ni ntsa tsang Ginjaw matsun hpe hkungga madat mara ai hpe ahkaw ahkang la nna, anhte a post hte grau grau dang lu ai daram lu kahtep hkra, kaduk htu shakut nga ma ai lam na lu ai. Shanhte gaw grai myit kaji ai zawn byin nga ma ai. Anhte chyawm me kam ging ai KK lu ga ai i.
                                                
                    JIC

Read more »

ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္အက်င့္ဆိုး


==============
“ဗမာလုပ္လိုကမွျဖင့္ ဒီလိုခ်ည္းပဲ”၊
“ဗမာေတြကိုက ဘယ္ေနရာမွမေကာင္းပါဘူး”၊
“ဘယ္ေတာ့ျဖစ္ႏိုင္မွာလဲ၊ ဗမာလုပ္ တာကိုး”၊
“ေရႊဗမာေတြကိုက ဘာတစ္ခုမွျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တာမရွိပါဘူး” 

အခုေဖ ့ဘုတ္အင္တာနက္စာမ်က္နွာမွာေတာ ့ ကုလားဆိုင္က ဒန္ေပါက္စားေနတာလည္းျမန္မာေတြ ဘဲ...ဒီထက္မက ဒီျပင္ ့အေၾကာင္းအရာေတြလည္းရွိမွာပါ။

အစရွိေသာ ႏွိပ္နယ္စကား၊ ခ်ဳိးဖဲ့စကား၊ ကဲ့ရဲ႕စကား၊ ႐ႈတ္ခ်စကားမ်ားသည္ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို ၾကားမိၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေသာ အသံုး အႏႈန္းသည္ အဂၤလိပ္တို႔လက္ထက္တြင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္လာခဲ့၍ အဂၤလိပ္တို႔ေျပးခါနီး ကာလအပိုင္း အျခားတြင္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သျဖင့္ အမ်ားဆံုးသံုးႏႈန္းေျပာဆိုၾကသည္ဟု ဆိုရေပမည္။


၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ထိုစကားကို သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကေသာ သူမ်ားသည္ တ႐ုတ္လူမ်ား လည္းမဟုတ္။ ကုလားလူမ်ဳိးမ်ားလည္းမဟုတ္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုလားကျပားမ်ားလည္းမဟုတ္။ ျမန္မာစစ္စစ္ဆိုေသာ လူမ်ား၏ပါးစပ္မွ ထြက္လာေလ့ရွိသည္အတြက္ေၾကာင့္ သာ၍ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းလွ၏။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ထို စကားမ်ဳိးကို သံုးႏႈန္းၾကေသာအခါတြင္ ၀မ္းနည္းေသာေလသံမ်ဳိးလည္းမပါ။ထိုကဲ့သို႔ ႏိွပ္နယ္ခ်ဳိးဖဲ့ရျခင္းကိုပင္ အရ သာရွိဟန္လကၡဏာႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ပက္ပက္စက္စက္ ခ်ဳိးဖဲ့ေျပာဆိုရက္သည္ကိုေတြ႕ရပကား ျမန္မာအစစ္ပင္ ဟုတ္ပါေလ၏ေလာဟု ယံုမွားျခင္းပင္ ျဖစ္ရေလာက္ေပ၏။ တ႐ုတ္လူးမ်ဳိးက ျမန္မာအားထိုမွ်ေလာက္ ခ်ဳိးခ်ဳိးဖဲ့ဖဲ့ေျပာ ဆိုျခင္းကို ၾကားရဖူးသည္မရွိ။ ေျပာလွ်င္လည္း ျမန္မာက ခံမည္မဟုတ္။ ကုလားလူးမ်ဳိးက ဤမွ်အထိ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းကို ၾကားရဖူးသည္မရွိ။ ၾကားရလွ်င္လည္းျမန္မာက ခံမည္မဟုတ္။ အဂၤလိပ္က ေျပာလွ်င္ ခံႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္။ ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုေနၾကသူမ်ားကား ျမန္မာမ်ားပင္ျဖစ္၏။တ႐ုတ္သည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအားလည္းေကာင္း၊ ကုလားသည္ ကုလားလူမ်ဳိးအားလည္းေကာင္ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးလိုက္ခ်ီ၍ ရြတ္ခ်ေျပာဆိုျခင္းကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မၾကားခဲ့ရဖူးေခ်။ ျမန္မာလူမ်ဳိးကို ျမန္မာလူမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ ‘မႈိးခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိး’ တစ္တစ္ခြခြ လူမ်ဳိးလိုက္ခ်ီ၍ သိမ္းက်ဳံး႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုေနၾက သည္ျဖစ္ရာ ထိုကဲ့သို႔ ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုေနၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာကား ျမန္မာလူမ်ဳိးကို ျမန္မာလူမ်ဳိးသည္သာလွ်င္ အထင္အျမင္ေသးသိမ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေခ်၏။ မိမိလူမ်ဳိးကို မိမိတုိ႔က ဤမွ်ေလာက္ အထင္အျမင္ေသးသိမ္ စုတ္ပဲ့ေနၾကပါလွ်င္ အျခားလူမ်ဳိးတို႔က အဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာရွိပါေတာ့အံ့နည္း။ျမန္မာလူမ်ဳိးသည္ ထို႔ကဲ့သို႔ ပက္ပက္စက္စက္ ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ျခင္းခံထိုက္ေလာက္ေအာင္ အကယ္ပင္ ယုတ္ညံ့ သိမ္ဖ်င္း ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ေလသေလာဟု ေရွးဦးစြာဆန္းစ္ဖို႔လိုေပ၏။ လူအသီးသီးျဖစ္ေစ ဤနယ္သား၊ ထိုနယ္သား၊ ဤျပည္ သား၊ ထိုျပည္သား၊ ဤတိုက္သား၊ ထိုတိုက္သား၊ ေရွ႕တိုင္းသား၊ အေနာက္တိုင္းသား စသည္ျဖင့္ အစုလိုက္အုပ္လိုက္ ေပါင္းစည္း၍ျဖစ္ေစ၊ အေကာင္းအဆိုးဟူ၍ ပိုင္းျခားစစ္ထုတ္လိုက္ေသာအခါ ေကာင္းေသာအရည္အခ်င္းေတြခ်ည္ စုပံု၍ေနေသာ လူဟူ၍လည္းမရွိ။ လူမ်ဳိးဟူ၍လည္းမရွိ။ တိုက္သားဟူ၍လည္းမရွိ။ ဆိုးယူတ္ေသာ အရည္အခ်ဳိးေတြ ခ်ည္ စုပံု၍ေနေသာ လူဟူ၍လည္းမရွိ။ လူမ်ဳိးဟူ၍လည္းမရွိ။ တိုက္သားဟူ၍လည္းမရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ဦးေခါင္းပါသူဟူ သမွ် ၀န္ခံေပလိမ့္မည္။

ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း.ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၃ က ေရးခဲ့တာေလးပါ
ေရႊဥေဒါင္းရဲ ့ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္အက်င့္ဆိုး မွေကာက္နွုတ္တင္ျပသည္။

ေရႊအိမ္စည္
http://www.facebook.com/shweaeimsi
http://www.facebook.com/shweaeimsi(ဤ ဆိုဒ္ ရွိစာမ်ား ကို မူရင္းစာေရးသူ ၏ အမည္မဖ်က္ဘဲ စိတ္ၾကိဳက္ရွလ္ယူသံုးႏိုင္ပါသည္)

Read more »

(ဒူ၀ါ ကေတာ့ လယ္သမားသား မုိ႔လုိ႔ လယ္သမားထိရင္ ရင္အနာ ဆုံးပဲ

(ဒူ၀ါ ကေတာ့ လယ္သမားသား မုိ႔လုိ႔ လယ္သမားထိရင္ ရင္အနာ ဆုံးပဲ။ တကယ္ဆုိ ခရုိနီေတြထက္ လယ္သမားေတြက အခြန္ ရာခုိင္ႏႈန္း အမ်ားဆုံး ထည့္ေပးခဲ့သူေတြပါ။ တစ္ဧက စပါးဘယ္ေလာက္ထည့္ရမယ္ ဆုိတဲ့ ေခတ္၊ စပါးလာထည့္ တဲ့ လယ္သမားေတြကုိ ေရေတာင္ မတုိက္ဘူး။ လက္ခံေပးတာကုိပဲ ေက်းဇူးတင္ ဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာထားတဲ့ ေအာ္ေငါက္ခံရတာလဲ လယ္သမားေတြပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမေတြ ေနရင္းထုိင္ရင္း သူမ်ား သူစိမ္းနာမည္ ေပါက္သြားတာကုိ ထုိင္ၾကည့္ေနရတာလဲ လယ္သမားေတြပါ။ မၿပီးေသးဘူး ေပၚတာ ဆုိၿပီး လာဆဲြတာခံရတာလဲ လယ္သမားေတြက ထိပ္ဆုံးက။)

လယ္သမားေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖဲြ႕ၾကား အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားရွိ
(RFA Burmese)

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ မလက္တိုေက်းရြာအုပ္စုမွာ ေဒသခံလယ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြၾကား ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၆ ရက္ ဒီကေန႔ ညေနက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္ၿပီး လူစုခြဲတဲ့အတြက္ လယ္သမား ၉ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။

မလက္တိုေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းက ကြန္တိုင္းေလး၊ လက္ပံကုန္း၊ အဒိတ္၊ ပပင္၊ ပေလာင္ စတဲ့ေက်းရြာသားေတြက ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီေမြးျမဴေရးတစ္ခုက ငါးကန္အတြက္ သိမ္းထားတဲ့လယ္ေျမ လယ္ဧက ၅၅၀ ကိုထြန္ယက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြနဲ႔ တင္းမာမႈျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေန႔လယ္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမွာ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ အဒိတ္ေက်းရြာသား ဦးေမာင္စိုးက RFA ကိုအခုလို ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ပစ္မယ္ခတ္မယ္လို႔ေတာ့ မထင္မိဘူးေပါ့ေနာ္၊ အဲလိုမထင္မိတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ကဖယ္ခိုင္းေတာ့ က်ေနာ္တို႔က မဖယ္ဘူး၊ မဖယ္ေတာ့ ၁၄၄ ထုတ္တယ္၊ ပထမေတာ့ တုတ္ေတြနဲ႔ရိုက္တယ္ေပါ့၊ တုတ္ေတြနဲ႔ရိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ မိန္းကေလးေတြကို ရိုက္မိသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာမွမထူးဘူးဆိုဘူး မိန္းကေလးေတြကလဲ သူရိုက္ကိုယ္ရိုက္ရိုက္ၾကတယ္၊ အဲလိုနဲ႔ရိုက္ၿပီး သူတို႔ကေျပးသြားၾကေရာ၊ ေျပးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ခံၿပီးေတာ့ပစ္တာ၊ အဲလိုခံၿပီးေတာ့ပစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ မိုးေပၚေထာင္ပစ္တာလဲ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္၊ အခ်က္ေပါင္းခန္႔မွန္းေျခကေတာ့ ၁၅၀ ေလာက္ရွိတယ္၊ ျပည္သူေတြဘက္ကို လွည့္ၿပီးေတာ့ ပစ္တာကေတာ့ ၃၀၊ ၄၀ ေလာက္ေတာ့ရွိလိမ့္မယ္”

အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေတာ့ ဒီကေန႔ မလက္တိုေက်းရြာအုပ္စုျဖစ္စဥ္မွာ ေက်းရြာသား ၃၀၀ ေက်ာ္က ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ကို ဖီဆန္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅၀ ေက်ာ္ကို တုတ္၊ဓားေတြနဲ႔ ဝင္ေရာက္ရိုက္ႏွက္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးက်ည္ဆန္ ၆ ခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္လို႔ RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ေဒသခံရြာသားေတြရဲ႕ ရိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ မအူပင္ေဆးရံုကိုတင္ပို႔ကာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရတယ္လုိ႔ RFA ကိုေျပာပါတယ္။ လယ္သမားေတြကေတာ့ ဒီေန႔လို အျဖစ္မ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ရေပမယ့္ မိမိတို႔ဘိုဘြားစဥ္ဆက္က ပိုင္ဆိုင္တဲ့ လယ္ေျမျပန္ရဖို႔ႀကိဳးစားတာကို ရပ္တန္႔မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီလယ္ေျမဧက ၅၅၀ ေက်ာ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ခုႏွစ္က ေဒသခံရြာသားေတြဆီကေန ေလ်ာ္ေၾကးမဲ့ သိမ္းယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ မလက္တိုေက်းရြာ အုပ္စု ၊ ပေလာင္ေက်းရြာတြင္လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား

မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ မလက္တိုေက်းရြာ အုပ္စု ၊ ပေလာင္ေက်းရြာတြင္လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား
 •  မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္သျဖင့္ ၂၀ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ
  Tuesday, 26 February 2013

  လယ္သိမ္းခံရေသာ ေက်းရြာသားမ်ားက ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ေအာ့ခ်တ္ဒ္ ကုမၸဏီပိုင္ငါးေမြးကန္ေပါင္အား ဖ်က္ ကာေရဖြင့္ခ်၍က်ဳပင္မ်ားအား မီးရွိဳ႕ေသာေႀကာင့္ မအူပင္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွပုဒ္မ၁၄၄ ထုတ္ျပန္
  ထားစဥ္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္အဓိကရုံးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အႀကားထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု...ကာ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ စုစုေပါင္း လူ၂၀ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ႕ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

  ယခုအခ်ိန္အထိ ေဒသခံေက်းရြာသားေလးဦး ဒဏ္ရာျဖင့္ မအူပင္ေဆးရံုတြင္ တင္ထားရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၉ ဦးတြင္လည္းဒဏ္ရာရရွိကာ၄ဦးမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ေႀကာင္းတုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူကုိ ေမးျမန္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

  အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၉ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႕ေၾကာင္းမအူပင္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအးေသာင္းကေျပာသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေဒသခံမ်ား ဒဏ္ရာရေသာ အေရအတြက္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အေရအတြက္ အတိအက်ကုိ 7 Day News မွ အတည္ျပဳခ်က္
  မရႏုိင္ေသးပါ။

  အလားတူ ႏွစ္ဖက္ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ျပန္လည္ပစ္ခတ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိေနၾက ေသာ္လည္း ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ႕ျခင္းရွိ မရွိ အတည္အျပဳႏုိင္ေသးေပ။

  အခင္းျဖစ္ပြားပုံမွာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိပေလာင္ရြာ၊ ကြန္ဒိုင္းေလးရြာႏွင့္ အဒိတ္ေက်းရြာမ်ားမွ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ကုမၸဏီ ပိုင္ေမြးၿမဴေရးငါးကန္၏ ကန္ေပါင္တာရိုးကို လယ္သိမ္းခံခဲ႕ရသည္ဟု ဆုိေသာ ေက်းရြာသားမ်ား ကေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ခ်ိဳးဖ်က္ကာ ေရမ်ားေဖါက္ခ်ၿပီးက်ဳေတာ ႏွင့္ ၀ါးပင္မ်ားအား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ႕သည္။

  ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားဘက္မွ အဆိုပါငါးကန္မ်ားသည္ယခုလို ေႏြရာသီတြင္ ၎တို႔၏ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းခံခဲ့ရေႀကာင္းေျပာသည္။

  ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာရာတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရယူ၍ေရနက္ကြင္းမ်ားအား တာပတ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးၿမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာသည္။

  အဆိုပါေက်းရြာမ်ား တစ္၀ိုက္တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၆ ရက္(ယေန႕)တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ျပန္ခဲ႕သည္။ထုိ႕ေနာက္ အဓိကရုံးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ခ်ထားၿပီး ညေန ၃ နာရီတြင္ ျပသနာျဖစ္ေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား အနီးစုေ၀းေနေသာေဒသခံ ၃၀၀ ခန္႔အား လူစုမခြဲပါက ၿဖိဳခြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ေႀကာင္းအသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္သတိေပးၿပီးေနာက္ လူစုမခြဲဘဲ ေက်းရြာသား အခ်ိဳ႕က တားဆီးထားေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျဖတ္ေက်ာ္ လာသျဖင့္ညေန ၅ နာရီေက်ာ္တြင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံကာ ျပသနာ ျဖစ္ပြားခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

  “ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ႀကား၀င္ညွိႏိႈင္းေပးေနတဲ့ႀကားက အခုလို ျဖစ္သြားတာပဲ၊ ႏွစ္ဘက္စလံုးဒဏ္ရာရႀကတယ္ေသဆံုးတာေတာ့ အတိအက်မသိရေသးပါဘူး၊”ဟုမအူပင္ၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီရံုးအဖြဲ႕၀င္က ေျပာသည္။

  ယေန႔ေန႔လည္ ၃နာရီေက်ာ္တြင္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ား၊ NLDပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မအူပင္ခရိုင္ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးမႈးဦးစိန္ေသာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးဦးထြန္းမင္းႏွင့္ မအူပင္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးေအးေသာင္း တို႔ ညွိႏိႈင္းေပးအၿပီး ျပန္သြားၿပီးေနာက္တြင္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ႕ျခင္းေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

  “တို႔တစ္ေတြ ညွိႏိႈင္းတုန္းကေတာ့သေဘာတူတယ္၊သူတို႔ေတြအခ်င္းခ်င္း သြားညွိေတာ့မွ သေဘာမတူျဖစ္ႀက တာ၊ သူတို႔ဘက္ကစခုတ္တာ၊ သူတို႔ေသတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး၊ ဒဏ္ရာရတယ္ဆိုလည္း ေဆးကု ေပးမလို႔ ဆက္သြယ္လို႔မရဘူး၊ ရဲေတြကေတာ့ ၁၉ ေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္၊”ဟု မအူပင္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေအးေသာင္း က ေျပာသည္။

  ေဒသခံမ်ား ေသဆုံးမႈမ်ားရွိခဲ႕သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာထုိသုိ႕ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

  “ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနလို႔ပါ၊ ေႏြစပါးစိုက္ခ်င္လို႔ လယ္တိုးတာပါ၊ ေတာရိုင္းျဖစ္ေနလို႔ လယ္ယာကြက္ေဖၚတာပါ၊ အဲဒါကိုမီးရွိဳ႕တယ္၊ ၀ါးခုတ္တယ္၊ ကန္ေဖါက္တယ္ဆိုၿပီး တရားစြဲတယ္လို႔ ႀကားပါ တယ္၊အႀကမ္းမဖက္ပါဘူး၊ သူတို႔က ငါးရိုင္းေမြးတယ္ဆိုၿပီး ဒီအတိုင္းပစ္ထားတာပါ၊ကြ်န္ေတာ္တို လယ္ေတြ ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ့္ခုႏွစ္ႏွစ္ ကတည္းကသိမ္းထားတာပါ၊”ဟု ပေလာင္ေက်းရြာသား ဦးေက်ာ္မင္းက အခင္းမျဖစ္ပြားမီ ယေန႕ ေန႕လယ္ခင္းကေျပာသည္။

  ဆက္လက္ရရွိေသာ သတင္းမ်ားကုိ ထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမည္။

  7Day News Journal

  "photo Maythit Sar
  Joshua Min Htut thanks for the upload the Voice
 • Ayeyarwady Thar mother fucker leader police....u go back home fuck your mother...
 • Kyaw Lin Tun မေအလိုးးေတြ..
 • Kyaw Lin Tun ေဒါက္ခ်ာခနခ် ပီးးဆဲ လိုက္အံုးးမယ္ မေအလိုးးေတြ လီးးဘဲ
 • Layoang Oo တပ္ရင္းဘယ္ေလာက္လဲဟေျပာပံုကိုရခိုင္ပိုရမယ္ေျပာတဲေကာင္ကိုဟိုမွာက်ေၾကာက္ေျပးတာရဲေျပးေတြ
 • April Kyu Kyu ခါးမိ ခါးရိုက္မယ္ ေခါင္းမိ ေခါင္းရိုက္မယ္ ေျခေထာက္ မိေျခေထာက္ ရိုက္မယ္...အဲတာကို ဘယ္ေနရာမရိုက္ရဘူးလို ့မေျပာထားဘူး ........မိုက္ရိုင္းတယ္ကြာ .......
 • April Kyu Kyu တကယ္တန္း အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳးခြင္းတယ္ဆိုေပမယ္ ့ဒုတ္နဲ ့ဆုိ ေခါင္းကို ရိုက္ခြင့္မရွိပါဘူး .......မေတာ္လို ့လက္နဲ ့ကာရင္ေတာင္ လက္ဖ်ံကုိ မရိုက္ရပါဘူး ......
 • Joshua Min Htut သမၼတၾကီး က်န္းမာပါေစ
 • Kyaw Lin Tun အဲ ေမ.ေနျကထင္ေသးး ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ေျပးး၇တာ...
 • ခြန္ ဒီးယမ္ ဘူးလက္အားကိုး ပုဆိန္႐ိုး လယ္သမားသတ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဆန္႕က်င္ၾက....
 • Yan Moe Aung so many dogs are there what they doing ?
 • Kayin Thannaing ကုလားကိုေတာ့ဘာမွမလုပ္နိုင္တဲ့ေကာင္ေတြကဒီေကာင္ေတြဘဲ ဘုန္းျကီးသတ္ ကုလားရွိခိုးေနတဲ့အေကာင္ေတြ
 • ခြန္ ဒီးယမ္ ေကာက္စိုက္ဖို ့ေရေတာင္းတာ က်ည္ဆံေတြသာေပးတဲ့ အစိုးရ က်ဆံုးပါေစ။
  ကိုယ္ပိုင္တဲ့လယ္ ကိုယ္ၿပန္ေတာင္းတာမွာ က်ည္ဆံေတြသာေပးတဲ့အစိုးရ က်ဆံုးပါေစ။ ဘူးလက္အားကိုး ပုဆိန္႐ိုး လယ္သမားသတ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဆန္႕က်င္ၾက....
 • Su Yee Phyoe မိုက္ရိုင္းတယ္ကြာ
 • Su Yee Phyoe ဘုန္းႀကီးေတြကိုေတာင္ငရဲမေႀကာက္ရိုက္ရဲေသးတာပဲျပည္သူေတြဆိုေတာ့ေျပာစရာေတာင္မလိုဘူးေဟ့ စိတ္ပ်က္တယ္
 • Soe Pyae လူမဆန္တဲ့ရဲ ..ဒုတ္မ်ားအားကိုးတယ္..ဥေပေဒမွမကိုက္ညီဘူး
 • Aree Mi ေႀသာ္.....ျဖစ္မွျဖစ္ ရ ေလဗ်ာ။လက္နက္မဲ႔
  ျပည္သူေတြကို.....သူ႔တို႔မို႔မရွက္တယ္
  ဒိုင္းေတြ ေသနတ္ေတြနဲ႔
 • Sai Naing Soe Win အမိန္ ့ေပး ေနတဲ့ ငိုစါးရယ္စါး ေစါက္ ရဲမွဴး ျပည္သူ ့ မသထွာေရစါ ျမိဳဆို ့ထားလို ဗိုက္စူနံကားနဲ ့ ေကာင္။
 • Neemun Khaing အလုပ္မျမင္ ပလိပ္၀င္ အေမြးျဖဴမွ တရစ္ရ သူေတာင္းစား ပလိပ္ေတြ
 • Lisu Age လူမိုက္ရိွမွ.....လူေကာင္းထြက္မယ္....... အေမာင္ရွိမွ..အလင္းထြက္မယ္... ပညာမတတ္သူရွိမ...ဆရာထြက္မယ္..........။။။။။ ငါကေတာ့...ျမန္မာသတင္းဆိုးနားေထာင္ရတာ...အားမရေသးဘူး...ဟိဟိမ်ားမ်ားထြက္ပါေစအံုး..........
 • Zaw Naing MG ႏြားေတြ စကားေျပာေနတယ္... အဟိတေတြ
  တေန႔ေတြ႔ၾကမယ္ေလ..... ႏြားေလာက္အသံုးမ၀င္တဲ့ ရဲေခါင္းေဆာင္...
 • Pyae Phyo Aung သတိထားက်ေနာ္ တကယ္ျကီးရိုက္ေတာ့မယ္......
 • Thein Kyaw ဒီလိုအေကာင္ေတြရွိလို့ငါတို့ျမန္မာနွိင္ငံမတိုးတက္တာ အတ္ဒီလို့ဆန္ကုံေျမေလးေတြကိုေသေအာင္သာသတ္တန့္နွိင္တဲ႔ဘကအားေပးမယ္ ျပည္သူေတြဝိုင္းဝန္းျပီးသတ္ၾက သတ္ၾက သတ္ၾက
 • Saya Tin Saya Hla ေၾသာ္ . . .ျပည္သူေၾကြးထားတဲ့ ထမင္းစားျပီး ၊ျပည္သူကိုႏိွပ္ကြပ္ဘို ့ အကြက္ခ်ေနတာ . . . မဟာစြန္ ့စားမႈၾကီးေပါ ့
 • Lah Koe တစ္ေယာက္ထဲခြဲမလိုက္နဲ့တဲ့ ေတမွာေတာ့ေၿကာက္သား..ခိခိ
 • Khaing Kyaw Naing မေအေ--ာရဲေတြ မင္းတို႔လားကြ ျပည္သူ႔ရဲ --ီးဘဲ
 • Anjoy Planet Terrible... but all around the planet ;(
 • N'gun Ja Wa ဒါလားျပည္သူ ့ရဲ.... ခရုုိနီလက္ပါးေစ... အာဏာရွင္လက္ပါးေစေတြ ့... ေက်းဇူးရွင္လယ္သမားကိုု ေက်းဇူးကန္း...ေသာက္သုုံးမက်တဲ့ ေကာင္ေတြ... ငါတိုု ့တိုုင္းျပည္ေျပာင္းလဲေနၿပီ ဆိုုတာ ဒါလား....
 • Myo Naing Soe ေတာက္!! မိုက္ရိုင္းလိုက္တာ
 • Kyaw Thein ေသာက္သံုးမက်တဲ့ ရဲေတြ မင္းတို ့ ေတြ သတၱိ ရွိ ရင္ တစ္ေယာက္ခ်င္း ခ်ပါလား။ လက္ လက္ခ်င္း၊ တုတ္ တုတ္ ခ်င္း၊ ၿပည္သူ ့ရဲ မဟုတ္ဘူး...မင္းတို ့က ၿပည္သူကို ၿပန္ကိုက္တဲ့ ေခြးေလာက္ေတာင္ အဆင့္ မရွိတဲ့ ၿပည္သူ ့ခ်ဥ္ဖတ္၊ ေလာက္ေကာင္။
 • La Wuyawng How the Burmese Military government's policemen treat the civilians. See how bad they are... How the police inheritate from their God fathers U Thein Sein, Thant Shwe and military Leaders....
 • Yea Chan လုပ္ၾကျပန္ျပီဗ်ာ အေျခခံလူတန္းစား ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို တေန႔တစ္မ်ဳိး ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးေနတာေတြ ဘယ္ေတာ႔ရပ္ၾကမွာလဲ သိမ္းပိုက္လိုက္ ေမာင္းထုတ္လိုက္ တရားဆြဲလိုက္ မီးရွူိ႕လိုက္နဲ႔ အခုလဲေသနတ္နဲ႕ျပစ္ျပန္ျပီ ဒီလိုေျဖရွင္းေနတာဟာ ျပႆနာ ေတြေအးခ်မ္းသြားမယ္လို႕ ၾကံဖြ...See More
 • Paing Soe တစ္ကယ္ ျဖစ္ေတာ့ ရဲေတြခံရတာပါ။
 • Zawlin Khaing ရွိက္စမ္းပါေစ အမွန္တရားကေတာ့ဘယ္ေတာ့မွ မကဲြးဘူး မနာဘးူ မေသနွိင္ အၿမဲးတန္းရွင္သန္ဆဲပဲေလ။မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္..
 • Win Htike Voice! Voice! Voice!
 • Thu Yemyat အေမစု ဘာလုပ္မွာလဲ...
 • Helios Htet Nay ေစာက္ ခြန္ဒီးယမ္က ပါလာျပန္ၿပီ။ က်က္သတံုး၀က္မ ၊ တိုင္းျပည္ဖ်က္မယ့္ ဖာမ. အသာေနစမ္းပါ။ နင္တို႔လို ေကာင္မေတြ ေညွာ္ဖို႔ ခြင္ေကာင္းေကာင္း ေတြ႔သြားတာေပါ့ေလ။ ၀ွီးခ်ဲေပၚက ဆင္းၿပီး အဲဒီေနရာကို လူကိုယ္တုိင္ ေရာက္ေအာင္ သြားၾကည့္ပါလား။ ဘာမွ ေစာက္မွန္းကမ္းမွန္းမသိ အ...See More

Read more »