Sunday, August 2, 2015

Magawng Ma Nyen Raw

Mali Lung Byen Magawng Ma Nyen Raw part 1- 3 ======================== Jinghpaw sumla hkrung yu mayu ai manaw manang ni a matu. Hka Hku ga na magawng ma nyen raw a shingni hpe alak mi mu lu na re. Jp tingsan kaw na shaw da n ngai.

Magawng Ma Nyen Raw part 1========================Jinghpaw sumla hkrung yu mayu ai manaw manang ni a matu. Hka Hku ga na magawng ma nyen raw a shingni hpe alak mi mu lu na re.Jp tingsan kaw na shaw da n ngai.

Posted by Mali Lung Byen on Saturday, August 1, 2015
1

Magawng Ma Nyen Raw part 2========================Jinghpaw sumla hkrung yu mayu ai manaw manang ni a matu. Hka Hku ga na magawng ma nyen raw a shingni hpe alak mi mu lu na re.Jp tingsan kaw na shaw da n ngai.

Posted by Mali Lung Byen on Saturday, August 1, 2015
2

Magawng Ma Nyen Raw part 3 ========================Jinghpaw sumla hkrung yu mayu ai manaw manang ni a matu. Hka Hku ga na magawng ma nyen raw a shingni hpe alak mi mu lu na re.Jp tingsan kaw na shaw da n ngai.

Posted by Mali Lung Byen on Saturday, August 1, 2015
3

Read more »

Kachin Revolution (In Brief)


(By; L Zau Htoi Awng)
* ကခ်င္တုိ႔သည္ ဖက္ဒရယ္ (သုိ႔မဟုတ္ ) လြတ္လပ္ေသာ
ျပည္နယ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထား ႀကသည္။
* ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ကခ်င္လူမ်ိဳး ခန္႔မွန္း ၁ သန္းခြဲအတြင္းမွ အင္အားေကာင္းေသာ
ႏုိင္ငံေရးလကၡဏတစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။
* လူမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ဂ်ိန္းေဖာ ေလာ္ေဝၚ
မရူ လရွီ အဇီ ဇုိင္ဝါး ရဝမ္ လီဆူ တုိ႔ပါဝင္ျပီး အျပန္အလွန္
ေဆြမ်ိဳးစနစ္အတြင္း ဆက္ႏြယ္ေနသည္။
* တရုတ္ ႏွင့္ အိႏိၵယ တြင္လည္း ေနထုိင္ႀကသည္။
* ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွ အမ်ိဳးသားေရး
လႈပ္ရွားမႈ လြတ္လပ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ရေအာင္လုပ္မႈႏွင့္
မည္သုိ႔မွ မပက္သက္ႀကေပ။
* အျခားေတာင္တန္းေန ျပည္သူမ်ားလုိ ကခ်င္တုိ႔သည္
အစဦးပုိင္းကပင္ ျဗိတိသွ် သိမ္းပုိက္မႈကုိ အျပင္းအထန္
ဆန္႔က်င္ခဲ့ႀကသည္။
*
သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားစြာ ခရစ္ယာန္
ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ရာ ယေန႔ ကခ်င္လူမ်ိဳး
သုံးပုံႏွစ္ပုံမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေနႀကသည္။
အေနာက္တုိင္း သာသနာျပဳမစ္ရွင္မ်ား အဆက္မျပတ္
ေရာက္ရွိျခင္း စာေပအေရးအသား အစျပဳႏုိင္ျခင္း
ေက်ာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ႒ာနမ်ား
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တုိးခ်ဲ႕ေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္။
* ကခ်င္ တုိ႔မွာ ကရင္ ခ်င္း တုိ႔ႏွင့္ အတူတကြ
ျဗိတိသွ်တပ္မေတာ္တြင္ အဓိက ေက်ာရုိးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ကခ်င္မ်ားစြာ ေျမျပန္႔သုိ႔ ဆင္းႀကသည္။
* ဒုတိယ ကမ႓ာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး
အင္အားစုမ်ား၌ ကခ်င္လူမ်ိဴးေတြဟာ အဓိက
ေနရာတစ္ခုုတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္လာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဂ်ပန္ေတြဝင္လာစဥ္တုန္းက ကရင္ ခ်င္း
ကခ်င္တုိ႔အျပင္ မြတ္စလင္တုိ႔က ျဗိတိသွ်တုိ႔ဘက္မွ
ေနျပီး သစၥာေစာင့္သိခဲ့ႀကသည္။
အာသံ - မဏိပူရ ကဆင့္ ဂ်ပန္ေတြကုိ တုိက္ထုတ္တုန္းက
ျဗိတိသွ် အေမရိကန္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကခ်င္ရိန္းဂ်ားတပ္
ေတြလည္း ပူးေပၚင္းပါဝင္ခဲ့ႀကသည္။
* ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရးသမားတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈ
အင္အားကုိ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈအျဖစ္ ၁၉၄၇
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္၌ စတုရန္းကီလုိမီတာ
၈၉၀၄၂ က်ယ္ဝန္းသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေပၚထြန္းလာသည္။
ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ဝုိင္းေမာ္ကုိ အဓိကျမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ျမိဳ႕အျဖစ္
ကခ်င္ေခၚင္းေဆာင္မ်ားက ျပန္လည္ထည့္သြင္းေစသည္။
ကခ်င္လူမ်ိဳးစု ၁ သိန္းေက်ာ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္
နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ ေနထုိင္ႀကသည္။
* ၁၉၄၇ တြင္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ေသာ္လည္း
ကခ်င္တုိ႔၏ ပုန္ကန္ထႀကြမႈ ၁၉၄၉ - ၅၀ ႀကားတြင္
ျဖစ္ပြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၆၀ အေစာပုိင္းတုိင္ေအာင္
အမ်ိဳးသားေရးလက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္
စတင္စုေဆာင္းသည့္ အဆင့္ကုိ မေရာက္ေသးေပ။
* ဦးႏုအစုိးရက ကခ်င္ေဒသကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားသည့္
အတြက္ စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ နာက်ည္းမႈမ်ား ဗုဒၶဘာသာကုိ
ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းတုိ႔
ျပဳခ်ိန္၌ ပြင့္အန္ထြက္လာခဲ့သည္။
* ၁၉၆၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌
KIO/KIA ေခၚ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း
ေပၚေပၚက္လာသည္။ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒ
အားနည္းမႈေႀကာင့္ တစ္နည္းေျပာရင္ ႏုိင္ငံေရး
ျပသာနာ ေႀကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
* ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာ
ပညာတတ္အုပ္စုက ဖြဲစည္းျခင္းျဖစ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္
အျပည့္အဝရရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
* ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း စစ္အာဏ
သိမ္းလုိက္ေသာအခါ ေတာ္လွန္ေရးကုိ အားေပးသလုိ ျဖစ္ခဲ့သည္။
* ကခ်င္ေဒသတစ္ခုလုံး လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈ
လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ခဲ့သည္။ တပ္အင္အား ၈၀၀၀ ခန္႔
ရွိသည္။ KIO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေႀကာက္ရႊံ
ေလးစားခံရေသာ လက္နက္ကုိင္စစ္တပ္မ်ား ထဲမွ
တစ္ခုအျဖစ္ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာသည္။
* KIO အစုိးရသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ အိႏၵိယ
နယ္ျခားအထိ ကခ်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး
ပညာေရးစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္သည္။
* KIO အစုိးရသည္ ျပန္းထန္ေသာ တုိက္ပြဲတခ်ိဳ႕ကုိ
တုိက္ခဲ့ေသးသည္။
ထင္ရွားသည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္တုိးတက္ေရးပါတီ
(SSPP) ႏွင့္ KIO တပ္မဟာ ၄ တုိ႔က ပူးေပၚင္းျပီး
အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
(CPB) ႏွစ္ခုလုံးကုိ တျပိဳင္နက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
* သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၆ တြင္ KIO က ႏုိင္ငံေရး
ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။
* ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ဖန္တီးဖုိ႔ အားေပးရန္ ျဖစ္သည္။
KIO အစုိးရသည္ အျခားတုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္
နီးကပ္စြာ ပူးေပၚင္းလုပ္ကုိင္သည္။
'မဒတ' တြင္ ဦးေဆာင္မႈေပးသူ ျဖစ္လာသည္။
လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားကုိ လက္နက္ႏွင့္
ေလးက်င့္မႈမ်ား ေထာက္ပံသည္။
* ကခ်င္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ အာဏရွင္ ဗဟုိအစုိးရ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္မႈေႀကာင့္ ေပးရေသာ တန္ဖုိးက ႀကီးမားသည္။
အစုိးရက ႀကမ္းတမ္းေသာ ေျမလွန္စနစ္ ျဖတ္ေလးျဖတ္
စစ္ဆင္ေရးကုိအသုံးျပဳျပီး KIO တုိ႔အား အားေပးမႈမ်ား
ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပဳလုပ္သည္။
၁၉၈၇ ႏုိဝင္ဘာ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္
ျပဳလုပ္ရာ KIO အစုိးရက ၁၉၆၁ မွ ၁၉၈၆ အစုိးရတပ္မ်ားေႀကာင့္
အရပ္သား ၃၃၃၃၆ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
* သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ဦးသန္းေရႊ ေခၚင္းေဆာင္ေသာ
နဝတအစုိးရ အာဏရလာျပီးေနာက္ KIO သည္ ပုိ၍
အင္အားႀကီးထြားလာသည္။
နဝတအစုိးရသည္ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔ဘက္မွ
KIO အေျခစုိက္စခန္း ဧရိယာမ်ားကုိ ျပင္းထန္ေသာ
စစ္ဆင္ေရးမ်ား အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္သည္။
'မဒတ' တည္ေထာင္ခဲ့သည္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၍
KIO ၏ စစ္ေရးအေနအထားကုိ ပုိမုိျပင္းထန္စြာ
ဖိအားေပးခဲ့သည္။
၁၉၉၁ ဇန္နဝါရီလတြင္ KIO တပ္မဟာ ၄ အစုိးရႏွင့္
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ သေဘာတူသည္။
ထုိႏွစ္တုိင္မီ တစ္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌
NLD ၁၄ ဦး ေရြးခ်ယ္ခံရရာ KIO မွ ငါးဦး ပါဝင္သည္။
ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
အဖမ္းခံရသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးျမင္ကြင္း လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။
* ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားစြာက နဝတအစုိးရသည္
KIO ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေႀကာက္စရာအေကာင္းဆုံး
စုစည္းထားေသာ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု အျဖစ္
သေဘာထားေႀကာင္း ယုံႀကည္ႀကသည္။
၁၉၉၃ အေစာပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ခုထဲ၌
တပ္ရင္း ၄၆ ရင္း တပ္စြဲထားသည္။
* ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၂ အတြင္း အစုိးရ၏ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရး
မ်ားအတြင္း ကခ်င္ေက်းရြာေန လူတစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ
အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကြတ္ခုိင္ ခရုိင္တြင္ ကခ်င္ရြာ ၃၀၀
ဖ်က္ဆီးခံရျပီး ယင္းတုိ႔ ေနထုိင္ရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။
၁၉၉၃ အေစာပုိင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ ၅၀၀၀၀
အတြင္းပုိင္း၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည္။
ယင္းတုိ႔ထဲမွ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ မွာ တရုတ္ ႏုိင္ငံထဲသုိ႔
ထြက္ေျပးႀကသည္။
အျခားဆုိးရြားေသာ အျဖစ္အပ်က္တုိ႔လည္း ရွိခဲ့သည္။
* KIO အစုိးရက ကခ်င္အိမ္မ်ားစြာႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ
အစုိးရက ဖ်က္စီးသည္ဟု စြတ္စြဲခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ေခၚင္းေဆာင္မ်ား စုိးရိမ္သည္မွာ
နဝတအစုိးရက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး
ခြဲျခားမႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ စနစ္တက်ျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကုိ
ႏုိင္ငံေရးအရ အားနည္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ကုိ ျဖစ္သည္။
* ထုိပဋိပကၡေနာက္ခံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက
ဆက္လက္ဆုိးဝါးေနသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားစြာရွိသည္။
ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေရႊတုိ႔လည္း ထြက္သည္။
ျဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလကတည္းက အေရးပါေသာ
စက္ရုံတစ္ခုသာ ရွိသည္။
ဆားေမာ္သႀကားစက္ရုံ ျဖစ္၍ ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ ေနလ်က္ရွိသည္။
* အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ပေရာဂ်က္အခ်ိဳ႕လည္းရွိရာ
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ကားလမ္းသစ္မ်ား စေသာ
နဝတအစုိးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။
တရုတ္အကူအညီႏွင့္ လုပ္ကုိင္သည္မ်ား ပါဝင္သည္။
* ၁၉၉၄ တြင္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ KIO ဥကၠ႒က
" ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီပေရာဂ်က္ေတြ အားလုံးကုိ စုိးရိမ္တယ္
ေဒသ သယံဇာတေတြကုိ မတရားထုတ္ယူျပီး
ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးက နည္းနည္းပဲရတယ္ "
ဟုဆုိေပသည္။
* သစ္ေတာဧရိယာမ်ားကုိ အစုိးရက ခုတ္လွဲျပီး
တရုတ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး သစ္လုံးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ႀကသည္။
* ယုိယြင္းေနေသာ စစ္ေရးအေျခအေန လူတုိ႔ဘဝႏွင့္
ဆုိင္ေသာ အေျခအေနတုိ႔က KIO ေခၚင္းေဆာင္တုိ႔
ကြဲျပားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးဖုိ႔ ႀကိဳးစားရန္ ျဖစ္လာသည္။
ဖိအားမ်ား၏ ျပင္းထန္မႈအေပၚ ျပန္လည္ စည္းရုံးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
* ၁၉၉၃ တြင္ နဝတအစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ခဲ့သည္။
ကရင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ဆရာႀကီးမ်ား၏
ျပန္ေျဖညိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၉၉၄ တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ျဖစ္သည္။
၁၉၉၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
* KIO အစုိးရ အေနနဲ႔ ပထမဆုံးအဆင့္ကုိ ရဲဝင့္စြာ
လွမ္းႏုိင္ျပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ
ဦးေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ႀကသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေနာက္ဆုံး
ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
* သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ၂၀၁၁ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
လက္ထက္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ား
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည္။
အစုိးရဖက္ မွ စစ္သည္အင္အား သုံးေသာင္းႏွင့္အထက္
ေရႊျပည္သာ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ အမည္ျဖင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းသုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္လာသည္။
* သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က
KIA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသေတြ ထုိးစစ္မဆင္ဖုိ႔ ညႊန္ႀကားခ်က္
ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း သမၼတ ညြန္ႀကားခ်က္ ထုတ္ျပန္တဲ့
ႀကားက အစုိးရတပ္နဲ႔ KIA တုိ႔အႀကား စစ္ရွိန္ျမင့္ျပီး
ယေန႔အထိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ စစ္လက္နက္မ်ိဳးစုံ
ကလဲ့စားေခ် စစ္ပြဲပမာ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့ႀကပါသည္။
* ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ အထိ
တုိက္ပြဲေပၚင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
* လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရတပ္အင္အား
၃ သိန္းႏွင့္ အထက္ ဟု တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားရာ
စစ္တပ္၏ လူအင္အား ၃ ပုံ ၂ ပုံ တပ္ရင္းေပၚင္း ၆၀ေက်ာ္က
ကခ်င္ေဒသ တခုလုံး၌ တပ္စြဲထားျပီျဖစ္သည္။
* ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း၌
စစ္မီးမ်ားမျငိမ္းႏုိင္သလုိ တစ္ခါတရံ စစ္ပြဲမ်ား ပုိမုိ
ျပင္းထန္လာသျဖင့္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္သည္လည္း
ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။
By; L Zau Htoi Awng
Like   Comment   

Read more »

စစ္ေရး နည္းနာကို ႏိုင္ငံတိုင္းက စစ္တပ္တိုင္းလိုလိုက ေရွးေခတ္ထဲကေန ခုေခတ္ အထိ လိုအပ္သလို သံုးေန ၾကတာ ပါပဲ

zaw zaw

ရန္သူက အျမစ္ ၿဖဳတ္ဖို႔ စီမံ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ DKBA ကို တခၽိဳ႕ ရဲေဘာ္ေတြက ကူညီ သင့္လား ၊ မသင့္လား ဆိုၿပီး ဇေ၀ဇ၀ါ မျဖစ္ေစခၽင္ ပါ ။ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲတုန္းက ထိုင္းနဲ႔ မဟာမိတ္ ၿဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ တပ္ေတြဟာ ထိုင္းမွာ ေလတပ္ စစ္စခန္း ခၽတာေတြ ၊ ဗီယက္နမ္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ အေမရိကန္ စစ္သားေတြ အသုတ္လိုက္ ( ၆ )လ တၾကိမ္ ထိုင္းမွာ လာၿပီး အနားယူ ၊ ေပၽာ္ပါး ၾကတာေတြကိုေတာ့ လူ ေတာ္ေတာ္မၽားမၽားက သိၾက ပါတယ္ ။
ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္က ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ အရ လံုး၀ ဆန္႔ကၽင္တဲ့ ခမာနီေတြကို စစ္သင္တန္းေတြ ေပးၿပီး လက္နက္ၾကီးေတြ ေထာက္ပံ့ ခဲ့တာကို သိတဲ့လူ မရွိ သေလာက္ ပါပဲ ။ အေမရိကန္က ဘာလို႔ အဲလို လုပ္သလဲ ဆိုေတာ့ ကေမၻာဒီးယား ( ၄ ) ဖြဲ႔ ကြဲေနခ်ိန္မွာ ( ၃ )ဖြဲ႔က ဗီယက္နမ္နဲ႔ ေၿပလည္ ေနၾကၿပီး ခမာနီ တစ္ဖြဲ႔ထဲက ဗီယက္နမ္ကို ရန္သူ အျဖစ္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အခၽိန္ ၿဖစ္လို႔ ပါ ။
ဒီ အေနအထားေၾကာင့္ အေမရိကန္က ခမာနီေတြ ဗီယက္နမ္ကို ေကာင္းေကာင္း တိုက္ႏိုင္ဖို႔ စစ္ေရး အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးခဲ့တယ္ ။ ခမာနီကလည္း အေမရိကန္ကို ေကၽးဇူးဆပ္တဲ့ သေဘာ လံုး၀ မဟုတ္ပဲ ဗီယက္နမ္ကို သူ႔ ကိုယ္တိုင္ရဲ့ ထိပ္တိုက္ ရန္သူ ၿဖစ္တာမို႔ မီးကုန္ယမ္းကုန္ တိုက္တာ ပါပဲ ။
ၿဖတ္ေျပာ လိုက္ရရင္ေတာ့ ဗီယက္နမ္ကို တိုက္ရာမွာ ခမာ စစ္မၽက္ႏွာဘက္မွာ ကိုယ္တိုင္ မတိုက္ပဲ ခမာနီကို ဆြဲသံုး လုိက္တာ ပါဘပဲ ။ ရိုးရိုးေလး ပါ ။ ဘယ္သူမွ မသိေတာ့တဲ့ ဒီ ကိစၥကို ကၽေနာ္ ဘယ္လိုလုပ္ သိလဲ ။ အေမရိကန္က သူတို႔ ေထာက္ပံ့ လိုက္တဲ့ လက္နက္ၾကီး အတြက္ ခမာနီ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို သင္တန္း ေပးဖို႔ ထိုင္း စစ္တပ္ကို တာ၀န္ ေပးခဲ့တယ္ ။
ထိုင္းက အဲဒီ မစ္ရွင္ကို နာမည္ အရ လက္ခံခဲ့ေပမယ့္ အိမ္နီးခၽင္း ကပ္ေနတဲ့ ခမာ အဖြဲ႔ ၄ဖြဲ႔လံုးနဲ႔ ဆက္ဆံေရး မပၽက္ေစဖို႔နဲ႔ ထိုင္း နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းကိုပဲ လွၽိဳ႕၀ွက္ ဌာနခၽဳပ္ လုပ္ထားျပီး ခိုလွဳံေနတဲ့ ဗီယက္နမ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဟိုခၽီမင္းကလည္ ထိုင္းကို ကမ္းကုန္ေအာင္လည္း ၿငိဳ ၿငင္ မသြားဖို႔ ထိုင္း သင္တန္း ဆရာေတြ အစား KNLA ကို ဆက္သြယ္ၿပီး အထူး တပ္ရင္း ( 101 ) က လက္နက္ၾကီး သင္တန္း ဆရာေတြကို ခမာနီ စစ္စခန္းေတြဆီ ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့တယ္ ။
အဲဒီ အထဲမွာ လက္နက္ၾကီး သင္တန္းမွဴ း ၿဖစ္ေနတဲ့ ကၽေနာ္ သူငယ္ခၽင္း တစ္ေယာက္လည္း ပါသြား ခဲ့တယ္ ။ ခုဆို သူ အေမရိကားကို ေရာက္ေနတာ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ ရွိၿပီ ။ သူ႔ နာမည္က ဆန္နီ ေလာရင့္ ပါ ။ ဆီးခၽိဳး ေရာဂါေၾကာင့္ မၽက္ေစ့ ကြယ္ေနတယ္လို႔ တဆင့္ ၾကားရေပမယ့္ အဆက္အသြယ္ လံုး၀ ၿပတ္ေနတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ရဲ့ ဒီ စစ္ေရး နည္းနာကို ႏိုင္ငံတိုင္းက စစ္တပ္တိုင္းလိုလိုက ေရွးေခတ္ထဲကေန ခုေခတ္ အထိ လိုအပ္သလို သံုးေန ၾကတာ ပါပဲ ။ အေမရိကန္ လုပ္မွ အဆန္းတၾကယ္ ၿဖစ္စရာ မဟုတ္ပါဘူး ။
အစကို ၿပန္သြားမယ္ ။ ခုခၽိန္မွာ ေကအဲန္ယူဟာ ရန္သူကို မတိုက္ေတာ့ဘူး ။ DKBA က ရန္သူကို ၿပန္တိုက္ လာတယ္ ။ ဒီေတာ့ DKBA က ရွဳံးနိမ့္ သြားရင္ ရန္သူဘက္က ႏုိင္္သြားတာပဲ ၿဖစ္တယ္ ။
ကၽေနာ္တို႔ လိုခၽင္တာက ရန္သူႏိုင္ဖို႔ လား ။ ဒီေလာက္ပဲ စဥ္းစား ၊ ဒါထက္ ပိုၿပီး စဥ္းစား ရမယ့္ စိန္ေျပနေျပ အေနအထားမွာ ရွိမေနတာမို႔ ပါ ။ ရန္သူက လုပ္ခဲ့တာနဲ႔ လုပ္ေနတာေတြဟာ ရွင္းရွင္းေလး ။ ကရင္ကို တစစီ ဖဲ့ထုတ္မယ္ ၊ ၿပီးရင္ တစစီ ေခၽမြမယ္ ။ ဒီႏွစ္ DKBA ျပီးရင္ ေနာက္ႏွစ္ KNU အလွည့္ ေပါ့ ။ အေျဖက ဒါပဲ ရွိတယ္ ။ ဘာမွ ေခါင္းပူေအာင္ စဥ္းစား ေနရမယ့္ ပေဟဠိ တစ္ခု ၿဖစ္မေန ပါဘူး ။ အတုအေယာင္ ၿငိမ္းခၽမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလဟာလည္း မၾကာခင္ ကုန္ဆံုးေတာ့မွာ ပါ ။
အဲဒီေတာ့ ခုခၽိန္မွာ DKBA က ရန္သူကို ခံခၽႏုိင္ရင္ ကရင့္နယ္ ကရင့္လက္ထဲမွာ ဆက္ရွိ ေနမယ္ ။ DKBA ရွဳံးရင္ေတာ့ ကရင့္နယ္ တစ္ခၽိဳ႕ အၿပီးအပိုင္ ဆံုးရွဳံး သြားမယ္ ။ ကရင့္ ေခါင္းေဆာင္ တခၽိဳ႕ေတာ့ သိန္းစိန္ ေဘာမေတြ ၿဖစ္ကုန္ၿပီ ဆိုေတာ့့ ရန္သူကို ဘယ္သူ ခံခၽ ေနလဲ ။ အဲဒီ အဖြဲ႔ဟာ ကရင့္ျပည္သူေတြရဲ့ သူရဲေကာင္း ၿဖစ္မယ္ ။ ဒါပါဘဲ ။
W / By - ( Agga Poechit )စစ္ေရး နည္းနာကို ႏိုင္ငံတိုင္းက စစ္တပ္တိုင္းလိုလိုက ေရွးေခတ္ထဲကေန ခုေခတ္ အထိ လိုအပ္သလို သံုးေန ၾကတာ ပါပဲ

Read more »

Friday, July 31, 2015

ကခ်င္ IDPs Camp ေရာက္ Angelina Jolie (video-Su Myat)


Read more »

Angelina Jolie visits Jan Mai Kaung refugee camp in Myitkyina, Kachin State, Myanmar

Actress Angelina Jolie Pitt, left, United Nations High Commissioner for Refugees special envoy and co-founder of the Preventing Sexual Violence Initiative, visits Jan Mai Kaung refugee camp in Myitkyina, Kachin State, Myanmar, Thursday, July 30, 2015.
The refugees have fled fighting between the Burmese government and the Kachin Independence Army since 2011. (AP Photo/Hkun Lat)

by http://newsok.com/aptopix-myanmar-angelina-jolie/article/feed/869097

Read more »

Wunpawng sha ni a myit hkrum lam hte mung masa lam


Kachin Politics Watch and Research Network, Jinghpaw Mung Masa Yu Maram hte Sawk Sagawn Hpung gaw, myu sha lawt lam hte anhte myu sha ni myit hkrum mang rum let myu sha lam masa tsawm wa hkra jawm gaw gap ai shara hta lakung lakap tai ai wuhpung langai rai ga ai.
Moi ngai naw kaji ai ten hta Nu ngai hpe lata dun nna hpyen hprawng woi hprawng ai shingran ngai naw mu nga n-ngai. Dai aten hta ngai asak 10-12 ning aten ladaw rai nga ai. Mare baw de sinat ngoi gadu wa jang mare htumpa de woi hprawng ai shingran ni amu nga n-ngai. KIA hte hpu nau Palaung hpyen la ni lai wa jang ngai Nu hpe san san rai n-ngai. Nu ndai hpyenla ni gaw hpa baw hpyen la rai ma ta ngu nna san san re shaloi Nu gaw ndai gaw anhte Jinghpaw hpyenla ni re nga nna tsun dan ai hpe mung shing ran naw mu nga n-ngai. Dai aten hta KIA hpyen la ni hpu nau Palaung hpyen ni hpa majaw nam mare hkan gabrawng hkawm shamu shamawt hkawm ai lam hpe atsawm nchye na tim, shanhte gaw anhte a hpyen la rai ma ai ngu ai hpe ntsa lam chye na tawn ai lam rai nga ai.
Ngai bum mare kaw kaba wa ai re majaw bum mare gahtawng hta hpaji jawng tsang kaba ai madang du hkra n-nga ai majaw myo mare de laika jawng tsang loi mi tsaw ai jawng sa lung na matu myo mare de shani sa wa nna laika jawng tsang 6-7 bai matut lung ai aten hta gaw Myen hpyen hte Jinghpaw hpyen hpa majaw gasat hkat nga ma ai ngu ai hpe loi li hkawn hkrang wa ai aten rai nga ai. Rawt malan ginra hta kaba wa ai Jinghpaw kasha ngai gaw, rawt malan ginra hta kaba wa ai majaw rawt malan hpyen ni hpe ngai na myit kata hta grai tsawra kam hpa ai myit ni galoi mung arawng nga ai. Rawt malan ai lam hpe loili chyena wa tim  Mung masa “Politics” ngu ai hpe gaw tsep kawp nchye na ai hte maren myi di chyip rai nga ai. Hpa majaw nga yang mung masa ngu ai hpa ta? Ngu ai lachyum hpe gadai mung n-sharin ya, gadai mung nhkai dan ai majaw rai nga ai.
Ngai asak 18 ning jan wa ai aten hta gaw rawt malan a lam grau grau hkawn hkrang wa sai, rawt malan a lam grau grau hkawn hkrang wa ai rai tim, rawt malan ai lam a sung htum ai lachyum hpe atsawm nchye na ai majaw rawt malan hpyen ni hpyen lahkawn nga matu shamu shamawt wa jang Kanu Kawa makyin jing hku ni gaw rawt malan hpyen ni hpyen lahkawn na hkyen masai hprawng mu nga tsun tsun rai ma ai.4 cut 4 ( Hpyet Ley Hpyet ) hta jam jau ai nam chyim)
Myen hpyen asuya gaw “4 cut 4” masing hpe 1994-96 lapran hta galaw ayai dat masai, dai “ 4 cut 4” masing kaba gaw hpa a matu galaw ma ta? Rawt malan ai wuhpung ni hpe ayai aya shamyit agrawp kau lu na masing rai nga ai. Dai “4 cut 4” masing a majaw hpunau Palaung ni lak nak ap kau ai gaw du mat ra ai re hpe dai ni she atsawm sha adan aleng nan chye na mat ai hku re.
Dai “4 cut 4” masing a majaw hprawng dum bre hkawm ai marang e, nta nga ai du sat yam nga ni hpe mung nkau mi hpe dut kau, nkau mi hpe gaw tinang mare kaw tawn kau da re majaw, gadai wa sat sha kau, dun la kau re hpe mung nchye ai sha du sat yam nga mung hkrat sum hkrum sai. Shaning ting sha na mam mung nam e makoi tawn ai rai tim, aten ladaw na na wa hprawng hkawm ra ai majaw nai mam ni mung yet mat nna shaning mi ram hkai nu shat shalaw let hpa hpa sha ai nam chyim hpe mung ya du hkra shingran mu nga ai law. Dai “4 cut 4” masing a majaw ding hku run mat ai dinghku dum nta masha ni law law mung nga lai masai. Dai “4 cut 4” masing a majaw jam jau ai nam chyim hpe tsun jang myit n-gut ai lam sha lu la ai. Tsun mung tsun nma ai.
Jinghpaw ni a mung masa hte seng ai American la wa hte dung jahta ai lam
“Federal” hte awm dawm shang lawt a shai hkat ai lachyum awm dawm ngu ai lachyum gaw tinang mung dan tinang up hkang asuya hte lak san rai nna nga ai mung dan hpe awm dawm shang lawt ngu tsun nhtawm, federal ngu ai lachyum gaw laga myu baw sang ni yawng hte pawng nna mung daw mung dan langai hte langai a kata hta pru nga ai nhprang sut gan ni hpe, jawm gagran sha rai nna gaw de ai mung dan langai masa hpe tsun ai ngu tim nshut nga ai ngu tsun jang, I agree with your concept” nga nna lawan dik ai hku bai tsun nhtang dat wu ai. Teng teng nga yang shi tsun mayu ai gaw ngai myit pyaw u ga nga nna tsun ai she rai ang sai.
“Federal”  ngu ai ga si hpe nkau mi atsawm nchye na ai ni gaw grai hkrit tsang ai lam mung nga ai, madung hku nna shinggyim masha ni gaw mu mada hkam la ai lam nbung ai majaw “Federal”  ngu ai ga si hpe hkrit tsang ma ai nga nna dai American la wa tsun ai. Yak dik htum gaw hpa ta?“Federal”  kaw ning gam langai lahkam lai nna tsep kawp awm dawm ai mung dan de sa na kun ngu ai gaw yak dik rai nga ai. Mung masa ahkang aya hte sut masa, akyu ara hpe mu jut nbung ai majaw ndai hku daw dan na hpe mung ram ram yak nga ai. Rai tim ngai na ningmu hku nna tsun ga nga jang Awm Dawm ai shang lawt de sa na rai jang “Federal”  ga si hpe jai lang taw ai gaw ram ram sawn dinglik yu ra ai bungli kaba langai rai nga ai.
Ngai na myit masin hta dai American mung masa hpun tang hpaji rawng ai wa a ga hpe ngai nkau mi hkap la ai rai tim, ma hkra gaw ngai hku nna nhkap la lu nga ai, hpa majaw ta? Shi gaw American masha rai nna mung masa sawk sagawn ai hpaji ning hkring wa re hte maren, Jinghpaw wunpawng sha a hkam sha mu mada ai hte byin mayu ai myit masin hpe gaw tsep kawp chye na ai wa nrai nga lu ai. Dai zawn shi a tsun shaga ai ga hpe ma hkra nhkap la ai hte maren shi hte tsun shaga ai mabyin masa hta la kap nna kaga Jinghpaw mung masa hte, hpaji kungkyang ai salang ni hpe mung ngai hku nna grai hkrum shaga yu sai. Dai zawn tsun jahta hkawm yu ai shaloi mung Jinghpaw salang ni a ga manau mung grai wa shai ai lam n-nga ai hpe mu lu ai.
Ya yang na rawt malan hpung ni a ahkaw ahkang kaja
Ya yang Myen mung dan hta mung masa ahkaw ahkang hpe she la ga nga yang kam ai hku mai galaw ai aten re, asan tsun ga nga yang “ KA HTA RIM RAWNG TAWN AI U HPE GALOI SAT MAYU TIM” mai ai hpa rai taw nga ai. Dai gaw hpa ta? Myen mung dan Myo mare kaba de mung masa ahkang aya gashun hkat nna lagaw gari gawa rai taw nga ai aten re. Anhte Myu sha baw sang mung masa pati ni mung ahkaw ahkang kaba mai la ai aten re. Myu sha baw sang mung masa pati ni hte rawt malan hpung ni lata gindun nna ahkaw ahkang la mai ai aten mung re. Dai ahkaw ahkang ni hpe galaw na matu dai ning 2015 shaning kaw nah pang taw sai re, rai tim aten majoi shaloi kau jang gaw “ Mung masa balen lunghkrung shachyaw taw ai ni” shanhte ra ai plan hpe shangang shakang kau lu jang gaw hkum sa myit dam nu.
Mung masa ahkang, sut masa ahkang, hpyen masa ahkang ni yawng hpe ndai aten hta lahkrip ra ra galaw la mai nga ai, n-gun shaja la mai nga ai, ra lata poi mahtai hpe sha la nna n-gup mahka nga yang gaw aten loi mi lai mat jang, dai ahkaw ahkang ni akrin akraw rai mat na masa nga wa chye ai ngu tim nshut nga ai.
Masa hpe asan sha galaw ra ai
Anhte myu ni hta mung masa hte masa ma hkra hpe jum nga ai ningbaw ningla ni yawng “San Pra ai masa hpe dan dan leng leng jum tek nna hkan nang hkan sa nga ai ni mung dai san pra ai masa kata hta hkawm sa shamu shamawt ra na rai ga ai. Nkau mi “Federal” tsun nna nkau mi gaw “Awm Dawm Shang Lawt” nga nna tsun jang mung chying mung shawa masha hta myit masa bra mat ai lam byin chye nga ai. Myit masa bra mat na ngu ai lachyum gaw myu sha myit hkrum lam hpe tsun mayu ai nrai nga ai. Mung masa pan dung asan pra nbyin taw ai majaw myit sawn shachyaw la ai lam hta gawng kya mat chye ai lam hpe tsun mayu ai lam rai nga ai. Myit sawn shachyaw la ai lam hta gawng kya mat jang myit hkrum lam hta mung ahtu hkra wa chye nga ai.

Read more »

Kachin MMA fighter's Burmese debut denied due to visa troubleAung La N Sang, the US based Kachin mix martial arts (MMA) fighter says he was unable to take part in the “Kingdom of Warriors” MMA event held in Rangoon earlier this month because of visa issues. In an interview with a MMA focused website, MMA Latest, Aung La N Sang explained that Burmese embassy officials in Singapore denied his request to come home. 
By KNG

Read more »

Wednesday, July 29, 2015

အိႏၵိယေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ ေလ့လာခဲ့ပါ
မအလက အိႏၵိယကို သြားေနၿပီ။ အိႏၵိယေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ အိႏၵိယတပ္မေတာ္မွာ ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားတပ္ရင္း (၃၂)ရင္းအေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါအုံး မအလ။
အခု သြားရတဲ့အေၾကာင္းက မဏိပူရျပည္နယ္မွာ အိႏၵိယတပ္မေတာ္သား (၁၈)ဦးက နာဂသူပုန္လက္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ဆုံးရတာကို ေဆြးေႏြးဖို႕ပဲမဟုတ္လား။
မဏိပူရနဲ႕ ကပ္ရက္ အာသံျပည္နယ္ရဲ႕ ရွမ္းတပ္ရင္းေတြကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ေပါ့ေလ။
ၿပီးေတာ့မွ စစ္တပ္က မဟုတ္တဲ့ သမၼတက ဘာေၾကာင့္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ရာထူးကို ရရွိခဲ့ပါသလဲ၊ တိုင္းရင္းသားတပ္မေတာ္ေတြ ဒီေလာက္မ်ားေနတဲ့ အိႏၵိယစစ္တပ္ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္လို႕ ညႊန္းလို႕ရမလား တစ္ခါထဲနဲ႕ ေမးခဲ့ပါေလ။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ရွိ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ (၄)ဆတဲ့ ပိုရွိတဲ့ တပ္ရင္း(၃၂)ရင္းတို႕ကို ဘယ္လိုကြပ္ကြဲပါသလဲ ဒါလည္း ေမးၾကည့္စရာပါပဲ။
တစ္ခါထဲနဲ႕ အိႏၵိယရွိ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေၾကာင္းကိုလည္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာခဲ့ဖို႕ လိုပါ့မယ္။ ဂိုအာနဲ႕ ဘဂၤလိုကိုပဲ မသြားပါနဲ႕၊ တတ္ႏိုင္ရင္ ဘဂၤလားျပည္နယ္နဲ႕ တမီလ္နာဒူျပည္နယ္ကိုလည္း သြားခဲ့ပါအုံး။ ဒါမွ ဒီေရာက္ရင္ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းဆြးေႏြးလို႕ရမွာပါ။
ေနာက္ၿပီး အိႏၵိယမွာ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္ေတြ၊ နာဂခြဲထြက္ေရးသူပုန္ေတြ ရွိရက္သားနဲ႕ အိႏၵိယစစ္တပ္က ဘာေၾကာင့္ အာဏာမသိမ္းခဲ့သလဲ ေမးခဲ့ပါအုံး။ ကမၻာ႕အႀကီးဆုံးဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမွာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြက အင္အားယုတ္ေလွ်ာ႕ခဲ့သလား၊ ပိုမုိတုိးတက္လာသလား ေမးၾကည့္ပါအုံး။
လမ္းလႊဲလို႕ ဗုဒၶဂယာဘက္ကို လွည့္မၾကည့္ပါနဲ႕။ အကုသုိလ္မ်ားသူမ်ားဟာ ဗုဒၶဂယာကို ေရာက္ၿပီးတာနဲ႕ အပါယ္ငရဲကေန လြတ္မယ္လို႕ မယူဆလုိက္ၾကပါနဲ႕။ ဗုဒၶဂယာကအျပန္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ဘုန္းကံမႀကီး၊ ႀကီးခဲ့ေသာ္ အသက္မရွည္ဘူးတဲ့။
ဓာတ္ပုံ
(၁) ေဂါရခါးတပ္
(၂) ရာဇပုတ္တပ္
(၃) ဆစ္ခ္တပ္
(၄) မဒရတ္တပ္
(၅) ရွမ္းတပ္
အိႏၵိယေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ ေလ့လာခဲ့ပါ

Read more »

ထူးဆန္းေသာတိုင္းျပည္....

kawng and 2 others shared Lwin Thandar Soe's photo.

ထူးဆန္းေသာတိုင္းျပည္.....
_____________________
ဆိုင္ကယ္သမားကို.....
ေလယာဥ္ပ်ံကတိုက္တယ္.....။
ထမင္းတစ္နပ္ေလ်ာ့စားရေလာက္ေအာင္.....
အေႂကြးထူၾကတယ္.....။
လွ်ပ္စစ္မီးေတြထုတ္ၿပီး......
ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေနၾကတယ္.....။
ထမင္းငတ္ပါတယ္ဆို.....
ႏြားန္ို႔ေသာက္ခိုင္းတယ္.....။
ယာဥ္ေၾကာပိတ္လို႔.....
ဘီးခြန္ေကာက္တယ္......။
ဘုန္းႀကီးဆိုသူက......
လက္စြပ္ဝတ္တယ္.....။
လက္ပတ္နီဝတ္ထားၿပီး.....
အၾကမ္းဖက္လို႔ရတယ္.....။
လူသတ္မီးရွိဳ႕သူေတြကိုေတာ့မဖမ္းပဲ.......
ေက်ာင္းသားေတြေတာ့ဖမ္းတဲ့....
ရဲတပ္ဖြဲ႕လည္းရွိတယ္.............။
လြပ္လပ္ေရးအာဇာနည္ကိုေမ့ထားၿပီး
....
တ္ိုင္းတစ္ပါးသားအုတ္ဂူကို.....
အ႐ိုေသျပဳတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရွိတယ္.....။
လယ္သမားေတြေထာင္ခ်ၿပီး......
စစ္သားေတြလယ္စိုက္ေနၾကတယ္...။
လူရႊင္ေတာ္ေတြႏိုင္ငံေရးစကားေျပာၿပီး......
ဝန္ႀကီးေတြကျပက္လုးံထုတ္ၾကတယ္......။
လမ္းတစ္ျခမ္းခင္းၿပီး.......
နယ္လွည့္ပါး႐ိုက္တဲ့ဝန္မင္းေတြရွိတယ္......။
ဆ္ိုကၠားနင္းၿပီး......
မီလ်ံနာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့......
စီးပြါးကြ်မ္းက်င္ဝန္မင္းေတြရွ္ိတယ္....။
စေတာ့ေစ်းကြက္အပ်က္မွာ......
ေသြးတက္ၿပီး.......
ဦးေဏွာက္ေသြးေၾကာပ်က္တဲ့မသာကို......
တိုင္းျပည္အတြက္အသက္နဲ႔ဆပ္တဲ့...
ထိပ္တန္းအာဇာနည္ဆိုၿပီး.......
အ႐ူးဘုံေျမႇာက္တဲ့.......
ပညာကဝိေတြရွိတယ္......။
အ႐ူးမသာကို......
ထူးျခားစြာအဆိုသြင္းၿပီး......
ႏွစ္မ္ိနစ္ၿငိမ္သက္တဲ့.........
ခြ်တ္ေခ်ာ္တဲ့လႊတ္ေတာ္လည္းရွိတယ္.....။
ႏွစ္ပတ္လည္အိပ္ငိုက္ၿပီး.......
ျပည္သူမႀကိဳက္တဲ့ဥပေဒျပင္ဖို႔က်......
ယိမ္းသမေတြလိုညီညာၿပီး......
အိပ္မက္ဆိုးကထသလို.........
မ်က္စိမွိတ္ကန္႔ကြက္တဲ့.........
ေစာက္ရွက္မဲ့ေသာ.........
အစိတ္သားအမတ္ေတြလည္းရွိတယ္......။
ေမာင္သာႏိုး.....
_____________________

Mg Thar Noe's status

Read more »

Tuesday, July 28, 2015

သစ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႕ သတင္းမီဒီယာ


Khon Ja
လြန္ခဲ႕တဲ႕ ဇႏၷ၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႕ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၀၂ ေယာက္ ကို ယာဥ္ ၄၇၀ စီးနဲ႕ ဖမ္းမိတယ္ ဆိုတဲ႕ သတင္းေတြ ပါလာတယ္။

သတင္းထဲမွာ ပါတဲ႕ ရြာေတြက ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ မန္၀ိန္းရြာ ရဲ႕ ေတာင္ဖက္မွာ ဆဒံုးျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ အေပၚဖက္မွာ ခ်ီေဖြလမ္းေပၚက မန္ေတာင္ေက်းရြာအထိ၊ အေရွ႕ဖက္က လဖိုင္ေက်းရြာ၊ ၾကားက ေက်းရြာေတြျဖစ္ေနတယ္။

သတင္းစာမွာ ပါတဲ႕ ရြာေတြကို အနီေရာင္ မ်ဥ္းေစာင္းေလးေတြနဲ႕ ခ်ယ္ၾကည္႔ေတာ႕ အကြက္ကေလးတကြက္ ထြက္လာတယ္။

အေရွ႕ဖက္အစြန္းဆံုး လဖိုင္ရြာက ဆက္သြားရင္ ေ၀ါ႕ခ်ဳန္း၊ ရွင္ၾကိဳင္ ျပီးရင္ ကန္ပိုုင္တီ နယ္စပ္ျမိဳ႕ေလး ေရာက္သြားေရာ။

ဒီေနရာေလးကို KIA သစ္ခိုးတယ္ လို႕ MOI က ေရးလိုက္တာနဲ႕ တျပိဳင္နက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တဲ႕ သတင္းမီဒီယာအေတာ္မ်ားမ်ားက မိတၱဴကူးခ်ျပီး ေကအိုင္ေအ နဲ႕ သစ္ခိုးတယ္ လို႕ ေရးၾကတယ္။

ဦးလနန္ကို အင္တာဗ်ဴ းျပီး ေရးတဲ႕ သတင္းမီဒီယာ က ၄ ခုေလာက္ ေတြ႕မိတယ္။

ဒီတပတ္အတြင္း စည္သူေအာင္ျမင္႕ကလည္း အဲဒီမွာ ဖမ္းတဲ႕ တရုတ္ေတြကို တသက္တကၽြန္း ခ်တဲ႕ အမႈနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေကအိုင္ေအ နဲ႕ ပူးေပါင္း သစ္ခိုးထုတ္တဲ႕ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ ေရးထားျပန္တယ္။

မ်ဥ္းေစာင္းနဲ႕ shading လုပ္ထားတဲက ေဒသေလးကို သံုးသပ္ၾကပါအံုးစို႕။

၀ိုင္းေမာ္-ခ်ီေဖြ အထိ လမ္းမတေလွ်ာက္လံုးဟာ ျမန္မာ႕တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ဂိတ္ေပါင္းမ်ားလြန္းတဲ႕အတြက္ ၁၂ လက္မ = တေပ၊ ၃ေပ = တဂိတ္ ဆိုျပီး ေဒသခံေတြ အမႊန္းတင္ထားတဲ႕ လမ္းျဖစ္တယ္။ Shading အကြက္ရဲ႕ အေနာက္ဖက္ နယ္နမိတ္လမ္းမၾကီးေပါ႕။

ေတာင္ဖက္.. မန္၀ိန္း-ဆိုင္ေလာ္- ၀ရာယန္ - ဆဒံုးပါ တခုလံုးဟာ လမ္းမၾကီးျဖစ္ျပီး ဆဒံုးပါ ဟာ ျမိဳ႕နယ္ခြဲျဖစ္တဲ႕အတြက္ အစိုးရရံုးစိုက္ရာ ေနရာျဖစ္တယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေဆးရံု၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ရွိတဲ႕ ေနရာျဖစ္ျပန္တယ္။ လမ္းတေလွ်ာက္လံုးကလည္း အစိုးရအာဏာစက္ သက္ေရာက္ျပန္တယ္။

အေရွ႕ဖက္ ဆဒံုး၊ လေဂ်ာင္၊ လဖိုင္ ကေန ကန္ပိုင္တီအထိလည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႕ ဇခံုတိန္႕ယိန္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္တပ္မ်ား ၾကီးစိုးရာ ေနရာျဖစ္ျပန္တယ္။

ေနာက္တခါ တရုတ္ႏိုင္ငံက သစ္ခိုးယာဥ္ေပါင္း ၅၀၀ နီးပါး ျဖတ္သန္းသြားတဲ႕ နယ္စပ္အေပါက္ ၂ ေပါက္ ကလည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ ကန္ပိုင္တီ ျဖစ္ျပန္တယ္။ ျပီးေတာ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ႕ ထိန္ခ်ဳန္း နယ္ျခားထြက္ေပါက္ေလး။

တရုတ္ေတြကို ဖမ္းစဥ္က ေကအိုင္ေအက ထုတ္ေပးထားတဲက သစ္ထုတ္ခြင့္ လက္မွတ္ ဆိုတာကို ျပန္ေတာင္းၾကည္႔ျပီး သတ္မွတ္ထားတဲ႕ ေဒသကို ေျမပံုမွာ အေရာင္ျပန္ခ်ယ္ၾကည္႔တဲ႕အခါ ေျမပံုရဲ႕ ေျမာက္ဖ်ားက ခ်န္ေငါဘြမ္ ဆိုတဲ႕ ေဒသ ျဖစ္ေနတယ္။ တရုတ္ဖမ္းတဲ႕ ေနရာနဲ႕ မိုင္ေပါင္း အနဲဆံုး ၈၀ ေလာက္ ေ၀းပါအံုးမယ္ ထင္ပါရဲ႕။ အကယ္၍မ်ား အဲဒီက သစ္ခုတ္တယ္ ဆိုရင္ အနီးစပ္ဆံုး နယ္စပ္က ထြက္သြားမွာမို႕ ခ်ီေဖြျမိဳ႕ရဲ႕ ေအာက္ဖက္အထိ ဆင္းလာစရာ မလိုပါဘူး။

ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းက ဆဒံုးပါမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစင္တာ ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္စဥ္က စင္တာ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ကိုယ္တိုင္ သြားထိုင္ခဲ႕ရတဲ႕အတြက္ ဒီေက်းရြာေတြ မေရာက္ဘူးတာ မရွိသေလာက္။ World Concern မွာ အလုပ္လုပ္စဥ္က စီမံကိန္း ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ေတာနင္းခဲ႕ေသး။ ဒီလို နယ္ေျမကၽြမး္က်င္မႈသာ မရွိခဲ႕ရင္ ဂ်ီးေတာ္လည္း မီဒီယာေတြ ေျပာသမွ် ယံုမိပါလိမ္႕မယ္။

ယာဥ္ အစီးေရ ၅၀၀ နီးပါးဟာ
ဒီသစ္ခိုးထုတ္မႈဟာ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ နဲ႕ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၾကီးစိုးရာ ေဒသမွာ ထုတ္ယူေနမွန္း သိသာျပိျဖစ္တယ္။

လံုျခံဳေရး ယူထားတဲ႕ အေစာင့္ေတြကို ျဖတ္ျပီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ၀င္လာတယ္။

သစ္ခုတ္လုပ္ငန္းဟာ အသံတိတ္ လု္ပလို႕ရတဲ႕ လုပ္ငန္းလည္း မဟုတ္။

ဌာနဆိုင္ရာ တခု မဟုတ္ တခုက အသံမၾကား၊ မျမင္၊ မသိ ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္။

ဒီလိုေနရာမ်ိဳးမွာ ေစ်းေပါေပါနဲ႕ လာခုတ္တဲ႕ သစ္ေတြ

ယာဥ္အစီးေရ ၄၇၀ ေက်ာ္ ဖမ္းမိတဲ႕ ေနရာမွာ ဘာျဖစ္လို႕ လူက ၁၀၀ ေက်ာ္ဘဲ ဖမ္းမိရပါသလဲ။ က်န္တဲ႕သူေတြကို ဘယ္လမ္းက လႊတ္လိုက္သလဲ။

ဒီလူေတြကို ဒီေနရာမွာ ဒီလို လာလုပ္ခြင့္ ဆိုတာ ျမန္မာ႕ တပ္မေတာ္ မပါဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါ႕မလား။ အျခား ဘယ္ဌာနေတါ ပါေသးသလဲ။

ဒါဆို... တရုတ္ေတြကို တသက္တကၽြန္း ပို႕ရင္.. ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရုတ္ကို လုပ္ခြင့္ေပးသူမ်ားကိုေကာ... ...

သတင္းမီဒီယာ အမ်ားစုဟာ MOI က ေပးသမွ်ကို ဘုရားေဟာကဲ႕သို႕ လက္ခံေနအံုးမွာလား။

သစ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ မီဒီယာ...
399 ·  · 

Read more »

Thursday, July 23, 2015

The World is watching the GENOCIDAL act of Min Aung Hlaing's Troops. Stop Intrusion to Kachin NOW.

ဒီထိုးစစ္ရပ္တန္းကရပ္ပါ။
အရပ္သားမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္ဖမ္းဆီး ရက္စက္ျခင္း၊ရြာမီးရိႈု လုယက္ျခင္းခ်က္ခ်င္းရပ္၊
ဘယ္သူမွအက်ိုးမရိွေသာ စစ္ ခ်က္ခ်င္းရပ္။
The World is watching the GENOCIDAL act of Min Aung Hlaing's Troops.
Stop Intrusion to Kachin NOW.


The World is watching the GENOCIDAL act of Min Aung Hlaing's Troops. Stop Intrusion to Kachin NOW.

Read more »

ဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ အႏိၵယ ျမန္မာနယ္စပ္မွ ပူတာအိုအထိ လမ္းေဖာက္ျပီး ပူတာအိုမွ တရုတ္ႏိုင္ငံအထိ လမ္းေဖာက္မဲ႕ ႏိုင္ငံကူး လမ္းမၾကီးနဲ႕ တထပ္တည္း နီးပါး က်ေနတယ္

ျမန္မာ႕ တပ္မေတာ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ထိုးစစ္ေတြ ေပၚတင္ ျပင္းထန္စြာ ျပဳလုပ္ေနတယ္။
ဇူလိုင္လအတြင္း ေလယာဥ္ တခါ အသံုးျပဳျပီးျဖစ္တယ္။
KIA တပ္စခန္းမ်ားကို ေမာ္တာနဲ႕ လာထုေနတယ္။
ဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ အႏိၵယ ျမန္မာနယ္စပ္မွ ပူတာအိုအထိ လမ္းေဖာက္ျပီး ပူတာအိုမွ တရုတ္ႏိုင္ငံအထိ လမ္းေဖာက္မဲ႕ ႏိုင္ငံကူး လမ္းမၾကီးနဲ႕ တထပ္တည္း နီးပါး က်ေနတယ္။ တရုတ္ကုမၼဏီက ေဆာက္လုပ္မယ္လို႕ သိရတယ္။
စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိျပီး တခ်ိဳ႕ ေတာထဲက ထြက္မလာႏိုင္ေသးပါဘူး။
ဒါဟာ ကခ်င္လူမ်ိဳး အေရး တခုထဲမဟုတ္ပါဘူး။
ဒါဟာ တိုင္းရင္းသားအေရး တခုထဲ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးအၾကီးဆံုး ႏိုင္ငံ႕အေရးထဲမွာ ပါ၀င္ေနျပီျဖစ္တယ္။
၁) KIO ကို ထိုးစစ္မရပ္သေရြ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈ စားပြဲေပၚကေန KIO ကို ထြက္ခြာသြားေအာင္ ဖိအားေပးေနတာျဖစ္တယ္။
၂) အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ တခုတည္းေသာ ေရခဲေတာင္ဟာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ရတနာျဖစ္တယ္။ ဒီ ရတနာကို အႏိၵယနဲ႕ တရုတ္က တိုက္ရိုက္ သြားလာႏိုင္မယ္။
၃) ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန တရုတ္နဲ႕ အႏိၵယ ၂ ႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းသြားလာ ကုန္စည္ကူးသန္းရံုသာမ ကမၻာ႕အေရွ႕ျခမး္နဲ႕ အေနာက္ျခမ္းပါ ကုန္စည္ကူးသန္းၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငယ္ထိပ္ကို ျဖတ္သြားတာနဲ႕ တူေနပါ။ ျမန္မာအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရဖို႕ေတာ႕ သိပ္မရွိပါဘူး။
၄) ဒီေဒသဟာ ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္တို႕ရဲ႕ ေရေ၀ေရလဲ ေဒသျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာ ပ်က္စီးသြားရင္ ဧရာ၀တီနဲ႕ ခ်င္းတြင္းလည္း ကေမာက္ကမ ျဖစ္ဖို႕ဘဲ ရွိပါတယ္။
ဒါေတြအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ကေတာ႕။
၁) ထိုးစစ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းဖို႕
၂) ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းနဲ႕ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားျပီး ျပည္သူကို ပြင္႕လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပဖို႕။
၃) ခိုင္မာတဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအာမခံခ်က္ မရွိသေရြ႕ ဒီလို စီမံကိန္းၾကီးမ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ထားဖို႕နဲ႕ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို အေၾကာင္းျပျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေႏွာက္အယွက္ မေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ အႏိၵယ ျမန္မာနယ္စပ္မွ ပူတာအိုအထိ လမ္းေဖာက္ျပီး ပူတာအိုမွ တရုတ္ႏိုင္ငံအထိ လမ္းေဖာက္မဲ႕ ႏိုင္ငံကူး လမ္းမၾကီးနဲ႕ တထပ္တည္း နီးပါး က်ေနတယ္

Read more »