Sunday, November 23, 2014

Changmai Kachin interview Thailand TV

Read more »

ကြၽႏုပ္တို႔ေသြးခ်င္း႐ွစ္ေယာက္က်ဆံုးသြားရျခင္းသည္ ႐ွစ္သိန္းေသာကြၽႏုပ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ားအား ေတာ္လွန္ေရးပယ္နယ္သို႔၀င္ေရာက္လာေစရန္အတြက္တြန္းအားေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏုပ္တို႔ေသြးခ်င္း႐ွစ္ေယာက္က်ဆံုးသြားရျခင္းသည္ ႐ွစ္သိန္းေသာကြၽႏုပ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ားအား ေတာ္လွန္ေရးပယ္နယ္သို႔၀င္ေရာက္လာေစရန္အတြက္တြန္းအားေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
Soe Lin shared Maung Mone's photo.


''ယေန႔စကား''
ကြၽႏုပ္တို႔ေသြးခ်င္း႐ွစ္ေယာက္က်ဆံုးသြားရျခင္းသည္ ႐ွစ္သိန္းေသာကြၽႏုပ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ားအား ေတာ္လွန္ေရးပယ္နယ္သို႔၀င္ေရာက္လာေစရန္အတြက္တြန္းအားေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဂစၦပျမစ္ေရ စီးေနသေရႊ႔ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းသည္လည္းစီးဆင္းေနမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုးမေတာင္ညိဳၿပိဳမွ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္းရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

Read more »

Hi ''General Aung san '' I want to ask you a question if you can hear me?


General Aung san , . I want to ask you a question if you can hear me , if you still alive how you going to command Myanmar Army , That army your Build . Now Your army killed Own ethnics peoples. Become pimp country that word is not enought. Without displaine , ruleless countrol ,,. .,,,
  • John San Linn အေဖ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္က ကိုယ္လူမ်ိဳး ကိုယ္တိုင္းရင္းသားေတြကိုယ္သတ္ေနၿပီ ဗ်ာ

Read more »

Aljazeera: Report ( Matthew Bugher: Harvard Law School)

Aljazeera ရုပ္သံ မွာ သတင္းရုပ္သံ အျဖစ္တင္ဆက္ထားတဲ့ ဗမာအစုိးရတပ္၏ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

Read more »

က်ဆံုးသြားေသာKIA, ဗိုလ္သင္တန္း သားမ်ားအတြက္ မေလးရွား ရွိ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းဆုေတာင္း


====================================
၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁၉) ရက္ေန႔ ေကအိုင္အို ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ အနီးရွိ
ေကအိုင္ေအ ၏ ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ၏ (၁၀၅-မမ) လက္နက္ၾကီးထိမွန္ျပီး က်ဆုံးသြားေသာ မိမိတို႔၏ မ်ိဳးခ်စ္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား
ႏွင္႔ က်န္ရစ္ သူမိသားစုမ်ား အတြက္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ ရွိ ကခ်င္ ႏွင္႔ အျခား
ေသာ တိုင္းရင္း သား ညီအစ္ကို မ်ား စုေ၀းကာ အထူး ေအာက္ေမ႔
ဆုေတာင္းျခင္း ၀တ္ျပဳ အစီအစဥ္ ကို(၂၂.၁၁.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ ညေန (၃)
နာရီ အခ်ိန္၌ မေလးရွား ႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ ျမိဳ႔ေတာ္ရိွ စတားပတ္
တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ႔ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဤ အစီအစဥ္ အား မေလးရွားရွိ KRC(ကခ်င္ အဖြဲ႔ အစည္း) အဖြဲ႔အစည္း မွဦးေဆာင္မွႈျဖင့္ မေလးရွားေရာက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ COBEM
တိုင္းရင္းသားညြန္ ့ေပါင္းအဖြဲ ့အစည္းမွတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား
စုံစုံညီညီျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
KRC kaw nna woi awn let, 19 November, 2014 ( Wednesday )
Shani hta hkrat sum mat sai share shagan ni hpe yawnhkyen
myit dum, yawn shawoi let ngun lagaw la akyu hpyi hpawng
lamang hpe Malaysia du Wunpawng Myusha ni hkrum hkrum
ra ra shang lawm ai hte hpawn ( COBEM ) kaw na taing ying
tar ningbaw ni yawng shang lawm ai hte galaw lai wa sai lam
na chye lu ai.
(photo- Seng Ja)

Read more »

Saturday, November 22, 2014

( Song )The fight before the victory , The cross before the crown

Another Soldier Down
By: Mai Chin Chin Online Facebook hawi pwl rak ngai ve uh Mu — Maybe this is what you want (the way I've heard it) We're in a mighty conflict here the army of the Lord we must join forces standing tall and lean upon his word the enemy is now in view and bravely circles round then comes the cry from the battle field another soldier down go then with haste stand by his side and lend your strength once more go bear him up with faith & prayer until battle's o'er the fight before the victory the cross before the crown be ever watchful ere the cry another soldier down we've set our minds on victory advancing day by day we've got our hopes our strategy armed fortress on the way and at the end there is a rest an everlasting crown all in the field no more will hear another soldier down (chorus) repeat:the fight before the victory the cross before the crown be ever watchful ere the cry another soldier down another soldier down another soldier down

Read more »

Tensions rise after rebels killed in Myanmar shelling ( BBC report )

KIO ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံရမႈကို လိုင္ဇာ မွာ ေရာက္ျပီး သတင္းယူေနတဲ့ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္မွ ရိုက္ကူးတင္ျပထား ပါတယ္ ။ Tensions rise after rebels killed in Myanmar shelling Officials in Myanmar have said that a mortar shell that killed more than 20 rebel soldiers on Tuesday was meant as a warning shot. The rebels are holding emergency meetings to decide their response. The BBC's Jonah Fisher has obtained exclusive footage from the Kachin rebels' stronghold of Laiza and sent this report from Myanmar. BBC

Read more »

က် ဳပ္ျမင္တဲ႔ နုိင္ငံေရးက ဗမာမွုတစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ပင္ရင္းျပသနာျဖစ္တယ္

By John mill
link: ohn Mill https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152890704347433&set=a.10152890704502433.1073741825.607572432&type=1&theater


as long as you deal with it; you are supposed to suffer
again and again. I'd say you have to get out of that barmanized
routine.
က် ဳပ္ ဘာလုိ႔ ဗမာဆန္႔က်င္ေရး ေျပာသလဲ ဆုိရင္ ဗမာမေကာင္းတာကုိ
တုိင္းရင္းသားေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိေစခ်င္လုိ႔ပါ၊၊ လြပ္လပ္ေရးယူဖုိ႔
ဆုိရင္ ဘာလုိ႔မေပါင္းခ်င္တာလဲ ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္လုံရတယ္၊၊၊
ဒီအတြက္ က် ဳပ္မဟုတ္တာ မေျပာဘူး၊၊ ဒါကုိ အထူးသတိထားတယ္..
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဗမာမေကာင္းတာကုိ အေသအခ်ာ သိေနလုိ႔ေျပာ
တာျဖစ္တယ္၊၊ ဗမာကုိ မေၾကာက္လုိ႔လည္း ေျပာတာျဖစ္တယ္၊၊ ဗမာရဲ ႔
မဟာဗ် ဴ ဟာကုိ ျမင္ေနတဲ႔အတြက္ ေျပာရဲတာ ျဖစ္တယ္၊၊ 
ဗမာက ကခ်င္ေတြကုိ စိတ္ပ်က္သြားေအာင္ လုပ္ေနတာလား ဆုိရင္ ဟုတ္တယ္
လုိ႔ က် ဳပ္ေျဖမယ္၊၊ ဗမာက ကခ်င္ကုိစိတ္ပ်က္တာထက္ ကခ်င္က ဗမာကုိ စိတ္ပ်က္
ေနတာ ၾကာလွျပီမုိ႔လုိ႔ပါ၊၊ တစ္ဖက္သတ္ဆုိရင္ ေႏွးေနမွာစုိးလုိ႔ ျမန္ျမန္ ခြဲၾကကြာ
ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္၊၊ ဒါမွ တုိင္းသူျပည္သားေတြ ေအးမွာ၊၊
က် ဳပ္ျမင္တဲ႔ နုိင္ငံေရးက ဗမာမွုတစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ပင္ရင္းျပသနာျဖစ္တယ္
ဒီအတြက္ ခြဲဖုိ႔က အထိေရာက္ဆုံး အေျဖျဖစ္တယ္၊၊ ဒီလုိျဖစ္လာရင္ ခြဲထြက္ဖုိ႔
ပင္လုံလက္မွတ္ထုိးခဲ႔တဲ႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ေနာက္ဆုံး
ေျပးေပါက္တစ္ခုခ်န္ခဲ႔တယ္လုိ႔ ဆုိပါရေစ၊၊
ေတာင္ေပၚသားေတြ လြတ္လပ္ရင္ ေတာင္ေအာက္သားေတြကုိလည္း
ဆက္ထိန္းထားဖုိ႔ မျဖစ္နုိင္ေတာ႔ပါဘူး၊၊ အားလုံးဟာ ကုိယ္႔ပုိင္ျပဌာန္းခြင္႔
ကုိယ္စီ ရသင္႔တယ္ မဟုတ္ပါလား၊၊

Read more »

it is important to remind the " world " [ i.e. the US , EU , Japan & UN ] that this is another example of the brutal & criminal nature of the Burmese Army , t


it is important to remind the " world " [ i.e. the US , EU , Japan & UN ] that this is another example of the brutal & criminal nature of the Burmese Army , the " Tatmadaw " that Daw ASSK is so fond of ! this tragedy has happened at the time when the Burmese Regime will increasingly try to put the blame for the failure of not reaching a " nationwide ceasefire " on the Ethnic Groups [ the UNFC ] , it is therefore high time to oppose & correct that distortion of the facts !
constitution Kachin Lead Story News 23 Kachin cadets killed, 13 injured in artillery attack In this file photo a soldier is dug into a frontline hilltop in Kachin state,...
DVB.NO

Read more »

Gwi ai ni a mung kan re ( Mung ga )

Akyu hkrai sha hpyi nna hkum nga mu, Makam masham hta mu bung li lawm ra ai, Yusu mung ta tut galaw lai wa sai re,Unphwa ngu nna shamai ai nre, Yawn nna sha hkum mau nga mu,Mung kan ndai gaw gwi ai ni mung kan re, Kamsham myit hte gwigwi anut ga,Karai a yaw shada lam gaw an hte myit ai hta grau kaba nga ai, Manu jahpu njaw ra ai hpa mung nlu ai, Arang bang da sai ga re, Hkrit kamyin nga ai ni ngam mat na,Marit let simat na,Prat kade lai tim lawt lu lam nnga,Dai majaw myit shaja myit nden marai rawng ga click on link https://www.facebook.com/video.php?v=304649353070985&set=vb.100005777683035&type=2&theater

Read more »Read more »

What did Barack Obama come to do at Myanmar ? In here my opinion !

Read more »

UWSA ေလယာဥ္ပစ္ ဒုံးက်ည္ ပိုင္ဆိုင္ထား

သတင္း
UWSA ေလယာဥ္ပစ္ ဒုံးက်ည္ ပိုင္ဆိုင္ထားဟု ဆို
လင္းသန္႔
၀ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) သည္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ FN-6 ေလယာဥ္ပစ္ ပုခံုးထမ္း ဒံုးက်ည္ လက္နက္ကို ပိုင္ဆုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း IHS Jane’s Defence Weekly သတင္းတပုဒ္က ေဖာ္ျပသည္။

Read more »

There were attacked on defense academy, 23 dead, 18 wounded, and only 5 escaped. Burma army always lies and will be always faceless lie.

comment
~~ တိက်မွန္ကန္တဲ.သတင္းေဖၚျပေပးပါ ~~
KIO/KIA ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ၁၉ ရက္ နုိ၀င္ဘာလ မွာဗမာစစ္တပ္ရဲ. လက္နက္ၾကီးေၾကာင္. ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းမွ သင္တန္းသား/နည္းျပ စုစုေပါင္း ၂၃ ဦးက်ဆုံးသြားေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။
အဲဒီအထဲမွာ ခ်င္း ၂ ဦး၊ ပေလာင္ ၁၁ ဦး၊ ေက်ာင္းတပ္မေတာ္ ၂ ဦး၊ ရခုိင္ ၈ ဦး၊ ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းၾကားရပါတယ္။ ဒီသတင္းဟုတ္မွန္ရင္ က်ဆုံးတဲ.အထဲမွာ ကခ်င္ တစ္ဦးမွ မပါဘူးေပါ.။ ဟုတ္ပါသလား။

Khon Ja ဒါဏ္ရာရတဲ႕ အထဲမွာ ပါပါတယ္။ ေျချပတ္သြားတာလည္း ပါပါတယ္။ နည္းျပ ၄ ေယာက္လည္း ပါတယ္။

ahawng: Look at the picture ,how many Cross??

Lewis Myihtoi I was doing exact number when the report came from other ethnic statements but I agree KIO/KIA no need to mention and it wiser let other ethnic release in their statement. The fact is, up to now Kachin always say the truth. There were attacked on defense academy, 23 dead, 18 wounded, and only 5 escaped. Burma army always lies and will be always faceless lie.

Grace Ah Myaw သူတို႔အားလံုးဟာ ကၽႊန္ေတာ္တု႔ိႏွလံုးသား ထဲ အၿမဲထာ၀ရ ေမာ္ကြန္းတင္ ထားမွာပါ။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ႕ ကိုယ္စား က်ဆံုးသြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေသြးထဲ တစ္သားထဲ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ရွိေနပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ ပန္းတိုင္တစ္ခုတည္းကို စိတ္တူကိုယ္တူ ေလွ်ာက္ေနတဲ့သူတိုင္း လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဴး တည္းပါပဲ။

Lahtaw Senglott Even they are chin or Rakhine , they all are KIO/ KIA and our future generation leaders and we respect to them all and they are our heroes !


readmore+++click on link
Read more »

2 YA NGU NA YAWN HKYEN KYU HPYI HPAWNG


Myitkyina,November 21,2014.
November 19 ya shani Woichyai Du jawng de Myen Asuya hpyendap ni myawk gap bun ai majaw Mungdan a matu asak sum mat wa ai share shagan ni hpe myit dum let Karai Kasang kaw n gun la akyu hpyi ai hpawng hpe daini Myitkyina Manau wang kaw galaw lai wa sai.
Dai hpawng hta Myitkyina grupyin na Wunpawng mung shawa ni marai 2000 jan du sa ai lam, Tingyang up- Sara Ying Kyang ( KBC Ram hpa-awn ), Hpawng hpaw kyu hpyi...
See More
LikeLike ·  · 

Read more »

Statement of Arakan ArmyRead more »

မန္မာႏိုင္ငံသို႔ Roman Catholic သာသနာေရာက္ရိွသည္ႏွစ္၅၀၀ျပည့္ အခမ္းအနား

BBC Burmese added 6 new photos.
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ Roman Catholic သာသနာေရာက္ရိွသည္ႏွစ္၅၀၀ျပည့္ အခမ္းအနား ကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရိွ St. Mary’s Cathedral ဘုုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ပုပ္႐ဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ Oswald Cardinal Gracias, archbishop of Bombay, မွတက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
daina na jubilee poi mung anhte kachin ni a tsam madun ai poi she rai sai.sarabyin a datkasa wa Oswald cardinal pyi n gup she mahka myi she n grip yu n gun jaw la sai.

Read more »