Saturday, August 23, 2014

ဖားကန္႕ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး နႈိးေဆာ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရ

ဖားကန္႕ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူးယစ္ေဆး၀ါး
========================
တိုက္ဖ်က္ေရး နႈိးေဆာ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရ
============================
ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ နႈိးေဆာ္ထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံေနရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။ ယခု ျပဳ လုပ္ေန ေသာ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းအား KIO, အပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကို အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္ အေနနဲ ့ စီမံကိန္းခ်ျပီး တိုက္ဖ်က္ေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ယခု ဖ်က္ဆီး ခံရေသာ ေနရာမ်ား မွာ ဖားကန္ ့ျမိဳ ့နယ္အတြင္း ရွိ နမ့္မဖစ္ ေက်းရြာ ထဲမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 (4 photos)
LikeLike ·  · 

Read more »

Friday, August 22, 2014

Kawa hkai ai lam ( BBC )

ဘီဘီစီ ၀င္းျမင့္ BBC Winmit ၀ါးအကိုင္းကူး စိုက္နည္းအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္…….. အမ်ားအတြက္ ရွယ္ႏိုင္ပါတယ္…… နည္းပညာ ေလ့လာခ်င္သူေတြ မ်ဳိးပင္လိုခ်င္သူေတြ ေအာက္ပါ ေဖ့တ္စ္ဘုတ္ခ္ ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို ေျပာႏိုင္ၾကပါတယ္၊ ဘီဘီစီက ဦး၀င္းျမင့္ မိတ္ဆက္ေပးတယ္လို ့ေျပာလို ့ရပါတယ္။ ၀ါးနဲ ့သက္ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာ ျဖန္ ့ေ၀ေပးလိုသူ Manad.Lamaisri ရဲ ့ေဖ့တ္စ္ဘုတ္ခ္လိပ္စာ https://www.facebook.com/Manad.Lamaisri.K9GB?fref=ts ၀ါးအကိုင္းကူး ပ်ဳိးပင္ေရာင္းေနသူ ခြန္းကြိဳင့္ (Khun Koit) (ထိဒါးခ်ဳိ ့ခ္ျခံ) ရဲ ့ေဖ့တ္စ္ဘုတ္ခ္လိပ္စာ https://www.facebook.com/thida.ploysila?fref=pb&hc_location=friends_tab LikeLike · · Share · August 16

Read more »

Wednesday, August 20, 2014

Monday, August 18, 2014

Video click on link++++Wunpong myusha ni yawng madat ,yu ga

Video by:Aung Love

Read more »

Sunday, August 17, 2014

ျမန္မာနုုိင္ငံမွာ ခက္ေနတာ မသိျခင္းကုုိ မသိျခင္းပါ။၈၈ အေရးအခင္းမတုုိင္မွီ ရန္ကုုန္သားေတြဟာ သူတုုိ႔ စစ္တပ္ဟာ တုုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ဥပေဒမဲ့ လူသတ္ေနတယ္ ဆုုိတာကုုိ ေျပာျပလဲ မယုုံခဲ့ပါဘူး။

တုုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ မဒိမ္းက်င့္ပါတယ္ လုုိ႔ ေျပာလဲ မယုုံၾကပါဘူး။

၈၈ အေရးအခင္းမွာေတာ့ သူတုုိ႔ ကုုိယ္တုုိင္ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ ပစ္သတ္တယ္။ ေက်ာင္းသူေတြ မဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္။ ဒီေတာ့ မခံခ်င္တဲ့ လူ (ေက်ာင္းသားလုုိ႔ ဆုုိသူေတြ) တစ္စုု က ေတာခုုိခဲ့ပါတယ္။ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ စစ္တပ္ရဲ႕ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြကုုိ လက္ေတြ႕ ေတြ႕ျမင္လာရတယ္။ တုုိင္းရင္းသားေတြ ေျပာေျပာေနတဲ့ နုုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ ကုုိလဲ သေဘာက်လာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုုန္ျပန္သြားတဲ့လူေတြက ဒုုံရင္းက ဒုုံရင္း ျပန္ျပန္ ျဖစ္သြားတယ္။

အခုုလဲ တုုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးဟာ ျမန္မာနုုိင္ငံရဲ႕ နုုိင္ငံေရး ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တယ္ ဆုုိတာကုုိ ေနျပည္ေတာ္က လူေတြ မသိၾကပါဘူး။ သူတုုိ႔သိတာ အင္အယ္ဒီ နဲ႔ ၾကံ႕ဖြတ္ ၾကားက တုုိက္ပဲြေလာက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။

နုုိင္ငံေရး ပဠိပကၡေလ့လာသူမ်ားရဲ႕ အဆုုိအရ ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္အမ်ားစုုသည္ လူနည္းစုုမ်ားရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကုုိ ဥပကၡာျပဳျခင္းရဲ႕ အက်ုဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္တယ္ လုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။

လက္နက္ကုုိင္ ပဠိပကၡကုုိ နုုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ မေျဖရွင္းပဲ လက္နက္ နဲ႔ ေျဖရွင္းေနမယ္ ဆုုိရင္ ေနာင္ အႏွစ္ တစ္ရာ ဆက္ ဆင္းရဲ ၾကရမွာပါ။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ ပတ္၀န္းက်င္ နုုိင္ငံေတြကုုိ ဘယ္လုုိမွာ လုုိက္မွီေတာ့မွာ မဟုုတ္ပါ။

တုုိင္းရင္းသား ေတြေကာ ဘာျဖစ္လုုိ႔ လက္နက္ကုုိင္ေသးလဲ လုုိ႔ ဆုုိလာပါလိမ့္မယ္။ ဟုုတ္ပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္တုုိင္းရင္းသားမွ အလကား ေနရင္း ကုုိယ့္ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ အင္အားမ်ားတဲ့ စစ္တပ္ ကုုိ အားအားယားယား အေသခံၿပီး တုုိက္မေနခ်င္ပါ။ တုုိင္းရင္းသားေတြက မရေသးတဲ့ အခြင့္အေရး အတြက္ တုုိက္ပဲြ၀င္ေနတာသာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဗမာ ေတြက ဘာအတြက္ တုုိက္ခ်င္ေနရတာလဲ လုုိ႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါမည္။

ဖက္ဒရယ္ စနစ္ေၾကာင့္

(၁) ဗမာစကား၊ ဗမာစာေပ၊ ဗမာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဗမာျဖစ္ျခင္း တိမ္ေကာစရာ မရွိပါ။
(၂) ျမန္မာနုုိင္ငံရွိ တုုိင္းရင္းသား ေဒသ အားလုုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္လုုိ႔ နုုိင္ငံတကာမွာ ဗမာေတြ မ်က္ႏွာငယ္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။
(၃) ျမန္မာနုုိင္ငံ အစိတ္အမြာမြာ ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။ (အခုုေတာ့ တရားမ၀င္မဟုုတ္လဲ အစိတ္အစိတ္အမြာမြာ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။)

ဒီေတာ့ ျပႆနာက မသိျခင္း ကုုိ မသိျခင္း ပါပဲ။

မသိလုုိ႔ မသိမွန္းလဲ မသိဘူး။

Read more »

....ဘာ အတြက္ လဲ???

ဘာသာတရားေၾကာင့္ မျဖစ္မေန လူသတ္ရမယ္ ဆုုိရင္ အဲဒီ ဘာသာတရား ဟာ ဘာ အတြက္လဲ... လူေတြ အတြက္ ျဖစ္တယ္ ဆုုိရင္ လူေတြကုုိ သတ္စရာမလုုိဘူးေလ။ လူေတြကုုိ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရမွာက ဘာသာတရား တုုိင္းရဲ႕ တာ၀န္ပါ။

နုုိင္ငံေရး ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးျခား သတ္ရမယ္ ဆုုိရင္ အဲဒီ နုုိင္ငံေရး ဟာ ဘာ အတြက္လဲ... လူမ်ဳိးေရး အတြက္ ဆုုိရင္ လူမ်ဳိးျခား သတ္စရာမွ မလုုိတာ။ သင့္ကုုိယ္သင္ ေကာင္းေအာင္ေနဖုုိ႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္ မလား။

ကုုိယ့္ အိမ္သား အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ေနမဲ့အစား လူမ်ဳိးျခားနုုိင္ငံေတြမွာ ကၽြန္ခံရတဲ့ အမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မသြားဖုုိ႔ပဲ အေရးႀကီးတာပါ။
  • You, Emotun NaiJohn Myu Awng and 22 others like this.
  • Hugawng Kachin
  • Seng Hkum Nhkum လူသတ္စရာအနည္းဆံုး စံနစ္ဟာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီဘဲျဖစ္တယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့ လူေတြကို အခြင့္အေရးမၽွတေစၿပီး တမူးသား ပိုရႉ မႈေတြကို ခြင့္ မျပဳ ဒါမို႔ ထသတ္ေန စရာမလိုေတာ့ဖူးေလ
    Like · Reply · 2 · 20 hours ago
  • Kyaw Swar Htoo မွန္ပ :):):):):)

Read more »

Saturday, August 16, 2014

ဒီေန ့ေဆြးေႏြးပြဲ မွာ NCCT မွ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား

By LACHIDKACHIN
===============================
၁။ ဦးႏိုင္ဟံသာ အဖြြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ( NMSP )
၂။ ပဒိုကြယ္ထူး၀င္း ဒု - အဖြြဲ႔ေခါင္းေဆာင္- ၁ ( KNU )
၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ဒု-အဖြြဲ႔ေခါင္းေဆာင္- ၂ ( KIO )
၄။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခြန္ဥကၠာ အဖြြဲ႕၀င္ ( PNLO )
၅။ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း အဖြြဲ႕၀င္ ( ALP )
၆။ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်ံမုန္းဆာေခါင္း အဖြြဲ႕၀င္ ( CNF )
၇။ ဦးစိုင္းဘထြန္း အဖြဲ႕၀င္ ( SSPP )
၈။ ဦးထြန္းေဇာ္ အဖြြဲ႕၀င္ ( ANC )
၉။ ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႕ အဖြြဲ႕၀င္ ( KNPP )
၁၀။ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ဟန္ အဖြြဲ႕၀င္ ( AA )
၁၁။ ဦးေစာလံု႕လံု႕ အဖြြဲ႔၀င္၊DKBA
၁၂။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဆာ္လမြန္ အဖြြဲ႕၀င္ ( LDU )
NCCT TAT
၁၃။ ေဒၚဂ်ာနန္
၁၄။ ေဒၚနန္ေရာ္
၁၅။ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးဆင္၀ါး
၁၆။ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးလေအာင္
၁၇။ ေစာတာဒိုမွဴး း
LikeLike ·  · 

Read more »

Friday, August 15, 2014

KIO & PUBLIC CCONSULTATION part(8)

By: VOK

Read more »

ဖက္ဒရယ္မူကို အေလွ်ာ့ေပးလို႔မရဘူး –( ႏိုင္ဟံသာ )

ဖက္ဒရယ္မူကို အေလွ်ာ့ေပးလို႔မရဘူး –( ႏိုင္ဟံသာ )
================================
(DVB)
အစိုးရဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (တတိယမူၾကမ္း) အတြက္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ကေန ၁၆ ရက္ထိ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ေမလမွာ ဒုတိယမူၾကမ္းကို ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ၃၁ ခ်က္ ေဆြးေႏြးၾကရဦးမွာပါ။ အပစ္ရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က သုံးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖို႔ လိုလားၿပီး အစိုးရဘက္က ရွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲၾကဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားတာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြ မတိုင္ခင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ကို ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာက တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လာေရာက္ၿပီး အႀကိဳ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းခဲ့ပါတယ္။
ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ဟံသာကို ေမးျမန္းထားပါတယ္။

click on voice link

Read more »

Wednesday, August 13, 2014

၀ါရွင္တန္ ဒီစီ မွာ ရိွတဲ့ Pulitzer Center on Crisis Reporting ရုံးခန္းမွာ ဒီေန ့ ခန္ ့ညားစြာ ဓါတ္ပုံ ခ်ိတ္ဆြဲထား

By Kachinnews
နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ာနယ္လစ္ ဓါတ္ပုံဆရာ Ryan Libre ရဲ ့ပူလစ္ဇာ ဆုရ ဓါတ္ပုံကို ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ မွာ ရိွတဲ့ Pulitzer Center on Crisis Reporting ရုံးခန္းမွာ ဒီေန ့ ခန္ ့ညားစြာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတာ ကို ေတြ ့ရပါတယ္ ။
Jade Land

Read more »

Monday, August 11, 2014

KIO & PUBLIC CONSULTATION part (7)

Read more »

ရွမ္း/ေျမာက္ ေဒသ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင္႔ ပေလာင္ လူငယ္ကြန္ယက္ ေဆြးေႏြးပြဲ


"ETHNIC YOUTH NETWORK" Zup Hpawng Kuthkai Mare Kaw Galaw
========================
By (Lachid Kachin)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕ တြင္ ယေန႔ (၁၁.၈.၂၀၁၄)
ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ဒုတိယအၾကိမ္
ေျမာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လူငယ္ ကြန္ယက္ အစည္း
အေ၀း စတင္ က်င္းပ ျပဳ လုပ္ ေန ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ လားရွိဴ း ၊ ကြတ္ခိုင္ ၊မွႈဆယ္ ၊နမ္႔ခမ္း ၊သိန္းနီ ႏွင္႔
နမ္႔ခိုက္ ေဒသတို႔ မွ တာ၀န္ရွိသူ ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင္႔ ပေလာင္ လူ
ငယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ လာေရာက္ ပါ ၀င္ေဆြး
ေႏြး ေန ၾက ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
ဤရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လူငယ္ ကြန္ယက္ အဖြဲ႔ အား ရွမ္း
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အတြင္းရွိ ရွမ္း ၊ ကခ်င္ ႏွင္႔ ပေလာင္ စ
ေသာ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ျဖင္႔ စုေပါင္းဖြဲ႔ စည္းထား ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ အား ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕ ၌ ယေန႔ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္
မွ စတင္ က်င္းပေနျပီးေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ တြင္ ၄င္းလူငယ္
ကြန္ယက္၏ ေရွ့ဆက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားအားေဆြးေႏြး ခဲ႔
ၾကျပီး ၊ မနက္ ျဖန္ (၁၂.၈.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ တြင္ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ား
အား ဖိတ္ၾကားကာ ၊ေတးဂီတ မ်ား ျဖင္႔ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း ၊ ဧည္႔ခံ
ေက်ြးေမြးျခင္း ႏွင္႔ ရံပံုေငြရွာ ေစ်းေရာင္းပြဲ ေတာ္ မ်ား ဆက္လ်ွက္
က်င္းပသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း ေဆြးေႏြးပြဲ ၌ ပါ ၀င္တက္
ေရာက္လွ်က္ ရွိေသာ တာ၀န္ရွိ သူ လူငယ္ တစ္ဦးထံ မွ သတင္း
ရရွိပါသည္။
11,Aug,2014 ya sha ni ja hpawt (9:00)am aten kawn
Lahta Sam Mung Kuthkai Mare hta "ETHNIC YOUTH
NETWORK" bawng ban hpawng hpe ga law nga ai
lam na chye lu ai.
N dai Ethnic Youth Network hpung hpe lahta sam mung
kaw sha nu nga ai Kachin hpu nau Sam hte Hpu nau
Palawng Ramma ni kawn pawng hpawm hpaw hpang
da ai re lam chye lu ai.
Zup hpawng hpe dai hpawt hkying (9:00)am aten kawn
hpang nna dai ni gaw Ndai Ramma hpung a shawng
lam masing hpe bawng ban nga ai re lam, hpawt ni
gaw ရပ္မိ၊ရပ္ဖ ni hpe saw sha ga n htawm lu sha ni hte
daw jau n na Yungwi pinra ni matut galaw mat wa na
re lam na chye lu ai.
Ndai zup hpawng hta Lashio,Muse, Nam hkam, Kuthkai,
Sinli hte Nam Hkai buga ni de na lit nga ai Ramma ning
baw datkasa ni marai (30) jan sadu shang lawm bawng
ban nga ai re lam zup hpawng hta shang lawm nga ai
Ramma la ngai kawn chye lu ai.
(Sha na ai- N Rung)
LikeLike ·  · 

Read more »

Jacksonville JP WP Hkalup Hpung kaw na KBC Sarakaba ni hpe hkap tau la ai sumlam

Jacksonville JP WP Hkalup Hpung kaw na KBC Sarakaba ni hpe shat lit hte wa hkrum..

Photo credit by: Nunu Lama

Read more »

Sunday, August 10, 2014

SHARE SHAGAN MASAT NINGHTOI

Wunpawng sha ni yawng malap n mai,
Share shagan masat n'htoi ngu ai dai...
Share shagan n'htoi a ningpawt,
1975 ning hta hprawt...
Wunpawng sha ni yawng,
Dip up hkrum sha nga ai kawn...
Lawt lu ai amyu tai lu na matu,
Lahtaw Zau Seng shakut hpang sai lu...
Zai hpungtang ladat hpe shaw,
KIA Rawt Malan Dap hpe hpaw...
Mungchying shawa yawng hpe kabu,
Lawt na chyinghka lam mu sai lu...
Shanglawt woi hpaw ai Lahtaw Zau Seng,
Hpan sagya jaw ai chyeju nan rai...
Lahtaw Zau Seng a kyang lailen nsam,
Shawa yawng hpe mani sumsai hte shakram...
GOC Lahtaw Zau Seng hkrat sum mat ai,
Sumbu kata na byet a majaw nan rai...
Ngam kau da ai shi a magam lit,
Myu sha yawng gaw lam n mai yit...
Myu sha yawng myit dum nga na matu,
Masat tawn ai August (10) ya re ai lu...
Myu sha ni hta ahkyak dik ai,
Share Shagan Ninghtoi nan rai..
By-Jade land

Read more »

KACHIN NATIONAL ALLIANCE PARTY FOR DEMOCRACY JINGHPAW WUNPAWNG MYU SHA DEMOKRESI GINRUN PATI


       Nhtoi: 8/10/2014                                                                      
Hkawp hkungga ai Wunpawng Mung dan Shang Lawt Hpung/ Shang Lawt Asuya ning baw ning la ni yawng hte Wunpawng Mung dan Shang Lawt Hpyendap share shagan ni yawng hpang de, dai ni gaw anhte Wunpawng myu sha ni a share shagan nhtoi rai nga mali ai.
                Ndai zawn anhte Wunpawng myu sha ni yawng a matu ahkyak dik ai nhtoi rai nga mali ai lam hpe anhte “JINGHPAW WUNPAWNG MYU SHA DEMOKRESI GINRUN PATI” wuhpung ni hku nna Wunpawng mung dan hte Wunpawng myu sha ni yawng a malai tinang asak hpe ap nawng lai mat wa sai shang lawt hpyen du hpyen la, share shagan ni yawng hpe ndai ndau laika hte rau hkung ga jaw dat lu ga ai law. Matut nna mung, ya aten hta Wunpawng mung dan hte Wunpawng myu sha ni yawng a lawt lam hpe tinang sak hpe arang bang let shawng lam majan hta ap nawng nga ai MHH hte hpyen du hpyen la ni yawng hpe mung hkungga jaw dat ga ai law.
                Wunpawng myu sha ni yawng hpang de mung, ndai ndau laika hte hkungga la ra shatsam n-gun jaw dat mayu ga ai law, mung dan kata, shinggan nga wunpawng myu sha ni yawng tinang myu tinang mung dan a matu da kring da lang shakut garum nga madai hte maren myit hkrum lam hpe npawt tawn ai myu sha myit jasat hte matut nna shakut nga na matu hpyi lajin mayu ga ai. Anhte Wunpawng myu sha ni yawng gaw dip da hkrum ai lam amyu myu kaw nna, lawt lu na matu hte jet ai demokresi mung dan gaw gap na matu shakut nga ai hkrai rai nga ga ai. Dai majaw tinang nga ai jut shara shagu hta tinang myu a matu lakung lakap tai let n-gun da ting nga ga law.
                Hpang jahtum hku nna ya hkyak hkyak Wunpawng mung dan shanglawt hpung/ shang lawt asuya hta myu sha lam hte mung dan lam a matu ding ding man man tsap let shakut nga ai ning baw ning la ni yawng hpe mung tsawra hkungga nga ga ai. Madi shadaw nga ga ai. Myu sha lawt lam hte mung dan lawt lam a matu lam n-yit ai sha matut woi awn ya nga na matu mung ra sharawng kam hpa nga ga ai lam matut nna myit mada nga ga ai.
                Mung dan kata hte mung kan shara shagu chyam bra nga ai wunpawng kanu kawa myitsu kaji kaba ni yawng hpe mung, myu sha lam hta matut manoi jawm shakut nga ga, myit hkrum mang rum rai nga ga ngu nna matut shatsam let ndai laika hpe hpung dim dat sai law. Wunpawng mung dan hte Wunpawng myu sha ni yawng hpe hpan wa karai shaman chye ju jaw ya nga u ga.
KNAPD pati
                By:

kapdjinghpaw@gmail.com

Read more »

Saturday, August 9, 2014

"Hpunau LISU ni hpe jaw ai Karai Kasang a Chyeju"

By:Facebook Wp Shigaand 19 others.
2 hrs · Edited · 

Ya yang Danai Nam Byu lahta kaw "WALA TAW" ngu ai hkaraw langai mi kaw KIO / KIA ni kawn woi lit la nna, MHH, MKM ni a yak ai kun dinghku hpe karum lu na matu ngu nna, Payin Maw langai mi gan hpaw dat ya ai nga shiga na lu ai.
Dai re wa, dai magam gun dinghku ni gaw n du lu shi yang, Hpunau Lisu ni, shanhte chye ai kaga Lauban ni a bungli galaw masha ni hte ru ru nga majoi yan shang wa nna jahkring mi na laman hta, Maw nnan wa masha Hkying la hpring kabrat mat ai da.
Dai majaw, gau mung n mai shachyut mung n htuk , ngai na , nang na jinghku ni re ngu ai hkrai rai taw re majaw, Jahtum e gaw, Sam hpyen ni gaw Sam hkyeng ni hpe hpyen lahkawn, Myen ni hpe gaw Jawngma Dap ni hpyen lahkawn, Hkang ni hpe mung Hkang ni lahkawn, Wunpawng hpan ni hpe gaw, Shanglawt hpyen la ni hpyen lahkawn, rai bang mat wa ai hte, kalang dat mang hkra bai hprawng bra mat ma ai nga shiga na lu ai.
Law malawng gaw Hpunau Lisu ni rai nna Mugok ga na ni law ai nga ma ai, Payin hpe grai manu chye shadan ma ai majaw, grai hpu hpu chye dut sha nga ma ai da, Jinghpaw hpan ni gaw, naw mau angaw taw, masha ni bai shaw sha kau ma wa nga ma ai da oi ....
Dai Payin wa mari ai ni gaw, Miwa Lauban ni rai nna, Miwa Modo ni nan gau lung wa nna, Danai mare hkan e du hkra Miwa Modo hpring nga ai nga tsun dan ma ai. Dai Miwa Lauban ni hpe woi lung wa ai mung Hpunau Lisu ni re nga tsun ai.
Hpa mi nga nga, Anhte Wunpawng myu sha ni kaw na HPunau Lisu ni ya na zawn manu chye shadan nang nga ai majaw kabu lawm nngai ngu tsun mayu ai. Rai tim, madu myit rawng na matu grai ahkyak la nga ai ngu mu mada let, ginlen dat nngai law.
LikeLike ·  · 

Read more »

NCCT & PUBLIC CONSULTATION part (1 to 4).

Part (1)
Part (2)
Part (3)
Part (4)
Video By: VOX

Read more »