Tuesday, September 11, 2018

စကၤာပူကေန ကရာေတးေရႊတံဆိပ္ယူၿပီးျပန္လာတဲ့ Kachin

ဆိုင္းနူး နဲ႔ ဂ်ာလား ကို ဘယ္သူ စေကာလားရွစ္ေပးမလဲ
************************************************************
ဒီေန႔ စကၤာပူကေန ကရာေတးေရႊတံဆိပ္ယူၿပီးျပန္လာတဲ့ ကခ်င္မေလး ဆိုင္းနူးနဲ႔စကားေျပာျဖစ္တယ္။ 
သူ႕မွာ မိဘေတြကြယ္လြန္သြားၿပီ။ အေဒၚမိသားစုနဲ႕ ျမစ္ႀကီးနားက ေရႊစက္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စခန္းမွာေနတယ္။ အေဒၚက ေခါက္ဆြဲေရာင္းၿပီး လုပ္ေၾကြးတယ္။ သူက ၉ တန္းတက္ရင္းအေဒၚကိုကူညီတယ္။ 
ဘာလို႕ ကရာေတးကစားျဖစ္သြားလဲဆိုေတာ့ စိတ္ညစ္လို႔တဲ့။ 
က်ေနာ္မခံစားနိုင္ပါဘူး။ ကေလးဘဝထဲက မိဘေတြမရွိေတာ့တဲ့ ဆိုင္းနူး ေမာင္ႏွမ ၃ ေယာက္က်န္ခဲ့တယ္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘဝနဲ႕ ေနရတယ္။ ဘဝနဲ႕မဆန္႕ေအာင္ခံစားရတဲ့ ဒုကၡေၾကာင့္ သူ စိတ္မညစ္ရင္ဘယ္သူ ညစ္မလဲ။ 
ဒါေပမယ့္ သူ႕စိတ္ဓါတ္ကိုခ်ီးက်ဴးလိုက္တယ္။ အခက္အခဲကို ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုက္နိုင္တဲ့စိတ္ဓါတ္ကိုပဲ။ သူ႕ခံစားခ်က္ကို ကရာေတးနဲ႔ကိုင္ေပါက္ေနမယ့္ ဆိုင္းနူးကို မ်က္ေစ့ထဲျမင္ေယာင္ေနတယ္။
သမီးေလး ဆိုင္းႏူးေရ ဒီအတိုင္းဆက္ခ်ီတက္ပါ။ အခက္အခဲေတြက သမီးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြရမယ့္ အရင္းအႏွီးပဲျဖစ္ပါတယ္လို႕။ 
ဒီအဖြဲ႕မွာ ၁၈ ေယာက္ပါသြားတယ္။ ၁၅ ေယာက္က ကခ်င္ေတြ။ ေရႊ ၄ ဆု၊ ေငြ ၂ ဆု၊ ေၾကး ၃ ဆုယူလာခဲ့ၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံရဲ့ ရတနာေတြပါ။ 
ဒူဂေထာင္ဒုကၡသည္စခန္းက ၁၂ ႏွစ္သားေလး ဂ်ာလကလဲ ေရႊတံဆိပ္ရလာတယ္။ က်ေနာ္ဖုန္းေခၚတဲ့အခ်ိန္သူက အနားမွာမရွိလို႔ စကားမေျပာလိုက္ရဘူး။
ေနာက္ထပ္ေရႊတံဆိပ္ရခဲ့တဲ့ ကေလး ၂ ေယာက္ကေတာ့ ဆိုင္းလတ္ေအာင္နဲ႔ ဆိုင္းမန္နူးတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြ တံဆိပ္ရခဲ့တဲ့ ၂ ဦးကေတာ့ ဂ်က္ေကာ့ ေခၚ ရာကု နဲ႔ ဂ်ာဆမ္းဘင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ဓနေအာင္၊ ဆမ္၀ေအာင္နဲ႔ ဂ်ရန္ေအာင္တို႔က ေၾကးတံဆိပ္ေတြရခဲ့ၾကပါတယ္။
သူတို႕ကို ဆက္ၿပီး ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးမယ့္သူေပၚလာနုိင္ပါေစ။ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။
( ဓါတ္ပံုကို သူတို႕ၿပိဳင္ပြဲဝင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေငြတံဆိပ္ရ Jacob Ya Ku ဆီကေနရပါတယ္)
Credit

Read more »

Saturday, September 8, 2018

KNO hpa galaw a ta chye mayu yang (click on video link)


KNO ni hpa galaw nga a ta?
KIO ni gara de ta?
RO hte seng ai lam,
KNO ni Rohinger a lam WashingTon DC ,UK JAPAN hkan RO ni hpe madi shadaw lawm ai lam tsun ai ''nre''''
Ti nang Kachin Mung a lam tsun ai she re,,, Rohinger ni hpe zawn roi sha, sat ,nat, hkrum ai lam Mung kan de Tsun sang lang dan ai lam sha re.

BY : KNG ,Daini na Myen mung hta byin nga ai mung masa ntsa Duwa Bawmwang La Raw hte san shaga ai lam.

Read more »

Tuesday, September 4, 2018

3 Lang Na Kachin Alliance National Conference, Fort Worth, TX.

Mu Gun N nan lata san-kyu hpyi shaman ya

Read more »

ICC mungdan gadaga tara rung e shinggyim tara tawt lai ai hpyen jaubu ni hpe ahkyak la wa na re.


Lani mi ICC mungdan gadaga tara rung e shinggyim tara tawt lai ai hpyen jaubu ni hpe ahkyak la wa na re.

Read more »

Thursday, August 30, 2018

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းကိုလုပ္ၾကံခဲ့တဲ့ဂဠဳန္ဦးေစာကိုလိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ကခ်င္


သူသာဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္.....
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္သူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးခရီးကိုလာကန္ေတာ့ၾကမွာေသခ်ာ(ေသခ်ာ)ပါတယ္.........
ကခ်င္ျဖစ္ေလေတာ့ဘယ္ေလာက္သစၥာရွိခဲ့ေသာ္လည္း""""အလကား""""
ကခ်င္(ရဝမ္)ေတြမွတ္ထား

Read more »

Tuesday, August 28, 2018

Marip Amyu Lakung Lama Htinggaw Mying Ni

Ndai Marip amyu lakung lama htinggaw  mying ni hpe dep sagawn la lu ai made hpe ka bang da ai re.N ka lawm ai Marip amyu lakung lama htinggaw ni mung, law law naw nga shajang nga ai majaw, kadai rai tim matut nna sagawn shachyaw kabang jahkum shatsup la mai ai.
Sagawn la lu ai Marip amyu lakung lama htinggaw mying ni gaw,

MARIP, NAU RAI, NJA, LAI SAI, HUHA, MANPANG, NINGRANG, NBU, NDAWNG, N-GANG, LA-UNG, HPAU DE, HPAUTE, LAGANG, WAWN, NAWNG HKU, GALUNG, NPROI, DINGLA, [N dai Dingla amyu ni hta,Marip Dingla, Lagang Dingla,N-gang Dingla, Sumlut Dingla re ai amyu lakung lama ni mung nga ma ai]
SHINGYAU,HKA SHAWN, LAJAU, DINGSI,  YIHKU, JA TAWNG, HTINGNU, HKA MAI, KALAT,WULAW BUM, NUM BRU, LA SA, HTINGBAI, NWANG HKANG,MARIP LAMAWNG NWAWT(ningwawt), SHAROI,JA WA, NDE, SHAPAWM, RUMMAI, NSHA TU, N -GAN, HPAU TUNG, NHPAI, HKAU KA, NDING, DINGRIN, GUMTSEN, JAHPANG, SUMLUT, WOI LANG, NING WANG, KUM YANGLAWA, WADAT, [Ndai Wadat amyu lakung lama ni hta Magawng layang chyang maja Wadat lakung lama ni mung nga ma ai].

          UM,HTING-YANG, SINGNAN,TSAP, HPAU RE, LASI, WOISU, SHINGBAN, SINGBEN, HKYI NAWNG, NAWT HKANG, URI, [Ndai Uri amyu lakung lama ni hta mung,Maran amyu lakung lama Uri amyu ni mung nga ma ai] HKA BA, HKA LAWN, SUHPUM, ZINGHTUNG, DA LANG,C HYANG DINGSI, KINSI, LUNGJA, NUM NU, SABYE, BAU, NGA BAW, WA NDU, MA MANA, KUMTAI, HPAU DAW, HPAU ROI, NBAU TU, BAT, MALAI, MAGAU,WAGA, KINSA, GUMSHA, GAM SHA, SING YAU, LAZUM, UNG SAU, HKANG SAU, NUMSHANG, LANA [Ndai lana amyu lakung lama ni hta mung Maran amyu lana lakung lama ni mung nga ma ai],

             JA DUP, NAI, GUMTUNG, SHING NANG, KUM NEN, SUMLANG, LAJA, LAJI, KINJA, BUM SIN, NAI DING, NSEN [Ndai Nsen amyu lakung lama ni hta mung ,N hkum Nsen,Hka sha Nsen,Magawng layang Nsen,re ai amyu ni mung nga ma ai.]

               JUM, NGA SU, SA TU, NDU, NDEN, NHTANG, MAWOI, HPAU MYA, JAIWA,H PAU GUN, {N dai hpau gun lakung lama ni hta,Jasen hpau gun,Sumlut hpau gun,Mahkaw lakung hta na Hpau dun re ai lakung lama ni mung nga ma ai] SHARU, KUM MAW, NPAU, KAWNG, NLANG, HKUM, HPAU WAI, NGA NDANG , PAU HKUM, HPAWP, BWI HKYAM, NSAU, NWAWN, HPAU TSEN, MANAM [Ndai manam amyu lakung lama ni hta mung ,Maran manam,lahpai amyu manam re ai lakung lama ni mung nga ma ai].

              HKRAI NGA, UM LANG, GINSHANG, DAU DA, GAMHING, MAWHIK, MANGGA, MUNG NUN, HKA HKRU, MIWA, HPAU HPU, GALI,MAN LUNG, SAI MAN, MYI SHI, NLAM [N DAI Nlam amyu lakung lama ni hta Marip Nlam,Magawng layang chyang maja nlam,Hprup Sumpra sha Nlam re ai amyu lakung lama ni mung ngama ai].KUMHTAT [Ndaia Kumhtat amyu lakung lama ni hta mung ,Marip amyu Kumhtat,Lahtaw amyu Kumhtat re ai lakung lama amyu ni mung nga ma ai].

           Ndai Marip amyu lakung lama htinggaw mying ni hta nka lawm ai mung law law naw nga shajang nga ai.Dai majaw kadai rai tim tinang a matsaun labau hte htinggaw mying ni hpe sagawn ka shachyaw la mai nga ai.(hugawng@gmail.com) kaw laika shagun hpaji jaw jat mai nga ai.

** Matsing.....
Wunpawng Htunghkring laika ,HKINGHTAWNG, kaw na ka bang da ai...

Read more »

Labau Htung HkingWP.Shachyen shaga lam

WP shachyen shaga lamGinru Ginsa yu hkrat wa ai lam


Rev.  Dr. Lahtaw Gum Se 
Ginru Ginsa yu hkrat wa ai lam

Ya hkyak hkyak le ya ni ai hku nna, anhte a shawng hpang ga de anhte gaw Miwa mung, Mongolia n dai ga hku na anhte ginru ginsa hkrat wa ai gaw n dai maga hku na dingdung de na dingda de ginru ginsa hkrat wa ai rai nga ai.Chyurum Wunpawng Jinghpaw sha ni Mayam yam hpang wa ai lam

Chyurum Wunpawng Jinghpaw Mungchying sha ni hta lai wa sai ten hta mayam yam shajang ai hpe mu lu ai.Dai mayam yam hpang wa ai lam hpe sagawn yu yang,lawu de na hte maren sha sagawn chye lu ai.Dai pyi gaw dumsa jaiwa ni labau maumwi hpe zawn tsun hkai ai hpe sha na lu ai. Maran Amyu Lakung Lama htinggaw Mying ni

Maran amyu lakung lama htinggaw mying ni hpe lawu na hte maren mu tam san sagawn lu ai htinggaw myit ni hpe daw lahkawng hku nna shagawn la yu ga ai,ndai hta nlawm ai ni mung tinang a amyu matu mara ,amyu lakung lama hta hkan nna matut ka bang la mai ai

Hkahku Maran,Pangwa Htinggan a Amyu Lakung Lama Htinggaw Mying Ni

Pangwa Htinggan a amyu matu Hkahku Maran amyu ni a lakung lam htinggaw ni gaw,sagawn lu ai made lawu na hte maren rai nga ai,
Maji, Nmaw, Nchyaw,numshang, Nang mawn, Hkri, Ntu, Lamawng, Sa htawt, Dam, Dawng Hpauke, Hpung Macha, Ja wa li, Nhpum, Ndai Nhpum amyu lakung lama ni hta Nhkum amyu nhpum ni mung nga ma ai.

Oct 5, 2010


Marip,Lahtaw hte Lahpai Amyu ni "JA" Mying Lu ai Lam

Chyurum Wunpawng sha ni Ningran ga e nnan du hkrat wa let ninghtawn ga de wa ai ten hta,Chyurum sha ni yawng ,rai n bra shi ai sha naw nga shajang ma ai.


Shingrai Ningran ga e naw nga yang Wahkyet Wa a kasha Lahpai Daina La hpe shaprat wu ai.Lahpai La hpe shaprat ai shaloi, Lahpai La a shadai hpe shana aten re majaw ,rai n lup kau ma ai,shadai majaw hpe npan dap karap kaw naw mara da mu ai.

Oct 4, 2010


Marip Amyu Lakung Lama Htinggaw Mying Ni

                Ndai Marip amyu lakung lama htinggaw  mying ni hpe dep sagawn la lu ai made hpe ka bang da ai re.N ka lawm ai Marip amyu lakung lama htinggaw ni mung, law law naw nga shajang nga ai majaw, kadai rai tim sagawn shachyaw la mai ai.


Sagawn la lu ai Marip amyu lakung lama htinggaw mying ni gaw,

Read more »

Thursday, August 23, 2018

က်မႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးစဥ္


Tsawra hkungga ai Wunpawng sha ni yawng ndai laika hpe alu sha hti la na matu saw lajin mayu ai. 
က်မႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးစဥ္
●—————————————————●
ဤစာအုပ္ကုိ ေရးသူမွာ ေကအုိင္အုိ (KIO) ဥကၠ႒ေဟာင္း (က်ဆုံး) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္း၏ဇနီးျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္၏ ဇနီးဘ၀မျဖစ္ခင္ (၁၀) တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီးခ်ိန္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ပညာသင္သြားရန္ ေကအုိင္အုိက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပုံမွစၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္းႏွင့္ အက်ဥ္း႐ုံးလက္ထပ္ခဲ့ၾကပုံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္းက အလုပ္မ်ားသျဖင့္ အတူတူ ေနၾကရခ်ိန္က နည္းခဲ့ပုံ၊ သူ႔ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပုံ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္း လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးကေလးကိုယ္၀န္အရင့္အမာျဖင့္ ဘ၀ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပုံ၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈထဲသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာ ရပုံေတြကုိ ေရးသားထားသည္။
စာေရးသူက သူျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေရးသားရင္း ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ေပၚလာပုံ၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သမုိင္းတုိ႔ကုိပါ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ကခ်င္လူမ်ဳိးတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ ရသလဲဆုိသည္ကို ေျခရာခံႏုိင္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ စစ္မက္ကင္းေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္လာေရးဆႏၵကုိပါ ေဖာ္ထုတ္ထား သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
စာေရးသူက သူ႔စိတ္ခံစားမႈကုိ ဤသုိ႔ ေရးသားထားပါေသးသည္။
''က်မသည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးမႈကုိ အၿမဲတမ္းခံေနရသည္။ က်မသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေၾကာက္ ၿပီး ေနေနရသည္။ ယေန႔ထိတိုင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ရန္လည္း ေၾကာက္ေနေသးသည္။ ဘယ္အခ်ိန္ကာလတြင္ မည္သုိ႔စစ္ေဆးခံရမည္ကုိ မသိႏုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ဤထုိင္းႏုိင္ငံတြင္လည္း အၿမဲတမ္းေၾကာက္ၿပီး ေနေနရသည္။ ထုိအေၾကာက္တရားသည္ ယခု အထိ ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရန္အတြက္လည္း မ်ားစြာလိုေသးသည္။''
ဤေရးသားခ်က္ကုိ ဖတ္ၿပီး ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ စစ္ပြဲေတြက ဘ၀လုံၿခဳံမႈကုိ အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္ျခင္းကုိ သတိျပဳမိလိမ့္မည္ ထင္သည္။
●—————————————————●
စာအုပ္အျပည့္အစုံ ရယူရန္ -http://cdes.org.mm/book_detail/58

Read more »

Wednesday, July 18, 2018

ကိုဆိုဗိုအေႀကာင္း အစအဆံုးဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္


Read more »

Friday, June 1, 2018

Kachin Christian ni hpe zingri nga ai lam Mungkan de tsun ndau sai.

Sam Brownback official photo.jpgAmerican Asuya a Maigan Kyithkai Magam Dap a Mungkan Makam Masham Yu Gawn Hpung (International Religious Freedom) a lithkam Amb Brownback (Governor/Senator Usa) hku nna Myen Mung Dingdung hta e shanu nga ai Kachin rudi bawsang ni hpe Hkristan makam masham a majaw zingri zingrat hkrum sha nga ma ai lam May 29, 2018 a press conference hta ndau wa sai.

Masha sen hku nna hprawng yen nga ai nga nna US Department of State a Ambassador wa Secretary of State Mike Pompeo hte pawng galaw ai Shiga san htai hpawng hta tsun wa sai. 

“Secretary Pompeo noted some of the more troubling cases around the world, including the plight of the Rohingya and now the Kachin in Burma. “

“I don’t think you’ve seen progress taking place there in the country. If anything, the administration there is doubling now its effort and going after the Kachin in the northern part of the country, and the refugee numbers are increasing in the northern part now of Burma.”
by
Gum San NSang
 added 3 new videos.
Full transcript: https://youtu.be/HJAd6B9NIzE
https://www.facebook.com/gum.nsang/videos/10157480390698452/?t=1


https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Brownback

Read more »

Tuesday, May 29, 2018

Lung tsit

Read more »

Sunday, May 27, 2018

အချင်းချင်း သွေးခွဲဖို့ မြေခွေးတွေ အလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာ သတိချပ်ဖို့ လိုပါတယ်။

အာ့ကြောင့် ပြောတာ... ဆန္ဒမစောကြပါနဲ့ လို့။
အချင်းချင်း သွေးခွဲဖို့ မြေခွေးတွေ အလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာ သတိချပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အပြစ်တင် မစောကြပါနဲ့။ ဘယ်တော့မှ အပြစ်တင် မစောမိစေနဲ့။

Read more »

Saturday, May 26, 2018

သမိုင်းမှန်ကို ဖျောက်ဖျက် ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ မကြိုးစားကြပါနဲ့လား။

ပင်လုံစာချုပ်ဟာ ကျုပ်တို့တိုင်းရင်းသား
တတွေနဲ့ပတ်သက်မှု မရှိတော့ဘူးလား။ 
ဒင်းတို့တတွေ သမိုင်းမှန်ကို ဖျောက်ဖျက်
ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ မကြိုးစားကြပါနဲ့လား။ 
ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ အတူတကွ 
နေထိုင်ကြရင် မကောင်းပေဘူးလား

Read more »

ကချင်ခေါင်းဆောင်ဆွတ်ဆိုင်းထွယ်


Sut Seng Htoi Hpau Yam

Read more »

Kachin Hill Tribes regulation

ကမာၻေပၚမွာ အဂၤလိပ္ေတြက ေတာင္ေပၚသားေတြကုိ regulation နဲ႔ စနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိး ဆုိလို႔ ကခ်င္ေတြပဲ ရွိတာ လား။
Google မွာ Hill Tribes Regulation လုိ႔ ရုိက္ထည့္တာ Kachin Hill Tribes regulation ဆုိၿပီး တန္းစီ ထြက္လာတယ္။
ကုိယ္က ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ေနလုိ႔ ကခ်င္အေၾကာင္းပဲ ထြက္တာလား ဆုိၿပီး အေမရိက မွာ ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကုိ အကူအညီ ေတာင္းၿပီး စမ္းခုိင္းတယ္။
Kachin ဆုိတဲ့ဟာ မထည့္ပဲ Hill Tribes Regulation လုိ႔ပဲ ရုိက္ထည့္ေပးပါ။ ဆုိေတာ့.. သူရလာတဲ့ အေျဖလဲ ဒါပဲ။ 
Hill Tribes လုိ႔ပဲ သီးသန္႔ ရုိက္ထည့္ရင္ ကမာၻေပၚက ေတာင္ေပၚသားအေၾကာင္းေတြ စုံေနေအာင္ ထြက္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ regulation ထည့္ေပါင္း ရုိက္လုိက္တဲ့အခါေတာ့ Kachin ဆုိတဲ့ဟာ ေရွ႕ဆုံးက တန္းစီထြက္လာေရာ... မယုံရင္ စမ္းၾကည့္ေစခ်င္တယ္။
Kachin Hill Tribes Regulation ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ လူမ်ဳိးဟာ ဒီေဒသ ဒီေျမရဲ႕ အရွင္သခင္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ သမုိင္းက ခုိင္လုံတဲ့ သက္ေသပါ။ လူမ်ဳိးစုံရွိေနတာနဲ႔ အဲဒီေဒသ ဟာ လူမ်ဳိးတုိင္းနဲ႔ ဆုိင္တာ မဟုတ္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္မွာ UN က ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ Declaration on the rights of Indigenous People ေၾကျငာစာတမ္း အရ ဌာေန တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မူလရပုိင္ခြင့္ကုိ ပုိမုိ ခုိင္မာ ေစပါတယ္။ 
အဂၤလိပ္ေတြ ေအာက္ ဗမာျပည္သိမ္းၿပီး စမ္းတ၀ါး၀ါး နဲ႔ ကခ်င္ေျမေပၚ ေရာက္တာနဲ႔ တုိက္ခုိက္ခံရတယ္။ အဲဒါ ကခ်င္ေတြ ျဖစ္တယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ေျမဟာ ဗမာဘုရင္ေအာက္က ေျမ မဟုတ္ပဲ ကခ်င္လူမ်ဳိးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ေျမမွန္း သူတုိ႔ သိသြားၾကတယ္။ အဂၤလိပ္ေတြဟာ ကခ်င္ေျမကုိလဲ ေအာက္ျမန္မာျပည္လုိ သူတုိ႔ရဲ႕ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဥပေဒ ေအာက္မွာ သြပ္သြင္းဖုိ႔ နည္းမ်ဳိးစုံ ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကခ်င္ေတြကုိ သီးသန္႔ သြယ္၀ုိက္တဲ့ နည္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ တခု ကုိ တီထြင္လုိက္တယ္။ အဲဒါ Kachin Hill Tribes Regulation ထြက္လာရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းပဲ။ 
Kachin Hill Tribes Regulation မွာ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကေတာ့ ကခ်င္ေတြကို ကခ်င္ေတြပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစတဲ့ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕ ဥပေဒအစား Custumary Law ကုိ သုံးေစတယ္။ ၿခဳံၿပီး ၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါ self-determination အျပည့္ ေပးထားတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ေတြဟာ Self-determination ရၿပီးေနာက္ေတာ့ ျပႆနာ မရွာေတာ့ဘူး။ အဂၤလိပ္ေတြ ေကာင္းေကာင္း ပါးနပ္စြာ အသုံးခ်သြားခဲ့တယ္။ ဒီ စနစ္ မထုတ္ျပန္ေသးခင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ စဒုံး၊ စမား ေဒသေတြမွာ အဂၤလိပ္ပုလိပ္တပ္ တခုလုံးျပဳတ္သြားေအာင္ တုိက္တာခံခဲ့ရတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ ကခ်င္ဒူ၀ါ မ်ား ကုိ အာဏာလႊဲေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့တယ္။ တခ်ဳိ႕ ဒူ၀ါ မရွိတဲ့ Gumlau (Gumrawng Gumtsa) ေဒသ ေတြကုိ ကခ်င္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး (Mare Agyi) ခန္႔ေစတယ္။ အဲ့ေတာ့မွ ပုလိပ္လဲ မလို၊ စစ္တပ္လဲ မလုိပဲ ေအးခ်မ္းသြားတယ္။
ကခ်င္ေတြကုိ united in no common government ဆုိၿပီး သမုတ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘုံအစုိးရ မရွိပဲ စည္းလုံးတဲ့ လူမ်ဳိး တဲ့။
LikeShow more reactions
Comment

Read more »