Friday, January 29, 2016

KIO ဗဟိုေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲလုပ္

KIO ဗဟိုေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲလုပ္~~~~~~~~~~ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ကေန ၂၃ ရက္ေန႔အထိ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကေန ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ KIA ကခ်င္တပ္မေတာ္ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို KIO ဒု-ဥကၠ႒-၂ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားက ဥကၠ႒ေနရာမွာ ဆက္ရိွေနၿပီး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက KIO ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး ေကာင္စီ KIC ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ယူမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးမွာ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ KIO အဖြဲ႔ဟာ အစိုးရနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA မွာ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွာ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ေနတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Posted by RFA Burmese TV Channel on Wednesday, January 27, 2016
RFA Burmese TV Channel KIO ဗဟိုေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲလုပ္ ~~~~~~~~~~ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ကေန ၂၃ ရက္ေန႔အထိ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကေန ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ KIA ကခ်င္တပ္မေတာ္ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ကို KIO ဒု-ဥကၠ႒-၂ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားက ဥကၠ႒ေနရာမွာ ဆက္ရိွေနၿပီး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက KIO ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး ေကာင္စီ KIC ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ယူမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးမွာ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ KIO အဖြဲ႔ဟာ အစိုးရနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA မွာ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွာ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ေနတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

Tuesday, January 26, 2016

Pat Jasan Members Begin Their Poppy Eradication EffortsMembers of civilian-initiated anti-drug campaign group, Pat Jasan, left Chyam Ju this morning to opium poppy fields at about 8 am after receiving green light from Burmese Army’s northern commander and heads of Kachin State’s police and anti-narcotics task force.
Burmese Army’s northern commander Brigadier Gen. Win Bo Shein and head of Kachin State’s anti-narcotics task force paid a visit to Pat Jasan members in Chyam Ju on Jan 25. About 50 government personnel from police, anti-narcotics and forestry department accompanied Pat Jasan members to provide security. Pat Jasan members have been asked by Burmese authorities to remove their camouflage uniforms and dress up in regular clothes.
About 1300 Pat Jasan members who had been stranded for three days in Wai Maw left for Kampaiti, Sadung, Chipwi, Tsin Chyai, Marsar and Chyiak Loi on Jan 23 but they were again stopped due to security concerns at Chyam Ju, located on the way to Chipwi. Local poppy farmers and local militia members holding swords, sticks, muskets, and rifles were reportedly waiting for Pat Jasan members on the way between Wai Maw and Sadung.
Pat Jasan members said the size of land used for opium poppy farming in Sadung, Kampaiti, Pangwa and Chipwi area in eastern Kachin State is doubled than their initial estimate of 2000 acres.
Most opium poppy fields in eastern Kachin State are located in areas controlled by Burmese Army-backed Border Guard Force led by Zahkung Ting Ying, local militia unit Htarne Pyi Thu Tsits led by Bawm Lang and Burmese Army, groups which are seen by anti-drug campaigners as protectors of poppy fields and opium production.

A local Christian minister said local farmers asked for rice if anti-drug campaigners eradicate their opium poppy fields. Local farmers also asked for Burmese Army and government personnel to come and destroy their poppies fields instead of Pat Jasan members, said the minister.

Read more »

Monday, January 25, 2016

စစ္အစိုးရႏွင့္အတူေဖာ္ေဆာင္မည့္ NLD ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ NLD လည္းျပည္သူေတြကို ငါးမွ်ားခ်ိတ္တပ္ၿပီး


La Raw
 
စစ္အစိုးရႏွင့္အတူေဖာ္ေဆာင္မည့္ NLD ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ
NLD လည္းျပည္သူေတြကို ငါးမွ်ားခ်ိတ္တပ္ၿပီး ေဒသဖြင့္ၿဖိဳးေရး စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားကို ထိန္ခ်ဳပ္မဲ့မဟာဗ်ဴဟာေတြပါဘဲ
အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြမာတိုင္းရင္းသားထဲကခန္႔မယ္ ကိုယ္ေရးအရာ႐ွိ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပညာ႐ွင္ေတြ ေနရာမာ ဗမာႀကီးဝါဒျဖစ္တဲ့ ဗဟိုအားေကာင္းဖို႔ ေရးဆြဲထားတာကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဘာဘဲ
တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုျပန္လည္ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက အက်ိဳးအျမတ္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူၿပီး ေဒသခံေတြကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘဲေပးဖို႔ၾကံစည္ေနတာပါဘဲ
တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ယခုအစိုးရအတိုင္း ေငြေၾကးနဲ႔ အင့္အားေပ်ာ့ေစမဲ့ အစီအစဥ္လည္းပါ႐ွိပါတယ္
ဖားကန္႔ ကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အျမတ္အစြန္းထုပ္ယူဖို႔ NLD အားခဲေနတယ္ ေဒသခံေတြကို အေပ်ာ့ဆြဲဆြဲပီး KIO နဲ့အလမ္းေဝးကြာေအာင္ဖန္တီးမဲ့ အရင္ကဖက္စပ္ဝင္တဲ့ ဗ်ဴဟာ ေဟာင္းဘာဘဲ ခဏေျမာက္စားၿပီး ကန္ထုပ္မဲ့နည္းပါ
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔သလိုနဲ႔ မလိခဘက္ကဆည္ ၂ ခု အင္မိုင္ခ ဘက္ဆည္ ၄ ခုကိုတည္ေဆာက္ၿပီး ဗမာျပည္မစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္းျပကာ ကခ်င္ျပည္ကိုရာသက္ပန္ကိုလိုနီစီမံကိန္းပါဘဲ
ဘယ္တိုင္းရင္းသားေဒသကစီမံကိန္ျဖစ္ျဖစ္ ဗမာထဲစီးဝင္ေအာင္ေရးဆြဲထားတာ ေတြ႔ရတယ္
ႏြားျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ထဲက ထမင္းခဲစားၿပီးေခါင္းျဖဴသူေတြဟာ ပညာ႐ွင္ဆိုသူေတြေရးဆြဲထားတဲ့ ဗဟိုအားေကာင္းေရးဗမာႀကီးဝါဒအတြက္ အသံုးေတာ္ခံေတြျဖစ္ေနၾကတာပါဘဲ
Federal နဲ႔ပိုမိုေဝးသြားေစဖို႔ NLD ကိုျပစားလိုက္တာ ေနာက္ေကာက္လိုက္ေသာ တိုင္းရင္းသား ထမင္းခဲစားေခါင္းျဖဴသူေတြေၾကာင့္ ဗမာေအာက္က႐ုန္ရခက္ဦးမဲ့ တိုင္းရင္းသား အနာဂတ္
Hka kamai
with Awra Lera and 13 others. January 22 at 10:50pm · 

Read more »

ဗဟိုအားႀကီးေရးစီမံကိန္း ဗမာအားေကာင္းေရးျဖစ္ေနတယ္


La Raw
 
ျပည္ပအားကိုးပုဆိန္႐ိုး ေျပာသူေတြ ႐ု႐ွားစစ္ဗိုလ္ေတြအၾကံရယူၿပီး တိုင္းျပည္မြြဲေနခဲ့တယ္
NLD လည္း ပညာ႐ွင္ဆိုၿပီး Havard ဆင္းေတြကိုအထင္ႀကီး ဗဟိုအားႀကီးေရးစီမံကိန္းအပ္ေတာ့ ဟိုေကာင္ေတြလုပ္မွာက ဗမာအားေကာင္းေရးျဖစ္ေနတယ္
တိုင္းရင္းသား ေတြကိုေနရာေပးထား ၿပီး ကိုယ္ေရးအရာ႐ွိေတြကို ဗမာအမ်ားစုခန္႔အပ္မယ္ဆိုေတာ့ ဘာထူးမာလည္း
NLD ထဲပါဝင္ေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းျဖဴေတြလည္း ထမင္းခဲစားေခါင္းျဖဴေတြအဆင့္ဆိုေတာ့
တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ဗမာေတြနဲ႔ ကင္းႏိုင္မဲ့နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုးဆိုတာ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံမာေတြ႔ မယ္ထင္ပါတယ္
ဗမာျပည္နယ္သတ္မွတ္ေရးကို NLD လက္မခံျခင္းက အေျဖပါဘဲ
Hka kamai

Read more »

Wednesday, January 20, 2016

Myintkyina, capital city of Kachin state to perticipate in the anti-drug movement to destroy,cut the growing poppy plants in her own land

The Kachins from the most nothern part of Myanmar had been suffered from drug abuses since many decades. According to analyzed of one of anti-drug movement organizations base by civil society sad that 'by the drug abuses, round about six Kachin drug victims were dead every day, especially from the year of 2000'..
In this situation, the church can not stay herself alone and involved in the anti-drug movements since overe last year, this time over 1,400 women and men from the different local churches, denominations piled up in Waimaw township next to the Myintkyina, capital city of Kachin state to perticipate in the anti-drug movement to destroy,cut the growing poppy plants in her own land especially east area of the Kachin state, where poppy plants growing places since over last two days.( some parts of growing poppy plants had been already eliminated by activitiests especially weatern area of Kachin land). This time the movement is also allowed by the local goverment but they are still forbidden by the troop..the activitists can not still march forward....
Acording to confirmative information also, anti-drug movement guys and women are also waiting for by the over a hundred ownerships of poppy fields with dumhpau or local handmade guns to shoot them by making by ambush on their forwarding line....
Myintkyina, capital city of Kachin state to perticipate in the anti-drug movement to destroy,cut the growing poppy plants in her own land

Read more »

Kani Majan Pat Jasan

Kani Majan Labau ni
https://en.wikipedia.org/wiki/Opium_Wars
La Raw
 
Waimaw Ginra KanPaiTi Sadung
Kani pat jasan rawt sana rai nga sai Dap kung 12 rai na shawa n gun 1200 rai nga ai
Wp mungdan Kani pat jasan Dan shamyit masing
Shiga la ai Hka kamai

Read more »

Wednesday, January 6, 2016

2016 Ngwi pyaw ai awng dang ai shaning nnan de

2016 shaning gaw jinghpaw wunpawng myu sha ni a matu awng dang lam law law lu la u ga kyu hpyi dat nngai law..

Shawng nnan American mung dan hta shanu nga ai Jinghpaw wunpawng myu sha ni a labau shang magam bung li nkau myi hpe tsun dan mayu ai.

Dai ning 2016 gaw Jinghpaw wunpawng myu shani a Myu sha hte seng ai ''Dat Kasa'' rung hpe Washington DC mare kaba kaw e  labau shang hpaw hpang wa sana re lam Kabu hpa chye lu ai.
Ndai Rung ( office ) gaw shawng nnan lang na USA kaw tara shang hpaw hpang wa na Myusha hte seng ai rung(office ) re hpe mung chye lu ai.

Ndai rung byin tai wa lu na matu Kachin Alliance woi awn let 2ning ram shakut laiwa sai lam chye lu ai.
Grau nna gaw USA mung dan hta shanu nga ai hpu shawng hpuna,Kanu,Kana ni, Naw ku hpung yawng,Uhpung uhpawng yawng hku nna, Myushalam hte seng ai rung a matu yawng jawm garum ,hpaji jaw ai lam a majaw ya na zawn Myu sha yawng a matu Akyu jashawn na ''Dat kasa rung'' byin tai wa lu ai lam rai sai.
Matut nna mung hpaji jaw n gun jaw,Garum la ga ngu nna mung gasaw dat nngai law.
Rung Hpaw poi hta yawng sadu shang lawm na matu ,seng ang ai myit su ni kawn saw shaga ai lam mung galaw na re lam chye lu ai.

American Mungdan hta Uhpung uhpawng, Nawku hpung hte seng nna nru nra,nang shaoi nang sha re ai lam ni nga lai wa rai tim,
Ta tut hta gaw Myusha ni yawng  myit hkrum let ,Galaw ra ,Galaw ging ai Mu, magam bungli ni hpe galaw awng dang ai lam hpe mu lu nga ai.

Florida state zawn re mare kaba hkan e Jinghpaw wunpawng myusha ni madu ai Naw ku jawng Kaba ni mung lu galaw shachyaw tawn sai rai nga ai.Matut nna Texas state hte ngam ai state hkan e mung Tinang Myusha hte seng ai Naw ku Jawng ni gawgap sawa na masing nga ai hpe chye lu ai.

Mungkan Mungdan shagu hta du nga sai Myusha ni yawng Tinang Amyusha Kachin a matu Labau shang masat ni lawlaw gaw gap sawa galaw.
Read more »

ကမာၻေက်ာ္လက္ေဝွ့သမား ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေအာင္လအင္ဆန္း Burmese Python ျမန္မာျပည္ေရာက္႐ွိ

ကမာၻေက်ာ္လက္ေဝွ့သမား ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေအာင္လအင္ဆန္း Burmese Python ျမန္မာျပည္ေရာက္႐ွိ

Read more »