Friday, January 30, 2015

Masat shadaw mung hkum sit. Htingbu Jan hpe mung hkum Marit.


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ကခ်င္စကားပံု တစ္ခု
Masat shadaw mung hkum sit.
Htingbu Jan hpe mung hkum Marit.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေျမမွတ္တိုင္ကိုလည္း မေရႊ႕ႏွင့္
အိမ္နီးခ်င္းဇနီးကိုလည္း မတပ္မက္ႏွင့္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဘာဆိုင္လို႔လည္း ခင္ဗ်ားက ေျပာမယ္...
ဒီကခ်င္ စကားပံုက ယေန႔ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္နီးခ်င္းရဲ႕ေျမထဲကို ခ်ဥ္းနင္းက်ဴးေက်ာ္ေလေလ အိမ္နီးခ်င္းဇနီး ေခ်ာေမာလွပတာကို တပ္မက္ေလေလ ျဖစ္လာတယ္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမထဲကို အစိုးရစစ္တပ္ ခ်ဥ္းနင္းက်ဴးေက်ာ္ေလေလ တိုင္းရင္းသား သမီးပ်ိဳမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးရံႈးေလေလ ျဖစ္လာရတာ သက္ေသသာဓက အတိအက်ပါ။
ဒါတင္မက ေဒသခံပိုင္ နယ္ေျမလည္းဆံုးရံႈးရသလို သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ဆံုးရံႈးရသည္သာမက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ လံုျခံမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အလံုးစံု ဆံုးရံႈးမႈ ပိုမိုႀကီးထြား လာေနပါတယ္။
အက်ိဳးဆက္က တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဗမာလူမ်ိဳး ၉၉% ပါဝင္ေနတဲ့ အစိုးရစစ္တပ္နဲ႔တကြ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကို ယံုၾကည္မႈ လံုးဝကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့တာပါပဲ။
ဒီကိစၥမွာ အစိုးရစစ္တပ္က ဗမာလူမ်ိဳးအားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳဘူးလို႔ေတာ့ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ "ဗုဒၶဘာသာ ဗမာလူမ်ိဳး" ရယ္လို႔ ဝင့္ႂကြားဂုဏ္ယူေျပာဆိုတတ္တဲ့စကားကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ားစု ဗမာလူမ်ိဳးအာလံုးနီးပါး ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာကို လူမ်ိဳးအမည္နဲ႔တကြ ပိုင္ဆိုင္ရယူလိုက္တာပဲ မဟုတ္ပါလား။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ိဳး ၉၉% ပါဝင္ေနတဲ့ အစိုးရစစ္တပ္ဟာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ေကာင္းတာ ကိုပဲယူၿပီး ဆိုးတာက်ေတာ့ ခ်န္ထားလို႔ မရပါဘူး။
စကားပံုကို ျပန္ဆက္ရရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ေျမမွတ္တိုင္ကို တစ္ပါးသူပိုင္ေျမထဲ မေရႊ႕မခ်င္းေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းနဲ႔ ျပႆနာကင္းရွင္းေနမွာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာ က်ဴးေက်ာ္လာတာကို ေရငံုႏႈတ္ဆိတ္ ေခါင္းငံု႔ခံေနမွာမဟုတ္ပဲ တရားမၽွတမႈမရမခ်င္း (သို႔မဟုတ္)က်ဴးေက်ာ္သူက ျပန္လည္မဆုတ္ခြါမခ်င္းေတာ့ ခုခံတိုက္ခိုက္ေနမွာပဲ ဆိုတဲ့ နိယာမကို စကားပံုက သြန္သင္ေနပါတယ္။
ကိုယ္က စလို႔ က်ဴးေက်ာ္တယ္၊ သူမ်ား သားမယားကိုလည္း ေစာ္ကားခဲ့တယ္၊ အိမ္နီးခ်င္းရဲ႕ စည္းစိမ္အေျပာင္လည္း သိမ္းယူၿပီးကာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဆို တစ္ဖက္က မယံုၾကည္ခါမွ "တို႔က ေရႊလက္နဲ႔ ေခၚတယ္ မလာမွေတာ့ ဘူးလက္ပဲေပးတာေပါ့" ဆိုတဲ့ က်ဴးေက်ာ္သူစကားက တိုင္းရင္းသားမ်ားရင္ကို ေဆာင့္ကန္လိုက္တာပါ။
တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဆိုခ်င္ရင္ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာျပန္ပါ။ က်ဴးေက်ာ္စိုက္ထူထားတဲ့ ေျမမွတ္တိုင္ကို နဂိုမူလအတိုင္း ထားပါ။
တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကေတာ့ ဘိုးေဘးတို႔သြန္သင္ထားတဲ့ စကားကို သားစဥ္ေျမးဆက္ ေျမဝယ္မက် နားေထာင္တတ္သူမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင္လူမ်ိဳး စိုးရိမ္စရာမလို လို႔ပဲ ေျပာခ်င္မိပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား ေျမမွတ္တိုင္မ်ား နဂိုမူလအတိုင္း ရွိပါေစသား။
အာမင္
ရွငိုင္ေဂ်ာ္(MICT)
28.1.2015

Read more »

Miwa mong yvng vl we tvrung rio mvkun ie.

တရုတ္ျပည္က ရဝမ္ လူမ်ဳိးေတြပါ နားဆင္ၾကပါ။

Read more »

Kurdish Women Fighters.( Kachinese Women Fighter ) hpe kasi la ging ai


Tu Lum Marip
 added 31 new photos to the album: Kurdish Women Fighters.
Yesterday at 10:04pm · 
Kurd Amyu sha ni a maumwi Mausa grai kaba ai ni raitim Iraq, Iran, Syria, Turkey mungdan ni hta chyam bra nga ai amyu sha ni rai nga ai. Kurd Amyu sha ni Mungdan lu hkra rawt Malan gasat ai lam hta Amyu shayi ni hpe ahkyak ai magam bungli hte shawnglam majan pa hkan woi awn ai ningbaw shara ni du hkra shara jaw ai hte maren 2014 ning kaw na Kurd amyu sha rawt malan bungli hta Amyu Shayi Majan Kasat ai hpyen dap, Hpyen hpung ni law law byin pru wa sai hte, Majan kasat ai amyu shayi dinggai mahkawn ni gaw hpyen wa rim la hkrum, roi rip hkrum na malai, majan kasat let ap nawng na ngu hkam la ai hpyen num ni grai law ai lam sawk sagawn chye lu ai. Ndai Kurdish Women Fighters ni a magrau grang ai lam hte awng padang lam law law hpe sinna mungdan kaba ni kaw na ram ram shakawn shagrau ai hkrum ma ai. Kurdish Amyu Rawt Malan Hpung ni hpe Turkey, Iraq, Syria Mungdan Asuya ni kaw nna majan kaba hpaw, Chemical weapons ni du hkra lang nhtawm kasat shamyit nga ai raitim asum njaw ai sha Kurdistan Mungdan byin wa hkra shakut nga ai amyu sha ni rai nga ma ai.
Anhte Jinghpaw WP law malawng gaw Muslim Arab nga yang tinang hte nseng ai zawn tawn kau chye ma ai, hpami rai rai rawt malan nga ai anhte WP amyu shayi ni mung ndai Kurdish Women Fighters ni a kaja ai kasi kamang ni hpe hti hkaja nhtawm Wunpawng Amyu sha ni a rawt malan majan hta n-gun kaba byin wa mai nga ai.

Read more »

ကခ်င္အေရး ကန္ တာဝန္ရွိသူ ကခ်င္အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ (VOA )

ကခ်င္အေရး ကန္ တာဝန္ရွိသူ ကခ်င္အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ေရးရာ ဒုလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Scott Marciel နဲ႔ ကခ်င္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံု။ (သတင္းဓာတ္ပံု-Kachin Alliance)အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ေရးရာ ဒုလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Scott Marciel နဲ႔ ကခ်င္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံု။ (သတင္းဓာတ္ပံု-Kachin Alliance)

မီဒီယာ

အသံ
ကခ်င္ဆရာမ(၂)ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး အသတ္ခံရတဲ့ အမွဳအပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွဳေတြကို စံုစမ္း အေရးယူေပးေရး ျမန္မာအစိုးရကို အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ဖိအားေပးဖို႔ Kachin Alliance ေခၚ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖဲြ႔က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ေရးရာ ဒု-လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Scott Marciel နဲ႔ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အေၾကာင္းစံုေျပာျပမွာပါ။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပဲြေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္အေရးကိစၥအပါအ၀င္ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကခ်င္ဆရာမ (၂)ဦး ေသဆံုးခဲ့မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္ဒုလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Scott Marciel နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ Gum San ကဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ အဓိကေဆြးေႏြးျဖစ္တာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ေပါ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႕ ဒီ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကခ်င္လူမ်ိဳးအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင္းၾကမႈရွိတဲ့ အေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ဖြင့္ေျပာတာပါ။ ဒီလိုအမ်ိဳးသမီးေတြကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျပီးမွ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တဲ့ဟာကို က်ေနာ္တို့ လက္မခံေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒီ ၂၀၁၀ကေန ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့ ေနရာျဖစ္ျဖစ္ မယူေသးတဲ့ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္က မုဒိမ္းမႈ ၁၁၈ မႈရွိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါက ရပ္တန္းကေန ရပ္သင့္ျပီလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတာပါ"

မအင္ၾကင္းႏုိင္။  ။။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ဒီဆရာမေလး ၂ ေယာက္ကို အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျပီးေတာ့ အသတ္ခံရတဲ့ ကိစၥမွာ ဟို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲေပါ့ေလ။ ဆိုေတာ့ ဒီအေပၚမွာ အေမရိကန္ အစိုးရဘက္ကေရာ သူတို့ဘာေတြသိထားသလဲ သူတို႔ဘယ္လို တုန္႕ျပန္သလဲရွင့္။

"သူတို႔ကေျပာတာေတာ့ ဒီဟာကေတာ့ လက္သည္ မေပၚေသးတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက သံအရာရွိနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီအေၾကာင္းကို သူတို႔စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္းေျပာပါတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ရွင္းျပပါတယ္။ ဘယ္အထိေဆြးေႏြးတာကေတာ့ အတိအက် က်ေနာ္တို႔မသိပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီတစ္ပါတ္ကုန္လာျပီဆိုရင္ ဗမာျပည္ သူသြားဖို့ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္တဲ့။ ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အစိုးရကို ဒီဟာနဲ႕ပါတ္သက္ျပီးမွ တိုက္တြန္းမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီ စံုစမ္းတဲ့ အစီအစဥ္မွာေရာ လူေတြအားလုံး လက္ခံႏိုင္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ စံုစမ္းမႈျဖစ္ခဲ့ေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း သူတို႔ေျပာတယ္"

ဇန္န၀ါရီလ (၁၉)ရက္ေန႔ည အမႈျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေနရာနားမွာ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္တုန္းက အစိုးရတပ္ဖဲြ႔တဖဲြ႔ စခန္းခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီစစ္တပ္က စစ္သားေတြကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတာေတြရွိပါတယ္။ Gum San အပါအ၀င္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား အေနနဲ႔လည္း သူတို႔ သိထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအရ စစ္တပ္အေပၚ သံသယ၀င္ၾကတဲ့ပံုရွိပါတယ္။

"အထက္ကေနျပီးေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စစ္တပ္ကေနျပီးေတာ့ ပိုက္ဆံလာေပးတာဟာ က်ေနာ္တို႔ုၾကားပါတယ္။ သိန္း (၅၀) ေပါ့ေနာ္။ အဲလိုပံုစံနဲ႔လုပ္တယ္။ မရဘူး။ မရေတာ့ ျပန္ျခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ ျပန္တုန္႔ျပန္တာေပါ့။ စစ္တပ္ကေနျပီးေတာ့ ပထမဆုံး ဓါတ္ပံု႐ိုက္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ စစ္ေၾကာင္းမႉးကေနျပီးေတာ့ ဓါတ္ပံုဖ်က္ခိုင္းတာတို႔ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ ဓါတ္ပံု႐ိုက္တဲ့ ရြာသားေတြရွိတယ္။ တစ္ျခားရြာကေနေပါ့။ ႐ိုက္ျပီးမွ ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလမ္းထိပ္မွာ သူတို႔ရြာဝမွာ ေစာင့္ျပီးမွ ဓါတ္ပံုဖ်က္ခိုင္းတဲ့ဟာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္"

ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦးအသတ္ခံရတဲ့ အမႈနဲ႔ပါတ္သက္လို့ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးစံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔နဲ႔ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေတြ အတြင္းကလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ အခုလို အေမရိကန္ထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူတဦးအေနနဲ႔ ဒီအမႈနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေျခစိုက္ ကခ်င္အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့တာဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

Wednesday, January 28, 2015

ဗမာလူမ်ိဳးစု တပ္မေတာ္ကုိ ကမၻာက မုဒိန္းတပ္မေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ျပီ

Read more »

Myit yu ra sai,myit mang lawan shabawn ra sai

An hte Amyu shawa ni madu da ai lamu ga, Htung hkring ningli n-hprang sut gan hpe yu yang masan mayan garen gari n-hkrum gring nga ga ai, tim dai ni hpa majaw hkrap nep myi prwi hte matsan mayan hkrum nga ga ai kun?
an hte yong jawm myit yu s'ga, an hte ni myit hkrum gahkyin gumdin myit mang shabawn langai rau Amyu shawa hkrun lam hta la ta grindun hkom sa ra s'ga ai.
mungkan ntsa hta an hte Jinghpaw mung kaw daram ja gumhpraw tam ai shara nnga ai. gadai ni lu su zahte kaw mi tai ra ai kun? an hte Amyu shawa ni lu su ra ai re. dai ni lamu ga madu ni lu su ra ai re, tim masha za sam ni she lu su wa ma sai law.
moi matsan nga ai an hte hteq hpa mung nseng n-an ai ni she za hte kaw mi tai nna an hte Amyu shawa ni hpe pyi yu nkam nna myi n-da hte she ting gyen yu kaji taw ma ai.
an hte Amyu shawa ni myit mang shabawn langai hte tinang aq mungdan lamu ga hpe makop maga let hkye hkrang la lu hkra shakut ra s'ga ai law.
dai rai yang an hte Amyu shawa ni mung Chye ning chyang, hpan ning sang, hpan jaw ya ai n-dai Jinghpaw mung lamu ga, sali wunli sut gan hte matsan mayan garen gari hkrum ai kaw na bawng ring rot jat lu su wa na re ngu nna kam nga nngai rai.


Read more »

Tuesday, January 27, 2015

I need to share the energyI need to share the energy I got for today. The energy I got from our Kachin people.
On one hand, I am so upset about what happened to Maran Lu Ra and Tangbau Hkawn Nan Tsin and also shocked by what the Burmese military did. Maran Lu Ra and Tangbau Hkawn Nan Tsin were so young and haven't lived their lives to the fullest.
On the other hand I am so amazed on how fast Kachin people became united in a few days time to do an amazing funeral service for these two girls to a large scale.
Burmese military's violence and cruelty has made us Kachin people united. Do we need Burmese army's violence and cruelty to make our Kachin people united? We need to be united all the time. If we can be united like today and be all powered up we can do anything. We can even move mountains with this kind of strength and united ness.
We don't want another Maran Lu Ra and Tangbau Hkawn Nan Tsin tragedy happen again in the future. It's time for each of us Kachin people to think what kind of life and future we really want and how much are we willing to fight for?

Read more »

BBC report

Read more »

UNFC ၏ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္မူ၀ါဒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံ


====================================
(ဧရာ၀တီ)(25-11-2013)
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလုိက္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္တြင္ တြင္ ယေန႔ညေနပုိင္း ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“တိုင္းရင္းသား ေတြက ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တပ္မေတာ္တခု လုိခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ျပည္ေထာင္စု စနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တပ္မေတာ္ ပဲ ျဖစ္ရမွာ ေပါ့´´ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တုိင္းရင္းသား အေရးအတြက္ အသိသက္ေသအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ုိင္း၀န္းကူညီသူအေနျဖင့္ေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းႀကဳိဆုိဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးႏုိင္ဟံသာက ေျပာဆုိသည္။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသိသက္ေသအေနနဲ႔ေရာ ၊ ၀ုိင္း၀န္းကူညီႏိုင္တဲ့ အေနအထားကေန ပါဖို႔ေရာ အန္ကယ္တို႔ က အၿမဲတမ္းဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ ေလးကို အဓိကက်တဲ့ အခန္းျဖစ္တယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို အာဏာ တခ်ိဳ႕ အပ္ၿပီးေတာ့မွ ျပည္နယ္အစိုးရေတြမွာ ထိုက္သင့္တဲ့ အာဏာေတြ လြဲအပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆိုတဲ့ေနရာမွာ တန္းတူညီမွ်ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္´´ဟု ဦးႏုိင္ဟံသာက ရွင္းျပသည္။
အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ UNFC သေဘာထား မကြဲလြဲေၾကာင္း၊ အဓိကမွာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ တရပ္ ေပၚထြန္းေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိသည္။
“ ဒီကိစၥေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ စိတ္၀မ္းကြဲတာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ အားလံုးလိုလားတာက စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုပဲ။ အဲဒီ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဒီပံုစံနဲ႔ ေတာ့ မရဘူးဆိုတာ က်မတို႔ အားလံုး လံုး၀ သေဘာတူတယ္။ အားလံုးအတူတူလက္တြဲၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အားလံုးလက္တြဲလုပ္မွ အန္တီတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာမွာ။ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို အန္တီအေနနဲ႔ အၿမဲတန္းျဖည့္ဆည္းေပးမွာပါ´´ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိသည္။
Like ·  · 

Read more »

Namhkai Hka a kraw dung nsen ....ga shagawp

*KADAI HTE MUNG SHINGDAW N MAI SAI*
##############################
Goi e .... e .... ya
Mali zinghka
Wanang ninghtoi kaja e wa,
Marawt tsawm a ningnaw
Madi tsawm a wadaw,
Myit su shayi sha yan hpe
Ndai ga shagawp ningtam hte,
Marit n wai yawn na malai
Shagawp shagrau dat nngai rai ....
Nat madai shayi Ja Hkawng
Ningrum wa gaw Pawng Yawng,
Matu mara kaw na pra yu wa ai
Annau ni pu gang sin dun ga ai,
Ya ya gaw nan yan a majaw
Myu sha ni a myit hta n pyaw,
Yawng a myit masin hpe wa
Agre sha mat wa ai zawn nga,
Woi anawn jasu dat ai lam gaw
Tsaw dik ai labau ka da masai yaw....
Wunpawng sha ni a gam maka
Nan 2 gaw asak hte hpawn ap ya,
Nan yan zawn re mungkan ntsa
Shingdaw dan na kaga n mu ga,
Saidawng maka Aja hpaga ni hta
Nan 2 gaw yawng hta grau hpu sa,
Sumnung shingdi Yu ra shingni
Chyoipra Wenyi Hkohkam shayi,
Nan hkawng nan rai manit dai
Shagawp shakawn n ma nngai,
Moba shayi Ruhta zawn rai hkra
Kachin Hkohkam nnan shangai na,
Nan 2 gaw labau npawt gaw da sai majaw
Myu sha ni yawng n malap na saga ai yaw.
Ya ngai .... Namhkai Hka wa she
Shiga hkin-gau hpe adawt agre,
N tsun ging ai hpe mung tsun
Magap tawn ai hpe mung alun,
Myu sha ni yawng a matu ngu
Myit gaw du tim ahkum n du,
Raitim ....nan a hkrun lam hta
Ten tup zinghkri ntsa noi ya sa,
Dai majaw nan 2 yan gaw ....
Dinghta amu ngut sai majaw,
Htaw .. Hparadisu hta e pyaw
Sumsing hta e wa aw law .... nga manu ngu
Ndai ga shagawp ningtam hte
Myit dum shakram dat nngai oi ....
Namhkai Hka a kraw dung nsen ....

Read more »

Yawng a lit

Read more »

Monday, January 26, 2015

Condolence Prayer Service of Tang Bau Hkawn Nan Tsin and Maran Lu Ra.

Read more »

USA Kachin Alliance shiga

 · 
Kachin Alliance President Gum San NSang gave words of tribute and General Secretary Ja Seng Mai gave eulogy. They highlighted passion and commitment of the two teachers to serve God and to give back to their community.

Read more »

မစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွာဘာျဖစ္ခဲ႕လဲ

Read more »

A memorial service for Maran Lu Ra and Tangbau Hkawn Tsin was held in Washington DC today.

A memorial service for Maran Lu Ra and Tangbau Hkawn Tsin was held in Washington DC today. Members of Chin, Karen and Burmese community joined members of Kachin community and Calvary Baptist Church at the prayer service along representatives from American Baptist Churches and District of Columbia Baptist Convention. They honored the two young Christian women whose lives and ministries were cut short by a horrendous act.


 
Rev. Patricia Hernandez of American Baptist Churches offered condolence from American Baptist Churches USA at memorial service for the two slain teacher in Washington DC.

Read more »

Saturday, January 24, 2015

ကခ်င္ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာမ ၂ ဦးရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနား ကခ်င္ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာမ ၂ ဦးရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနား

DVB TV -ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခရိုင္မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာမလုပ္ရင္း အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးငယ္ ၂ ဦးရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနားကုိ ဒီကေန႔ ျမစ္ႀကီးနားမွာ က်င္းပရာမွာ ေဒသခံျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ပါတယ္။ ရဲ၀င့္သူ —

Read more »

Friday, January 23, 2015

carrying the bodies of the two fallen teachers reached KBC HQs compound in Myitkyina

The motorcade carrying the bodies of the two fallen teachers reached KBC HQs compound in Myitkyina. Funeral procession will start from KBC HQs to AD 2000 Hall in Nawng nang near Jam Bum Cemetery where the two Christians will receive Christian burial.
Myitkyina KBC Ginjaw de du shang wa yang

Read more »