Saturday, January 17, 2015

ပည္ပေရာက္ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း တုိင္းရငး္သားေဒသေတြကေန ဗမာစစ္တပ္ထြက္သြားဖုိ႔ ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအစိုးရေတြဆီမွာ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္။

ေတြေ၀ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အနားယူပါ။
___________________________________
အစြန္းေရာက္ ဗမာစစ္ေသြးၾကြ ေခ်မႈန္းတုိက္ဖ်က္ေရးမွာ
×× ဦးေဆာင္မႈသစ္
×× စနစ္သစ္..
×× သတိၱသစ္...
........... အသစ္...အသစ္.. အသစ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ဦးေဆာင္သြားမည္။
Like ·  · 
  • Naw Kareng ထိုးစစ္မျပဳေသးသ၍ နယ္ခ်ဲ႕ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တုိင္းရင္းသားနယ္ေတြထဲကေန ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္ပေရာက္ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း တုိင္းရငး္သားေဒသေတြကေန ဗမာစစ္တပ္ထြက္သြားဖုိ႔ ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအစိုးရေတြဆီမွာ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္။