Monday, April 30, 2018

Thousands flee conflict in Myanmar's Kachin state Live CNN

Mung Kan Hta kaba dik ai American CNN Shi ga dap kaba kaw nna Jinghpaw mung kata Jinghpaw Myu Sha ni hpe Myen hpyen wa myu shamyit masing gasat nga ai lam ndau shapoi nga sai

Read more »

ကခ့်င္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား တားဆီးပိတ္ပင္မႈ ကန္ကြက္ဆႏၵျပပြဲ Kachin ethnics stage protest to rescue trapped residents in clashes
Kachin ethnics stage protest to rescue trapped residents in clashes in Myitkyina
 
 
Tu Ja Manam
ဒီမနက္ျမစ္ျကီးနားျမိဳ႕စီတာပရီုရပ္ကြက္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာယခုအခ်ိန္၌ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္တိုက္ပြဲေျကာင္႔ပိတ္မိခံေနရသည္႕အျပစ္မဲ႔ျပည္သူမ်ားလံုျခံေသာအရပ္
ေဒသမ်ားသုိ႔အျမန္ေျပာင္းေရြွ႕ေနထုိင္နိုင္ေရးအတြက္
ျပည္သူ႔ဆနၵေဖၚထုတ္ပြဲအဖြင္႔ဆုေတာင္းပြဲသုိ႔တ
ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။
 
 
 
Hkinseng Brang
7Day News Journal added 8 new photos to the album: ပိတ္မိစစ္ေရွာင္မ်ားကယ္ထုတ္ေပးရန္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္.
47 mins · 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕(KIA) တုိ႔၏ ဧၿပီလအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေတာထဲတြင္ ပိတ္မိကာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားအား အျမန္ဆုံးကယ္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ယေန႔(ဧၿပီ ၃၀ရက္) နံနက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ကခ်င္လူငယ္မ်ား၊ ကခ်င္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမစ္ႀကီားနားၿမိဳ႕ခံမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ေထာင္ခ်ီ ပါ၀င္၍ " တုိက္ပြဲၾကား ပိတ္မိခံ ျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စားနပ္ရိကၡာအျမန္ဆုံး ေထာက္ပံ့ေပးေရး" “ပိတ္မိျပည္သူမ်ား၏ အသက္ကို လ်စ္လ်ဴမရႈပါနဲ႔” “ ျပည္သူသည္ ရန္သူမဟုတ္” စသည့္တုိ႔ကို ေရးသားထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္ကာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လွည့္လည္ဆႏၵျပေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡၾကံဳေနရသည့္ ျပည္သူလူထု၏ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ႏႈတ္ဆိတ္မေနရန္လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားက ေတာင္းဆုိသည္။
အဆုိပါ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္၍ စစ္ေၾကာင့္ လူထုမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနရသည့္ အေျခအေနကို အဆုံးသတ္ၾကရန္ မိန္႔ၾကားသည္။
စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္မွာ အဖက္ဖက္မွ ခၽြတ္ျခံဳက်ခဲ့ရၿပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရသည္ဟု မေနာကြင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက မိန္႔ၾကားသည္။
" ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရလုိ႔၊ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ေနရတဲ့ တုိက္ပြဲေတြ ရွည္ၾကာလုိ႔၊ ပန္းနဲ႔ ေပါက္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ေသေၾကပ်က္စီးရတယ္။ အုိးမဲ့ အိမ္မဲ့ အားလုံးဟာ ဒုကၡအတိျဖစ္ရတယ္။ တုိင္းရင္းသားညီအကိုေတြ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ေနတာဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဦးဇင္းအေနနဲ႔ တရားေသာစစ္ရယ္လုိ႔ ဦးဇင္း မယူဆဘူး" ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးက မိန္႔သည္။
တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား စားပြဲ၀ုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါလ်က္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေနၾကျခင္းသည္ အရုိင္းအစုိင္းဆန္သည္ဟု လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔၊ တႏုိင္း၊ မုိင္းေကာင္းႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ KIA အေျချပဳေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ မံ၀ယ္ေဒသ၊ ေအာင္ေလာဒ့္ေဒသ၊ ကဆုန္႔ေဒသ ႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ေဒသ မ်ား၌ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းေဒသရွိ ျပည္သူ ငါးေထာင္နီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ေအာင္ေလာဒ့္ေဒသခံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ ေတာထဲတြင္ ပိတ္မိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ကူညီေရး အဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။
သတင္း-ေအာင္ေဇာ္ထြန္း
ဓာတ္ပုံ- ဆြတ္ဆုိင္းထြယ္

M kawn la
ကခ့်င္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား တားဆီးပိတ္ပင္မႈ ကန္ကြက္ဆႏၵျပပြဲ မွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီက ဒုဥကၠ Dr. ေအာင္ဒြန္းမွ KNC ကိုယ္စားတက္ေရာက္ ပါဝင္ပါတယ္..

Read more »

HPA NSENG AI, NGA AI NI KATUT SHA NA RE.


▶️Hkauna la langai gaw, Hkauna kaw mam myin wa yang, yu nau taun chyann ai majaw yu chyinghtep sa hkam da ai da.
▶️Dai hpe mu ai yu shabrang langai mi gaw, mu mamu dutsat ni hpe tsun ndau media galaw hkawm yang-
▶️Shawng nnan U la langai hte hkrum ai da.
“ E hkau u la e, hkauna la wa yu chyinghtep hkam da ai, dai de hkum sa lu”
“ Yu chyinghtep gaw yu ni a matu sha re, ngai hte hpa nseng ai, hkum shar she”
▶️Dai hpang Wa la langai hte bai hkrum ai.
“ E hkau wa la e, dai de hkum sa, chyinghtep hkam da ai”
“ Yu nang, hkum manya bu, ngai hte hpa nseng ai”
▶️Bai matut hkawm wa yang Dumsu wutang langai hte bai hkrum ai.
“ E hkau tang, dai de hkum sa, hkauna la wa chyinghtep hkam da ai”
Nga utang gaw ga pyi nmatut ya ai da.
▶️Hpang jahpawt hkauna la wa yu chyinghtep sa yu ai shaloi Lapu langai lu taw ai hpe sa mu ai da.
Gayet sat nna chyinghtep kaw na raw dat ai ngu yang atsawm nsi ai majaw lapu achye hkrum sai da.
▶️Lahkawng ya rai tim nmai, grau machyi wa ai majaw, n gun rawng na matu madu jan soup shadu jaw ai kaw “ hpa nseng ai” nga ai ula wa soup tai mai sai da.
▶️Grau machyi wa ai nna tsirung sa wa na gumhpraw nlu ai majaw “ hpa nseng ai” nga ai wa la wa hpe sat dut kau nna tsirung sa wa sai da.
▶️Tsirung kaw sa si mat sai majaw nta de bai htaw wa nna makoi mayang poi galaw ai hta “ hpa nseng ai” nga ai dumsu wutang wa makoi mayang poi kaw sat sha kau hkrum sai da.
Media prat hta “ Hpa nseng ai “ ngu ai nnga ai.
( Miwa-Tee yen chin)

Read more »

“expend” or “expended” ngu ai tinnang rawt galu kaba na kun?

“Lapran lam n-nga”
Myen Hpyen a majaw:
*Nta buga na hprawng yen ra mat ai masha 144,000 jan nga sai.
*Hten za mat ai Mare Buga 370 rai sai.
*Hten bya mat ai Nawku Jawng 254 du sai.
*Hten bya mat ai ma shalet jawng 110 du sai.
*Hten za mat ai Laika sharin jawng 101 hpring sai.
*Hten za mat ai tsi rung tsi gawk 230 rai sai.
Amyu sha ni hkrum sha ai zingri zingrat lam:
1. Tara jawat ahkyak la hkrum ai
2. Htawng sharawng da hkrum ai
3. Adup zingri hkrum ai
4. Hkum shan roi rip hkum ai
5. Sinnat madi nna la shada ganawn mazum shangun ai
6. Sinnant hte gap sat hkrum ai
7. Bawm sinda e shakap nna gapaw sat hkrum ai
8. Masha jahkrung nat sat hkum ai
9. Mare ting hpe malu masha shakyat hkrum ai
10. Matsi laknak hte gap hkrum ai
11. Modo lam ntsa bawm gapaw hkrum ai
Ndai daram hkrum katut nga ten hta anhte Wunpawng sha ni daw dan ra na gaw “expend” or “expended” ngu ai tinnang rawt galu kaba na kun? Snr, tinnang a Hpyen ni rawt galu kaba ai hta tinnang ka-up hkrum na kun? ngu ga san kaba lahkawng lapran e tsap nga taw sai re.
“Nye majaw nye amyu n-lawt ai n-byin u ga” ngu Magam myit jasat a majaw anhte Jiwoi ni ndai Wungpawng Mungdan hpe Mungkan hta kaba dik mungdan lahkawng a lapran daini du hkra grin da nga lu ai re.
Yu kasha hpe Magwi Kaba htim gasat nga aten hta lapran kaw azim sha tsap nga ai ngu Myu sha lam yan n-nga ai.

Read more »

Kachin IDPs should come down to Yangon

Kachin IDPs should come down to Yangon. Thousands of them. It is the mess created by the government. They should solve their own mess. It will cost them thousands of dollars everyday day(to feed them). Let the Kachin IDPs litter Yangon with their 'Shits'. NLD's PM Phyo Min Thein will pick up the bill(cost). Even the news of IDPs coming down to Yangon will shock them.

Read more »

Yangon de refugee sada ya ra

 By Htung La

Yaku, E Saw, Central American asylum seekers hte Jinghpaw IDP ni
1. Yaku(Jacob) gaw shi kahpu na shaman chyeju hpe shi nu twist galaw na lu la mat ai majaw, kahpu E Saw(Esau) a n ju ai hpe hkrum lai wa sai. E Sau gaw shi kanau Yaku hpe sat mayu taw ai. 
Yaku hte shi nta masha, shangun ma ni hkawm sa wa na lam shawng maga de, n gun grai ja ai E Saw hte masha ni hkap taw ai hpe shiga na ai. 
Kahpu sat wa na hpe tsang ai majaw, shi shangun ma ni hpe shawng dat dat ai. Caravan na hpang jahtum maga de she Yaku nta masha ni lawm wa let, kahpu hte hkrum hkat ai. Ah hpum hkat na ah tsawm sha lu lai mat ai. 
N dai gaw psychology hte seng ai strategy re. Kanau hte kalang ta hkrum yang, kahpu pawt na sat wa mai ai majaw, shi hpu na myit hpe 'tau hkrau shajin ya ai hku' na, shi ma ni hpe shawng dat dat ai. Jacod na strategy successful byin mat ai. 
2. Donald Trump lung wa ai hte, US na immigration system, tara hpe grai shaja sana nga na order ni shapraw wa sai. 
Shi dai hku she nga tim, Central America na masha 200 daram gaw grai tsan ai shara kaw na Mexico mungdan hpe lai di wa na ndai US de asylum shawk na matu border de du wa sai. Shan hte nnan pru wa ai kaw na ndai shiga ni grai mawng taw sai. US immigration officer ni myi tu taw sai Case re. Ndai caravan gaw shata hku na let, Central America hku sa wa ai ni re. Shan hte 'du shang wa na' nga shiga ni tau hkrau na pru taw sai majaw, Trump na office ni Stress law sana bungli re. Hpa majaw nga yang, shi a strict immigration policy hpe Direct Challenge galaw wa ai Case re. Ndai asylum seeker ni hpe US de shang shangun yang, kaga masha ni mung grai ba shang wa mai ai. Interesting, developing story re. 
3. Jinghpaw IDP ni pru wa hkra galaw ai gaw Myen hpyendap re. Shan hte galaw na byin pru wa ai 'Mess' re. Myen hpyendap ni shanut da ya ai Case hpe Jinghpaw ni 'solve' galaw taw ra ai Issue re. 
N dai case hpe dang na matu gaw, Myen dap ni shani da ya ai hpe, shan hte nta shawng kaw bai sa sa da ya ra ai. 
Dai gaw, IDP 200 daram hpe Yangon de sa na, shan hte galaw da ai manghkang hpe shan hte ntsa bai 'Mara Ya Ai' lam rai na re. 200 n ga lu sa yang gaw, grau kaja ai. Rai tim, logistic issue ni a majaw IDP 200 daram hpe Yangon de sa yang kaja ai. Sule Pagoda makau kaw bat 2 daram sa nga. Chinese hte American embassy shawng kaw lani mi hpra sa nga shangun. 
Yangon yu wa na lam jarik hpe maigan nga Jinghpaw ni mai garum na shadu ai. Jinghpaw mung de bai lung wa na, sha manu, lam jarik ni hpe gaw Yangon na PM Phyo Min Thein lit la u ga. Shi shara kaw du taw sai majaw, shi lit la ra sai. 
NLD hte Myen hpyendap ni ga law hkat, n htuk hkat wa hkra lu galaw na Case re. 
Jinghpaw Ni zen ra ai.
IPD 200 daram hpe Yangon de sa na matu $$ hte madi shadaw na ni yawng ndai post hpe 'Share' ga. Bai, jawm galaw saga. Ti nang a myu sha ni a matu. Come on, We can Do It.

Read more »