Tuesday, December 30, 2014

ပထမဆံုးအၾကိမ္ တရုတ္ ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္ရွိ ကခ်င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း/သားမ်ားေတြ႔ဆံုMANGSHI JLH HTE MADALAY JLH NI NO (1) LANG 
========================================
HKRUM ZUP BAWNGBAN HPAWNG GALAW
=================================
(eedy)
တရုတ္ ျပည္ရွိ ကခ်င္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား မ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာ ျပည္ရွိ
ကခ်င္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္
အျဖစ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ၊မာန္ရွီ ျမိဳ႔ တြင္ (၂၇.၁၂.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ ၌ က်င္းပ
ျပဳလုပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၄င္း အခမ္းအနားသို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၊ယူနန္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွႈးေဟာင္း
ကခ်င္ အမ်ိဳးသား (ကခ်င္႔ သမိုင္းသုေတသီ) ဒူ၀ါမနမ္ေတာင္ မွ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကခ်င္ရီုးရာ ႏွင္႔ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအား လာေရာက္
ေဟာေျပာ ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဤ ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္း အနားသို႔ တရုတ္ ႏွင္႔ ျမန္မာ ျပည္မွ ကခ်င္ တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း (၂၁၁)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ႔ၾက ေၾကာင္းကို
လည္း ထပ္မံ သိရွိရပါသည္။
No. (1) Lang na Miwa Gumsan Mungdan Sakhkung Mungdaw, Mangshi Dakasu Jinghpaw Wunpawng Laili Laika hte Htunghking Hpung dakasu ni (JLH) hte Mandalay JLH ni December 27 ya shani hkrum zup bawng ban hpawng galaw ai lam chye lu ai.
Ndai hkrum zup bawngban hpawng hta Miwa Gumsan Mungdan Sakhkung Mungdaw Party Rapdaw Dinggrin Salang Usa Dukaba Manam Tawng (Sara Htoi Man) hte Rev. Dr. Maran Ja Gun yan kaw nna Wunpawng Htunghking hte Wunpawng ginru ginsa labau lam ni hpe tsun sharin ya ai lam chye lu ai.
Hkrum zup bawngban hpawng hta Mangshi Dakasu kaw na jawng ma ni, Mangshi Ramma ni hte Madalay JLH ni yawng marai (211) shang lawm ai lam chye lu ai.

Read more »

Monday, December 29, 2014

Hpakant Ginra KIA Masat (2) Dap Ba, Dap Dung (6) Ginra Kaw Gasat Poi Byin Hpang Sai


DSCF0982.JPGDec 28, 2014 ya shani 4:30pm ten daram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (6) ginra Uru Seng Maw ginra tinang KIA ni a Gwi Chya Post de Myen asuya dap Tat-Ma-(66) npu na Hk-M-Y-(5) dap ni n-gun (60) ram hte Nma Hku maga hku lung wa nna wa htim gasat ai majaw tinang KIA dap dung (6) MHH Dap Dung (2) na Kung (2) ni hte laja lana gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Myen asuya dap ni gaw shana maga 7:00pm ten ram du hkra sinant kaba ni hte naw gap bun nga dingyang re lam shiga matut na chye lu ai, myen asuya dap ni hpyen n-gun bai jat nga ai majaw gasat poi gaw grau laja wa na masa nga ai lam KIA shiga lawk kawn na chye lu ai.

Ndai Gasat poi hta lahkawng maga na si hkala shiga tup hkrak rai nchye lu shi ai.

Read more »

Dap Ba (2) Dung 6 ginra, Lai Nawng HKu de Myen bai Maden wa ...

Dap Ba (2) Dung 6 ginra, Lai Nawng HKu de Myen bai Maden wa ....
Lai Nawng Hku hte Hwi Hka lapran ( 28 / 12 / 2014 ) ya shani Myen sawa ni gaw, Tinang Myu tsaw hpyen la MHH kung 2 ni nga ai Post de Laknak kaba hte gap sharu ai majaw, Anhte kaw na ni Post hpe yen kau da ya ai hpang, shana maga 6:00 Pm hta gaw Myen ni dai post hpe wan wa nat kau ma ai nga shiga na lu ai. Daihpawt kaw nna gaw, anhte maga na mung n-gun bai jat nna, wang shinggrup da sai majaw, Myen ni garai n lu pru wa shi ai lam, Daini gaw laga gap hkat hkat ai lam n nga shi ai nga, shawng lam shiga lawk kawn shiga na lu ai.

Read more »

Search resumes for missing AirAsia jet

Southeast Asia was mourning its third airline catastrophe of the year Sunday after an AirAsia jet with 162 people aboard vanished over an Indonesian sea in violent weather. The fate of Flight 8501 remained a mystery almost a full day after it vanished. The Airbus A320, was bound for Singapore from Surabaya, Indonesia, when it lost contact with air-traffic control Sunday at about 7:24 a.m. Singapore time (6:24 p.m. ET on Saturday), the airline said. http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/12/28/airasia-jet-missing-qz8501/20964441/

Read more »

Tuesday, December 23, 2014

Laiza, ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ပစ္ခတ္ခံရမွႈ (၁)လျပည္႔ အခမ္းအနား USA တြင္က်င္းပ(By-Lachid Kachin)
လိုင္ဇာ ၊ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ၌ လုပ္ၾကံခံရေသာ တိုင္း
ရင္းသား ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃) ဦးႏွင္႔ ဒဏ္ရာရရွိ သူမ်ား အတြက္ (၁)လ
ျပည္႔ ၀မ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအား ျမန္မာ တိုင္းရင္း
သားေပါင္းစံု စုေ၀းကာ USA,IOWA, တြင္ ယေန႔ (၂၁.၁၂.၂၀၁၄)ရက္ေန႔
၌ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
လြန္ခဲ႔ ေသာ လ (၁၉.၁၁.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ ၌ ေကအိုင္အို ဌာန အနီးရွိ
ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အား ခယာဘြမ္ ေတာင္ကုန္း မွ
ျမန္မာ အစိုးရ စစ္တပ္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိ ၊ျဖင္႔ တမင္ ခ်ိန္ရြယ္ ကာ
(၁၀၅-မမ) လက္နက္ၾကီး ျဖင္႔ ပစ္ခတ္ ျခင္းေၾကာင္႔ သင္တန္းတက္
ေရာက္ေန ေသာတိုင္းရင္းသား ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ဦးက် ဆံုး ျပီး (၂၀)
ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ႔ဲ သည္မွာ (၁၉.၁၂.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ ၌ တလ
တင္းတင္း ျပည္႔ ခဲ႔ ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၄င္းအခမ္းအနားအား Des Moines, IOWA,USA, တြင္ (၂၁.၁၂.၂၀၁၄)
ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီမွ (၆)နာရီ အထိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ႔ျပီး ၊ အခမ္းနား
သို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ကခ်င္၊ခ်င္း၊ကရင္၊ ရွမ္း ၊မြန္ ၊ရခိုင္ ႏွင္႔ အျခားတိုင္း
ရင္းသား အဖြဲ႔ အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သက္ေရာက္ခဲ႔
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အစည္းအ
သီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မွ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကား ေပးခဲ႔ၾကျပီး၊ ၄င္းအား
လံုး အဓိက ေျပာ ၾကားသြားသည္မွာ.
-ယခု လို ျဖစ္ရျခင္းမွာ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး စည္းလံုးမွႈ အားနည္း
ေန ျခင္း
-ေနာက္ေႏွာင္ ဤအျဖစ္မ်ိဳး ထပ္မံ မျဖစ္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္ရမည္
-တိုင္းရင္းသား အားလံုး ညီညႊတ္မွ သာမိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေတာ္
လွန္ေရးမွာ ေအာင္ ျမင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
-တိုင္းရင္းသားမ်ားအေန ႏွင္႔ မိမိတို႔ ၏ ရန္သူ အစစ္အမွန္ကို သိရွိဖို႔
အေရးၾကီးေၾကာင္း
-မိမိတို႔ ၏တခုတည္းေသာ ဘံုရန္သူမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း
စသည္ျဖင္႔ အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ႔ ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထို႔ အျပင္ "ခ်ီကာဂို" မွ တကိုးတကား သက္ေရာက္လာ ေသာ အေမရိကန္ရွိ
ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ အစည္း၏ ဥကၠဌ မွလည္း မိမိတို႔ ရခိုင္ တိုင္းရင္း
သားမ်ား သည္လည္း ေရွ႔ဆက္ျပီး ၊ယခု လို အျခားေသားတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင္႔ အတူစည္းလံုးညီညႊတ္စြာ အတူတကြ လက္တြဲ ကာအင္တိုက္အားတိုက္ ပါ၀င္
လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိအေန ႏွင္႔ ဒီမွာရွိတဲ႔ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ကိုယ္စား ေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊၄င္း၏မိန္႔ခြန္း
တြင္ ထည္႔သြင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဤ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူ စုစုေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း
အခမ္းအနားဦးေဆာင္စီစဥ္သူ မ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။
(သတင္းဓါတ္ပံု - Mar Tu)

Read more »

This week in 1885 - the end of independence.

This week in 1885 - the end of independence.
Sir Charles Bernard, Chief Commissioner of British Burma, enters Mandalay palace for the first time. In two weeks Burma would be proclaimed a province of India.
There was still then the idea of placing another Burman prince on the Konbaung throne under a British protectorate, like Hyderabad or Manipur. When this was found 'impractical' (in part because the preferred candidate the Nyaunggyan Prince had just died in Calcutta), Sir Charles considered a form of indirect rule through the Hluttaw (as a Council of Ministers headed by the Kinwun Mingyi). 
In February 1886 however the British opted to abolish the Hluttaw, together with other royal institutions, much to the dismay of the Burmese aristocracy. Over the next year the even more fateful decision was made to rule all of "Burma proper" directly but the hill areas (the Shan states, Chin and Kachin Hills which not part of the old kingdom) "indirectly" through their own hereditary chiefs. The two areas (now the 'Regions' and 'States') would have very different colonial experiences leading to very different local perspectives and big problems by the time independence was regained in 1948.

Read more »

!!ျပည္ေထာင္စုသစ္ဆီသို့!!


!! တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့ေတြ Federal ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္လာဖို့ တစ္အားေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ကတိမတည္တဲ့ ကလိန္ကက်စ္ ဗမာ့စစ္အာဏာရွင္ဖက္ဆစ္ဝါဒီ ေတြဆီမွာ ေတာင္းဆိုေနတာကိုကမွားေနတာ!!
""တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ျဖစ္ေနတဲ့ တို့တိုင္းရင္းသားေတြညီမယ္ဆိုရင္""
(1)ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္FUA ကိုတူညီဝတ္စံုေျပာင္းလဲျပီး ျပည္ေထာင္စုရဲ့တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ေျကျငာခ်က္ထုတ္မယ္
(2)UNFC အေနနဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ယာယီအစိုးရအျဖစ္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပိုင္ေျကာင္း ေျကျငာခ်က္ထုတ္မယ္
(3)ျပည္ေထာင္စုနယ္ နမိတ္အထဲကေန ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းကုိ Burma State သတ္မွတ္ဖယ္ထုတ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုထဲကေန ထုတ္ပယ္ေျကာင္းေျကျငာခ်က္ထုတ္ရမယ္
(4)Burma State ကလြဲျပီးက်န္တဲ့ေနရာေရာက္ရွိေနတဲ့ စစ္အာဏာတပ္အားလံုးကို နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ေသာ နိုင္ငံျခားတပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေျခမွုန္းရမယ္
(5) Burma State မွေန၍ အျခားျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးမွာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေသာ Burmese မ်ားကို ယာယီေနထိုင္ခြင့္ေပးထားျပီး နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို စီစစ္ေဆာင္ရြက္မယ္
(ဆက္လက္ေဖါ ္ျပမည္)

Read more »

People of 2014 (MYANMAR)

အင္တာဗ်ဴး
People of 2014
ဧရာ၀တီ
၂၀၁၄ တႏွစ္တာ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ က႑မ်ားတြင္ ထူးျခားထင္ရွား လူသိမ်ားၿပီး အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္း ခံရသူမ်ားကို The Irrawaddy သတင္းအဖြဲ႕က Special Report အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Read more »

လက္ပံေတာင္းေတာင္မွ တရုတ္လူမ်ိဳးလံုျခံဳေရးေတြနဲ႔ အစိုးရေပါင္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေဒသခံတို႔ကို ယုတ္မာပံု Up Date ဓာတ္ပံုမ်ား

Hlaing Htoo Aung added 5 new photos — with လု လု and 9 others.
လက္ပံေတာင္းေတာင္မွ တရုတ္လူမ်ိဳးလံုျခံဳေရးေတြနဲ႔ အစိုးရေပါင္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေဒသခံတို႔ကို ယုတ္မာပံု Up Date ဓာတ္ပံုမ်ား

Read more »

မ်ဴ ိးခ်စ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား က်ဆုံးခဲ့မႈ တစ္လတင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ျပီ

Sawwin Maung Australia ျမန္မာအစိုးရတပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေႀကာင့္ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ေယာက္ က်ဆုံးသြားရျခင္း အား အျပင္းအထန္ ဆန္ ့က်င္ရႈံ့ခ်ျခင္း အပါအ၀င္ နုိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားေရး —

Read more »

Monday, December 22, 2014

Unknown gunmen attacked a police station Lashio

Mahkrai sin ai myen ni hpe sinat kashun nna gap sat kau da ....
------------------------------------
Lashio lawu Tipo makau na mahkrai hkrai nga ai kaw sin nga ai myen hpyen lahkawng hpe Cycle hte sa wa ai La 2 gaw, sinat gashun la nna, hpyen du langai mi hte hpyen ma langai hpe gap sat kau da nna hprawng mat ma ai da. Dai kaw nna ya myen hpyen ni gaw shanhte n gwi sin mat nna shani shagu mare na masha lahkawng hkawng hpe woi la na mahkrai woi sin ma ai da.
---------------------------------
2014-12-21 brother Myanmar Red Chinese network
Click the " Burmese Chinese net" Look Daily News

Stationed in Siberia (Xi Bo) police Southland (Namh lang) Bridge by unidentified gunmen attacked a motorcycle , a death one was injured. Subsequently, the government forces in setting up armed checkpoints .

December 11, 2014 , on the road wide Loon Lashio in northern Shan State branch roadside (Kuolong) Southland bridge ( located in Siberian city of South Lan -Namh Lan) ), and there are unknown armed men motorcycle parked in former police station, gunmen opened fire to the police station , two police officers were injured , one of them died in the hospital .
不明枪手袭击腊戌一警局
2014-12-21 红军哥哥 缅甸中文网
点击上方"缅甸中文网"看每日新闻
驻守在西伯(Xi Bo)南兰(Namh lang)桥的警察被不明身份的摩托车枪手袭击,一名死亡一名受伤。随后,政府军在此设立武装检查关卡。
2014年12月11日,在掸邦北部腊戌分支路旁的阔龙村(Kuolong)南兰桥(位于西伯市与南岚-Namh Lan)的路上),有不知武装人员将摩托车停在警察局前,持枪向警局开枪,有两名警员受伤,其中一名在医院中死亡。
之后,缅甸5003部炮兵和147营联手在南兰桥设立关卡。同时,这些驻守在关卡的缅军要求村民协助他们进行执勤任务,要求每天早晚各两名村民来与他们共同站岗。
关于此事,一名西伯的人说:
“那名被不知名人氏枪杀的警察是警局的一个组长,他带领着4、5个人在那里站岗。事件发生后,缅军就在那里设置了一个关卡,同时,从那以后缅军就要求村民与他们一起站岗。村民每天早晚安排2人带着饭菜去陪他们站岗”。
炮兵5003部原本是装甲部队,番号号为:7014,后来被改编为炮兵,147营是从南都(Namh Tu)分配过来的。
关于此事,西伯的一名警官向媒体表示:因此事件是在SSPP/SSA的活动领域上发生的,此事件是否与他们有关,还需要进一步调查。

Read more »

BREAKING: Police Fire on Protest Residents at Copper Mine, One Shot Dead

BREAKING: Police Fire on Protest Residents at Copper Mine, One Shot Dead
လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးျပင္ရြာမွ ေဒၚခင္ဝင္း ဦးေခါင္းထိမွန္ၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ အျခား ေဒသခံ ၂ဦးမွာလည္း မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးေခါင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္။


Read more »

Sunday, December 21, 2014

Hugawng Danai moi na pati duwa amat usa Duwa Ngan Janaw a Yawn hkyen shiga


"Yawn Hkyen Shiga"
KABA amu madu Sara Saga Gum Jat a katsa Duwa N'gan Ja Naw (asak 70), Shatapru gaw December 19, 2014 ya shani Madu Yesu hta yup pyaw mat sai lam chye lu ai.
Duwa N'gan Ja Naw gaw Du jan Nding Ja Awng a ningrum ningtau rai nna, N'gan Ja Bu, N'gan Ja Hpa, (N'gan Zau Hkum), Du-up N'gan Naw (a) John (KIA 254 dap nawng up), N'gan Roi Pa (a) Ja Roi a chyinghkai kawa, kashu8 a kaji dwi rai nga ai.
Ngam nga ai dum nta masha ni hte sumtsan de du nga ai kashu kasha, kahkri kanam ni, jinghku jingyu ni hte ngam nga ai moi mang hpe akyu hpyi makoi mayang na matu hkrun lam hkawm sa wa na Sara Saga Gum Jat hte dum nta masha ni a matu akyu jawm hpyi ya na matu hkungga let saw lajin dat ga ai.
photo By KABA

Read more »

Saturday, December 20, 2014

တိုင္းရင္းသားၫီေနာင္လူငယ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ (၁)လ ျပည့္ ေအာက္ေမ့လြမ္းဆြတ္ျခင္း အထိမ္းမွတ္

(၁၉.၁၁.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ ၌ လိုင္ဇာ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္း
ေက်ာင္းအား ဗမာ စစ္တပ္သည္ ခယာေတာင္ မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ
တမင္ ခ်ိန္ရြယ္ ကာ (၁၀၅-မမ)ျဖင္႔ ပစ္ခတ္မွႈေၾကာင္႔ က်ဆံုးသြားေသာ
တိုင္းရင္းသားၫီေနာင္လူငယ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ (၁)လ ျပည့္
ေအာက္ေမ့လြမ္းဆြတ္ျခင္း အထိမ္းမွတ္
@ကခ်င္ ျပည္နယ္၊
ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ ၊
စီတာပူ မေနာကြင္း@ (၁၉.၁၂.၂၀၁၄)

Read more »

Friday, December 19, 2014

ကခ်င္လူမ်ိဳးအတြက္ KIO/KIA မရိွခဲ့ရင္

ကခ်င္လူမ်ိဳးအတြက္ KIO/KIA မရိွခဲ့ရင္
KIO/KIA သာမရိွခဲ့ရင္
ကခ်င္ျပည္သည္ တရုတ္ပိုင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြား နိုင္သည္။
ဗိုလ္ေန၀င္း ကိုယ္တိုင္းလည္း ၁၉၅၀ေက်ာ္ တုန္းက ကခ်င္ျပည္ တ၀က္ ေလာက္ကို တရုတ္ထံေရာင္စားခဲ့ပီးပီ။
လက္ရိွ ရခိုင္ျပည္ကို ဘဂၤလားေတြ က်ဴးေက်ာ္လာေရာက္ေနထိုင္းေနသလို ကခ်င္ျပည္လည္း တရုတ္အတြက္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြား ေလာက္ျပီ။
ဖင္ပိတ္ျငင္းမယ္ဆိုရင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ကို ဥပမာ ၾကည့္ပါ။ 
မဆလေခတ္ ဗမာသမၼတ ဗိုလ္ေန၀င္း ရဲ့ ဗုဓၵဘာသာကို နိုင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ အသံုးျပဳဖို႔ တရား၀င္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္ 
တကယ္လို႔ KIO/KIA သာ မရိွခဲ့ရင္ ယခုခ်ိန္ေလာက္ဆို ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ ေတြးသာၾကည့္ေတာ့
ဒါေပမဲ့ အသက္ရွင္တဲ့ ထာ၀ရဘုရား က တစ္ေခါက္ ကယ္တင္ထားျပီ ျဖစ္တဲ့ ကခ်င္လူမ်ိဳး ပစ္မထားသြား ခဲ့ဘူး။
ရွမ္းနီေတြ ရဲ့ မွတ္ပံုတင္မွာ ရွမ္းဗမာ ျဖစ္သြားကုန္တယ္ေနာ္
KIO/KIA သာ မရိွခဲ့ရင္
ကခ်င္ေတြရဲ့ မွတ္ပံုတင္လည္း ကခ်င္ဗမာ (သို့)ဗမာကခ်င္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနေလာက္ျပီ။
ကခ်င္ေယာက်ၤားေလး အမ်ားပိုင္း မူးရစ္ေဆး၀ါး ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေသကုန္ သြားနိုင္သလို
ကခ်င္ မိန္ကေလးအမ်ားပိုင္း ဗမာ မယား ျဖစ္ကုန္ေလာက္ျပီ။ 
KIO/KIA သာမရိွခဲ့ရင္
ဧရာ၀တီျမစ္ျဖားခံရာ
ေျမခ မလိခ တို႔ ဆံုစည္းရာ ျမစ္ဆံု ေလးရဲ့ သဘာ၀အလွဟာ ခုခ်ိန္ေလာက္ဆို အက်ီးတန္ေနေလာက္ျပီး။

Read more »

၂၀၀၇ ေရဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ဘုန္းႀကီး မ်ား ကိုသတ္ျဖတ္သူစစ္အုပ္စုကိုဘယ္ေန႔ဖမ္မွာလည္း? A New Zealander Caffe shop manager would face 3-4 years imprisonment for using a Buddha image in his caffe shop for advert. What will the Burmese Government do to the Burmese troops who have committed crimes during 2007 Saffron revolution? They killed and intimidated many monks.
ဦးထင္လင္းဦး အဖမ္းခံရတာၾကည့္ျပီး
ေရႊဝါေရာင္မွာ သံဃာေတာ္ေတြကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္တဲ့
စစ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္က ရယ္ေနတယ္ 
ထိုစစ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္ကို ျမင္ရတဲ့ ဝမ္ေပါင္ကေတာ့
ငါခိုင္းလိုက္တာနဲ႔ သံဃာတစ္ရာနီးပါး မီးေလာင္ဗုံးနဲ႔ ပစ္ခံရတာေတြးျပီး
မျပဳံးပဲနဲ႔ ဝါးလုံးကြဲသံနဲ႔ ရယ္လိုက္တယ္
ထိုျမင္ကြင္းကိုၾကည့္ျပီး ဘၤဂါလီလႊတ္ေတာ္အမတ္ သုံးေယာက္က တီးတိုးေျပာေနတယ္
ဒီေကာင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ျပန္သတ္ရင္းနဲ႔ သူတို႔အမ်ဳိးမ်ဳိးသူတို႔ ျဖဳတ္ေနတယ္တဲ႔
စဥ္းစားၾကည့္ရင္ တကယ္သံေဝဂရစရာပါလား
တကယ့္အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာဖ်က္စီးသူကို မထိမတို႔ မေျပာမဆိုပဲ
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔
ေျပာဆိုသူကိုၾကေတာ့ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံရတာ တကယ္ကို ေလာကၾကီးက
မတရားပါလား
အင္း ဘာမွမဆိုင္တဲ့ ေလာကၾကီးကို အျပစ္တင္မိျပီ
တကယ္အျပစ္တင္ရမွာက အာဏာရွင္စနစ္မဟုတ္ပါလားဗ်ာ
အနာနဲ႔ေဆးလြဲျပီး ေရလိုက္မွားတဲ့ ငါးဟာ
ပ်က္စီးျခင္းေရာက္ရသလို
လုပ္ရပ္မွားေတြလုပ္ေနတဲ့ (ဟိုတစ္ဖြဲ႔)ေၾကာင့္ ဘာသာ သာသနာပ်က္စီးမွာကို
စိုးရိမ္မိပါတယ္

Read more »