Tuesday, December 23, 2014

!!ျပည္ေထာင္စုသစ္ဆီသို့!!


!! တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ့ေတြ Federal ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္လာဖို့ တစ္အားေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ကတိမတည္တဲ့ ကလိန္ကက်စ္ ဗမာ့စစ္အာဏာရွင္ဖက္ဆစ္ဝါဒီ ေတြဆီမွာ ေတာင္းဆိုေနတာကိုကမွားေနတာ!!
""တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ျဖစ္ေနတဲ့ တို့တိုင္းရင္းသားေတြညီမယ္ဆိုရင္""
(1)ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္FUA ကိုတူညီဝတ္စံုေျပာင္းလဲျပီး ျပည္ေထာင္စုရဲ့တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ေျကျငာခ်က္ထုတ္မယ္
(2)UNFC အေနနဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ယာယီအစိုးရအျဖစ္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာပိုင္ေျကာင္း ေျကျငာခ်က္ထုတ္မယ္
(3)ျပည္ေထာင္စုနယ္ နမိတ္အထဲကေန ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းကုိ Burma State သတ္မွတ္ဖယ္ထုတ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုထဲကေန ထုတ္ပယ္ေျကာင္းေျကျငာခ်က္ထုတ္ရမယ္
(4)Burma State ကလြဲျပီးက်န္တဲ့ေနရာေရာက္ရွိေနတဲ့ စစ္အာဏာတပ္အားလံုးကို နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ေသာ နိုင္ငံျခားတပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေျခမွုန္းရမယ္
(5) Burma State မွေန၍ အျခားျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုးမွာ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေသာ Burmese မ်ားကို ယာယီေနထိုင္ခြင့္ေပးထားျပီး နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို စီစစ္ေဆာင္ရြက္မယ္
(ဆက္လက္ေဖါ ္ျပမည္)