Thursday, December 11, 2014

ဗမာတပ္၏ လမ္းပိတ္မွႈ ေၾကာင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ ဘက္ျခမ္းရွိ ရြာသားမ်ား အစားေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါး ျပတ္လပ္

DAP BA ( 2 ) GINRA LAIWA LAISA LAM HPE...
See More
DAP BA ( 2 ) GINRA LAIWA LAISA LAM HPE 
=================================
MYEN HPYEN DAP NI PAT SHINGDANG AI 
=================================
MAJAW MUNG MASHA NI GRAI JAMJAU WA .
===================================
(by-Lachid Kachin)
KIO, အေနာက္ ပိုင္းတိုင္း ေဒသ၊ KIA, တပ္မဟာ (၂)အုပ္ခ်ဳပ္မွႈ ေဒသ ျဖစ္ေသာ 
ကခ်င္ ျပည္နယ္ အေနာက္ ဘက္ ျခမ္း တႏိုင္းဘက္ ရွိ ေအာင္ေလာ႔ ေက်းရြာ ေဒသ 
ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာ စစ္တပ္ မွ ျဖတ္ေလး ျဖတ္ စနစ္ ျဖင္႔ ပိတ္ပင္ထား သည္ မွာ (၃) လ ေက်ာ္ ရွိသြား ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ျမစ္ၾကီးနား -တႏိုင္း ကားလမ္း အပိုင္း တႏိုင္းျမိဳ႔ မေရာက္ခင္ (၅) မိုင္ အလိုရွိ ေအာင္စိုးမိုးရြာ ၌ လာေရာက္ စခန္း ခ် ေနေသာ ျမန္မာ စစ္တပ္ (ခ.မ.ရ-၃၁၈)
မွ ဗိုလ္၀ိုင္းဇင္ဦး ဦးေဆာင္ ေသာ စစ္တပ္ သည္ ေအာင္ေလာ႔ရြာ သားမ်ား ၏ 
အ၀င္အထြက္မ်ား အား စစ္ ေၾကာင္း ျဖင္႔ အခ်ိန္ျပည္႔ ေစာင္႔ ၾကည္႔ ေန ျပီး 
ရြာသားမ်ား မွ မိမိတို႔၏ေတာင္ယာသို႔ သြားရာတြင္ လည္း ၄င္း စစ္တပ္မ်ားမွ 
အေၾကာင္းမဲ႔ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ စစ္ေဆး မွႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ျခင္း၊ ႏွင္႔ ဖ်ားနာ ေန ေသာ
လူနာမ်ားအား ရြာအျပင္သို႔ ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းသို႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသမွဳဳ
သြားရန္ အတြက္ လည္း၄င္း စစ္တပ္မွ ခြင္႔ မျပဳျခင္းတို႔ ေၾကာင္႔ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား 
အၾကီး အက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ေန ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ဤကဲ႔သို႔ ေအာင္ေလာ႔ ရြာ သားမ်ားအား ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ပိတ္ဆို႔ ထားျခင္း ေၾကာင္႔ 
ယခု အခါ ၄င္းရြာသားမ်ား အတြက္ စား၀တ္ေနေရး ႏွင္႔ က်န္းမာေရး အတြက္ေဆး၀ါး
မ်ား ျပတ္လပ္ေန ျပီ ျဖစ္ ျခင္းေၾကာင္႕ ေဒသခံမ်ား ၏ က်န္းမာေရး ႏွင္႔ စားေသာက္ေရး အတြက္ အထူးပင္ဆိုးရိမ္ေန ရေၾကာင္း ေဒသံမ်ားထံ မွ သတင္းရရွိပါသည္။
စစ္တပ္ မွ ၄င္းရြာသားမ်ားအား ဆန္ (၄)ျပည္ သာ ခြင္႔ ျပဳထားျပီး အျခားမည္သည္႔ ေဆး၀ါး၊ စက္သံုးဆီး ႏွင္႔ အျခား မည္သည္႔ ပစၥည္း မွသယ္ေဆာင္ခြင္႔ မျပဳ ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံသိရွိရပါသည္။
၄င္းျမန္မာ စစ္တပ္မွ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မွႈ ပစၥည္းမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ႔ လိုက္လံ သိမ္းဆီးေန ေၾကာင္း ယခုအခါ ၄င္းတို႔ ၏ စစ္တပ္ စခန္း၌ ေဒသခံရြာသား မ်ား 
၏ ပစၥည္း အမ်ားအျပား ႏွင္႔ ဆိုင္ ကယ္ အစီးေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္ အား အေၾကာင္းမဲ႔ သိမ္းဆည္း ထားေၾကာင္း ကို လည္း သိရွိရပါသည္။
ယခုလ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔ ၌ ျမစ္ၾကီးနား (KBC ) မွ အသင္းေတာ္လူၾကီး ႏ်င္႔ ဆရာ အခ်ိဳ႔ သည္ မိမိတို႔ ၏ ဘာသာ ေရး ကိစၥအတြက္ ေအာင္ေလာ႔ ရြာ သို႔ သြားရာတြင္ လည္း ၄င္း စစ္တပ္မွ တားျမစ္ျခင္းခံရျပီး ဆရာမ်ားမွ ၄င္းစစ္တပ္ အားတားဆီးရျခင္း အေၾကာင္းအား ေမး ျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရ အရာရွိ မွ အထက္ အမိန္႔ အရ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း ေၾကာင္႔ အသင္းေတာ္ လူၾကီးမ်ားမွ (PCG )မွ တဆင္႔ မပခ တိုင္မွဳးထံ မွ ခြင္႔ ျပဳ ခ်က္ျဖင္႔ မနည္း လြတ္လာ ေၾကာင္း ကို လည္း သိရွိရပါသည္။
ယခု လို ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ပိတ္ဆို႔ ထားေသာ ေးသတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူ (၁၀.၀၀၀) 
ေက်ာ္ေနထိုင္လွ်က္ရွိျပီး စစ္တပ္၏ဤသို႔ ပိတ္ဆို႔ မွႈေၾကာင္႔ ယခု အခါ ၄င္းေဒသ၏ 
ကုန္ေစ်းႏုန္းမွာ အဆမတန္ၾကီးျမင္႔ေနျပီး ေဒသခံ ျပညသူမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ေန ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
(၁)ဆန္ တျပည္ (အည႔ံစား) -၃၀၀၀ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ (၁)ဂါလံ -၇၀၀၀ က်ပ္ ၊ ဓါတ္ဆီ -၈၀၀၀က်ပ္ တို႔ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ ထပ္မံ သိရွိရပါသည္။
စစ္တပ္မွ ျပည္သူမ်ားအား ယခု လို ပိတ္ဆို႔ ျဖတ္ေလး ျဖတ္ျဖတ္ထားေသာ္ လည္း ၄င္း တို႔ စစ္တပ္ အတြက္ မွာ မႈွ (၄.၁၂.၂၀၁၄) ရက္ေန႔၌ စစ္ကားၾကီး (၄၈) စီး ျဖင္႔ တႏိုင္း စစ္တပ္သို႔ ရိကၡာမ်ား လက္နက္ ခဲယမ္း မ်ား လာေရာက္ပို႔ ေပးခဲ႔ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Sinna Ginwang Ginjaw, Dap ba ( 2 ) ginra, Awng Lawt de laisa laiwa lam hpe Myen hpyen dap ni pat shingdang da ai shata ( 3 ) du wa sai majaw dai ginra hta nga ai mung mare masha ni lusha hte tsi mawan grai yak hkak wa nga ai lam na chye lu ai.
Myitkyina – Danai mawdaw lam, danai du na deng ( 5 ) ra ai Awng Soe Moe mare kaw dap jung nga ai hk.m.y ( 318 ) kaw na Du Wai Zin Oo woi awn ai dap ni gaw Awng Lawt de pru wa shang wa ai lam ni hpe aten tup ten yu da nna pat shingdang ai lam, rim ai lam ni galaw nga ai lam, dai gate hte mu mada ai shara hkan nga ai nta masha ni hte yi sa ,yi wa ni hpe atsawm jep nna lai shangun tim, n gu bye 4 hta jan nna kaga tsi mawan lusha hte jak sau ni hpa mung n shalai ai lam, machyi makaw hkrum ai majaw Danai tsirung sa wea ai ni, Ma ni hpe hkamja lam makawp maga tsi sa htu ai lam, jawng hte seng nna lai hkawm sa mung nmai hkra pat da ma ai majaw Awng Lawt Ginra na lusha hte tsi mawan taw mat wa nna machyi masha grai law wa nga ai lam chye lu ai. 
Nhkawm sa nmai ai lam ni a majaw Lagu lagyim ai hte mayun lam hku lai hkawm ai ni hpe mung ma sha hking hte sinat kadun makoi gun nna hkap nga ai Myen hpyenla ni hpyen dap de rim mat wa nna gumhpraw, Arung arai, cycle yawng zing la kau ya ma ai lam, ya ten hpyendap wang kaw cycle 30 jan hte arung arai ni rim da ma ai lam matut chye lu ai.
December 4 ya shani Awng Lawt de hpung kawan lung ai KBC hte Myitkyina Ginwang sara ni hpe mung hkap pat shingdang da hkrum ai majaw san yu yang” Myen hpyendap ginjaw matsun re lam “ tsun nna n shalai ai lam, Hpung sara ni hku nna PCG salang ni hpe garum hpyi let Taing Mhu hte matut mahkai ya ai majaw tsam mari lu lai wa ma ai lam mung chye lu ga ai.
Ya ten hta Dap ba ( 2 ) ginra rai nga ai Awng Lawt, Zupmai, Nawng Nyeng, Kapdup maw ginra ni hta mungshawa ( 10000 ) jan nga ai rai nna n gu bye mi 3000 jan, Diesel galon mi 7000, Datsi galon mi 8000 jan du mat ai hte tsi mawan lusha ni grai taw mat wa nga ai lam chye lu ai.
Myen hpyendap ni hku nna KIO/KIA ginra ni de tang du hkra pat shachyat da ai lam lu galaw ma ai raitim December 4 ya shani myen hpyendap a ration hte laknak htaw ai hpyen mawdaw kaba ( 48 )gaw Danai de angwi apyaw sha htaw lahka, jahting la nga ma ai lam Buga masha ni hku nna chye lu ai.
(ဓါတ္ပံု- တႏိုင္းျမိဳ႕ အ၀င္တြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားထံမွ မတရား စစ္တပ္၏ ေငြေကာက္ဂိတ္ ႏွင္႔ ၄င္းတို႔ ၏စစ္တပ္။)