Tuesday, December 23, 2014

မ်ဴ ိးခ်စ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား က်ဆုံးခဲ့မႈ တစ္လတင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ျပီ

Sawwin Maung Australia ျမန္မာအစိုးရတပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေႀကာင့္ ဗိုလ္ေလာင္း (၂၃)ေယာက္ က်ဆုံးသြားရျခင္း အား အျပင္းအထန္ ဆန္ ့က်င္ရႈံ့ခ်ျခင္း အပါအ၀င္ နုိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားေရး —