Friday, January 23, 2015

ဆရာမေလး ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မႈခင္းဆုုိင္ရာ စုုံစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္ အေျဖ တခ်ဳိ႕ ထြက္လာပါၿပီ။


*****************
အတုုိခ်ဳံးေျပာရမယ္ ဆုုိရင္ အစုုိးရ စစ္တပ္ မျဖစ္နုုိင္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔၊ ဆရာမ နွစ္ေယာက္ရဲ႕ ခင္မင္တဲ့ လူေတြ သတ္သြားတဲ့ သေဘာ ေဖၚ ျပထားတာပါ။
(၁) အိမ္ေျခ ၄၃လုုံး၊ က်ား ၆၁၊ မ ၉၃၊ မူလတန္းရွိတဲ့ ရြာမွာ မဒိမ္းက်င့္ၿပီး အသတ္ခံရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရ။
(၂) ဘုုရားေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ မႈခင္းျဖစ္၊ ရြာနဲ႔ အနဲငယ္ ေ၀းတဲ့ ေနရာ ျဖစ္။ (ဒီေနရာမွာ အေရးအႀကီးဆုုံး သံသယ ျဖစ္စရာက၊ ဘုုရားေက်ာင္းနဲ႔ ဂုုိက္တစ္ရာ ေလာက္မွာ စစ္ေၾကာင္းႀကီး နားထားတယ္ ဆုုိတာ မေရးထား)
(၃) ည (၈) နာရီ ေလာက္မွာ ေအာ္ဟစ္သံ ၾကားလုုိ႔ ေဒၚေနာ္ဂ်ာမုုိင္ တံခါး သြားေခါက္ေတာ့ တံခါးမဖြင့္ေပးေတာ့ဘူး။ (ေသေနၿပီေလ... ဟုုိက တုုတ္နဲ႔ ရုုိက္ၿပီးသြားၿပီ။ အထဲက ကလန္႔ ထုုိးလုုိက္ၿပီ။)
(၄) အိမ္တံခါး ဂ်က္က ေကာင္းမြန္တဲ့ အတြက္ အတြင္းထဲက ဖြင့္ေပးတာ မဟုုတ္ရင္ ဘယ္လုုိမွ ၀င္လုုိ႔ မရတဲ့အတြက္ ခင္တဲ့ လူေတြ ျဖစ္နုုိင္ တဲ့။ (ကခ်င္ရြာေတြမွာ အစုုိးရ စစ္သားေတြ ညအခ်ိန္မေတာ္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ ျဖစ္ျဖစ္ တံခါးလာေခါက္ရင္ မဖြင့္ေပးရဲတဲ့ အိမ္မွ မရွိတာ။ ခင္တဲ့ လူရွိမွ ဖြင့္ရတာမွ မဟုုတ္တာ။ ဆရာမေတြ ေနတဲ့ အိမ္က အသင္းေတာ္ပုုိင္အိမ္၊ လူတုုိင္း လာနုုိင္တာပဲ၊ ညႀကီးမင္းႀကီး မသိတဲ့လူ၊ ဧည့္သည္လဲ လာလုုိ႔ ရတယ္။ အဲဒီ အိမ္ပဲ မဟုုတ္ ကခ်င္အိမ္တုုိင္းပါ။ တံခါးေခါက္ရင္ မဖြင့္ေပးတာ မရွိဘူး။)
(၅) ဖိနပ္ရာက စစ္ဖိနပ္နဲ႔ မတူ၊ Aerosolf ကြင္းထုုိး ဖိနပ္ ျဖစ္၊ (စစ္သားေတြလဲ ကြင္းထုုိးဖိနပ္စီးတာပါပဲ၊ စစ္ေၾကာင္းႀကီး ရပ္နားစခန္းခ်ထားပါတယ္ ဆုုိမွ၊ စစ္ဆင္ေရးလုုပ္ေနတာမွ မဟုုတ္တာ၊ စစ္ဖိနပ္ပဲ ဘယ္စီးမလဲ။)
(၆) ဖိနပ္ ရာရဲ႕ ၀င္လာရာ လမ္းေၾကာင္းက စစ္တပ္ အေျခခ် ထားရာ ဖက္က မဟုုတ္ဘူး။ အေနာက္ဖက္ လွ်ဳိကေနထြက္လာတဲ့ လူေတြ ျဖစ္နုုိင္တယ္။ (စစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္ႀကီး ေရာက္ေနတဲ့ ဂုုိက္တစ္ရာ အကြာမွာ ေတာထဲက ထြက္လာရဲတဲ့ လူရွိတာလဲ ေတာ္ေတာ္ဆန္းတယ္။ စစ္သားေတြက စစ္တပ္ အေျခခ်ရာ ဖက္ကေနပဲ တည့္တည့္ လာရမယ္ လုုိ႔ ဘယ္သူက ညြန္ၾကားထားလဲ။ တပ္စုုလုုိက္ အလွည့္က် ကင္းလွည့္ အဖဲြ႕ ေကာ ေလးဖက္ ေလးတန္ကေန မလာနုုိင္ဘူးလား။)
(ရ) ရုုိက္ထားတဲ့ တုုတ္ဟာ ထင္းပုုံက ယူလာတာ ျဖစ္ၿပီး ထင္းပုုံနဲ႔ အခင္းျဖစ္ေနရာဟာ ၃၅ ေပခန္႔ ေ၀းတဲ့အတြက္ လူသတ္ဖုုိ႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားပုုံရ။ (ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ၀င္သြားတာေတာ့ ေသခ်ာတာေပါ့။)
(၈) အိမ္ထဲ၀င္ရင္ အသတ္ခံထားရတဲ့ အခန္း ကုုိ ေရာက္ဖုုိ႔ ၾကားမွာ ကြပ္ပ်စ္ တခုု ခံေနတဲ့ အတြက္ အိမ္ရဲ႕အေနအထားကုုိ သိတဲ့လူ ျဖစ္နုုိင္တယ္တဲ့။ (ေတာ္ပ.. ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့... စစ္သားေတြ တံခါးေခါက္မယ္၊ ဓါတ္မီးနဲ႔ ထုုိးထားမယ္၊ ၀င္မယ္၊ မွတ္ပုုံတင္ျပ၊ ဘာညာလုုပ္မယ္၊ ဘာလုုပ္လဲ ေမးမယ္၊ အခန္းထဲ ၀င္ခုုိင္းမယ္၊ အေျခအေန မဟန္မွန္းသိေတာ့ ေအာ္ဟစ္တယ္၊ တုုတ္နဲ႔ ရုုိက္လုုိက္တယ္၊ ေဒၚ ေနာ္ဂ်ာမုုိင္ ၾကားသြားတယ္၊ တံခါး လာေခါက္ေတာ့ ညိမ္ေနလုုိက္မယ္။ အဲလုုိလဲ မျဖစ္နုုိင္ဘူးလား။)
(၉ ) လူသတ္သမား ေတြဟာ သူစိမ္း မျဖစ္နုုိင္ဘူး၊ သူစိမ္း၀င္လာရင္ သူတုုိ႔ ေအာ္လုုိက္ရင္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ ၾကားနုုိင္တယ္ တဲ့။ အတြင္းထဲမွာ အရင္ စကားေျပာၿပီးမွ အခင္း ျဖစ္နုုိင္တယ္တဲ့။ (ေကာင္းခါး ရြာနဲ႔ အနဲငယ္ ေ၀းတဲ့ ေနရာ လုုိ႔ ဆိုုထားတယ္ေလ။ ေနာက္ၿပီး သူစိမ္းမွ မဟုုတ္တာ၊ ျပည္သူကုုိ ကာကြယ္တဲ့ အစုုိးရ စစ္သားေတြ ၀င္ရင္ ခ်က္ခ်င္း ေအာ္စရာလား၊ ၀တၱရား ေနွာက္ယွက္မႈ တုုိ႔၊ အမ်ဳိးမ်ဳးိလဲ ေျပာတတ္တာပဲ။ အေျခအေန မဟန္လုုိ႔ ေအာ္တာပဲေလ... ၾကားလုုိ႔ပဲ သြားၾကည့္၊ တံခါးေတာင္ ေခါက္ေသးတာပဲ၊ လက္သံ ေျပာင္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ၿငိမ္သြားတာ ရုုိးရုုိး သာမန္လူရဲ႕ ရုုိက္ခ်က္ေတာ့ ျဖစ္ဟန္မတူ၊ ေအာ္သံ ၾကားရင္ေတာင္ တခါမွ ဒီလုုိ မျဖစ္ဖူးတဲ့ ရြာမွာ ဘယ္သူက ဒီအျဖစ္မ်ဳိး ႀကဳံမယ္ လုုိ႔ထင္မလဲ။)
ကဲ ဗ်ာ..... အေျဖကေတာ့ ထြက္ေနၿပီပဲေလ... ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ေတြရဲ႕ ႏွလုုံးသားထဲက အေျဖကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြကုုိ ကာကြယ္ေပးမဲ့ အစုုိးရ တခုုေတာ့ လုုိတယ္ ဆုုိတာပါပဲ။