Monday, February 3, 2014

Yup tung jahpan 101 Kachin code hta bang na

By-facebook,,,,
February 1 · Edited 

Ngai Rawang Shadang Sha langai hku nna 29.3.2014 hta hta na yuptung jahpan hta 101 Kachin code hta sha bang sa wa na nngai.
 —