Wednesday, February 19, 2014

ဒါေပမယ့္ မၿပီးေသးဘူး…


အာရုုံဦး ၾကက္သြန္သံၾကားရင္ မနက္ေရာက္မွန္းသိေပမယ့္

ၾကက္သြန္သံ ကုုိ ဥပကၡာျပဳ ေခါင္းမီွးၿခံဳဆက္အိပ္တယ္။

ဘယ္သူ ဘာေျပာမလဲ….. အဲဒါ ကုုိယ့္ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္…

ဒါေပမယ့္ မၿပီးေသးဘူး….

လြတ္လပ္ျခင္း ဆုုိတာ ကုုိယ့္ အေျခအေနကုုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ ဆုုိေပမယ့္….

က်ေနာ့ ဘ၀ အတြက္ ႀကီးႀကီးမားမား ခ်ည္ေႏွာင္ထားသူေတြ ရွိေနတယ္။

ဘူေလးလဲ….. ၀ူးတိန္းရွိန္လား… စာဖတ္ေနသူႀကီးလား…. ကာခ်ဳပ္ႀကီးလား…. ကခ်င္ျပည္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ကခ်င္စကား မေျပာတတ္တဲ့ ေသနတ္ကုုိင္ၿပီး လူေနအိမ္ မီးရႈိ႕၊ လူသတ္ေနသူေတြလား…

ကုုိယ့္ရဲ႕ မဲတစ္ျပားလူေတြေတာ့ မဟုုတ္ေလာက္ဘူး… သူတုုိ႔က ပုုိလီယုုိသမားေတြေလ…