Wednesday, February 5, 2014

ေဖာ္ျမဴလာေဖာ္ျမဴလာက ဒီလို

(က) ေဒၚစုက ကုလားကိစၥမွာ ေခါင္္းေရွာင္ခဲ့တယ္။
(က) ေရွာင္မွာေပါ့ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေအာင္ သူ လုပ္တာမွ မဟုတ္တာပဲ။

(ခ) ေဒၚစုက အဓိက႐ုဏ္းမွာ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ မေဆာက္ရြက္ခဲ့ဘူး။
(ခ) သူ႕တာဝန္ မဟုတ္ေသးဘူး။ အစိုးရတာဝန္။

(ဂ) ေဒၚစုက ကုလားဘက္ ပါခဲ့တယ္။
(ဂ) အစိုးရက ကုလားဘက္ ပါခဲ့လို႕ သူတို႕က လႊတ္ေတာ္ကိုေတာင္ ေရာက္ေနၿပီ။

(ဃ) ေဒၚစုက ကုလားမယား ျဖစ္ခဲ့တယ္။
(ဃ) အစိုးရက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကုလားမယား ျဖစ္ေစခဲ့တာ အမ်ားႀကီး။

(င) ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို မျပင္ရင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ သမၼတတက္ျဖစ္မယ္။
(င) ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ႏိုင္ငံျခားသားကို သမၼတ လုပ္ခြင့္မေပးဘူး။

(စ) ျပည္သူတို႕က မသိနားမလည္လို႕ မဲေပးခဲ့ရင္ ကုလားေတြ သမၼတ တက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
(စ) တုိက္ရုိက္ဒီမုိကေရစီမဟုတ္လို႕ သမၼတျဖစ္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ပဲ ေရြးမွာ ျဖစ္တယ္။

(ဆ) ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ဗုိလ္ခ်ုဳပ္ကိုယ္တိုင္က ခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။
(ဆ) အဲဒါ ေလွ်ာက္ၿဖီးတာ ျဖစ္တယ္။

(ဇ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အာဏာႏိုင္ငံေရးကို မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ေဒၚစုက လုပ္တယ္။
(ဇ) လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ သူ အာဏာမယူဘူးဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။

(စ်) မႏၲေလးမွာ ေျခဥျပင္ဖို႕ NLD က လူထုလမ္းေပၚထြက္ေအာင္ လုပ္ေနၿပီ။ ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနၿပီ။
(စ်) ဗုိလ္စိန္မွန္ကြင္းတုိက္ပြဲက်ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လားကြဲ႔။

(ည) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပဲ မႀကဳိက္တာပါ၊ ဖြတ္ေတြ မဟုတ္ဘူး။
(ည) သိန္းစိန္နဲ႕ မင္းေအာင္လႈိင္ကိုပဲ မႀကဳိက္တာပါ၊ NLD လူ မဟုတ္ဘူးဗ်။

(ဋ) တိုင္းရင္းသားေတြ မ်ားလို႕ စိတ္ညစ္တယ္။
(ဋ) လူမ်ားလို႕ ဒို႕ ေပ်ာ္တယ္။

(ဌ) ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရးပါ။
(ဌ) ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ေပါင္းစည္းေရးပါ။

(ဍ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရင္ သာသနာေတာ္ညွိႏြမ္းဖြယ္ရွိတယ္လို႕ ဆရာေတာ္ဦးညာဏိႆရက မိန္႕တယ္ဘုရား။
(ဍ) သူကိုယ္တိုင္ မမိန္႕ရပါဘူးလို႕ ေျဖရွင္းၿပီသား။

(ဎ) ကုလားေတြကို တစ္ေယာက္ထဲ က်န္တဲ့အထိ တုိက္မယ္။
(ဎ) သာသနာေတာ္ကို တစ္ေယာက္ထဲ က်န္တဲ့အတိ ကာကြယ္မယ္။

(ဏ) ကုလားေတြက ႐ိုင္းတယ္။
(ဏ) တို႕ မ႐ိုင္းဖို႕ အေရးႀကီးတယ္။

(တ) ကုလားေတြက ၿမဳိသြားမယ္။
(တ) ကုလားေတြကို ဒို႕ ၿမဳိလုိက္မယ္။

(ထ) ျမန္မာျပည္ မတုိးတက္ရင္ ေနပါစိ၊ မ်ဳိးမေပ်ာက္ဖို႕ အေရးႀကီးတယ္။
(ထ) ျမန္မာျပည္သားေတြ မတုိးတက္ရင္ မ်ဳိးေပ်ာက္ဖို႕ ပိုလြယ္တယ္။

(ဒ) ဒီမုိကေရစီကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္ ဗုဒၶဘာသာ အားနည္းသြားမယ္။
(ဒ) ဗုဒၶဘာသာဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႕ အကုိက္ညီဆုံး ဘာသာတရားတစ္ခု ျဖစ္တယ္။

ကိုင္း ေတာ္ၿပီ ... ဆက္ၿပီး ေတြးၾကပါေတာ့။