Wednesday, February 18, 2015

"တခ်က္ခုတ္ သုံးခ်က္ျပတ္"

 

------------------------------
ေလာက္ကိုင္မွာယခုျဖစ္ပြါးေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္
သည္ မူမွန္ျခင္း၊ ပံုမွန္ျခင္းမရွိသည္ကို မိမိလိုျမင္
သည့္ သူေတြ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အမ်ားၾကီးရွိပါ
သည္။
ကိုးကန္႕တရုတ္ဘိန္းတပ္ကို ေထာက္ခံျခင္းမဟုတ္
သလို ကြန္ျမဴနစ္ တရုတ္နီၾကီးကိုလည္း အားေပး
ျခင္း မရွိပါ။ ဗမာျပည္တြင္မက တကမ႓ာလုံးကို ဒုကၡ
ေပးေနေသာ တရုတ္နီကို အမ်ားမုန္းတာထက္ ပိုရြံ
ရွာ ပါသည္။
သို႕ေသာ္ ဗမာစစ္ အစိုးရကိုေတာ့ တရုတ္နီထက္
ပိုမို စက္ဆုတ္ ရြံရွာပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဗမာ့
တပ္မေတာ္သည္ ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္း
သည့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္းတပ္ ျဖစ္ျပီးက
တည္းက ယေန႕အထိ ျပည္သူအေပၚေကာင္း
တာ တခုမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
ေက်ာင္းသားသတ္၊ အလုပ္သမားသတ္၊ ျပည္သူ
သတ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြသတ္၊ ကုလားသတ္ ၊
တရုတ္သတ္ သတ္လာသည္မွာ ေန႕စဥ္ တရက္
မွ မပ်က္ခဲ့ပါ။ ယံုၾကည္စရာ တကြက္မွ မရွိပါ။
မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖႏွင့္ ယခု လက္ရွိ ဗိုလ္သိန္း
စိန္ လက္ထက္အထိ လူမေျပာင္းသလို မူလည္း
မေျပာင္းပါ ဝတ္စံု ေျပာင္းပါသည္။ ၾကားေကာင္း
ေအာင္ ဒီမိုခံ၍ နံမည္သာ ေျပာင္းပါသည္။ ဒီမို
ကေရစီဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ တခုမွ မရွိခဲ့ပါ။
ကလိမ္ေစ့ ျငမ္းစင္၍ အာဏာကို လက္လႊတ္
မသြားေအာင္ အျမဲ ၾကံစည္ေနေသာ မိစၦာ စစ္
အုပ္စုသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာ တရား
ရွိဟန္ ေဆာင္ေနေသာ ဓမၼႏၲရယ္ေကာင္ေတြ
သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။
တရုတ္ေၾကာင့္ လယ္တီသိမ္ဖ်က္သလို၊ သံဃာ
ကိုလည္း မီးေလာင္တိုက္သြင္းခဲ့ျပီး ေရႊဝါေရာင္
သံဃာ သပိတ္မွာ စစ္ဖိနပ္နဲ႕ ေခါင္းနင္းတာ ၊
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတိုက္ေတြ ဝင္စီးတာ၊ ဖမ္းဆီး
ႏွိပ္စတ္တာ၊ ဖ်က္ဆီးတာ၊ သတ္ျဖတ္တာ၊ ဓတ္
တိုင္ၾကိဳးတုတ္႐ိုက္တာ စသျဖင့္ မ်ိဳးစံုလုပ္ခဲ့တာ
မၾကာေသးခင္ကာလက ျဖစ္သလို ျပည္သူအမ်ား
မေမ့ၾကေသးပါ။
ယခုေလာေလာလတ္လတ္ကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
ထဲ ဖိနပ္စီးထားေသာ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ထင္ထင္
ရွားရွားျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တင္မကပါ သန္းေရႊ
တမိသားစုလုံး စီးသလို ဗိုလ္သိန္းစိန္လည္း စီးတာ
လူတိုင္း ျမင္ဖူးၾကပါသည္။
ဒါဟာ ဘုန္းၾကီးခြင့္ျပဳလို႕ ဘာလို႕ အေရးမၾကီးဘူး
ထင္စရာရွိေသာ္လည္း ဘာသာတရား မရွိတာကို
သူတို႕ အျပဳအမူ အရ သိေနရပါတယ္။
စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဗိုလ္ေနဝင္းေခတ္ကေန
ယေန႕အထိ ၎တို႕ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ လိမ္
လည္ လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားကို သိရွိေသာ ေရွ႕မီ ေနာက္
မီ ပုဂၢိဳလ္ အမ်ားအျပားလည္း သက္ရွိထင္ရွား ရွိ
ေနၾကပါေသးသည္။
စစ္အစိုးရ၏ တဖက္သတ္ ဝါဒျဖန္႕မႈေအာက္မွာ
လူျဖစ္လာၾကရေသာ ျပည္သူအမ်ားမွာ မ်က္စိ
ပိတ္၊ နားပိတ္ျခင္း ခံထားရေသာ္လည္း စစ္အစိုး
ရ မေကာင္းမွန္း စိတ္ထဲက အလိုလို သိၾကသလို
ယံုၾကည္ၾကသူလည္း လြန္စြာ နည္းပါးပါသည္။
တရုတ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနဲ႕ လူျဖစ္လာ
တဲ့ လက္ရွိ စစ္အစိုးရက တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္သည္
ဟု ေျပာဆိုေနသည္မွာ ၂၀၁၅ ၏ ျပက္လုံးေကာင္း
တခုသာ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ တရုတ္သံရုံးက
"ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကိုးကန္႔ လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာ
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္စု ျဖစ္သည္။
သူတို႔သည္ တရုတ္လူမ်ိဴးမ်ား၏ေဆြမ်ိဳး
သာျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ
သားမဟုတ္ပါ" လို႕ အတိအလင္း ေျပာေန
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဧကန္စစ္စစ္ တရုတ္ကသာ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္း
ပိုက္ခ်င္ရင္ (၂) ရက္ေတာင္ ၾကာမည္မထင္
သလို လာတိုက္စရာေတာင္ လိုမည္မထင္
ပါ။ နည္းပညာေခတ္ၾကီးမွာ အခန္းထဲကေန
ခလုပ္ႏွိပ္တာနဲ႕ ကိစၥျပတ္ႏိုင္ပါတယ္။
အျပစ္မဲ့ တရုတ္ အရပ္သားေတြကို အရမ္း
ကာေရာ မဲမဲျမင္ ပစ္သတ္ေနျခင္းသာလွ်င္
က်ဴးေက်ာ္မႈကို ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္ပါမည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ဤစစ္သည္ တိုင္းတပါးမွ ရန္စ
က်ဴးေက်ာ္ေသာ စစ္မဟုတ္ပါ။
စစ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ၊ လည္ပင္းဖက္ ေပါင္း
ခဲ့ေသာ မိ႐ိုးဖလာ ဘိန္းစိုက္စားသည့္ ကိုးကန္႕
တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဗမာ စစ္အစိုးရ ျဖစ္ေနေသာ
ျပည္တြင္း စစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။
တျမန္ေန႕က ေဆာင္းပါးမွာ ေရးခဲ့ သလို
"ျပည္တြင္းရွိ တရုတ္ျပည္နယ္ ခ်မ္းသာမႈကို
လုယက္ဖို႕၊ ဒီမို ေက်ာင္းသား ပညာေရး
သပိတ္ အာ႐ံုလႊဲဖို႕၊ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ကာလ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေစဖို႕၊ တခ်က္ခုတ္
သုံးခ်က္ျပတ္ အေနနဲ႕ ယခု စစ္ပြဲက ျပဳမူ
လုပ္ေဆာင္ ခ်ေကြၽးေနသလား ဆိုတာေတာ့
ကာယကံရွင္ စစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့ ဗမာ စစ္ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ေတြသိမွာ အမွန္ပါ" လို႕ မိမိေထာက္ျပခဲ့
သလို ျမင္ေနေသာ လူေတြ အမ်ားၾကီးထဲမွာ
ေအာက္ပါ Dev Chan ဆိုသူ လူငယ္ပီပီ
ဒဲ့ သုံးသပ္ထားတာေလးကို ဖတ္ျပီး အမွန္
တရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ဆုေတာင္းမိ
ပါေတာ့တယ္။
ေလာက္ကိုင္မွာ လက္ရိွစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ခိုင္လံုတဲ့
အေၾကာင္းအရင္းက ဘာလဲ။
၁)။ တရုတ္နိုင္ငံသားေတြ သစ္ခိုးထုတ္တာကို
တရားဝင္ဖမ္းထားျပီး ျပန္ မလြတ္ေပးတာကို
တရုတ္စစ္သား (၅၀၀၀) ေလာက္နဲ့ ျမန္မာျပည္
လာတိုက္ျပီး အေသခံရေလာက္ေအာင္ ဖမ္းထား
တဲ့ တရုတ္ သစ္ခိုးသမား ဆယ္ဂဏန္း အေရအ
တြက္က ေတာ္ေတာ္ အေရးပါေနလို့လား။
မျဖစ္နိုင္ပါ။
၂)။ ဘိန္းစိုက္ခင္းေတြ အရမ္းမ်ားျပီး ဘိန္းကို
ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ပေပ်ာက္ေစခ်င္လို့ တိုက္ပဲြျဖစ္
တာလား။
မျဖစ္နိုင္ပါ။
ဘိန္းစိုက္ေနတာ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ကတည္းကပါ။ အစိုးရက သိသိၾကီးနဲ့ လြတ္
ေပးျပီး ဘိန္းဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ဝင္ေငြ တရပ္ပါ။
ဒါဆိုဘာေၾကာင့္လဲ က်ြန္ေတာ္ေျပာရဲတာ
တခုတည္း ရိွပါတယ္။
ေလာက္ကိုင္မွာ စစ္ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း
က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ပါ။
ဘာျဖစ္လို့လဲဆိုေတာ့
၁)။ စစ္တပ္မွာ တစ္နွစ္တစ္နွစ္ ေခၚယူတဲ့ ဗိုလ္အေရ
အတြက္နဲ႕ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ စုေဆာင္းထားတဲ့
စစ္သားအေရအတြက္က အရမ္းမ်ားေနတယ္။ စစ္မ
ျဖစ္ဘဲ စစ္သားနဲ့ ဗိုလ္အရမ္းမ်ားေန့ေတာ့ အသံုးခ်
ခ်င္တယ္။
၂)။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ စစ္တပ္မရိွရင္ တိုင္းျပည္
ပ်က္သြားမယ္ ထင္ေအာင္ ဇာတ္ညြွန္းေကာင္းေကာင္း
တစ္ပုဒ္ ေရးလိုက္တယ္။
၃)။ စစ္တုရင္ အေခၚ ပြန္းေတြထုတ္ေက်ြးျပီး အာဏာ
ထိန္းသိမ္းရန္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ စစ္မ
ျဖစ္ဘဲ ပိုလ်ံေနတဲ့ ေအာက္ေျခစစ္သားေတြကို ထုတ္
ေကြၽးလိုက္တယ္။
ဇာတ္နာေအာင္လုပ္ သနားလာေအာင္လုပ္ ေသသြား
တဲ့ စစ္သားပံု ဗိုလ္ပံုေတြကို နိုင္ငံ့သတင္းစာမွာ ေဝေဝ
ဆာဆာတင္။ သူရဲေကာင္းစစ္သည္ သူရစြမ္းရည္နဲ့
ျပည့္စံုေသာ တမ္မေတာ္ ဘာညာသာရကာ ခ်ီးမြမ္း
ခန္းဖြင့္၊ တရားေသာစစ္ ဘာညာနဲ့။
မွတ္ခ်က္။ ။ ေသသြားေသာ သူပုန္မိသားစု
အေၾကာင္း မေျပာရ။ စစ္ျဖစ္တာ မေကာင္း
ဘူးလို့ ထင္သြားမွာစိုးလို့။
ေအာ္... ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စစ္တပ္မရိွရင္ မျဖစ္ေတာ့
ဘူးလို့ ျပည္သူေတြကထင္။ ေရြးေကာ္ပဲြမွာ ၾကံ့ဖြတ္
ပါတီရ။ တစ္ခ်က္ခုတ္ သံုးခ်က္ျပတ္။
ဘုန္းၾကီးေတြေတာင္သတ္ဖို့ ဝန္မေလးတဲ့ စစ္အစိုးရ၊
အာဏာတည္ျမဲဖို့ အတြက္ဆို ေအာက္တန္းအက်ဆံုး
နည္းလမ္းေတြကို သံုးဖို့ ဝန္ေလးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ
နွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ စစ္အစိုးရယုတ္ အာဏာေအာက္
မွာ ေနရတဲ့ "မိဘျပည္သူ" မ်ားအားလံုး သိရိွနားလည္
မယ္လို့ ယူဆရပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
Andrew Soe
၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅။
 ·  · 
Yesterday at 6:56pm · Edited ·