Tuesday, February 24, 2015

တန္ျပန္အက်ိဳး


သတင္းေကာင္း တန္ျပန္အက်ိဳး
ကခ်င္ျပည္နယ္ ,ရွမ္းျပည္နယ္,ခ်င္းျပည္နယ္,ကယားျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ဗမာဇာတ္ကား movie ငွားရမ္းမႈ႕ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္မွာ ၂ရက္ခန္႔ ရွိျပီျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္ 

ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏လုပ္ရပ္သည္ အျကမ္းဖက္ တပ္မေတာ္ကို အားေပးအားေျမာက္ရာေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္ ။

 By FB-Hka Kamai
Like ·  ·