Wednesday, February 18, 2015

တိုင္းရင္းသားေတြ ဘာေၾကာင့္ တပန္း႐ႈံးေနရသလဲ

မိမိအျမင္ကေတာ့ ဒီလိုပါ။
(၁) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို နယ္စပ္ေဒသကေန ျပန္ေမာင္းထုတ္ဖို႕ ပထမအေရးႀကီးပါတယ္။
(၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပည္နယ္ေတြကေန ေမာင္းထုတ္ဖို႕ ဒုတိယအေရးႀကီးပါတယ္။
(၃) အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕အၿပဳိင္ ျပည္နယ္ေတြကို သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕ဟာ တတိယအေရးႀကီးပါတယ္။
By U Ravika


တိုင္းရင္းသားေတြ ဘာေၾကာင့္ တပန္း႐ႈံးေနရသလဲ
ျမန္မာစစ္တပ္ကို ျပည္နယ္ေတြမွာ ႀကီးစိုးခြင့္ ေပးလုိက္လို႕ တိုင္းရင္းသားေတြက ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရပဲ တပန္း႐ႈံးေနတာမဟုတ္ဘဲ စစ္ေရးအရလည္း အမ်ားႀကီး႐ႈံးနိမ့္ေစပါတယ္။ ေနဝင္းလက္ထက္ကတည္းက က်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ ျဖတ္ေလးျဖတ္ (အခု) မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ တပ္မေတာ္မူ(၆)ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးအပိုင္းမွာလည္း အႀကီးအက်ယ္ အ႐ႈံးေပၚေနပါတယ္။
အစိုးရမွာ ျပည္သူ႕ေထာက္ခံမႈပဲ မရွိတာပါ။ က်န္တာ အကုန္ရွိပါတယ္။ ထိုးစစ္ဆင္ဖို႕ တပ္ရင္းတပ္မေတြ ရွိသလို ဝါဒျဖန္႕ဖို႕ တပ္ရင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခု လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာလည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာလည္းေကာင္း စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းေတြ ေနရာယူထားၾကလို႕ သူတို႕က ဘက္ေပါင္းစုံကေန ျပည္သူတို႕ကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ အစိုးရက ျပည္ပအကူအညီ ေဒၚလာ(၃)ဘီလီယံမွ် ရရွိမွာ ျဖစ္လို႕လည္း ဒါဟာ မက္လုံးတစ္ခုသဖြယ္ပါ။ လက္ရွိအေနအထားမွာ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဟန္ေယာင္ေဝတို႕ စဥ္းစားသလို အစိုးရနဲ႕ မွ်ေဝမွ်စား လုပ္လို႕ မရပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္ရင္ အစိုးရဆင္ထားတဲ့ အကြက္ထဲ ဝင္မိမွာ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြမွာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
အခု ကိုးကန္႕တုိက္ပြဲဟာ တိုင္္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက သင္ခန္းစာ ယူသင့္တဲ့ တုိက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးကို ၾကည့္ရင္
(၁) တိမ္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ဖုန္းၾကားရွင္ဟာ ရာဇဝတ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။
(၂) သူက တရားဝင္ရပ္တည္ေနတဲ့ ကိုးကန္႕အစုိးရရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေနသူ ျဖစ္တယ္။
(၃) လူမ်ဳိးတူလို႕ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေနတာကို အခ်ိန္ယူ ၿဖဳိခြဲမယ္။
(၄) ကိုးကန္႕ကို တပ္မေတာ္လက္ေအာက္မွာပဲ ဆက္ထားမယ္။
ဒီသေဘာ ေျပာသြားတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး _
(၁) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရခဲ့ေပမဲ့ အာဏာလႊဲဖို႕ အဆင္မေျပခဲ့ပုံနဲ႕
(၂) ၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲျပႆနာတက္ခဲ့တဲ့ကိစၥကိုလည္း
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိလို႕ ဆိုၿပီး ရည္ညႊန္းသြားခဲ့ရာ အဲဒါကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ သူတို႕က မလြဲမေရွာင္ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားရတယ္၊ မဲကို ခိုးရတယ္လို႕ ေျပာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအထိ စကားကို ခင္းထားတာပါ။
ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ရွင္းပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က နယ္စပ္ေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က စၿပီး ဘယ္တိုင္းရင္းသားေဒသကမွ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ရတာ မရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ေတာ္လွန္ေရးအဆင့္အထိ မိမိတပ္ကို မျမွင့္တင္ခဲ့ဘဲ ေျပာက္ၾကားအဆင့္ေလာက္ပဲ ေက်နပ္ေနခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ အခုလည္း FUA အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းဖိ႕ု အဟန္႕အတားေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားေဒသကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ၿပီး ေျပာင္ေျပာရရင္ ျမန္မာပိုင္နက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းပါပဲ။ အခု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သိမ္းပုိက္မိသမွ်ဟာ ရွမ္္းဆိုလည္း ရွမ္းနယ္ေျမမဟုေတ္ေတာ့ဘူး။ ကခ်င္ဆိုလည္း ကခ်င္နယ္ေျမမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကိုးကန္႕ဆိုလည္း ကိုးကန္႕နယ္ေျမမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မြန္ဆိုလည္း မြန္နယ္ေျမမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကရင္ဆိုရင္လည္း ကရင္နယ္ေျမမဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အဲဒီလို တုိက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ မဆိုးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ဘာေကာင္းက်ဳိးမွ မရွိပါ။ သူတို႕ဟာ ရွိသမွ်ကို ျမန္မာမႈျပဳဖို႕ အၿမဲတမ္း ႀကဳိးစားၾကပါတယ္။ အခု သူတို႕ေနာက္မွာ ဦးပိုင္ရွိပါတယ္။ ခ႐ိုနီေတြ ရွိပါတယ္။ ပ႐ုိဂ်က္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ရွိပါတယ္။ သာေပါင္းညာစား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမည္ခံအခ်ဳိ႕ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းနာမည္နဲ႕ လာေရာက္အေျခခ်မဲ့ ျပည္မကလူေတြဟာ တန္းစီးေနပါတယ္။ ဥပမာ အခု ကိုးကန္႕မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကိုးကန္႕အရပ္သားေတြကို ပစ္သတ္ေနတယ္။ ဒါကို ျပည္မက လူေတြက စာနာတဲ့လူေတြ ရွိေပမဲ့ စစ္တပ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့အုပ္စုေတြက ဒါကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေနမွာပါ။ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုေနၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုးကန္႕တပ္က လာေရာက္အေျခခ်တဲ့ ျပည္မသားတစ္ေယာက္ကို မေတာ္တဆ ပစ္မိတယ္ဆိုပါေတာ့ သူတို႕က ဝါဒျဖန္႕လို႕ ေကာင္းသြားပါၿပီ။ ျပည္မက လူေတြက ရဲေသြးရဲမာန္အျပည့္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားတို႕ကို မုန္းတီးေနၾကပါလိမ့္မယ္။
သိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕ တပ္မဟာမ်ားကို သိမ္္ပုိက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဟာလည္းပဲ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါကို စာနာႏိုင္တဲ့ ျမန္မာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တာမ်ဳိး မရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ ပါတီဆိုတာလည္း မရွိေသးပါ။ ဒါေပမဲ့ အခု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ တပ္ရင္းတစ္ရင္းပဲ ျပဳတ္ရေသးတယ္။ စစ္အုပ္စုတို႕က မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႕ၿပီး တကယ့္အႏုပညာရွင္ေတြေတာင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြဘက္ကေန ရပ္တည္လာၾကတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါကို KNU နဲ႕ RCSS တို႕လည္း သတိထားသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႕ရဲ႕ အၾကံေပး ဟန္ေယာင္ေဝေပါ့။
ဒီအတိုင္း အစိုးရကို လုိက္ေလ်ာလုိက္မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ။
(၁) စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ ျဖစ္မလာဖို႕က ေသခ်ာပါတယ္။
(၂) လက္နက္ခ်ခိုင္းဖို႕က ေသခ်ာပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က်မွ လက္နက္ခ်ခိုင္းရင္ ျပန္ခ်႐ုံပဲေပ့ါလို႕ ေပါ့ေပါ့ေတြးေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ မင္းေအာင္လႈိင္တို႕က အခု အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးေနတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာင္ တိုင္းရင္းသားတို႕ကို လိုအပ္ရင္ အျပဳတ္တုိက္ဖို႕း ေနရာယူထားၿပီးသားပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အေဆာက္အဦမွန္သမွ်ကိုလည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ စကားကို တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တို႕ ဘယ္လိုသေဘာေပါက္လဲေတာ့ မသိပါ။ သူက ဖက္ဒရယ္ကို မေပးဘူး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း ထားရွိခြင့္မေပးဘူးလို႕ သြယ္ဝုိက္ေျပာေနပါတယ္။ ဒါကိုေတာင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ကြမ္းတၿမုံ႕ျမဳံ႕နဲ႕ ျပဳံးးစိစိနဲ႕ ဇိမ္ေျပနေျပ နားေထာင္ေနၾကေတာ့ တကယ့္ကို ဂြက်တာပဲလို႕ပဲ ေျပာခ်င္ပါေတာ့တယ္။
မိမိအျမင္ကေတာ့ ဒီလိုပါ။
(၁) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို နယ္စပ္ေဒသကေန ျပန္ေမာင္းထုတ္ဖို႕ ပထမအေရးႀကီးပါတယ္။
(၂) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ျပည္နယ္ေတြကေန ေမာင္းထုတ္ဖို႕ ဒုတိယအေရးႀကီးပါတယ္။
(၃) အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕အၿပဳိင္ ျပည္နယ္ေတြကို သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕ဟာ တတိယအေရးႀကီးပါတယ္။
ဒီနည္းက ပုိခက္တယ္လို႕ ထင္စရာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဥပေဒေအာက္မွာ ဖက္ဒရယ္မူေတာင္းတာထက္ ပိုလြယ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုလုပ္လို႕
(၁) ျပည္နယ္ေတြမွာ မြမြေၾကမွာ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရမွာလည္း စစ္စရိတ္ ေထာင္းေစရမယ္။
(၂) ျပည္နယ္ေတြကို ျပည္မက မပိုင္ဘူးလို႕ ျပည္သူေတြ သိလာၾကပါလိမ့္မယ္။
(၃) အစိုးရက တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲမႈ၊ အခ်င္းခ်င္း အသုံးခ်မႈေတြ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားမယ္။
(၄) ႏိုင္ငံတကာကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဒီထက္ ပါဝင္ခြင့္ ရပါလိမ့္မယ္။
(၅) အနည္းဆုံး ျပည္နယ္နဲ႕ ျပည္မၾကားမွာ ကုလတပ္္ ခ်ထားဖို႕ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ဒါမွ ျပည္တြင္းစစ္လို႕ ေခၚပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္လို႕ တိုင္းရင္းသားေတြက ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ခ်င္လို႕ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုကေန မခြဲထြက္ခ်င္လို႕ ဒီလိုလုပ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုေတြ သိရွိၾကေအာင္ အၿမဲတမ္း ရွင္းလင္းတင္ျပေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ အခု ဒီအတိုင္းဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရယႏၲရားက ေကာင္းေကာင္းလည္ပတ္ေနလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရယႏၲရားက ေကာင္းေကာင္းလည္ပတ္လို႕ ရေနသမွ် တိုင္းရင္းသားတို႕ဟာ ဘယ္အေရးမွာမဆို တပန္း႐ႈံးေနပါလိမ့္မယ္။