Wednesday, February 18, 2015

ဖားကေႁမြကိုၿမိဳခဲ့တယ္

ျပည္ၿမိဳ႕ကိုေက်ာင္းသားေတြဝင္တဲ့ေနမွာ ျပည္ၿမိဳ႕ဝိသုဒၶာရံုဗာရာဏသီေက်ာင္းမွာ ဖားကေႁမြကိုၿမိဳခဲ့တယ္။ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ယူၾကမလဲ။