Tuesday, April 8, 2014

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ႕” (NCCT) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၈ ရက္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕

၁။၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ဧျပီလ၅ရက္ေန႕မွ၈ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ႕” (NCCT) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာျဖင့္ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ သီးျခားဖိတ္ၾကားထားေသာ အဖြဲ႕ (၅) ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ABSDF, NDAA, NSCN-K, RCSS-SSA, UWSA တို႕မွကုိယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကကာ ၄င္းတို႕၏သေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အားလံုးသေဘာတူညီသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္(Single Text)မူၾကမ္း တစ္ေစာင္ ရရွိေရးအတြက္ ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္နိဒါန္းႏွင့္အခန္း(၇)ခန္းကိုအေသးစိတ္အခ်ိန္ယူ
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (Single Text) (ပထမမူၾကမ္း)ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၄။ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလပထမအပတ္တြင္ထပ္မံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၅။ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဆက္လက္ ၀ိုင္း၀န္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾက ပါသည္။
 
comment////
  • Zauba Lahpai တ နုိင္ ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲနိုင္ ေရးအတြက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီနိင္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိင္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကိုယခုတဖန္ ျပန္လည္ျပီသေဘာတူနုိင္ပါေသာေႀကာင့္၁၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ထပ္မံဝမ္းသာမိပါေၾကာင္း
    3 hrs · Edited · Like
  • Sinli Uma ၀မ္းသာလုိ႔မဆုံးေတာ့ဘူး ဘယ္ႏွစ္ေခါက္ေတာင္ မွ ၀မ္းသာရအုံးမလဲ မသိဘူး။ဲ