Thursday, April 24, 2014

တစ္ခါက ... တိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ( စစ္တကၠသိုလ္သမိုင္း)(Written by: စိုးျမင့္မိုး (ဘူမိ))

ယေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားကို မေတြ႕ရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားပါၿပီ။ တိတိက်က် ဆိုရလွ်င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မေတြ႕ရသေလာက္ ရွားပါးသြားသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကႏီၷၿမိဳ႕၌ ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘက္တန္တို႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ကႏီၷစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤစာခ်ဳပ္အရ ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို (၃)၊ (၄)၊ (၅) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ား မစတင္မီ တပ္မေတာ္တြင္ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္း ၁၅ ရင္းရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ စတင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ တ႐ုတ္ျဖဴ (ကူမင္တန္)မ်ားကို ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္မ်ားသည္ အတူတကြ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္း ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သမိုင္းတြင္ ရဲစြမ္းသတၱိဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ရာ စုစုေပါင္းေျခာက္ဦး ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေျခာက္ဦးထဲတြင္ ဗမာတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရာ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ဥပမာ-အရာရွိ အဆင့္၌ ဗမာလူမ်ိဳး ဗိုလ္မွဴးေအးခ်ိဳ (ၾကည္း ၅၁၈ဝ) “က်ဆုံး” ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိး ဗိုလ္ႀကီးတိုက္ခြ်န္း (ၾကည္း ၇၂၈၈) “ကြယ္လြန္” တို႔ရရွိခဲ့ၾကၿပီး အျခားအဆင့္၌ ဗမာလူမ်ိဳး တပ္သားလွေသာင္း (ကပ ၈၈၈၆၅) “က်ဆုံး” ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳး တပ္သားေစာျမင့္ (ကပ ဝဝ၆ဝ၃) “က်ဆုံး” တို႔ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ တပ္မေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားသည္ အတူတကြ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒု-ကာခ်ဳပ္

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၌ ပထမဦးဆုံး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ကရင္လူမ်ိဳး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း (ၾကည္း ၅၁ဝ၆) ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံး ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)မွာလည္း ကရင္လူမ်ိဳး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာၾကာဒိုး (ၾကည္း ၅၁ဝ၇) ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဘုရင့္စစ္တကၠသိုလ္(Sandhurst) ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား ဒု-ကာခ်ဳပ္(ေလ) မ်ား

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ)၏ ပထမဦးဆုံး ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) မွာ ကရင္လူမ်ိဳး ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာရွီး႐ိႈး (ေလ ၁ဝ၂ဝ) ျဖစ္သည္။

မဆလေခတ္တြင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရေစာျဖဴ (ေလ ၁ဝ၄၇) သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္၍ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူ တ႐ုတ္ျဖဴ (ကူမင္တန္) မ်ားကို စြန္႔စားတိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူရဘြဲ႕တံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

တိုင္းရင္းသား စစ္တိုင္းမွဴးမ်ား

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ပထမဦးဆုံးတိုင္းမွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေနဝင္း (ၾကည္း ၃၅ဝ၂) ‘ေနာင္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ မဆလပါတီဥကၠ႒ႀကီး’ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ေျမာက္တိုင္းမွဴးမွာ ကခ်င္လူမ်ိဳး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လဇြန္တန္ (ၾကည္း ၅၁၈၁) ျဖစ္သည္။

မဆလေခတ္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ (၁၃) ဦးေျမာက္ စစ္တိုင္းမွဴးမွာ ကခ်င္လူမ်ိဳး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အယ္လ္ကြန္ဖန္ (ၾကည္း ၅၉၉၇) ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ လုပ္ၾကံခံရ၍ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ စတီရီယိုေတးသံရွင္ ဦးေသာင္းထိုက္ (အားကစား ဒု-ဝန္ႀကီး) + ေဒၚအယ္လ္ခြန္းရီ တို႔၏ ဖခင္ျဖစ္သည္။

မဆလေခတ္တြင္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္အထိ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဂ်ီေတာင္ဇာခိုင္ (ၾကည္း ၅၈၄၁) ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၃ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ခံရၿပီး စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား D.S.A ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

စစ္တကၠသိုလ္ (D.S.A) ၏ တတိယေျမာက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ဗိုလ္မွဴးႀကီး သီရိပ်ံခ်ီအယ္လ္ခြန္ေနာင္ (ၾကည္း ၅၁၈၉)ျဖစ္သည္။ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး တာဝန္ကို (၉-၁ဝ-၁၉၅၇) မွ (၃၁-၁ဝ-၁၉၆၈)ထိ ၁၁ ႏွစ္တာမွ် ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ သက္တမ္းအရွည္ဆုံး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး သူရဦးေရႊမန္းတို႔ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း တက္ေရာက္စဥ္ကာလက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဆရာႀကီးျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏ အတြင္းပိုင္းသို႔ ေလထီးျဖင့္ဆင္းသက္ၿပီး ေျပာက္က်ားစစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သျဖင့္ Military Cross သူရဲေကာင္းတံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရသည္။ သီရိပ်ံခ်ီဘြဲ႕တံဆိပ္၊ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ (ပထမဆင့္) ဘြဲ႕တံဆိပ္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ အမႈေတာ္၌ သစၥာရွိစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ ရာျပည့္ပြဲေတာ္တြင္ Kang Ka U Dang ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။

ယခုအခါ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရာထူးသည္ စစ္တိုင္းမွဴး ခန္႔အပ္ခံရေရးအတြက္ အေရးပါေသာေနရာ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။

ဒု-တိုင္းမွဴးရာထူးႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား

မဆလေခတ္တြင္ ဒုတိယတိုင္းမွဴး ရာထူးေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရ၏။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဗန္ကူးလ္ (ၾကည္း ၃၆၆၆) သည္ နတခႏွင့္ နမခ တို႔တြင္ ဒု-တိုင္းမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ဇာမုံ (ၾကည္း ၅ဝဝ၇) သည္ ရတခႏွင့္ နတခတို႔ တြင္ ဒု-တိုင္းမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆြင္ခိုဝင္း (ၾကည္း ၆၆၆၁) သည္ နပခ ဒု-တိုင္းမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဇမုန္းသည္ ရတခ ဒု-တိုင္းမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း အသီးသီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ နအဖေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားထဲမွ ရွားရွားပါးပါး ဒုတိယတိုင္းမွဴး ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမွာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဟုန္းငိုင္း (ၾကည္း ၁၅၄၅ဝ) ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကမ္း႐ိုးတန္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ကရခ) ၌ ဒုတိယတိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံႀကီးမားသည့္ ယေန႔တပ္မေတာ္

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေကာင္းစြာကာကြယ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အင္အားေတာင့္တင္း ၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္ႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ႀကီးမားလာခဲ့သည္။

ယေန႔တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအဆင့္ (၁) ဦး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အဆင့္ (၁) ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ (၃)ဦး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ (၁၅) ဦ ခန္႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ (၄ဝ) ခန္႔တို႔ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ေဖာ္ျပပါ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္သီးအဆင့္ေခါင္းေဆာင္ အေယာက္ (၆ဝ) ထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဟု ထင္ရွားစြာ သိႏိုင္သည့္ အမည္နာမ မွည့္ေခၚထားသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ပါဝင္သည္ကို မေတြ႕ရေခ်။

ဘာပဲေျပာေျပာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ရာထူးမ်ားတြင္ တစ္ခါက ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ေနရာရရွိခဲ့သည့္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို အမွတ္ရရင္းျဖင့္ ယခုလို (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခါသမယ၌ ဂုဏ္ျပဳေရးသား လိုက္ရပါသည္။

က်မ္းကိုး

၁။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသမိုင္းအက်ဥ္း (ျမ၀င္း)

၂။ တပ္မေတာ္ေရႊရတုမဂၢဇင္း

၃။ စစ္တကၠသိုလ္သမိုင္း - ပထမပိုင္း

Like · ·