Thursday, April 3, 2014

ပင္လုံမရွိရင္ ျပည္ေထာင္စုမရွိဘူး


By-Ah Hpu
· 
က်ဳပ္ဘာေၾကာင္႔ ဗမာဆန္႔က်င္ေရး ျပင္းထန္လာရသလဲ ပြိဳင္႔ေတြေရးမယ္၊၊
ေသခ်ာဖတ္ၾကည္႔ပါ၊ ဖတ္ျပီးမွ ဆုံးျဖတ္ၾကပါ၊၊ က်ဳပ္ ပညာတတ္တစ္ေယာက္ပါ၊၊
လုိအပ္ရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါတယ္.. ဒါေပမယ္႔ က်ဳပ္ေျပာတဲ႔ အခ်က္ေတြကုိမွ
နားလည္ေအာင္ မဖတ္ဖူးတဲ႔ သူတစ္ေယာက္ရဲ ႔ ကမန္႔ကုိ က်ဳပ္လည္း အေလး
မထားနုိင္ပါ၊၊
ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ပင္လုံမရွိရင္ ျပည္ေထာင္စုမရွိဘူး ဆုိတာကုိေျပာခ်င္တယ္၊၊
ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီ နယ္ေတြဟာ လြတ္လပ္တဲ႔ ျပည္နယ္ေတြပါ၊၊ ျပည္မ
နဲ႔ ေပါင္းခ်င္ေပါင္း၊ မေပါင္းခ်င္ေနလုိ႔ရတဲ႔ျပည္နယ္ေတြပါ၊၊ ဒါထက္ လက္ရွိ
ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ၆၀% ဧရိယာဟာ တုိင္းရင္းသားပုိင္ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ မွတ္တမ္း
ရွိထားတယ္၊၊ ဒီစာပုိဒ္ရဲ ႔ ဆုိလုိရင္းက... တုိင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ သေဘာထား
ဆႏၵဟာ ဗမာလူမ်ားစုရဲ ႔ ဆႏၵနဲ႔ တန္းတူ level ရွိတယ္၊ အေရးပါတယ္၊၊
ဒုတိယအေနနဲ႔ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးယူျပီး ပထမဦးဆုံး သမၼတဟာ
တုိင္းရင္းသား ျဖစ္သလုိ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာလည္း တုိင္းရင္းသားပါ၊၊
ပင္လုံအရ - လြတ္လပ္ေရးအရ မွန္ကန္ခဲ႔တယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္တယ္၊၊ ဒါေပမယ္႔
ဗမာျပည္မွာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ စတင္ေစခဲ႔တာ ဗမာလူမ်ဳိးအၾကီးအကဲ
တုိ႔ရဲ ႔ စတုတၱဗမာနုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာေၾကာင္႔ ျဖစ္တယ္၊၊
အထက္ပါ တုိင္းရင္းသားအၾကီးအကဲေတြကုိ ေဘး ပ, ထုတ္ခဲ႔ ျပီး
ပင္လုံ ကတိက၀တ္ ခ်ဳိးေဖာက္၊ ၁၉၄၇ ကြန္စတီက်ဴရွင္း အတည္ျပဳ
ျခင္းေၾကာင္႔ ပထမဦးဆုံး လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ႔တယ္၊၊
တတိယအေနနဲ႔ ဘာသာေရးျဖစ္တယ္၊၊ ပင္လုံကတိက၀တ္အရ ဘာသာေရး
လြတ္လပ္ခြင္႔ေပးသင္႔ပါရက္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားတခ်ဳိ ႔ သေဘာထားကုိ လ်စ္လ်ဴ
ရွဳျပီး နုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပဌာန္းခဲ႔တယ္၊၊ ဗမာတစ္မိသားစု နွာေစးေနခဲ႔တယ္၊၊
ဒီဘာသာေရး ျပႆနာဟာ KIA ၾကီးထြားေစျခင္းလည္း မည္တယ္၊၊
ဘာသာေရး ခုတုံးဟာ ေတာက္ေလွ်ာက္ပါပဲ၊၊ KNU ကုိ ျဖဳိခြဲခဲ႔တယ္၊၊ ဒါေပမယ္႔
ဘယ္ ဗမာမွ ၀န္မခံဘူး၊၊ ကေန႔ အခ်ိန္အထိ.. ဘာသာေရး၀န္ၾကီးဌာနဖြင္႔ျပီး
တစ္ဘာသာတည္းကုိ ေျဗာင္းအားေပးေနသလုိ က်န္ဘာသာေရး ေတြကုိ
ထိပ္တုိက္မဟုတ္ေသာနည္း မ်ဳိးစုံနဲ႔ နွိမ္ထားခဲ႔တယ္၊၊ ေတာင္တန္းေဒသ
သာသနာျပဳအဖြဲ ႔ဆုိတာ သာသနာသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္းသားေတြ
ကုိ ဖ်က္ဆီးျဖိဳခြင္းတဲ႔ အင္စတီက်ဴရွင္း တစ္ခုျဖစ္တယ္၊၊
ဗမာစာကုိသာ သင္ခုိင္းျပီး ဗမာယဥ္ေက်းမွုကုိသာ အားေပးခဲ႔တယ္၊၊ တုိင္းရင္းသား
မ်ားရဲ ႔ ရုိးရာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွုကုိ ေသးသိမ္ေစတယ္၊၊ စာသင္ေက်ာင္း အင္စတီက်ဴရွင္း
ေတြမွာ တုိင္းရင္းသားက႑မပါခုိင္းဘူး၊၊ ေက်ာင္းတက္တဲ႔ ဗမာတုိင္းဟာ အဂၤလိပ္နဲ႔
ဗမာစာသင္ခြင္႔ရလုိ႔ ျပည္႔စုံသြားေပမယ္႔ တုိင္းရင္းသားေတြ အတြက္ေတာ႔ တစ္ခုခု
လုိသြားတယ္၊၊ တုိင္းရင္းသားစာသင္ယူ ဖုိ႔လည္း အခ်ိန္မပုိခဲ႔ဘူး၊ အခြင္႔အေရး
မရွိခဲ႔ဘူး၊၊ ဒါဟာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔အခြင္႔အေရးကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳတာျဖစ္တယ္၊၊
ဗမာဟာ အာဏာရွင္ကုိ မၾကိဳက္လုိ႔ တုိက္တယ္ ဆုိေပမယ္႔ အာဏာရွင္ျပဳတ္ျပဳတ္
မျပဳတ္ျပဳတ္ ဗမာအခန္းက႑ ေမွးမွိန္မသြားဘူး၊၊ ဗမာေတာ္လွန္ေရးသမား အားလုံး
မ်ဳိးျပဳတ္ေသသြားလည္း ဗမာ သေကၤတ ကမၻာေပၚက ေပ်ာက္မသြားဘူး၊၊
အာဏာရွင္ဆုိတာ တစ္ေန႔ရပ္သြားမယ္.. လူမ်ဳိးၾကီးလြမ္းမုိးမွု၊ ၀ါးျမိဳမွု ဟာျပန္အန္
ထြက္လုိ႔မရဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္၊၊ အခ်ိန္ကာလနဲ႔လည္း ဆုိင္တယ္၊၊
ဗမာေတြ ဘာေၾကာင္႔ နွာေစးေနသလဲ.. တုိင္းရင္းသားခါးဆက္ျပတ္ဖုိ႔ ေပါင္းၾကံ
ေနသလား၊ ဗမာလႊမ္းမုိးေနျခင္းကုိ ျငင္းခုံေနဆဲျဖစ္တယ္၊၊
ဗမာေတာ္လွန္ေရးသမားတုိ႔က ဗမာနာမည္ထြက္လာရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ သီးမခံနုိင္
ေအာင္ နာေနၾကသလဲ၊ ခင္မ်ားတုိ႔ မလုပ္ရင္ ခင္မ်ားတုိ႔ နာစရာမလုိဘူး၊၊
ဗမာနာမည္ထိလုိ႔ နာတယ္ဆုိရင္ သူမ်ားမေျပာခင္ ကုိယ္႔ေပါင္ကုိယ္လွန္ေထာင္းပါ၊၊
တုိင္းရင္းသားေတြ ဘယ္လုိ ခံစားေနရသလဲဆုိတာ ကမၻာၾကားေအာင္ေျပာပါ၊၊
ေျပာလာတဲ႔ အသံေတြကုိ မဖုံးပါနဲ႔၊၊ ပိတ္ပင္စရာမလုိဘူး၊၊ ထိပ္ပုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ
၉၀% ဗမာ ျဖစ္ေနတာေလာက္ကုိေတာ႔သတိထားမိမယ္ထင္ပါတယ္၊၊
ဗမာမေကာင္းလုိ႔ ဗမာနာမည္ထြက္တယ္လုိ႔ မေတြးနုိင္သေရြ ႔ ခင္မ်ားတုိ႔ကုိ
ဒီီမုိကေရစီလူလုိ႔ မသတ္မွတ္နုိင္ဘူး၊၊ ဗမာလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒ မရွိဘူးလုိ႔
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျငင္းပါတယ္၊၊ ဒါဆုိရင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ
လက္ရွိဗမာအစုိးရရဲ ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိင္းကုိ အတြင္းက်က် သိပါသလား၊၊
အာမခံေနတာမ်ားလား၊၊ သူ တကယ္သိသလား၊ တကယ္မသိဘဲနဲ႔
သူ႔ခံစားခ်က္နဲ႔ ေျပာသလား၊၊ က်ဳပ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြကေတာ႔
ခံစားေနရလုိ႔ ေျပာတာပါ၊၊ ခံစားခ်က္ထပ္တူက်တဲ႔ တုိင္းရင္းသား
အမ်ားၾကီးလည္း ရွိပါတယ္၊၊
ႏုိင္ငံေရး အေတြးအျမင္အေနနဲ႔ ဗမာျပည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္မေပၚခင္
ကတည္းက ဗမာၾကီးစုိးေရးေပၚခဲ႔တာပါ၊၊ root cause က အဲဒါပါခင္ဗ်ာ၊၊
အဲဒီေတာ႔ အခု ဗမာ-တုိင္းရင္းသားမတူညီမွု ျပႆနာကုိ highlight လုပ္
နုိင္လုိ႔ရွိရင္ အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရး အဆုိထက္ အမ်ားၾကီး ခရီးေရာက္ပါ
မယ္၊၊ စစ္အစုိးရ တုိက္ဖ်က္ေရးလုိ႔ ၂၅ ႏွစ္တုိက္လာခဲ႔ေပသိ၊ စစ္အစုိးရ
စစ္တန္းလ်ားျပန္ျပျပီးရင္ ခင္မ်ားတုိ႔ရဲ ႔ ပန္းတုိင္ဟာ ျပီးဆုံးသြားပါျပီ၊၊
နုိင္ငံတကာရဲ ႔ အျမင္၊ နုိင္ငံတကာရဲ ႔ဖိအားကလည္း ျပင္းထန္မွုမရွိပါ၊၊
ဦးစားေပး အဆင္႔မွာတက္မလာပါ၊၊ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ဖိႏွိပ္တဲ႔ ျပႆနာ
ကသာ နုိင္ငံရဲ ႔အဓိက ျပႆနာျဖစ္တယ္၊၊ ဦးစားေပးအဆင္႔မွာ ထိပ္ဆုံးက
တက္ပါတယ္၊၊ သမုိင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ပင္လုံအရေသာ္လည္းေကာင္း
ေျခကုပ္ခုိင္မာတဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တယ္။၊ ဗမာအစုိးရရဲ ႔ အရွဳိက္ကုိ ထိမယ္႔
ကိစၥျဖစ္ တယ္၊၊ ဒီအာဂ်င္ဒါကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံး စုစည္းျပီး တင္နုိင္
ေစဖုိ႔ တြန္းအားေပးသင္႔တာပါ၊၊ တင္လာတဲ႔ အခါမွာေတာင္ ျငင္းလႊတ္ေနတာ
ဖုံးဖိေနတာကုိ နားမလည္ပါ၊၊
လူမ်ဳိးေရးအမုန္းနဲ႔ အညွဳိးတၾကီးတုိက္ခုိက္ေနပါရက္နဲ႔ ဗမာ - ဗမာ ခ်င္းလည္း
နွိပ္စက္တာပဲ ဆုိတဲ႔ စကားေလးနဲ႔ ျပႆနာကုိ ကမၻာသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ခြင္႔
မရပါ၊၊ လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာအျဖစ္ မျမင္ေအာင္ ဖုံးကြယ္ေနတယ္၊၊
အာဏာရွင္စစ္အစုိးရဆုိတာ ေခတ္အေျခအေနအရ တျဖည္းျဖည္း
ျငိမ္းသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္၊၊ သူေလ်ာ႔သြားရင္ ဗမာအားလုံးအတြက္ ျပႆနာ
မရွိေတာ႔ေပမယ္႔ တုိင္းရင္းသားေတြ အတြက္ေတာ႔ ပုဆိန္နဲ႔ထြင္းရကိန္း
ရွိတယ္၊၊ ဆုိလုိတာက အာဏာရွင္ျပႆနာဟာ ေသးေသးေလးျဖစ္ျပီး
ethnic cleansing ျပႆနာသာ အၾကီးၾကီးျဖစ္တယ္၊၊ အခြင္႔အေရး နဲ႔
လူတန္းစား ျပႆနာဟာ common problem ျဖစ္ျပီး Pen Long
agreement and recession ျပႆနာက အရွဳိက္ကုိထုိးမယ္႔
အာဂ်င္ဒါ ျဖစ္တယ္၊၊
ကဲ... ဒါဖတ္ျပီး က်ဳပ္အေတြးကုိ လုံး၀ လက္မခံနုိင္ဘူး ဆုိတဲ႔ ဘယ္သူမဆုိ
unfriend လုပ္နုိင္ပါျပီ၊၊
Ah hpu FB