Sunday, April 6, 2014

Dap ba 2 Hugawng pa de myen hpyen ni htu lung wa nga sai

Dap ba 2 Hugawng pa de myen hpyen ni htu lung wa nga sai,Kyu hpyi karum ya ga... Patmaw maga de htu lung wa ai myen hpyen ni gaw Yup tung jahpan hta na lam jahpai let Shang lawt hpyen dap hpe jahte tam mayu ai lam masa pru ai..