Sunday, April 13, 2014

FB Mung lai hkyet ရဲ႕ မွတ္မွတ္သားသား စကား စု မ်ား,

By Mung lai hkyet FB

ဗမာ စစ္ဗိုလ္ ေတြ ရဲ႕ မိသားစုဝင္ ေဒါက္တိုင္ေတြ အိမ္ျပင္မထြက္ရဲ ေအာင္ ပထမ လုပ္ ရပါမယ္။ ဒုတိယ သူတို႔ ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဖ်တ္ဆီးပစ္ေပးရမယ္။ သူတို႔သြားရာေနရာ မွာ လုံျခဳံမွဳ႕ကင္းေနေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အမိန္႔ ေတြကို ဖီဆန္ ရမယ္// သူတို႔ကို အၿမဲ ေျခာက္လွန္႔ေနရမယ္။သူတို႔ ကို ဘာသာေရးဘက္ကလည္း ပိတ္ဆို႔ သပိတ္ေမွာက္ထားေပးရမယ္။ တေကာင္ျမင္တစ္ေကာင္အမွည့္ေခၽြ /အစိမ္းေခၽြ စနစ္နဲ႔ တိုက္ေနရမယ္။ MLH
2
ဒီေန႔ေခတ္ မွာ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ ၿပီး တိုက္ပြဲ ဝင္ မွ ကမ႓ာ က လည္း အာ႐ုံစိုက္တာ။ဗမာ ေတြ ေျပာ မွာ ပဲ သူပုန္ သူပုန္ ဆို ၿပီး။ ဘုန္းႀကီး ေတြ နဲ႔ ဗမာ ေတြ ဘလိုင္းေသာင္းက်န္း တာ ေတာ့ ဗမာအစိုးရ နဲ႔ ဗမာလူထု ေတြလက္ပိုက္ၾကည့္ တာ မ်ား ေျပာ မေနနဲ႔။ေျပာ ခ်င္တာ ဗမာ က ကိုယ္ေတြကို ဘာညာ စြပ္စြဲ ေျပာဆို လာ မွာ ကို ေၾကာက္စရာ မလို ဘူး ။လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ဆိုတဲ့စကားလုံး နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ကို ျပည္ဖုံးကားခ်ပ္ လုပ္ခ်င္ေနတဲ့ ဗမာ ေတြ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ေနတာ သတိထား။ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ ၿပီး ရွင္းရမယ္။ ဒီအခ်ိန္ မလုပ္ ရင္ ေနာက္ ဆို မလြယ္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အေျမာက္ႀကီး ေတြ ေလယာဥ္ေတြ ဟာ သူတို႔ေနတဲ့ၿမိဳ႕ေပၚပစ္လို႔မရပါဘူး။ပစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။မိမိေဒသမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ မိမိ ရဲ႕ လူေတြနစ္နာသလို အရာရာ ဆုံးရွဳံးမွဳ႕ႀကီးမားလွတယ္။ တရားမွ်တ မွဳ႕ နဲ႔ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေခါင္းမ်ား သင္တို႔မွာ ဗမာေတြလို လက္နက္ မျပည့္စုံေပမယ့္ သင္တို႔ မွာ ျပည္သူ ရွိတယ္ နယ္ေျမရွိတယ္/တရားရွိတယ္/အမွန္တရားရွိတယ္/အရည္အခ်င္းရွိတယ္ /႐ိုးသားၿပီး ရဲစြမ္းသတၱိရွိတယ္/ေပးဆပ္ ျခင္း ၾကင္နာေသာ ႏွစ္လုံးသားရွိတယ္/ဘုရားရွိတယ္ ။။ဒီေတာ့ ဗမာ ကို ဝိုင္းတိုက္ ဖို႔ပဲ လို ပါေတာ့တယ္။ ဘာ မွ မဟုတ္ ေပမယ့္ က်ဳပ္လည္းသင္တို႔ နဲ႔ အၿမဲအတူ ရွိေန မွာပါ။ MLH

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး သမား မ်ား ၿမိဳ႕ေပၚ တက္ ထိုးစစ္ မဆင္ မျခင္း လြတ္လပ္ ေရး နဲ႔ နီးလွ်က္ ေဝး ေန ပါမယ္။ ဗမာ ကို စကား ေျပာ ၿပီး က်ဳပ္တို႔ ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ ေတြ ရလာမယ္ လို႔ ထင္ေန ေျပာ ေန ရင္ ေခြးမႀကီး ဆင္ႀကီး လ ေမွ်ာ္ ပဲ ျဖစ္ေနမယ္။MLH

ဗမာ ကို ဘာ ေၾကာင့္ ဒီ ေလာက္ ေျပာ ေန ရ သလဲ ဆို တာ ခေရေစ့တြင္းက် မသိ ဘဲ // မင္း က ဗမာ လူမ်ိဳး ကို ဘလိုင္း မုန္းေန တာ ဘာ ညာ /အျမင္ က်ဥ္းတယ္ /အစြဲ ႀကီး တာ ဘာ ညာ လာ ၿပီး မကလီ မကမာ နဲ႔ ။ မင္းတို႔ ကို ဗမာ က ေနာက္ ကေန ဆီစြက္ ဖင္ခ် ေန တာ ကို မသိ တာ လား မိန္းေန တာ လား ေတာ့ မသိ / ဝါးရင္းတုတ္ နဲ႔ မရမ္း နဲ႔ ဆိုတဲ့ တတ္ေယာင္ကား ေတြ ကို လည္း ေျပာ လိုက္ အုန္းမယ္/ မင္းတို႔ ဗမာ ေတြ သင္လာတဲ့ သမိုင္း မွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ကင္ေပတိုင္ တို႔ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ တို႔ ဘာညာ ေတြ ေရး ၿပီး ဂ်ပန္ ဆို ရင္ အေသ မုန္းဖို႔ သင္ ခဲ့ ရတယ္ ဟုတ္ / လက္သည္းခြါတာ တို႔/ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တာ တို႔ //ေအး -- ဒီလိုရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ တဲ့ သူ ဆီ မွာ တပည့္ခံ ၿပီး ရဲေဘာ္ သုံးႀကိတ္ ျဖစ္ လာ တာ /ေအာင္ဆန္း ဆို တဲ့ မင္းတို႔ ရဲ႕ အေဖ ျဖစ္လာ တာ /ခုထိ ဂ်ပန္႔ အကူအညီ အမ်ား ဆုံး ယူေနတာ လဲ ဗမာ ပဲ။မင္းတို႔ သိပ္ မုန္း တယ္ ဆို တဲ့နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ ဆီ မွာ ပညာ သင္ ယူ ၿပီး ကမ႓ာ ပတ္ ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆုယူေနတာ လည္း မင္း တို႔ ရဲ႕ အေမ စုၾကည္// ဘာ တဲ့ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဆိုလား // တႏိုင္ငံလုံး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ ခံေနရတာ ကို မျမင္/မၾကား/မသိ ေယာင္ ေဆာင္ ၿပီး ေနႏိုင္တာ လည္း မင္းတို႔ ။ အင္း -- တခ်ိန္ က ေရာမ ဆို တဲ့ အီတလီ လူ ေတြ ကမ႓ာ မွာ ႀကိဳက္သလို ခ်ယ္လွယ္ ခဲ့ တယ္ /ယေန႔ အပလာ ျဖစ္ေနတယ္//အီဂ်စ္ပ္ လူမ်ိဳး ေတြ အပလာ ျဖစ္ ေန ၿပီ/ ဗမာ လည္း မၾကာ ခင္ တိုင္းရင္းသားၾကား မွာ အပလာ ျဖစ္ လာ ေတာ့ ပါတယ္။အရင္ တုန္းကေန ျဖစ္ေနေပမယ့္ မၾကာခင္ ဘြင္းဘြင္းျမင္ရေတာ့မွာပါ။အေပၚ မွာ ေရးထား တဲ့ အတိုင္း ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္ေျမး ဗမာ ေတြ ကို မႀကိဳက္တာ က်ဳပ္ အမွားမဟုတ္ဘူး။ အလြန္လဲမဟုတ္ဘူး။အမ်ားႀကီးထဲမွ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ခ်က္ က ေတာ့ မိထၱီလာ ကိစၥ တုန္းကေတာ့ အားလုံးရဲ႕အျမင္ေပါ့။ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလိုက္တဲ့ဗမာေတြ။MLH

ဒါလည္း မ်က္ကန္း စုၾကည္ နဲ႔ မဆိုင္ ပါဘူး။ ရွမ္းေတြ /ကခ်င္ေတြပဲ ခံရတာ။ ဗမာ ကိုထိတာ မွမဟုတ္တာ။ စုၾကည္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မွာ ဆုယူဖို႔တာဝန္ပဲရွိတာ။ ရွမ္း/ပေလာင္/ကခ်င္နဲ႔ ပါတ္သက္ရင္ လက္ခုပ္ ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္တီး မွ ျမည္ တာ ဆိုတာ ေျပာ အုန္းမွာ။ ေသာက္က်ိဳးနည္း။ MLH (သတင္း Jade Land )
အစိုးရစစ္တပ္ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား ပစ္ခတ္ေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား လူေနရပ္ကြက္မ်ား အတြင္းသို ့က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေႀကာင့္ ေနာင္စြမ္းေက်းရြာသား စိုင္းခ်စ္ဖြယ္ အား အေျမာက္ဆံ ထိမွန္ကာ ေပါင္ရင္းတြင္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရိွသြားခဲ့သည္။ ယခုအခါ တရုတ္ဘက္ျခမ္းရိွ ေနာင္ေတာင္းေဆးရုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသ ေနေႀကာင္းသိရသည္။ (6 photos)