Wednesday, April 9, 2014

3

မင္းေအာင္လႈိင္ကို ေခ်ပၾကရေအာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မ်ဳိးခ်စ္အင္အားစုဆိုၿပီး ေမြးလုိက္တာဟာ စစ္တပ္ပဲဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဖ်က္အေမွာင့္ပေယာဂအားလုံးဟာလည္းပဲ စစ္တပ္ကပဲ ဖန္တီးခဲ့တာ ျဖစ္ေလာက္တယ္။ ဒီစစ္တပ္ကို ရင္ဆိုင္ဖို႕ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။

မင္းေအာင္လႈိင္ကို ေခ်ပဖို႕ဆိုရင္ ...

၁။ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ခ်က္ခ်င္း ထူေထာင္ပါ။
၂။ ဖက္ဒရယ္စင္ၿပဳိင္အစိုးရတစ္ရပ္ကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ပါ။
၃။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္နဲ႕ ဖက္ဒရယ္စင္ၿပဳိင္အစိုးရ႐ုံးသုံးဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ။

မင္းေအာင္လႈိင္ ဘာတတ္ႏိုင္မလဲ ၾကည့္ရေသးတာေပါ့။ တိုင္းရင္းသားေတြ နာတတ္တယ္ဆိုရင္ ဒီ(၃)ခုကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ၾက။