Monday, November 21, 2016

တို႔ေတြ KIA ဟာ ဗမာကို မမုန္းဘူး


မူဆလင္ ဟိႏၵ ဗုဓၵ ခရစ္ယာန္ ဆိုၿပီး ဘာသာကြဲ
အမုန္းစိတ္မရွိဘူး လူမ်ိဳးေရးအမ်က္မရွိၾကဘူး
KIA က ေနျပည္ေတာ္မေျပာနဲ႔ မႏၲေလးေတာင္မတိုက္ဘူးပါဘူး
က်ြန္ေတာ္တို႔ကခ်င္ တပ္မေတာ္ကို အျမစ္ပ်က္ေခ်မုန္းနိုင္မယ္ထင္လို႔လား ကခ်င္တေယာက္က်န္ရင္ KIA ဆိုတာရွိအံုးမွာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သာ တိုင္းရင္းသားတိုင္းလိုအပ္ခ်က္ပါ တစ္ခ်ိဳ႕ မီဒီယာေတြ က KIA ကို ကခ်င္ျပည္သူေတြ မေထာက္ခံဘူးတဲ့
ခုပံုေလးေတြကသက္ေသပါ ADMINူ....