Sunday, November 27, 2016

အသစ္ဖြ့ဲစည္းထားတ့ဲေကအိုုင္ေအတပ္မဟာ ၆ရ့ဲ ေ နဂိုုကိုုင္ေဆာင္ေနက်လက္နက္ေတြမဟုုတ္တာေတြ့ျမင္ရတာပါ။

 တိုုင္းရင္းသားေဒသစစ္သတင္းမ်ား's post.

တိုုင္းရင္းသားေဒသစစ္သတင္းမ်ား added 6 new photos.
February 9
အသစ္ဖြ့ဲစည္းထားတ့ဲေကအိုုင္ေအတပ္မဟာ ၆ရ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးေန့အခမ္းအနားမွာ ေကအိုုင္ေအတပ္ဖြ့ဲ၀င္ေတြရ့ဲလက္နက္ေတြဟာ နဂိုုကိုုင္ေဆာင္ေနက်လက္နက္ေတြမဟုုတ္တာေတြ့ျမင္ရတာပါ။