Thursday, November 24, 2016

တကယ္ေတာ့ မုံးကိုး၊ ေဖာင္းဆိုင္၊ ၾကဴကုတ္(ပန္ဆိုင္း) ဆိုတာ ၁၉၆၈ ဇန္နဝါရီ္လ ၁ ရက္ေန႔ ကတည္းက ဗကပ အေျခခံေဒသျဖစ္တယ္။


သမိုင္းအစဥ္အလာအရေတာ့ ကခ်င္ဒူဝါေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေဒသေတြျဖစ္တယ္။
ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဒုဥက႒ ဒူဝါတီခြန္ျမတ္ဟာ ေဖာင္းဆိုင္ဒူဝါ မ်ိဳး႐ိုးျဖစ္တယ္။
ဖြတ္ေတြေရာက္လာတာ ၂၀၀၀ ျပည့္္ႏွစ္ကာလ ကိုးကန္္ ့အဖြဲ႔အတြင္း မညီၫြတ္မႈေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လာေနရာယူသြားခဲ့တဲ့ေနရာေတြေပါ့။
ခုေတာ့ မူလပိုင္႐ွင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကခ်င္၊ ကိုးကန္႔ေတြလက္ထဲ ျပန္ေရာက္မယ္ဆိုရင္ ပိုသဘာဝ မက်ဘူးလား...