Tuesday, October 15, 2013

"Turn in your arms. The government will take care of you" xxxx no XXX no xxx

 
အေမရိကန္အင္ဒီယန္းေတြက ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာ
========================

"Turn in your arms. The government will take care of you" ( အစိုုးရထံ လက္နက္ေတြ အပ္နွံရင္.. လုုိအပ္သမွ် ကိစၥအဝဝကိုု အစုိးရ တာဝန္ ယူမည္။ )

အေမရိကားမွာ တခ်ိန္က ေဒသခံအင္ဒီယန္း တိုုင္းရင္းသားမ်ား ေနာက္မွ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဥေရာပ လူျဖဴေတြရဲ့ က်းေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ့လာေနမႈကိုု ရရာလက္နက္ ဆြဲကိုုင္ေတာ္လွန္ ခဲ့ၾကတယ္။

လူျဖဴမ်ားဟာ အင္ဒီယန္း တိုု့ရုုိးသားမႈကိုု အခြင့္ေကာင္းယူကာ တရားဝင္ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကိုု အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ဳိးေဖာက္ လိမ္ဆင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံ/နယ္ေျမခံတိုု ့လူမ်ိဳးေပ်ာက္၊ ကိုုယ္ပိုုင္ေဒသ ေပ်ာက္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

လက္နက္ကိုုင္ခဲ့တဲ့ အင္ဒီယန္း လူမိ်ဳးစုု အခ်ိဳ့သည္ပင္ ဥာဏ္မ်ားတဲ့ ဥေရာပလူျဖဴကိုု အယုုံမွားကာ "လက္နက္နဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး" လဲလွယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ယေန ့အေမရိကား US ဟာ လူျဖဴႀကီးစုုိးတဲ့ နိုုင္ငံလုုံးလုုံး ျဖစ္လာခဲ့တယ္ဆိုုတာ ျငင္းမရတဲ့ သမိုုင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ညီေနွာင္တိုုင္းရင္းသားအေပါင္းတိုု့ သင္ခန္းစာ ယူနိုုင္ၾကပါေစ။...

အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ

ဓာတ္ပုုံ။ ။ "Turn in your arms. The government will take care of you" အစိုုးရထံ လက္နက္ေတြ အပ္နွံရင္.. လုုိအပ္သမွ် ကိစၥအဝဝကိုု အစုိးရ တာဝန္ ယူမည္။