Thursday, October 3, 2013

KNPPသည္ ဗမာအစိုးရ၏တစ္ႏိုင္ငံလုုံးအပစ္ရပ္ပြဲသုုိ႔တက္ေရာက္မည္မဟုုတ္

KNPPသည္ ဗမာအစိုးရ၏တစ္ႏိုင္ငံလုုံးအပစ္ရပ္ပြဲသုုိ႔တက္ေရာက္မည္မဟုုတ္ KNPPသည္ ဗမာအစိုးရ၏ အလိမ္အညာ ၊ ကလိမ္ ကက်စ္ တစ္ႏိုင္ငံလုုံးအပစ္ရပ္ပြဲသုုိ ့တက္ေရာက္မည္မဟုုတ္ ေၾကာင္း ျပတ္သားစြာ ထုတ္ ျပန္လိုက္ပါသည္။
 DVB