Saturday, March 16, 2013

ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ အေမြအႏွစ္ကို မေပးဘူး လို႕ ေျပာပိုင္ခြင့္ “Rights” တခု ရွိပါတယ္။

Tsaw Ra Tsaw's photo.
ျမစ္ဆံုေၾကာင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားစြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်က္ရည္က်ခဲ႕ၾကတယ္။ လုပ္လို႕ရသမွ် မ်ဳိးစံုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ၾကတယ္။ လူမသိသူမသိညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ ခံခဲ႕ၾကတယ္။ ေထာင္က်ခဲ႕ၾကတယ္၊ ၀ရမ္းေျပး ျဖစ္ခဲ႕ၾကတယ္။ ရိုးရိုးေလးပါဘဲ... ျမစ္ဆံုကို ဖ်က္ဆီးတာ မခံႏိုင္လို႕။ ဧရာ၀တီကို ေပးလိုက္ရမွာ ႏွေမ်ာလို႕။ ဘယ္ေလာက္နဲ႕ ေရာင္းလိုက္သလဲ ဆိုတဲ႕ ေမးခြန္းကိုေတာင္ မေမးဘဲ ဆန္႕က်င္ခဲ႕ၾကတယ္။

မိမိတို႕ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတ တခုခုကို သူတပါးက ယူငင္သြားတဲ႕အခါ ဘယ္ေလာက္အထိ အသဲနာသလဲ ဆိုတာကို အဲဒီသယံဇာတေတြကို အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးထားတဲ႕ သူမ်ားကသာ ခံစားႏိုင္ပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းကိစၥကို ကုိယ္တိုင္အေတြ႕အၾကံဳအရ ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚစုကို ဆန္႕က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ လက္ပံေတာင္းမွာ ရွိေနရင္လည္း ကန္႕ကြက္မွာပါဘဲ။ ရိုးရိုးေလးဘဲ။ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတကို မေပးႏိုင္လို႕။

ရွဳေထာင့္ တခုကၾကည္႔ရင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ အေမြအႏွစ္ကို မေပးဘူး လို႕ ေျပာပိုင္ခြင့္ “Rights” တခု ရွိပါတယ္။ ဘယ္ Company ကိုဘဲ ေရာင္းမယ္။ ဘယ္လုပ္ငန္းရွင္ကို မေရာင္းဘူး လို႕ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးကို ဦးပိုင္ လက္ထဲ အပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြန္မရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးလည္း လက္ပံေတာင္းက ဆႏၵျပသူမ်ားနဲ႕ အတူရွိေနပါတယ္။

“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလိုမရွိ” လို႕ လံုး၀ မေအာ္ပါဘူး။ သို႕ေသာ္ “၀န္ေပါင္ အလိုမရွိ၊ ဦးပိုင္အလိုမရွိ၊ အိုင္ဗင္ဟို အလိုမရွိ” လို႕ ေအာ္ေနပါတယ္။

မည္သို႕ပင္ ထိုင္ခံုေပၚသို႕ တက္လာေစကာမူ... ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးဖို႕ အစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တဲ႕အတြက္ “ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ပါ” လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေအာ္ေနပါတယ္။

မစမ္းသပ္သည္႔ လက္နက္ျဖစ္ေစကာမူ၊ မကၽြမ္းက်င္သည္႔ ရဲမ်ားျဖစ္ေစကာမူ၊ ေဖာ႕စဖရပ္ပါ၀င္ေသာ လက္နက္သံုးစြဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာတားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျငိွစြန္းျပီး လူသားေပါင္းမ်ားစြာကို နာက်င္ေစေသာ ျပစ္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးပါ ဟု ေအာ္ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ဆက္လုပ္ရမည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ ကိစၥ၀ိစၥယ အားလံုးအား ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မွ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ဆန္းစစ္မႈမ်ား အစမွ အသစ္တဖန္ လုပ္ေဆာင္ျပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈ လံုး၀မရွိမည္႔ (သို႕မဟုတ္) အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည္႕ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရွိမရွိကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည္႔ႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီးမွသာ လက္ခံေသာတူႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ေပးႏိုင္မည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးထိခိုက္နစ္နာမႈ အားလံုးအား တာ၀န္ယူရမည္။ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ လူမႈဘ၀လႈပ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသာမက သဘာ၀၀န္းက်င္၊ ေရရွည္ ေရတိုထိခိုက္မႈမ်ားအားလံုး အၾကံဳး၀င္သည္။

ထိုမွ၀င္လာမည္႔ ၀င္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာသို႕ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္။ လုပ္ငန္းရွင္မွ ေပးလိုက္သည္ ဟူေသာ ေပးေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရရွိသည္ဟု ေျပာေသာ ေငြပမာဏသည္ တထပ္တည္းတူညီရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ ထို၀င္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာကို မည္သို႕ ခြဲေ၀သံုးစြဲသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိခြင့္ ရွိျပီး၊ ၄င္းအေပၚတြင္ ေ၀ဖန္ခြင့္ ျပည္သူတြင္ ရွိပါသည္။

ေၾကးနီေတာင္သည္ ဦးပိုင္၏ ေတာင္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ သယံဇာတျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႕ ေအာ္ႏိုင္ေအာင္ မည္သူမွ် ကၽြန္မအား ေသြးထိုးလွွံဳ႕ေဆာ္ေပးမႈ မရွိပါ။ ႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မ၏ဆႏၵအရ Facebook ေပၚမွ ေအာ္လိုက္ပါသည္။

သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားအား ငတံုးဟုေခၚသူမ်ား။ ႏြားဟုေခၚသူမ်ား၊ ပညာမတတ္သူဟု ေခၚသူမ်ား၊ အေမစုကို ပုန္ကန္သူဟုေခၚသူမ်ား၊ မီးထိုးသူမ်ား.. အားလံုး ျဖစ္ေလရာ ဘ၀အဆက္ဆက္ ဦးပိုင္၏ မယားငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

(Ko Mg ဆီမွထပ္ဆင့္ရွယ္လုိက္ျခင္းျဖစ္)
ျမစ္ဆံုေၾကာင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားစြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်က္ရည္က်ခဲ႕ၾကတယ္။ လုပ္လို႕ရသမွ် မ်ဳိးစံုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ၾကတယ္။ လူမသိသူမသိညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ ခံခဲ႕ၾကတယ္။ ေထာင္က်ခဲ႕ၾကတယ္၊ ၀ရမ္းေျပး ျဖစ္ခဲ႕ၾကတယ္။ ရိုးရိုးေလးပါဘဲ... ျမစ္ဆံုကို ဖ်က္ဆီးတာ မခံႏိုင္လို႕။ ဧရာ၀တီကို ေပးလိုက္ရမွာ ႏွေမ်ာလို႕။ ဘယ္ေလာက္နဲ႕ ေရာင္းလိုက္သလဲ ဆိုတဲ႕ ေမးခြန္းကိုေတာင္ မေမးဘဲ ဆန္႕က်င္ခဲ႕ၾကတယ္။

မိမိတို႕ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတ တခုခုကို သူတပါးက ယူငင္သြားတဲ႕အခါ ဘယ္ေလာက္အထိ အသဲနာသလဲ ဆိုတာကို အဲဒီသယံဇာတေတြကို အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးထားတဲ႕ သူမ်ားကသာ ခံစားႏိုင္ပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းကိစၥကို ကုိယ္တိုင္အေတြ႕အၾကံဳအရ ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚစုကို ဆန္႕က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ လက္ပံေတာင္းမွာ ရွိေနရင္လည္း ကန္႕ကြက္မွာပါဘဲ။ ရိုးရိုးေလးဘဲ။ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတကို မေပးႏိုင္လို႕။

ရွဳေထာင့္ တခုကၾကည္႔ရင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ အေမြအႏွစ္ကို မေပးဘူး လို႕ ေျပာပိုင္ခြင့္ “Rights” တခု ရွိပါတယ္။ ဘယ္ Company ကိုဘဲ ေရာင္းမယ္။ ဘယ္လုပ္ငန္းရွင္ကို မေရာင္းဘူး လို႕ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးကို ဦးပိုင္ လက္ထဲ အပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြန္မရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးလည္း လက္ပံေတာင္းက ဆႏၵျပသူမ်ားနဲ႕ အတူရွိေနပါတယ္။

“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလိုမရွိ” လို႕ လံုး၀ မေအာ္ပါဘူး။ သို႕ေသာ္ “၀န္ေပါင္ အလိုမရွိ၊ ဦးပိုင္အလိုမရွိ၊ အိုင္ဗင္ဟို အလိုမရွိ” လို႕ ေအာ္ေနပါတယ္။

မည္သို႕ပင္ ထိုင္ခံုေပၚသို႕ တက္လာေစကာမူ... ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးဖို႕ အစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တဲ႕အတြက္ “ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ပါ” လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေအာ္ေနပါတယ္။

မစမ္းသပ္သည္႔ လက္နက္ျဖစ္ေစကာမူ၊ မကၽြမ္းက်င္သည္႔ ရဲမ်ားျဖစ္ေစကာမူ၊ ေဖာ႕စဖရပ္ပါ၀င္ေသာ လက္နက္သံုးစြဲျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာတားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျငိွစြန္းျပီး လူသားေပါင္းမ်ားစြာကို နာက်င္ေစေသာ ျပစ္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးပါ ဟု ေအာ္ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ဆက္လုပ္ရမည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ ကိစၥ၀ိစၥယ အားလံုးအား ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မွ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း ဆန္းစစ္မႈမ်ား အစမွ အသစ္တဖန္ လုပ္ေဆာင္ျပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈ လံုး၀မရွိမည္႔ (သို႕မဟုတ္) အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည္႕ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရွိမရွိကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည္႔ႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီးမွသာ လက္ခံေသာတူႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ေပးႏိုင္မည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးထိခိုက္နစ္နာမႈ အားလံုးအား တာ၀န္ယူရမည္။ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ လူမႈဘ၀လႈပ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသာမက သဘာ၀၀န္းက်င္၊ ေရရွည္ ေရတိုထိခိုက္မႈမ်ားအားလံုး အၾကံဳး၀င္သည္။

ထိုမွ၀င္လာမည္႔ ၀င္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာသို႕ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္။ လုပ္ငန္းရွင္မွ ေပးလိုက္သည္ ဟူေသာ ေပးေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရရွိသည္ဟု ေျပာေသာ ေငြပမာဏသည္ တထပ္တည္းတူညီရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ ထို၀င္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာကို မည္သို႕ ခြဲေ၀သံုးစြဲသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိခြင့္ ရွိျပီး၊ ၄င္းအေပၚတြင္ ေ၀ဖန္ခြင့္ ျပည္သူတြင္ ရွိပါသည္။

ေၾကးနီေတာင္သည္ ဦးပိုင္၏ ေတာင္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ သယံဇာတျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႕ ေအာ္ႏိုင္ေအာင္ မည္သူမွ် ကၽြန္မအား ေသြးထိုးလွွံဳ႕ေဆာ္ေပးမႈ မရွိပါ။ ႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မ၏ဆႏၵအရ Facebook ေပၚမွ ေအာ္လိုက္ပါသည္။

သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားအား ငတံုးဟုေခၚသူမ်ား။ ႏြားဟုေခၚသူမ်ား၊ ပညာမတတ္သူဟု ေခၚသူမ်ား၊ အေမစုကို ပုန္ကန္သူဟုေခၚသူမ်ား၊ မီးထိုးသူမ်ား.. အားလံုး ျဖစ္ေလရာ ဘ၀အဆက္ဆက္ ဦးပိုင္၏ မယားငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

(Ko Mg ဆီမွထပ္ဆင့္ရွယ္လုိက္ျခင္းျဖစ္)