Wednesday, March 13, 2013

သမီးကို သတ္၊ ဖခင္ကို တရားစြဲတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္လုပ္ရပ္လိုမ်ဳိး၊ သံဃာေတာ္မ်ား မီးေလာင္းဗုံးပစ္သြင္းတာကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားကို တရားစြဲျပန္ေစခ်င္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္ဝံ့သူ ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ။

ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံေနာက္မွာဝယ္

၁။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က အခ်က္အလက္မ်ားသာ တင္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာလုပ္သင့္သလဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာမရွိဘူးေျပာေနေပမဲ့ စီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္ဖို႕ အၾကံျပဳထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။

၂။ ေကာ္မရွင္ရဲ႔ အစီရင္ခံစာဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးသိပ္ရွိမယ္မထင္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အစီရင္ခံစာကို လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္လို႕ ဆႏၵျပဖို႕ ခ်င့္ခ်ိန္ေနၾကရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို အားရၿပီး လက္ခေမာင္းမခတ္ၾကပါနဲ႕ဦး။

၃။ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာမွာ အမွန္ကတယ္တာဝန္ရွိသူ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို တရားစြဲဖို႕ အၾကံျပဳမထားပါ။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရအလိုေတာ္ရိမ်ားက ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာကို အရင္းျပဳၿပီး ဆႏၵျပဖို႕ လႈ႕ံေဆာ္သူမ်ားကို တရားစြဲဖို႕ ေရးေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။

သမီးကို သတ္၊ ဖခင္ကို တရားစြဲတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္လုပ္ရပ္လိုမ်ဳိး၊ သံဃာေတာ္မ်ား မီးေလာင္းဗုံးပစ္သြင္းတာကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားကို တရားစြဲျပန္ေစခ်င္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္ဝံ့သူ ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ။

မတရားမႈကို ဆန္႕က်င္ဝံ့သူမ်ားဟာ အင္အားေတာ့ ႀကီးခ်င္မွ ႀကီးမယ္၊ ဒါေပမဲ့ မတရားမႈကို ဆန္႕က်င္တဲ့ေနရာမွာ ယုံၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာျပတ္သားတယ္။ ဒီယုံၾကည္ခ်က္ မေပ်ာက္ေသးသေရြ႔ေတာ့ က်ရႈံးမွာမဟုတ္ဘူး။