Friday, March 15, 2013

လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာ အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္။

လက္ပံေတာင္း ေတာင္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာၿပီး ပထမ ဆုံး ေျဖရွင္းရေသာ အရႈပ္ထုတ္ တခု ျဖစ္တယ္ လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ရွဥ့္လဲ ေလွ်ာက္သာ ပ်ားလဲ စဲြသာ အစီရင္ခံစာ ကုိ အဖက္ဖက္က စဥ္းစားၿပီး ထုတ္ျပန္လုိက္တယ္လုိ႔လဲ ျမင္ပါတယ္။

တဖက္မွာ အုတ္နံရံ၊ တဖက္မွာ ေခါင္းနဲ႔ ၀င္ေဆာင့္ဖုိ႔ တာဆူေနတဲ့ ငမုိက္သားေတြကုိ ၾကား၀င္ၿပီး ေခါင္းအုံးခံေပးလုိက္တဲ့ သေဘာလုိ႔လဲ ရႈ႕ျမင္ပါတယ္။

မ်က္စိ မိတ္ ကန္႔ကြက္ ေနမဲ့ အစား၊ အစီရင္ခံစာ ပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး ဆက္လုပ္သင့္တာ လုပ္သြားရင္ ပုိ အက်ဳိးရွိပါလိမ့္မည္။

အေၾကာင္းမွာ... အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္ႀကီး တခ်ဳိ႕ ေၾကာင့္ပါ။


(၁) စီမံကိန္းကုိ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ အစီရင္ခံစာ ကန္႔ကြက္သူမ်ား အျပင္းထန္ဆုံး ေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚစု အေနနဲ႔ ထြက္လာမဲ့ တုန္႔ျပန္မႈမ်ဳိးကုိ ႀကိဳတင္သိထားပုံ ရပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ဆုိသလုိ အဲဒီ ကန္႕ကြက္သူမ်ား ရွိရာ ေဒသ ကုိ ခရီးထြက္ဖုိ႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၿပီးသား ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ သုိ႔ေသာ္လဲ ေဒၚစု စဥ္းစားတာက ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးသား ႏုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္အေပၚ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားတယ္ ဆုိတာထက္ ဦးပုိင္ အဖဲြ႕ဟာ အုတ္နံရံလုိ မာေက်ာေနတဲ့ အဖဲြ႕ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိ စဥ္းစားမိသလဲ ဆုိေတာ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းလဲ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပုံစံ နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္လုိ႔ ပါပဲ။ ေဒၚစု အေနနဲ႔ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းမွာ အျပတ္သားဆုံး ရပ္တည္ခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဦးပုိင္ ရဲ႕ ကင္းလြတ္နယ္ေျမ မုိ႔လုိ႔ပါ။

(၂) ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံညြန္း နဲ႔ အညီ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ျပန္ၿပီး သုံးသပ္ရမယ္၊ လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားထဲက တခု သတိထားမိတာက၊ ေဒသခံေတြ ေသာက္သုံးေနတဲ့ ေသာက္ေရ ကိစၥ (Water Pollution) နဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အဆင့္ (Air pollution) ကုိ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါက လက္ေတြ႕ အေကာက္အထည္ေဖၚတဲ့ အခါ ထိန္းသိမ္းရမယ့္ တာ၀န္ အင္မတန္ ႀကီးမား ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၼဏီ မ်ား ကုိယ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လာလုပ္တယ္ ဆုိရင္ ဒီ ႏွစ္ခ်က္က ဥပေဒ အရ အေရးယူလုိ႔ အေကာင္းဆုံး အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ... အေမရိကန္ အစုိးရ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာ ၿဗိတိန္ပုိင္ BP ေရနံကုမၼဏီ ကုိ အေမရိကန္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္မွာ ေရနံပုိက္ ယုိဖိတ္မႈ ေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ခ်ီ ဒဏ္ရုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္ေ၀း ႏုိင္ငံကလဲ တရုတ္ ကုမၼဏီ တခုကုိ ဒီပုံစံ ဒဏ္ရုိက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ စင္ကာပူ မွာ ဆုိရင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၼဏီ တုိင္းက လုိက္နာရမဲ့ စည္းကမ္း တခု ျဖစ္တဲ့ အလုပ္ခြင္မွာ ျခင္ေကာင္ေပါက္ႏုိင္မဲ့ ပုိးေလာက္လန္း တစ္ေကာင္ေတြ႕တာနဲ႔ စည္းကမ္း ေဖါက္ဖ်က္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင့္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ိပ္ပိတ္တာ ခံရပါတယ္။ ျမန္မာ အစုိးရ အေနနဲ႔ တရုတ္ လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ ဒီလုိ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလား။ လုပ္ႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ ေဒၚစု အေနနဲ႔ ပညာသား ပါပါ ေထာက္ျပထားတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ စီမံကိန္းလဲ အခု အစီရင္ခံစာ ပါ အခ်က္အလက္ နဲ႔ တင္ လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ လုံေလာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ပါ။ စည္းကမ္း ေဖါက္ဖ်က္လုိ႔ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ သိမ္းခံရတာက ဥပေဒ နဲ႔ အညီ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ ကုမၼဏီ အေနနဲ႔ ဘာမွ ေျပာပုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

(၃) ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အတြက္ အာမခံမယ္ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေလွ်ာ္မယ္ ဆုိတာ အသိအက် ေဖၚျပမထားပါဘူး။ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကုိ အပုိင္ ကုိင္ သင့္ပါတယ္။

(၄) ေနာက္တခုက မီးခုိးဗုံးမွာ Phosphorus မီးစုန္းဓါတ္ ပါတဲ့ အခ်က္ ကုိ ၀န္ခံထားပါတယ္။ ဒီ အခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ နဲ႔ ၿငိစြန္းပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ စစ္ပဲြေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းေတြက အျပင္းထန္ဆုံး ကန္႕ကြက္တဲ့ လက္နက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ျပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းရာမွာ စစ္ပဲြမွာေတာင္ သုံးခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ကန္႕ကြက္သလုိ ကန္႕ကြက္ထားတာပါ။ ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ တရားစဲြလုိ႔ ရပါေတာ့တယ္။ အစုိးရ အစီရင္ခံစာမွာ တရား၀င္ ၀န္ခံထားၿပီးသား မုိ႔လုိ႔ တရား၀င္ တရားစဲြႏုိင္တယ္ လုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။
အစီရင္ခံစာ ေရးတဲ့လူေတြက တရားစဲြဖုိ႔ တုိက္ရုိက္ ေရး ဖုိ႔ မဟုတ္၊ တရား၀င္ ၀န္ခံဖုိ႔သာ ျဖစ္တယ္။ တရားစဲြဖုိ႔က ခံရတဲ့ ကာယကံရွင္ေတြပါ။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး တာ၀န္ယူထားတဲ့ ေဒၚစုလဲ သိမွာပါ။

ျမန္မာျပည္ႀကီး တရားမွ်တမႈ အျမန္ရပါေစ။