Wednesday, March 13, 2013

ေမာင္ႏွမေတြက လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေနၾက


by Ven Ravika (Notes) on Wednesday, March 13, 2013 at 3:48am

ပါတီႀကီးႏွစ္ခု ထိပ္တိုက္မေတြ႕ေအာင္ ေရွာင္ေန

ျပည္သူလူထုအတြက္ပဲ ႀကဳိးစားေနၾကတယ္၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ဟာ အေရးမႀကီးဘူးလို႕ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာခဲ့ၾကဖူးေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိကပါတီႀကီး(၂)ခုဟာ ၂၀၁၅-ခု၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရရွိဖို႕ပဲ အာ႐ုံထားေနၾကေၾကာင္း ရိပ္မိႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႕ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီနဲ႕ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႕ဟာ အာဏာခြဲေဝၾကဖို႕ သေဘာတူထားၾကသလို ရွိပါတယ္။ ဒီပါတီႀကီး(၂)ခုဟာ ထိပ္တိုက္မေတြ႕ၾကဖို႕ ေရွာင္ရွားၾကတယ္။

ေမာင္ႏွမႏိုင္ငံေရးေခတ္ဆန္းသစ္ခဲ့ၿပီ

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေခတ္ကို သိန္းစုေခတ္လို႕ အမည္ေပးခ်င္ပါတယ္။ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူထားတာ ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပဖို႕ အခ်ိန္မတန္ေသးပါေၾကာင္း ေရးၾကဖူးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကဖူးပါတယ္။ သိန္းစုႏိုင္ငံေရးကို ေမာင္ႏွမႏိုင္ငံေရးလို႕ အမည္တပ္ပါရေစ။ သူတို႕ရဲ႔ ေပါင္းစည္းျခင္းကို အလယ္အလတ္ဝါဒီမ်ားနဲ႕ သာေပါင္းညာစားတို႕က အားတက္သေရာ ေထာက္ခံၾကၿပီး အယူအဆတင္းမာသူမ်ားနဲ႕ စစ္အစိုးရကို အယုံအၾကည္မရွိသူမ်ားက သတိအေနအထားနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ဒီေမာင္ႏွမႏိုင္ငံေရးေခတ္မွာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကို လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႕၊ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေဝဖန္ေထာက္ျပတာေတြ မလုပ္ၾကဘဲ အကူအညီကိုသာ ေပးၾကဖို႕ သေဘာတူထားၾကသလိုပါပဲ။

ပါတီစည္း႐ုံးေရးနဲ႕ပါတီအရင္းအျမစ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီနဲ႕ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႕ဟာ ေမာင္ႏွမပါတီမ်ား ျဖစ္လာၾကတာ မွန္ေပမဲ့ ပါတီစည္း႐ုံးေရးမွာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္ေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီဟာ ပညာေရးေလာကက ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကို စည္း႐ုံးထားၿပီး ပါတီဝင္မ်ားကို တိတ္တိတ္ေနေထာင္တန္ပုံစံ က်င့္သုံးေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီဝင္မ်ားအေၾကာင္းကို ၾကားရနည္းလာၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ုဳိးမ်ားရဲ႔အေရး၊ ျပည္သူလူထုရဲ႔အေရးမ်ားကို အခက္အခဲၾကားကေန ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အမုန္းခံၿပီး ႀကဳိးစားလုပ္ေပးေနေၾကာင္း ပုံေဖာ္ထားတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ကတည္းက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ သေဘာတူလိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္သူ႕အခ်စ္ေတာ္ ဆိုတဲ့ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မွာ အရင္ကလို မျဖဴစင္ေတာ့တာ အမွန္ပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ ေနၿပီး စစ္အစိုးရကို ခပ္မာမာ တုန္႕ျပန္တတ္တဲ့ ဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္တို႕လို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အဆိပ္မရွိေတာ့ဘဲ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ ေထာင္လည္း မက်ဖူး၊ စစ္အစိုးရနဲ႕ အေပးအယူ အညႈိအႏႈိင္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေတာ္တဲ့ဦးညာဏ္ဝင္းတို႕လို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ေရွ႔တန္းကို ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ဒုကၡေပးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးွႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီဝင္မ်ား ဘက္ေျပာင္းလာခဲ့ရင္ လက္ခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီကို အတိုက္အခံလုပ္ဖို႕ သီးျခားပါတီထူေထာင္မိတဲ့ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ားကိုကား ျပန္လက္ခံျခင္းမရွိပါဘူး။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီကို မေၾကာက္ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဘဝတူအတိုက္အခံမ်ားကိုကား ေၾကာက္ဟန္တူပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပိုၿပီး သတိထားဆက္ဆံပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ပသြားတုန္းက အားရပါးရနဲ႕ ႀကဳိဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ပေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔ဟာ ႀကဳိဆိုေရးမွတ္တမ္းကို ေပြ႕ပိုက္ၿပီး ျပည္တြင္းကို ျပန္ၾကရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အနားကိုေတာင္ သီလို႕မရခဲ့ၾကပါ။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲေနၿပီး ၂၀၁၅ ခု၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအးေအးေဆးေဆး အႏိုင္ရမယ္လို႕ အေသတြက္ထားပုံ ရပါတယ္။

စစ္တပ္အေပၚ ပါတီႀကီး(၂)ခုရဲ႔သေဘာထား

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကို မိမိ ခန္႕အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဥေရာပခရီးမွာ ဖြင့္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ေနရာမွာ နာမည္ပ်က္သူျဖစ္လို႕ ျပည္သူလူထုရဲ႔ ဆႏၵမဲကို ရဖို႕ဆိုရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ ေဝးေဝးေရွာင္ေနဖို႕ လိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီက ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ကိစၥ၊ ေၾကးနီေတာင္ကိစၥ၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ကိစၥမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ပါတီနဲ႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ အျမင္သေဘာထားကြဲေၾကာင္း ျပည္သူေတြကို သိေစဖို႕ ပုံေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေတာင္ စစ္တပ္ကို မႏိုင္နင္းေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က သေဘာတူမွပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အရိပ္ျမင္လို႕ အေကာင္ကို ထင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ ခပ္ကင္းကင္းေနေၾကာင္း ပုံမွား႐ိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျခတစ္ဖက္က်ဴးေလာက္ေအာင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ နီးစပ္ဖို႕အေရး ႀကဳိးစားေနခဲ့ေၾကာင္း လူတိုင္း သိႏိုင္ပါတယ္။

အပုပ္ေကာင္ကို ႐ုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား

အမွန္မေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားဘဝကေန လာၾကသူမ်ားျဖစ္သလို လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီလက္ေအာက္မွာ နီးနီးကပ္ကပ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေပမဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ ခပ္ကင္းကင္း ေနေနပါေၾကာင္း၊ ပါတီကိုလည္း ျပည္သူ႕ပါတီျဖစ္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း ပါးပါးနပ္နပ္ ရပ္တည္လာတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ဒီမိုကေရစီေရးကို အဟန္႕အတားျပဳေနသူျဖစ္လို႕ ပါတီႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတက္သက္ေနတာကို မႀကဳိက္ပါဘူး။ မႀကဳိက္တာကို မေျပာဘဲ တပ္မေတာ္ကို မမုန္းေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္နဲ႕ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ်င္ေၾကာင္း နည္းပရိယာယ္နဲ႕ စည္း႐ုံးေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

အေျခအေနကေတာ့ တည္ၿမဲဖဆပလနဲ႕ သန္႕ရွင္းဖဆပလေခတ္ကအတိုင္းပါပဲ။ သူတို႕ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးက တပ္မေတာ္ကို အပိုင္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကဳိးစားခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႕ႏွစ္ဖြဲ႔က တပ္မေတာ္ကို မသိမ္းႏိုင္ဘဲ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုပါ သိမ္းခဲ့ၾကေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ကံၾကမၼာဟာ ေခ်ာက္ထဲက်ခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေနၾကရင္ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးမုဒိမ္းက်င့္ေနဦးမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မတည္ၿငိမ္ဘူး။