Friday, March 22, 2013

ေသြးစည္းညီ။ ပင္လုုံခရီး တိုု ့ေတြ ခ်ီတက္မည္။

ရွမ္း - ကယား ညီလာခံ
===========

ရွမ္း- ဝ - မိုုင္းလား - ကယား- ကယန္း- ပအိုုဝ့္ ေသြးစည္းညီ

ပင္လုုံခရီး တိုု ့ေတြ ခ်ီတက္မည္

တိုု ့ေတြညီညြတ္ေတာ့ အင္အား ၆ သိန္းရွိသည္

တိုု ့ဘယ္ရန္ကိုုမွ် မမႈၿပီ

ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခိုုင္၊ ကရင္၊ မြန္ ကိုု တိုု ့ေတြေစာင့္ေမ်ွာ္ေန။

(အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ)
---------------------------------
ရွမ္း- ဝ - မိုုင္းလား - ကယား- ကယန္း- ပအိုုဝ့္ ေသြးစည္းညီ။ ပင္လုုံခရီး တိုု ့ေတြ ခ်ီတက္မည္။

တိုု ့ေတြညီညြတ္ေတာ့ အင္းအား ၆ သိန္းရွိၿပီ။ တိုု ့ေတြ ဘယ္ရန္သူကိုုမွ် မမႈၿပီ။
ရွမ:္-ဝ-မိုင္:လာ:-ကယာ:- ကယန္:-ပအိုဝ့္ ခုလိုလက္တြဲ ညီညြတ္6တာ့ တသိန္:  6တာ္လွန္6ရ:အင္အာ: တသိန္:ကြ     ္
ရွမ:္-ဝ-မိုင္:လာ:-ကယာ:- ကယန္:-ပအိုဝ့္ ခုလိုလက္တြဲ ညီညြတ္6တာ့ တသိန္: 6တာ္လွန္6ရ:အင္အာ: တသိန္:ကြ ္
 ---------------------------------
ရွမ္း နဲ ့ "ဝ " လက္တြဲၿပီ။ ေတာ္လွန္ေရးအင္းအား ၈ဝ,ဝဝဝ ရွိၿပီ...
လာေရာက္ပူးေပါင္းမည့္သူမ်ား ကိုုဖိတ္ေခၚလ်ွက္ပါ။
ရွမ္:နဲ႕ဝ လက္တြဲျပီ 6တာ္လွန္ 6ရ: အင္အာ: ၈ဝဝဝဝ ကြ
ရွမ္:နဲ႕ဝ လက္တြဲျပီ 6တာ္လွန္ 6ရ: အင္အာ: ၈ဝဝဝဝ ကြ
By Facebook/https://www.facebook.com/ngunjawa