Sunday, October 9, 2016

တိတ္တဆိတ္ေႂကြလြင့္ေနရေသာ ေ႐ွ႕တန္းေရာက္တပ္မေတာ္သားမ်ား။


************®**************
....လက္႐ွိ တိုင္းျပည္ကို အသက္ေပးၿပီးတာဝန္ထမ္းရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးကို မႏိုင္မနင္း ထမ္းရြက္ေနလာယင္း စစ္အာဏာ႐ွင္တို႔၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္လာပါ၏။
.....တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးမွာ တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာဝန္(ဥပမာ.DSA.Defence Servicesl Academy) ျဖစ္ၿပီး
လုံျခံဳေရးမွာ ရဲ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။
.....ေခတ္အဆက္ ႏိုင္ငံအာဏာရယူၿပီး ႏိုင္ငံကိုအမိအဖလုပ္ကာ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံကို ဆင္းရဲတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေစသည္။
...ယခုလို လြတ္လပ္ေရးဖခင္၏ သမီး ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္အစိုးရတက္လာခ်ိန္ ''ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္''ေဆာင္ပုဒ္ကို မထင္မဲ့မင္ျပဳကာ ျပည္တြင္းစစ္ကို တဖန္ေလာင္ၿမိဳက္ေစျပန္၏။
"စစ္ဆိုတာ တရားေသာစစ္မွ သာ ေအာင္ျမင္စျမဲပင္။''
....လြတ္လပ္ေရးရၿပီး တပ္မေတာ္က ႐ွမ္းျပည္နယ္က ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားကို တြန္းလွန္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သမိုင္း႐ွိပါသည္။(ယင္း ကြန္ျမဴနစ္တိုက္ပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ား၊ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပူးေပါင္း၍သာ တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္သည္။တပ္မေတာ္ တစ္ဖြဲ႔သာ ဆိုရင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ကို မႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ေခ်။)
.....၎ အျပင္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး KNU ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာ၊မဲသေဝါတို႔သိမ္းပိုက္ ရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ ၁၅၆၈၉ ဦးက်ဆုံးသြားၿပီးျဖစ္သည့္ အျပင္ ညီေနာင္ကရင္တိုင္းရင္းသား ၂သန္းေက်ာ္ ဒုကၡ သည္ဘဝကို ပို႔ေဆာင္ေစကာ ကေန႔တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အလွမ္းေဝးဆဲပင္။
...ဆိုလိုခ်င္တာ က တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ ကင္းကြာသြားရင္ အထိနာဆုံးက ေ႐ွ႕တန္းေရာက္ တပ္မေတာ္သာမ်ား အသက္ခႏၶာပဲ မဟုတ္လား။
......စစ္ေရးအင္အားေတာင့္တင္းေသာ ကမၻာ့ နံပါတ္၁ အေမရိကန္ေတာင္ ျပည္သူမေထာက္ခံတဲ့ ဗီယက္နမ္တိုက္ပြဲ သြားတိုက္ေတာ့ အ႐ွက္ကြဲ ႐ႈံးျပန္ရတာေ႐ွ႕တန္းက အေမရိကန္စစ္သည္ ေထာင္ခ်ီက်ဆုံးကာ အိမ္ျပန္မလွ ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။
ယင္းအခ်ိန္က အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ငါ့စစ္သား၊ငါ့တပ္ရင္းဆုံးတာ ခံယူရင္း မေက်နပ္၊သိကၡာက်တယ္လို႔ထင္ၿပီး ဇြတ္အတင္းတိုက္ခိုင္းေတာ့ ပိုလို႔သာဆုံး႐ႈးံသြားတဲ့သမိုင္းက ယေန႔ ျမန္္မာ့တပ္မေတာ္ကို ထိန္းေက်ာင္းေနသူမ်ား သတိခ်ပ္ေစလိုပါ၏။
......ျပည္သူမပါေသာ စစ္ေရး၊ႏိုင္ငံေရးသည္ က်ဆုံးစျမဲသာတည္း။
ယခုလည္း ျမန္မာျပည္က တပ္မေတာ္သားမ်ား အသက္ခႏၶာမဆုံးသြားရန္ သိ႐ွိဖို႔ပါသည္။
....လြန္ခဲ့ႏွစ္မ်ားက စာေရးသူ အိမ္နေဘး က (ႏွစ္ပြင့္ ဗိုလ္ႀကီး......)သည္ တပ္မ(၆၆) တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္းရင္း ကိုးကန္႔တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္ကို ျမင္မိရာ အလြန္ပဲစိတ္ထိခိုက္ရပါသည္။
၎ အခ်ိန္ က က်ဆုံးဗိုလိႀကီး၏မိဘမ်ားကို တိုင္မႉးမွ ေငြသား သိန္းသုံးဆယ္က်ပ္ လာေရာက္ကူညီခဲ့တာေတြ႔ရေသာ္လည္း မိဘမ်ားက ယေန႔တိုင္ စစ္တပ္ကို မေက်နပ္ကာ တပ္မေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ေရးသားေသာ''သူရိယေနဝန္း'' ဂ်ာနယ္ကိုအစဥ္ဖတ္ေနၿပီေလ။
......ခုတေလာ ေလေၾကာင္း၊ၾကည္းေၾကာင္းကေန လက္နက္ႀကီး ငယ္တို႔ႏွင့္ အစိုးရ၊ျပည္သူ၊လြတ္ေတာ္တို႔ မသိ႐ွိပဲ တပ္မေတာ္သည္ KIA ၊ ႐ွမ္း ႏွင့္ ကရင္ စခန္း တို႔ကို တိုက္ခိုက္ျပန္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ကျမစ္ႀကီးနား၊ရန္ကုန္၊ထိုင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္တန႔္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီ။
....ေ႐ွ႕တန္းေရာက္တပ္မေတာ္သားမ်ား၏မိသားစုလည္း အသက္ခႏၶာ တိတ္တဆိတ္ေႂကြလြင့္ရမည့္ဘဝကို အဆုံးသပ္ေစခ်င္ၾက မည္သာျဖစ္သည္။
......ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေရေဘး၊ေလေဘး အျပင္ လူတို႔လုပ္ေသာ စစ္ေဘးအား ျပည္သူမ်ားထံ ထပ္မေပးေစဖို႔ အဓိက တာဝန္အရိွဆုးံမွာ အစိုးရတပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး က်န္ လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႔အစည္း အားလုံး ကိုလည္း တိုက္တြန္းရင္း....
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုင္း ျပည္ႀကီး အျမန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါေစ။
Pan Naw(2016)