Tuesday, October 25, 2016

တိုင္းရင္းသားမ်ား နားလည္ထားသင့္ေသာ ဗမာ၀ါဒီမ်ားမဖတ္ရေသးေသာသူမ်ားအတြက္ ၿပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေက်ာ္မသြားပါနဲ ့ မၿဖစ္မေနဖတ္ပါ
ဗမာရဲေဘာ္အားလံုးတို ့သည္ တို ့ဗမာလူမ်ိဳးတို ့ အဘို ့ အက်ိဳးအၿမတ္ ရနိုင္ေစရန္ ပညာေရး ။လူမွဳေရး ။ အနုပညာ ။ စာေပယဥ္ေက်းမွဳ ေရးရာမ်ားကို တိုက္စစ္ဆင္နည္းမ်ားၿဖင့္ ဗမာနိုင္ငံအနံ ့အၿပား ၿပန္ ့ပြားလြမ္းမိုးေရးအတြက္ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ အသြင္သ႑ာန္ၿဖင့္ ၿမဴဆြယ္၍ ၾကိဳးပန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္
ငါတို ့ဗမာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးထဲေသာ ေရရွည္ တည္တန္ ့ေရးဟူသည့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ၾကီး ထေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ေစရန္ ဗမာၿပည္သားတို ့ တိုးတက္စည္ပင္ေစရန္အတြက္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းမွာ
(၁) လူမ်ိဳးေရး ေသြးေနွာစနစ္ တိုက္စစ္ဆင္နည္းၿဖင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးၿခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ပင္ၿဖစ္သည္ ။။
(၂) ငါတို ့ဗမာရဲေဘာ္မ်ားသည္ အဓိကဗမာၿပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေၿပပါက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၿပဳၿပီးလွ်င္ အေၿခအေနေပး၍ အခြင့္အလမ္းၾကံဳသည္နွင့္ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ငါတို ့ဗမာဘက္သို ့ ယိုင္နစ္လာေစရန္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ သိမ္းသြင္း ၾကရမည္။။
(၃) တိုင္းရင္းသူမ်ားသည္ အမ်ားအားၿဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေစာင့္စည္းမွဳတြင္ လစ္ဟာပ်က္ယြင္းလွ်က္ရွိၿခင္း ၿပည္မၾကီးသား ဗမာေယာက်ၤားမ်ားအား အထင္ၾကီးၾကိဳက္နွစ္သက္ အားကိုးလိုၿခင္းၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငါတို ့ ဗမာ့နည္း ဗမာ့ဟန္အတိုင္း က်င့္ၾကံအသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ ေသခ်ာလြယ္ကူစြာ သိမ္းသြင္နိုင္မည္ၿဖစ္သည္ ။။
(၄) ဗမာရဲေဘာ္အေပါင္းတို ့ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ ထိုသို ့မၿပဳလုပ္နိုင္ပါက တိုင္းရင္းသား (သို ့)တိုင္းရင္းသူမ်ား ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ၿဖစ္ေနေတာ့မည္ ထို ့ေၾကာင့္ ငါတို ့ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး တစည္းတလံုးထဲၿဖစ္ၾကရမည္ တတ္နိုင္သည့္ဘက္မွ တတ္နိုင္သမွ် ေၿခကုတ္ယူထားရမည္ ငါတို ့သည္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမွ တကိုယ္တည္း အၿပီးအပိုင္ စြန္ ့ခြါသြားရသည့္တိုင္ ငါတို ့၏ေသြးသားမ်ား ငါတို ့၏ရင္နွစ္သည္းၿခားမ်ား အမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ထိုေဒသတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရမည္ ။။
(၅) ဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ လူမ်ိဳးၿခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးဗမာေယာက်ၤား ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက အခ်ိန္မေရြးေငြေးလွ်င္(သို ့) ကလူၾကည္စယ္ၿမဴဆြယ္လွ်င္ လြယ္လြယ္နဲ ့ရနိုင္ေသာ ၿပည္တန္ဆာနီးပါးကဲ့သို ့ၿဖစ္ေနေစရမည္ ။။
(၆) အို...ဗမာရဲေဘာ္အေပါင္းတို ့....
ယခုအခ်ိန္ကာလ ေခတ္သည္ကား ေဆာင္ရြက္လွဳပ္ရွားဖို ့ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ၿဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ငါတို ့ရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး တခ်ားတိုင္းရင္းသူမ်ားကို ေငြးေၾကးၿဖင့္ေသာ္၎ ။ ေသြးသားေရာေနွာယွက္တင္ေစရန္ ေသြးေဆာင္သိမ္းသြင္းၾကရမည္ ။။
(၇) အၿခားေသာတိုင္းရင္းသူမ်ားအား ရယူသိမ္းပိုက္နိုင္သူ ဗမာရဲေဘာ္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း လက္ဖြဲ ့ပနာအၿဖစ္ နိုင္ငံေတာ္က လစဥ္ကူညီေထာက္ပံ့ ့ေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္
(က)ရိုးရိုးသာမန္အရပ္သူၿဖစ္ပါက ေငြသား(၅၀၀)က်ပ္ ။။။
(ခ) တိုက္နယ္ၿမိဳ ့ၿပမ်က္နွာဖံုးၾကီး၏ သမီး တူမၿဖစ္ပါက (၁၀၀၀)က်ပ္ ။။
(ဂ) ဘြဲ ့ရၿပီး ပညာတတ္ၿဖစ္ပါက (၁၅၀၀)က်ပ္ ။။
(ဃ)ေခတ္ပညာတတ္ ေစာ္ဘြားမ်ိဳး ဘြဲ ့ရ လူခ်မ္းသာသမီး တူမၿဖစ္ပါက (၂၇၀၀)က်ပ္ ။။
မြန္ၿမတ္မ်ားၿပားေသာ အမ်ိဳးၿမင့္အႏြယ္ၿဖစ္သည့္ ငါတို ့ဗမာရဲ့ေဘာ္အားလံုး အထူးသတိၿပဳ လိုက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ လူကိုလူၿဖင့္ သိမ္းသြင္းအနိုင္ယူရန္သာၿဖစ္သည္ ဗမာမဟုတ္သည့္ လူမ်ိဳးၿခားကို သိမ္းသြင္းနိုင္မွ ငါတို ့ဗမာရဲေဘာ္မ်ား၏ ေအာင္ၿမင္မွဳသည္ အဓြန္ ့ရွည္တည္တန္ ့ ့နိုင္မည္ၿဖစ္သည္
ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ ဗမာရဲေဘာ္မ်ား စိုးရိမ္စရာလံုး၀မလိုပါ ဗမာရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ နိုင္င့ေတာ္ကသီးသန္ ့ရန္ပံုေငြအၿဖစ္ တနွစ္လွ်င္ စတာလင္ေပါင္ (၅) သန္းနွင့္ညီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြမ်ားကို အရန္သင့္ထားရွိေနပါသည္

အထက္ပါလမ္းညြန္မွဳအတိုင္း ဗမာရေဘာ္တို ့ ေအာင္ၿမင္မွဳရသည္နွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြအတြက္ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ၿမစ္ဖ်ား၏ လာရာအတိုင္းဆက္သြယ္ပါ ဗမာရဲေဘာ္တို ့အား အေရးတယူ ယူညီနိုင္ရန္အလုိ ့ငွါ အထက္မွအဆင္သင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိပါသည္ ဤလွ်ိဳ ့၀ွက္ညြန္ၾကားလႊာမ်ား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို အထူးသက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ တဆင့္ လံုး၀ မေပါက္ၾကားေစဟု ကတိ၀န္ခံေသာဗမာရဲေဘာ္မ်ားနွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာၿဖန္ ့ေ၀ေပးရမည္ အမ်ိဳးသားဘာသာ သာသနာကို အသက္နွင့္ရင္း၍ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ခ်စ္ၿမတ္နိုးေသာ ဗမာအႏြယ္၀င္မ်ိဳးဆက္အတြက္ စတၱဳထအၾကိမ္အၿဖစ္ အထူးနိုးေဆာ္တိုက္တြန္းနိုးေဆာ္လိုက္ပါသည္