Thursday, February 7, 2013

ႏုိင္ငံတကာ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူေဌးမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚလုိ႔ ၿပီးႏုိင္တာ မဟုတ္၊ သူေဌးတစ္ေယာက္တုိးလာေလ ကၽြန္သက္ရွည္ေလပါပဲ။ သူေဌးဖိတ္ေခၚေနမဲ့ အစား၊ ကုိယ့္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ပုိအေလးထားသင့္ပါတယ္။

လြတ္ေတာ္တာ၀န္ ဆုိတာကုိေရာ သိၾကပါသလား?
ဒီမုိကေရစီ လြတ္ေတာ္ ေတြမွာက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္လြတ္ေတာ္ ဆုိတာ တုိင္း နဲ႔ ျပည္နယ္ထဲက အူမ ေခ်းခါးမက်န္ ေျပာဖုိ႔ မဟုတ္ပါ။ တုိင္းေဒသတခုရဲ႕ လူနာတင္ ယဥ္ တစ္စီး ကိစၥကုိ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ၿပီး ေမးၾကျမန္းၾကမဲ့အစား၊ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး အေရးေပၚလူနာေတြကိစၥ ဘယ္လုိ ကုိင္သြယ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေပၚလစီ နဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြကုိ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းသင့္တာပါ။

လြတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္က လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမဲအတြက္ပဲ အလုပ္လုပ္မဲ့ အစား တတုိင္းျပည္လုံး နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး မူ၀ါဒ ကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ကုိ ထမင္းတစ္ႏွပ္စာ ဆန္ေတာင္းသလုိ ေတာင္းေနမဲ့ အစား ၀န္ႀကီးဌာန ေတြကုိ လမ္းညြန္မႈ ေပးႏုိင္တဲ့ ေပၚလစီ အေၾကာင္း၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ရ တဲ့ လြတ္ေတာ္ ျဖစ္သင့္တာပါ။
အဆုံးစြန္ေျပာရရင္၊ စနစ္တခုလုံးရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပေ၀ဖန္လွ်က္၊ တကယ္တမ္း သိတတ္နားလည္တဲ့ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆုိရင္ ေခတ္ကာလ အရ အလုပ္မျဖစ္မွန္း ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ား ေျပာေလ့ရွိတဲ့ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ကုိ ဘယ္လုိ ေလွ်ာ့ခ်သင့္တဲ့ အေၾကာင္း၊ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေျပာဘုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ထြက္လာတဲ့ အကုိင္းအညြန္႕ေတြကုိပဲ ခုတ္ေနၿပီး အညြန္႔တလူလူထြက္တတ္တဲ့ ေညာင္ပင္လုိ ျပႆနာ ဆုိတာ ဆုံးတယ္လုိ႔ ရွိမွာ မဟုတ္ပါ။ လူႀကီးမင္း လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားလဲ အသက္ႀကီးသြားမယ္၊ ျမန္မာျပည္သားေတြလဲ လြတ္ေတာ္စရိတ္ေထာင္းရုံကလဲြၿပီး ဘာအက်ဳိးမွ မျဖစ္၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာမဲြဘ၀ ကေန လြတ္လမ္းမျမင္ပါ။

ႏုိင္ငံတကာ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူေဌးမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚလုိ႔ ၿပီးႏုိင္တာ မဟုတ္၊ သူေဌးတစ္ေယာက္တုိးလာေလ ကၽြန္သက္ရွည္ေလပါပဲ။ သူေဌးဖိတ္ေခၚေနမဲ့ အစား၊ ကုိယ့္ျပည္သူေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ပုိအေလးထားသင့္ပါတယ္။

ဘယ္သူ႕ကုိမွ မ်က္ႏွာလုပ္စရာ မလုိတဲ့ တရားမွ်တမႈဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု မွာ အမွန္ေပၚလာမွာပါ။ ဖက္ဒရယ္ ဆုိတာ ခဲြထြက္ျခင္း မဟုတ္၊ ေပါင္းစပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က လူမ်ဳိးမတူတဲ့ သီးသန္႔ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတဲ့ ဥေရာပ ႏုိင္ငံေတြေတာင္ Confederation ေအာက္မွာ ညီတူညီမွ် လြတ္လပ္စြာ သြားလာရင္း တႏုိင္ငံနဲ႔ တႏုိင္ငံၾကား မွတ္ပုံတင္ တခ်က္ျပစရာ မလုိပဲ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းတဲ့ လူ႕ေဘာင္သစ္ကုိ ထူေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဥေရာပကုိ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာေနတဲ့လူမ်ဳိးေတြလဲ ဥေရာပမွာ အေျခခ်ေနထုိင္ခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါ။ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု မွာေတာ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ၿမိဳ႕နယ္တခု နဲ႔ တခုၾကားမွာေတာင္ မွတ္ပုံတင္ျပေနရတဲ့ အဆင့္ ရွိေသးတယ္။

ဒီလုိဘ၀မ်ဳိးဟာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ နဲ႔ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ နဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္လုိ႕ မရပါ။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစုိးရ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစုိးရ တည္ေဆာက္လုိ႔ မရပါ။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး မရႏုိင္ပါ။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ နဲ႔ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး လုပ္လုိ႔ မရပါ။ ဒါေတြကေတာ့ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွာ သာဓက အထပ္ထပ္ရခဲ့ၿပီး စနစ္တက် ေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ တသေဘာထဲ အျမင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိမ်ား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ ျမန္မာ့ လြတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ား အဟုတ္မွတ္ ေနရင္ေတာ့....

ဒူ၀ါ ဘာမွ ေျပာစရာစကား မရွိၿပီ............
Duwa KACHIN