Friday, November 14, 2014

တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္ကို မုဒိမ္းက်င့္ၿပီ


မိမိက ဘာကိုပဲ ေရးေရးပါ၊ လက္ရွိသိန္းစိန္အစိုးရ ျဖစ္တည္ရာကို အၿမဲတမ္း ျပန္ၾကည့္တယ္။သမၼတက်မ္းက်ိန္ပြဲမွာ သိန္းစိန္ရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြကို အၿမဲတမ္း ႏွလုံးသြင္းပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက သူဟာ အေရးပါတဲ့ ပထမအခ်က္ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံပါ့မယ္၊ အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံကို ကာကြယ္ပါ့မယ္လို႕ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ ထည့္မေျပာခဲ့တာက တပ္မေတာ္ဟာ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္မွာ မရွိဘူးဆိုတာပါပဲ။ 
ေနာက္ၿပီး သမၼတသိန္းစိန္က ဖြဲ႕စည္းပုံကို လူက ေရးဆြဲခဲ့တာပဲ၊ လူက ျပင္လို႕ ရပါတယ္လို႕လည္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခု အဲဒီစကားကို မွတ္ေက်ာက္တင္ဖို႕ လိုၿပီ။ အခု သမၼတသိန္းစိန္က အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ သန္းေရႊတည္ေပးခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ အခုထိ ေျခာက္ကပ္ကပ္ပါပဲ။ ေက်ာက္စိမ္္းခမ္းမ၊ ပတၲျမားခမ္းမ၊ ပုလဲခမ္းမ စသည္တို႕ဟာ ကခ်င္ျပည္ထိုးစစ္၊ ရွမ္္းျပည္ထိုးစစ္၊ ကရင္ျပည္ထိုးစစ္၊ ၿမိတ္ကြၽန္းလူသတ္ပြဲေတြကို ျပက္ရယ္ျပဳေနသေယာင္ပါပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ သူ တာဝန္ခံပါ့မယ္လို႕ ေျပာခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းက လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းခြင့္ကိုပါ တင္ေတာင္္းေနပါၿပီ။ ဥပမာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၄၀)ဦးက တပ္မေတာ္နဲ႕ ပူးေပါင္းလုိက္ရင္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ ပီအာရ္စနစ္နဲ႕ဆိုရင္ အဲဒီအရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၄၀)ကို ရဖို႕ အပန္္းမႀကီးလွပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာကို ျပေနသလဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္က ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားေရွ႕မွာ လႊတ္ေတာ္ကို မုဒိမ္းက်င့္ျပလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ 
ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကိုလည္း မျပင္ခ်င္ဘူး၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုလည္း မျပင္ခ်င္ဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းခြင့္ကိုပါ တိုးေတာင္းလုိက္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီဥပေဒကို နဂိုကတည္းက လူေရးဆြဲထားတာ မဟုတ္ေလာက္ေတာ့ဘူး။ အခု လူက ျပင္ခ်င္တာေတာင္ လူမဟုတ္တဲ့ နာနာဘာဝေတြက မျပင္ခ်င္ၾကဘူးမဟုတ္လား။ ဒီထက္ ရွိေသးတယ္။ ဘာတဲ့။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေပးရင္လည္္း တပ္ကို တိုင္ပင္ရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးလုပ္ခ်င္ရင္လည္္း တပ္က သေဘာတူမွ ရမယ္။ သူ႕တပ္က မေကာင္းမႈမွန္သမွ် လုပ္ေနခ်ိန္မွာ လူေကာင္းေတြက ေကာင္းတာေလး လုပ္လို႕ မရဘဲ ရာဇဝတ္ေကာင္္ကို အေၾကာင္းၾကားရသလို ျဖစ္ေနၿပီ။
ေထာက္ျပေနက်ကို ျပန္ေထာက္ျပရပါလိမ့္မယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘဂၤလီျပႆနာကို လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ေယာက္က ထေမးခဲ့ရင္ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းရသလဲ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနပဲေပါ့။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဘယ္သူပိုင္လဲ။ စစ္တပ္ပဲ ပိုင္တာပဲေလ။ ဒီေတာ့ စစ္တပ္က လာတဲ့ ခင္ရီက ေျဖရတယ္။ ကိုပါႀကီးကိစၥကို ေမးခဲ့ရင္ ဘယ္သူက ေျဖမယ္ထင္သလဲ။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျဖမွာပဲေပါ့။ တိုင္းရင္္းသးေဒသမွာ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ နယ္စပ္ျပႆနာတက္ရင္ ဘယ္သူက ေျဖရမလဲ။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးပဲေပါ့။ ဒီဝန္ႀကီး(၃)ပါးက သမၼတခန္႕လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မင္္းေအာင္လႈိင္က ခန္႕အပ္တာပါ။ ဒီေတာ့ ဒီလူေတြက သိန္းစိန္ကို တာဝန္ခံရတာလား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သိန္းစိန္လက္ထဲမွာ ဘာက်န္ေသးလဲ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စတဲ့ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ လုပ္တဲ့ ဌာနေတြပဲ ရွိတယ္။ စစ္တပ္အတြက္ ရိကၡာနဲ႕ လက္နက္ ရွာေပးရတဲ့ ဌာနေတြ ဆိုပါေတာ့။ ဒီေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္ကို ကာခ်ဳပ္က အုပ္ခ်ဳပ္မယ္၊ ေရွ႕မွာ ျပည္သူတို႕ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ သမၼတက ျပည္တြင္းျပည္ပဖိအားကို ကာခ်ဳပ္အတြက္ တာဝန္ယူေျဖရွင္္းေပးရ႐ုံေလာက္ပဲ ရွိတယ္။
သမၼတသိန္းစိန္ ဒုတိယကတိကဝတ္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္တယ္။ သူက ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကရတာကို စာနာေၾကာင္း မိေက်ာင္းမ်က္ရည္ က်ျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ ၾကားျဖတ္မွာ ဝင္လာတဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ဝင္ေရးရည္မွန္းခ်က္(၃)ခုမွာ " ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေရး"ဆိုၿပီးေတာ့ တတိယေျမာက္အျဖစ္နဲ႕ ပါလာတယ္။ ဒီေတာ့ တရားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မတရားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာရပါတီနဲ႕ အဓိကအတုိက္အခံပါတီတို႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္္းၿငိမ္းခ်မ္္းေရး ရရွိမွ ျဖစ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ပါတီစလုံးက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္တစ္စုံတစ္ရာရွိခဲ့ရင္ေတာင္မွ စစ္တပ္က သေဘာမတူရင္ ဘာမွ လုပ္လို႕ မရေၾကာင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲတုန္းက သက္ေသျပခဲ့ပါၿပီ။
အက်ဳိးရလာဒ္ကေတာ့ ဘာလဲ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရာက္ေနတယ္။ ျပည္ပအင္အားစုေတြ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြ ႁမႈပ္သြားတယ္။ NCCT မွာ UNFC နဲ႕ Non-UNFC ပါဝင္ရာ UNFC အဖြဲ႕ထဲက KNU ႏုတ္ထြက္ျပလုိက္တဲ့အခါ NCCT မွာ တည္ၿငိမ္မႈ နည္းသြားတယ္။ မၾကာခင္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဖြဲ႕ခ်ပ္က ဦးေအာင္ေသာင္းကို ကာကြယ္ျပ႐ုံနဲ႕ စစ္တပ္ကို ႏွစ္သိမ့္ဖို႕ မလုံေလာက္သလို ကရင္နဲ႕ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြ မပါတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ေနျပည္ေတာ္ကို သြားၿပီး ဦးေအာင္မင္းတို႕နဲ႕ ေတြ႕ဆုံခဲ့တာဟာလည္္းပဲ ထူးျခားတဲ့ အေျဖတစ္စုံတစ္ရာ ရွိမယ္မထင္ပါဘူး။ အခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တပ္က ပိုၾကမ္းျပသလို ဒီလမွာ က်င္းပမဲ့ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း သူတို႕ေလွ်ာ့ေပးဖို႕ ရွိမယ္မထင္ဘူး။ ဒီေတာ့ သမၼတသိန္းစိန္သက္တမ္းက ကုန္ေတာ့မွာပါ။ ေနာက္သက္တမ္္းေရြးဖို႕လည္း မရွိေလာက္ပါဘူး။ သူ႕ေနာက္က လူေတြ တန္းစီးၿပီး ေစာင့္ေနတယ္။ သူတို႕ရာထူးရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ တာဝန္ခံၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ တာဝန္မဲ့သြားတဲ့အခါ သူတို႕နဲ႕ မဆိုင္ခဲ့သလို စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ကိုယ္ေရာင္ျပၿပီး လွလွပပ အေမးအေျဖမ်ားနဲ႕ အႏိုင္ပိုင္းသြားမွာ ေသခ်ာတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မင္္းေအာင္လႈိင္ဟာ ဒႆဂီရိလို ေခါင္းေပါင္းဆယ္လုံးနဲ႕၊ မာရ္နတ္လို လက္႐ုံးေပါင္းတစ္ေထာင္ ဆန္႕လ်က္ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးကိုလည္း မုဒိမ္းက်င့္ေနတယ္လို႕ ေျပာလို႕ ရတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုလည္း မုဒိမ္းက်င့္ေနတယ္လို႕ ဆိုလို႕ ရတယ္။ ေရႊမန္းရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း မုဒိမ္းက်င့္ေနတယ္လို႕ စြတ္စြဲလို႕ ရတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း မုဒိမ္္းက်င့္ေနတယ္လို႕ စြဲခ်က္တင္လို႕ ရတယ္။ သန္းေရႊေရးဆြဲေပးတဲ့ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပုံတျပျပနဲ႕ တစ္ေယာက္ထဲက ရြာပတ္ၿပီး မုဒိမ္းလုိက္က်င့္တာ ေျပာင္ကုန္ပါၿပီ။ အခု အတုိက္အခံေတြက ဆႏၵျပမျပေတာ့ မသိဘူး။ မင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရာက္ခုိက္ လႊတ္ေတာ္ကို ကုိယ္လုံးတီးတက္ၿပီး မုဒိမ္းက်င့္ျပလုိက္ပါၿပီ။ ဒါဟာ သမၼတသိန္းစိန္အပါအဝင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဆုံး ႏိုငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြေရွ႕မွာ အရွက္ခြဲျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
ဒီေတာ့ ဒီလူကို ဘယ္လိုလုပ္ရပါ့မလဲ။ ဒီအတိုင္း လႊတ္ထားမလား။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြက ျပည္သူတို႕နဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး သူ႕ကို ဖိအားေပးႏိုင္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးနဲ႕ တပ္ၾကားမွာ ဖိအားရပ္ဝန္းတစ္ခုကို ဖန္တီ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ မိမိတို႕ဘက္က ဘာမွ မလႈပ္ ငုပ္တုပ္ခံေနခဲ့ရင္ သူတို႕က နဂိုကတည္းက ေရွ႕ကိုမွ မသြားခဲ့တာပဲ။ ေနာက္ဆုတ္စရာလည္း မရွိဘူးေလ။ ဒီအတိုင္းပဲ ရပ္ေနေတာ့မွာေပါ့။ အခု ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြက လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးအေရႊ႕ကို ၾကည့္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆက္ရွိေနရင္ သူတို႕က ဆက္ၾကည့္ေနမွာပဲ။ တပ္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါနဲ႕။ ျပည္သူေတြကို အသိေပးရမယ္။ ႏိုင္ငံတကာကို အသိေပးရမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း တရားမွ်တၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ အပစ္ရပ္မဟုတ္ရင္ မစြန္႕စားသင့္ဘူး။ ဒါဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ တက္လာခါစက ေျပာခဲ့သလို သမၼတသိန္းစိန္လည္း လႊတ္ေတာ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး တစ္စုံတရာ ေျပာဖို႕ ေကာင္းေနပါၿပီ။ တာဝန္ခံမႈကို ဒီကေန႕ ဒီေနရာ ဒီအခ်ိန္ ဒီအခါမွာ ျပသင့္ပါၿပီ။ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ စစ္မွန္ေၾကာင္းကိုေပါ့။