Tuesday, November 25, 2014

၁၈၈၅ ဗမာေတြ ကုိလုိနီမျဖစ္ခင္ကတည္းက ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း ျပည္နယ္ေတြဟာ ဗမာဘုရင္နယ္ပယ္ထဲမရွိခဲ႔ဘူး၊၊


မင္းေအာင္လွဳိင္ VOA မီဒီယာ အင္တာဗ် ဴ းကုိ ေျဖတယ္
" အားလုံးလည္း သိၾကတဲ႔ အတုိင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ နုိင္ငံဟာ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီ
ျဖစ္ခဲ႔ဖူးတာ သိတဲ႔အတုိင္းပဲ ၊ သန္းေပါင္း ၁၃၀၀ တရုတ္နုိင္ငံ သန္းေပါင္း
၁၂၀၀ အႏၵိယနုိင္ငံ၊ သန္းေပါင္း ၁၆၀ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ နုိင္ငံ ဒီလုိၾကားမွာရွိေန
တဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ ႔ အေျခခံဥပေဒက ခုိင္မာဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္၊၊ ေရွ ႔အစဥ္ဆက္
လူၾကီးေတြက ခုိင္ခုိင္မာမာလုပ္ေဆာင္ေပးသြားတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ က်ေနာ္
တုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းတဲ႔သေဘာ အေနနဲ႔ပါ "...
အားလုံးသိျပီး မင္းေအာင္လွဳိင္မသိတာ တစ္ခုရွိတယ္၊၊ ၁၈၈၅ ဗမာေတြ
ကုိလုိနီမျဖစ္ခင္ကတည္းက ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း ျပည္နယ္ေတြဟာ
ဗမာဘုရင္နယ္ပယ္ထဲမရွိခဲ႔ဘူး၊၊ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ႔ ေဒသေတြျဖစ္တယ္
၁၈၈၅ ဗမာေတြ ကုိလုိနီျဖစ္ခဲ႔ေပသိ ကခ်င္ေတြကုိလုိနီမျဖစ္ခဲ႔ေသးဘူး..
ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ထပ္ၾကာျပီးေတာ႔မွ ျဗိတိန္ေတြ ကခ်င္ေျမမွာေျခခ်နုိင္တယ္
ကုိလုိနီေခတ္မွာလည္း ဗမာနဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသမတူေအာင္ အုပ္ခ် ဳပ္ခဲ႔တယ္
ဒီအခ်က္ေတြအရ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြဟာ မင္းေအာင္လွဳိင္ေျပာတဲ႔
က်ေနာ္တုိ႔နုိင္ငံ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပါပဲ၊၊၊ 
က် ဳပ္နားလည္တာကေတာ႔ သန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သန္းေပါင္း ၁၂၀၀ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သန္း ၁၆၀ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဘီလူးသဘက္ေတြ မဟုတ္ၾကပါ၊၊ ဗမာထက္ေတာ႔ အမ်ားၾကီးေကာင္းေသး
တယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္တယ္၊၊ ဒီလုိေျပာလုိ႔ အဲဒီနုိင္ငံေတြနဲ႔ သြားေပါင္းမယ္လုိ႔မဆုိ
လုိဘူး၊၊ မင္းေအာင္လွဳိင္စကားက အထက္ပါႏုိင္ငံေတြကုိ မေကာင္းမွုျပဳတဲ႔
နုိင္ငံေတြလုိ႔ ျမင္လာေအာင္ ေျမာင္းေပးေျပာဆုိေနလုိ႔.. ဗမာထက္ေကာင္း
တယ္လုိ႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ျပရတာပါ၊၊ သန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ၊ သန္းေပါင္း ၁၆၀၀၊ သန္း
ေပါင္း ၁၆၀ တုိ႔ၾကားက နီေပါ၊ ဘူတန္ တုိ႔ေကာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရပ္တည္ေနနုိင္
သလဲ၊၊ တရိစာၧန္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ႔ဘူးလုိ႔ဆုိခ်င္တယ္၊၊
ေနာက္ဆုံးအခ်က္က.. အဂၤလိပ္ကုိလုိနီျပဳခဲ႔တာ လူတုိင္းသိေပသိ..ဗမာကုိလုိနီ
ျပဳေနတာကုိ လူတုိင္း မသိနုိင္ဘူး.. ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး
ညီညြတ္ေရးဆုိတဲ႔ သကာေလာင္းထားတာကုိး.. ခ္ခ္