Sunday, February 3, 2013

ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ မေဆြးေႏြးခင္ ဒါေလး ဖတ္ပါဦး( Voice of peace talks ????)၁။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ကခ်င္ကို တိုက္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ကခ်င္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာႏိုင္ရင္ လက္ခံတဲ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လို႕ပါပဲ
။ ကခ်င္ကို စစ္တပ္က ရန္ရွာခ်င္လို႕ သြားရွာျခင္းမွာ သူ႕အေၾကာင္းနဲ႕သူ ျဖစ္တယ္။

၂။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေနသင့္ၾကတယ္။ အစိုးရနဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာလည္း တစ္စုတစ္စည္းထဲသာ ေဆြးေႏြးသင့္ၾကပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအေနနဲ႕ သီးျခားမေဆြးေႏြးသင့္ပါ။

၃။ ျမန္မာအစိုးရဟာ ကတိအခါခါ ပ်က္ကြက္ခဲ့သူျဖစ္လို႕ ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ တတိယႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ ဒိုင္လူႀကီး ထားသင့္ရင္ ထားရပါ့မယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပါက အေရးယူလို႕ရေအာင္ ကုလသမဂၢလို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လည္း တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္သင့္ပါတယ္။
 By FB

As you all know there will be a meeting in Rweli, PRC on Monday 04 February 2013. Although it has been hurriedly driven by the PRC, the KIO hopes to make the most of this opportunity to set specifics for of the coming meeting such as where, and when, who, and the roles of the intermediary and observers and most importantly to exchange and agree on the proposals and agenda for the next meeting.

Substantive issues like ceasefire, mine action, return of the displaced population, who will be the local monitors on the ground and international friends of the process and intermediaries, etc. etc. will be on the agenda of the coming meeting (s).

We very much hope and pray that in the coming days mutual respect and trust can be established leading to a irreversible dialogues and negotiations. For this to happen, the KIO has already appealed to the US and PRC to take up facilitation roles under the auspices of the United Nations.
-----------------------------------
Jinghpaw Sai WE DON'T PUT SO MUHCH HOPE IN THE SAME MIND SET MYANMAR MILITARY WITH SAME OBJECTIVES. THERE WILL BE NO CHANGES FOR CHINA STAND FOR HIS ECONOMIC AND MILITARY INTEREST IN MYANMAR. CHINA MILITARY AWAR THAT US, UK AND JAPAN WILL BE PARTICIPATE IN UPCOMING MEETING IN WA TERRITORY. SO CHINA URGENTLY SET LOCATION TO RUILI CHINA TO AVOID US,UK AND JAPAN PRESENCE..
---------------------

Myanmar to hold peace talks in China with Kachin rebels

(Reuters) - The Kachin Independence Army (KIA) said on Saturday it had agreed to hold talks with Myanmar's government in China next week, to try to end stubborn conflict with the military that has intensified in the past two months.
The KIA said in a statement the Chinese government "will take a role as a witness and mediate during the meeting" adding that it urged "the Kachin community, our friends and supporters around the world to pray for our leaders."
The meeting will be held on Monday in the Chinese border town of Ruili, which has hosted three rounds of talks since a 17-year ceasefire broke down in June 2011. The two sides have met at least eight times but have failed to agree on terms for a permanent truce.
The talks could reduce tensions in a conflict that has displaced tens of thousands of civilians and seen an unprecedented use of fighter jets and helicopter gunships, an escalation that has worried China, which borders Myanmar.
A lasting truce could be hard to reach, however, and would require at least one party to soften its stance. The government first wants a ceasefire deal signed, which the KIA has refused to do until concrete terms of a political deal are offered.
The fighting has also cast doubts over whether President Thein Sein, a former general, has full control over the country's military. He has issued repeated calls for troops not to attack the KIA, which the rebels, witnesses and independent journalists say the army has not heeded.
In an announcement on state-owned MRTV on Friday, the government said it was preparing to hold talks with the KIA and its political arm, the Kachin Independence Organization (KIO). Other ethnic minority groups that had already agreed truces would help facilitate dialogue.
Since late 2011, Myanmar has agreed ceasefires with 10 rebel groups, including the Karen National Union (KNU), which had fought the central government since 1949 in what was the world's longest-running separatist insurgency. The conflict with the KIA is the only one yet to be halted.
Representatives of two of those groups would assist in Monday's talks, a government negotiator told Reuters, requesting anonymity. He would not identify which groups they were.
(Reporting by Aung Hla Tun; Writing by Amy Sawitta Lefevre; Editing by Stephen Powell)
------------------------------

I was with the leaders of the Kachin Independence Organisation (KIO) at the time when talks were taking place with the government in Ruili, China. I was deeply impressed by their commitment to seeking a genuine peace, making several points abundantly clear: they are for the Union of Burma, not secession (despite their name); they want to talk and they want peace; but they do not wish to go back to the cease-fire they had for 17 years, which was simply an absence of war rather than a real peace. They want a political solution that will ensure a meaningful peace. They submitted detailed proposals to the government for a political process to accompany a ceasefire – a political process that must involve all Burma’s ethnic nationalities.

The ethnic question will only be resolved when Burma’s government, and the democracy movement, agree with the ethnic nationalities on a political structure that guarantees them a degree of autonomy, recognises their ethnic identity, upholds equal rights and does away with Burman superiority and racial prejudice. For too long, ‘federalism’ – the desire of the ethnic nationalities – has been misunderstood and misrepresented as an idea that would lead to the fragmentation of the country. Yet the opposite is the case – federalism, as the examples of the United States and Germany show, is a structure that strengthens a country. Unity in diversity should be the principle for Burma. A national convention, in which the government, the democracy movement and the ethnic nationalities participate, should be held to establish Burma as a genuine federal democracy. International expertise in conflict-resolution, inter-ethnic identity and relations, and federal constitutions should be brought in to contribute advice and expertise to all sides. It is far less complex than some would have us think, and if this is done, Burma has a chance of a genuine and lasting peace and an end to more than 60 years of civil war.
http://www.mizzima.com/edop/commentary/6536-federalism-is-misunderstood-and-misrepresented.html