Monday, November 4, 2013

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ KIO, ႏွင္႔ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဤသို႔လာေရာက္ေထာက္ခံၾကိဳဆိုစဥ္


ျမန္မာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ တနိုင္ငံ လံုးအတုိင္းအတာ အပစ္ရက္ေရးအတြက္ လိုင္ဇာ တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးညီလာခံမွ ျမစ္ၾကီးနားသို႔ ေရာက္ရွိလာ ၾကေသာ KIO,KNU,ႏွင္႔ UNFC အဖြဲ႔ မွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကခ်င္ သာမက ရွမ္းေတြပါ ေထာက္ခံ ျကိုဆိုျကသည္။ ယေန႕ ဦးေအာင္မင္း တို႔ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လက္မွတ္ မထိုးႏိုင္ပါ။ လိုင္ဇာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာမွ အားလံုးထိုးမည္။ တဖြဲ႔ခ်င္း မထိုးပါ။