Friday, November 22, 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ခ်င္းမိုင္ ေလဆိပ္ တြင္ ဗိုခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အားလာေရာက္ၾကိဳဆို ေန ၾကေသာ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕မွ ကခ်င္ လူငယ္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ခ်င္းမိုင္ ေလဆိပ္ တြင္ ဗိုခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အားလာေရာက္ၾကိဳဆို ေန ၾကေသာ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕မွ ကခ်င္ လူငယ္မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ႏွင္႔ အတူ(၂၁.၁၁.၂၀၁၃) ရက္ေန႔၌ေတြ႕ရစဥ္။
Welcome to Chiang Mai General Sumlut Gun Maw !!
ံHtai Mung dan Chying Mai A bungli Da bang kaw Dukaba Gun Maw hpe sa du hkap tau nga ai Chying Mai na Kachin Ram ma ni hte rau Dukaba Gun Maw (21.11.2013)
(sumla-Sumlaut Lat)