Sunday, November 17, 2013

ႏိုင္ငံက ငယ္ငယ္ တိုင္းရင္းသားက မ်ားမ်ား

ႏိုင္ငံက ငယ္ငယ္ တိုင္းရင္းသားက မ်ားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အုပ္စုေကာက္တဲ့စာရင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္း(၁၃၅)မ်ဳိး ျဖစ္ေနတာပါ။ ခ်င္းကို ခ်င္းလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးထဲ၊ ကခ်င္ကို ကခ်င္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးထဲလို႕ သတ္မွတ္ရင္ အဲဒီစာရင္းက ထက္ဝက္ေလာက္ က်သြားမွာပါ။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ မ်ားတာ ျမန္မာတစ္ခုထဲ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း တ႐ုတ္နဲ႕ အိႏၵိယကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ အိႏၵိယဆိုရင္ လူဦးေရးတစ္သန္းထက္ ေျပာတဲ့ဘာသာစကားဟာ (၂၉)မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ လူဦးေရတစ္သိန္းကေန တစ္သန္းအထိ ေျပာတဲ့ဘာသာစကားက (၂၈)မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တစ္ေသာင္းကေန တစ္သိန္းအထိ (၁၅၇)မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တစ္ေသာင္းေအာက္ (၁၁၇)မ်ဳိး ရွိပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ဝက္မင္စတာပုံစံနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သုံးရာ ျပည္နယ္က (၂၈)ခု ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမက (၇)ခု ရွိပါတယ္။ အိႏၵိယမွာ ႐ုံးသုံးဘာသာစကားကို အေမရိကန္လိုပဲ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဟင္ဒီနဲ႕အဂၤလိပ္ကို သုံးၾကပါတယ္။ ျပည္နယ္မ်ားမွာလည္း ႀကဳိက္တဲ့ဘာသာစကားနဲ႕ သုံးၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္နယ္ရသင့္တဲ့လူမ်ဳိးအရည္အခ်င္းကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ၾကမလဲ။ ေလာေလာဆယ္မွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းတို႕ဟာ ျပည္နယ္ရသင့္တဲ့ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အျငင္းပြားစရာ မရွိပါ။ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ကိုကိုကြၽန္းတို႕ဟာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သင့္ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့ ဝ၊ ပေလာင္၊ ပအိုဝ္း လူမ်ဳိးမ်ားဟာ ျပည္နယ္ရသင့္မသင့္ဆုံးျဖတ္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကိုးကန္႕၊ လာဟူး၊ နာဂ၊ ထားဝယ္၊ ဆလုံ အစရွိတဲ့ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသင့္မရသင့္ ဆုံးျဖတ္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျပည္နယ္ေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသေတြ ရရွိခဲ့ၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ရႏိုင္ရက္သားနဲ႕ မရေသးတဲ့လူမ်ဳိးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံက ငယ္ေပမဲ့ ရသင့္ရထုိက္သလို ခြဲရပါ့မယ္။ ညီတူညီမွ် ခြဲေဝရလို႕ စိတ္မေကာင္းျခင္းမျဖစ္သင့္ၾကပါဘူး။ ကိုယ့္ေဒသကို ဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္ ကိုယ္ပဲ လုပ္ရမယ္။ သူ႕ေဒသကို ဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္ သူပဲ လုပ္ရမွာေပါ့။ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး က်ဴးေက်ာ္ၾကဖို႕ပဲ စဥ္းစားၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ႕တစ္မ်ဳိး အျမတ္ထုတ္ဖို႕ပဲ စဥ္းစားၾကရင္ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပဳိက်ေအာင္ ထိန္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။