Thursday, November 7, 2013

သီးျခားဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိေၾကာင္း ယုံမွားသံသယမရွိပါ။

သီးျခားဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကို လက္ခံဖို႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျငင္းဆန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဗမာမပါဘဲ သီးျခားဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု
ကို တိုင္းရင္းသားတို႕ထူေထာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ထူေထာင္ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိေၾကာင္း ယုံမွားသံသယမရွိပါ။

လူဦးေရ - ဗမာမွအပ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဟာ အနည္းဆုံး လူဦးေရ (၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ လူဦးေရးသန္း (၂၀)ေက်ာ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

စစ္အင္အား - ေလာေလာဆယ္မွာ အင္အားတစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိတယ္။

နယ္ေျမ- နယ္ေျမအရဆိုရင္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ တနသာၤရီကိုပါ ထည့္တြက္ရင္ (၆၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

သယံဇာတ - ႏိုင္ငံရဲ႔ သယံဇာတ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တိုင္းရင္းသားတို႕ရဲ႔ ေဒသမွာ တည္ရွိပါတယ္။

နယ္စပ္ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ထိုင္းတို႕နဲ႕ နယ္ေျမခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

တရားဝင္မႈ - ပင္လုံစာခ်ဳပ္နဲ႕ သမို္င္းေၾကာင္းအရ ဒီနယ္ေျမေတြဟာ ဒီလူမ်ဳိးေတြ ပိုင္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႕မရပါ။

ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ကမၻာ့မိသားစုက လက္ခံႀကဳိဆိုၾကမွာပါ။ အိမ္နီးခ်င္းေတြက ကမန္းကတန္းပဲ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုႏိုင္ငံတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြမွာ လိုအပ္ေနတာက စစ္အင္အားပါပဲ။ စစ္အင္အားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရင္ အားလုံးၿပီးျပည့္စုံၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြမွာ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ခ်က္ခ်င္းထူေထာင့္တယ္။