Thursday, October 8, 2015

Kachin

Lawawm Maji 
General Zau Seng gaw Kachin ni a Hero re -/ General Aung San n re.X
Ningbaw kaba Zawng Hra gaw Kachin ni a Gumsan magam re - /Thein zein n re.X
Dukaba Gam Shawng gaw Kachin ni a kamhpa ging ai Hpyenbu re -/Min Aung Hlai n re.X
Dukaba S.Gun Maw gaw Kachin ni hpe awngdawm de woi wa na wa re -/Aung San Su Chi n re.X