Friday, October 23, 2015

တိုင္းရင္းသားေတြက ထပ္ကြဲဖို႕ရွိသလား

တိုင္းရင္းသားေတြက ထပ္ကြဲဖို႕ရွိသလား
ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာတာနဲ႕အမွ် ေရြးေကာက္ပြဲကို အာ႐ုံေျပာင္းေစဖို႕ အစိုးရက တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု (၈)ဖြဲ႕က အပစ္ရပ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဌာေနကိုလည္း ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာက အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။
(၁) လက္မွတ္ထိုးသြားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ က်န္ေနခဲ့တဲ့အဖြဲ႕ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းဘယ္လိုသေဘာထားၾကမွာလဲ။
(၂) အစိုးရက တိုင္းရင္းသားေတြ မဟာဗ်ဴဟာမေျမာက္ဘဲ ကြဲၿပဲခဲ့တာကို စာနာမွာလား၊ အျမတ္ထုတ္မွာလား။
ဒီ(၂)ခ်က္အေရးႀကီးတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကေန ျပန္လာတဲ့ တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္လက္ကိုင္ (၈)ဖြဲ႕တို႕ဟာ လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဘာသတင္းစကားကို ပါးၾကမလဲ။ ေနျပည္ေတာ္က သတင္းေကာင္းကို ပါးၾကမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ခိုင္းသလို က်န္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖိအားေပးမလား။ ဒီအေျဖေပၚမွာ မူတည္တယ္။
တကယ္လို႕ (၈)ဖြဲ႕က က်န္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အစိုးရလုပ္သလို တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ကြဲထြက္သြားေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုခဲ့ရင္ ဒါကို စည္းတားထားဖို႕ လုိပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ မွားယြင္းျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ UNFC နဲ႕ အျခားအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕က ေနျပည္ေတာ္ျပန္ (၈)ဖြဲ႕ကို အကဲခတ္ေနမဲ့အခ်ိန္လို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ဒီ(၈)ဖြဲ႕ဟာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ဖြယ္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုခဲ့ရင္ ဒါဟာ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ အႏၲရာယ္ပါပဲ။
RCSS ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြက္ဆစ္ကေတာ့ "အပစ္ရပ္ကို အျမတ္မထုတ္ဖို႕" အစိုးရကို ပန္ၾကားထားပါတယ္။ အမွန္မွာ ဒီအဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕ဟာ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကို မေစာင့္ဘဲ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးသြားလို႕ NCA ကို အျမတ္ထုတ္သြားၿပီလို႕ က်န္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြက သေဘာထားၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ NCA ကို အားလုံးက ညွိညွိႏႈိင္းႏႈိင္းလုပ္ခဲ့ၿပီမွ ကိုယ္မႀကဳိက္တဲ့အဖြဲ႕ေတြကို ခ်န္ထားခဲ့တာ ျဖစ္လို႕ပါပဲ။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဘဝတူတိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုတဲ့အသိ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းျဖစ္တယ္။
ဒါကို သိလို႕လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ခြန္ထြန္းဦး၊ မင္းကိုႏိုင္ စတဲ့ အထင္ကရေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ NCA မွာ မပါခဲ့ၾကပါ။ အဲ့လို မပါခဲ့လို႕လည္း သေဘာထားမမွန္တဲ့ အစိုးရက လက္သီးပုန္းတဲ့ သိကၡာခ်လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ျပန္လာတဲ့ (၈)ဖြဲ႕က အစိုးရကိုပဲ အထင္ႀကီးၿပီး ဘဝတူတိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ အထင္အျမင္ေသးကာ သူတို႕က အစိုးရအလိုကို လုုိက္သလို လုိက္ေစဖို႕ က်န္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို အစိုးရကိုယ္စား သပ္လွ်ဳိသြးခြဲဖို႕ ႀကဳိးစားလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ UNFC နဲ႕ အျခားအဖြဲ႕အစည္းအခ်ုိ႕က ဒါကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။
ဥပမာ-CNF က UNFC ကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ CNF အစား ခ်င္းတပ္မေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ PNLO က အစိုးရဘက္ ပါၿပီး ဘဝတူတုိင္းရင္းသားမ်ားကို ခြဲခြာသြားခဲ့ရင္ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္ရွိတဲ့ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေတြကို စုစည္းၿပီး ပအိုဝ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သစ္တစ္ခုကို ကူညီဖြဲ႕စည္းေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ အလားတူ KNU ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ထင္ရာစိုင္းၿပီး UNFC ကို ဖိအားေပးလာပါက KNU ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေနာ္စီဖိုရာစိန္နဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံရမွာ ျဖစ္တယ္။ KNU တပ္သားေတြအားလုံး အစိုးရခိုင္းသလို ျဖစ္လာမဲ့အေရးဆိုရင္ KNU တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းက UNFC မွာ က်န္ေနေအာင္ လုပ္ဖို႕အတြက္ဟာ UNFC အဖြဲ႕ရဲ႕ pragmatisim ပါပဲ။ အခု လက္မွတ္ထိုးသြားတဲ့အဖြဲ႕ေတြကလည္း ဒီေဝါဟာရကိုပဲ သုံးသြားၾကတာ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ဖို႕ FUA ကို အင္အားတိုးျမွင့္ဖို႕ စဥ္းစားသင့္ၿပီလို႕ ေျပာခ်င္တယ္။
ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြက ႏိုင္ငံေရးအရ ေသြးကြဲခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေရးအရ ကြဲမကြဲဆိုတာ လက္မွတ္ထိုး(၈)ဖြဲ႕နဲ႕ အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္ကို မလုပ္ဘဲ မလိုလားအပ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္လာပါက ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားတာနဲ႕ အေျခအေနက တစ္မ်ဳိး ေျပာင္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့အခ်ိန္က်မွ မ်က္ႏွာဖုံးေတြ ကြာက်ၿပီး ဘယ္သူက ဘာလဲ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ေၾကာင္က ၾကာၾကာေရမငုပ္ပါ။