Sunday, December 8, 2013

khan a cademy web hpe myen hku mai yu sai." အခမဲ႕ ကမၻာ႕တန္းမီပညာေရး "

" အခမဲ႕ ကမၻာ႕တန္းမီပညာေရး " 

  အေျခခံမလို ရိုးရွင္းတဲ႕ ျပကြက္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား နဲ႕ " အခမဲ႕ ကမၻာ႕တန္းမီပညာေရး "  ပို႕ခ်ေပးေနတဲ႕ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုရွိေနပါတယ္ ၊

သခ်ာၤကို ပံုေသနည္းက်က္စရာမလိုပါ ၊ နားလည္ေအာင္သာၾကည္႕လိုက္ပါ ၊

                   အလားတူ ရူပေဗဒ ၊ ဓာတုေဗဒ ၊ ဇီဝေဗဒ ၊ ဆုိရွယ္သမုိင္း ၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ တို႕လို ေခတ္မီတကၠသုိလ္ ပညာရပ္ေတြကို ျမန္မာစာဖတ္တတ္ရံုနဲ႕ သင္ယူႏိုင္ပါျပီ ၊

                လူတိုင္းကိုစာမသင္ေပးႏိုင္ေပမယ္႕ သူတို႕ကိုစာသင္တဲ႕ဗီြဒီယိုေပးၾကည္႕ႏုိင္ပါတယ္ ၊မိမိတုိ႕ရဲ႕သားသမီးေတြကို ေက်ာင္းပညာသင္ေပးသလို

             ျမန္မာအနာဂါတ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းေတြကို သိပ္ေကာင္းတဲ႕ ပညာေရး အခြင္႕အေရး တစ္ခု လမ္းညႊန္ေပးလိုက္ပါလားခင္မ်ား ။

www.khanacademyburmese.org

www.facebook.com/KhanAcademyBurmeseTranslation

http://konyinyitaunggyi.blogspot.com/

http://www.usakachin.blogspot.com/


ျမန္မာစာတန္းထုိးကုသုိလ္ .... ကိုညီညီ - ေတာင္ၾကီး