Tuesday, December 10, 2013

(ေအာ္!!!! စစ္တပ္မရွိလုိ ့မျဖစ္ဘူးတဲ

လြင္သႏၱာစုိး
ေအးဟုတ္ပါတယ္ စစ္တပ္မရွိလုိ ့မျဖစ္ဘူး၊မွန္ပါတယ္၊
ငါလူမ်ဳိးသတ္တဲ ့စစ္တပ္ ငါတုိ ့အတြက္မလုိဘူး၊ ငါဘာသာသနာကုိ
ေစာ္ကားတဲ ့စစ္တပ္ ငါတုိ ့အတြက္မလုိဘူး၊ ))ျပည္သူေရွကမားမား
မတ္မတ္ရပ္တည္ေပးတဲ ့စစ္တပ္ကုိ ငါတုိ ့ကလုိခ်င္တာ၊)) အာဏာကုိ
အလြဲသုံးစားလုပ္၊ ျပည္သူကုိ လူေတြလုိ ့တန္ဖုိးမထားခဲ့တဲ ့မင္းတုိ ့၊
ခုမွ လူမ်ဳိးဘာသာ ေပ်ာက္မွာဆုိးေနတယ္၊))) ေန၀င္း၊ ေန၀င္း ျပည္သူ
ကုိ ရုပ္ေသးရုပ္ေတြလုိ လုပ္ခဲ့တယ္၊ ))သန္းေရြ၊သန္းေ၇ြ၊ ျပည္သူကုိ
သတ္ျပီး၊ မိသားစုေကာင္းစားေရးလုပ္ခဲ့တယ္၊))) ဘေျပာင္၊ ဘေျပာင္၊
နုိင္ငံ မတုိးတက္တဲ့အျပင္ ျပည္သူရွိတာေလးေတြကုိ ခြာေရာင္းေနတယ္)))

ေအာ္၊ ေျပာေတာ့ ဒီမုိကေရစီ၊ လုပ္ေတာ့ ေစာက္တလြဲ၊ ေျပာေတာ့
ထီသုံး၊နန္းသုံးစကား၊ )) တတ္လဲ၊တတ္နုိင္တဲ ့လူေတြပါလားကြာ))

သမုိင္းထဲက နတ္ဆုိး