Tuesday, May 27, 2014

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ၿဖိဳခြဲေနျခင္း


ဗိုလ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုလက္ကိုင္တုတ္ၾကံ႕ဖြံ႔အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရးပြဲစားတခ်ဳိ႕နဲ႔
စားဖားသတၱဝါ တခ်ဳိ႕ကိုသံုးၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ျပယုဂ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အား စုကို အရွက္မရွိေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းၿဖိဳခြဲေနၿပီ။

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အတိုခ်ဳံး ျပန္သံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္နဝတ/နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ
၁၉၈၉-၁၉၉၅ ခုကစၿပီး တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔
အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာမယ္ဆိုၿပီး ေတာ့ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခြဲ လုပ္ခဲ့တယ္။
တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး အေတာ္အထိနာသြားတယ္။ႏိုင္ငံေရးေျပာခ်င္ရင္
"အနာဂတ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က အစဥ္တစိုက္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေရး"
 ဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္ ခ်မွတ္တဲ့ အတုအေယာင္အမ်ဳိးသားညီလာခံတက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။ အဲဒီဦးတည္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွေက်ာ္လႊားလို႔မရ။ေနာက္ဆံုးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
၁၃ ဖြဲ႔စုစည္းၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူတခုကို
တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့စစ္အုပ္စုက "မင္းတို႔အဲဒါေတြရခ်င္ရင္ ေတာထဲျပန္ဝင္ၿပီးတိုက္ယူ"
လို႔ မိုက္႐ိုင္းစြာႀကိမ္းဝါးတာဘဲခံရၿပီးအမႈိက္ပံုထဲေရာက္သြားလို႔ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရတယ္။

နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ အနာဂတ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္တပ္မေတာ္က အစဥ္တစိုက္ ဦးေဆာင္ပါဝင္
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေရး ဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ျပည္သူတရပ္လံုးအေပၚဆက္လက္ကၽြန္ျပဳထားၿပီး
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အမ်ဳိး ျဖဳတ္ေရးျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတင္းျပ႒ာန္းအတည္ျပဳ
လိုက္ၿပီးတာနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ေရးျဖစ္
တဲ့ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ နဲ႔ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ၃ ႀကိမ္တိုင္တိုင္
 ၿခိမ္းေခ်ာက္ ရာဇသံေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔မွအပ
လံုးဝလက္မခံဘဲ အာခံလိုက္တဲ့အတြက္အရွက္မရွိ ေလွ်ာ့ထား လိုက္သေယာင္ေယာင္နဲ႔ ဒီေန႔ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေသြးတိုးစမ္းၿပီး နည္း မ်ဳိးစံုနဲ႔ သပ္သွ်ဳိၿဖိဳခြဲေနတာကို
အားလံုးအသိပင္ျဖစ္တယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပယုဂ္ျဖင့္ ၿဖိဳခြဲျခင္း

ဗိုလ္သန္းေရႊ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စု ႀကိဳးကိုင္ထားၿပီးအရပ္သားအသြင္ယူစစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ
 တက္လာ တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေနျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုၿပီး
တေလွ်ာက္လံုး အသံ ေကာင္းဟစ္လာခဲ့တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုတာ
 ကမၻာ့လူသားတိုင္း ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ၾကတာျဖစ္လို႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာတို႔ကလည္းခ်ီး
က်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကတယ္။ ဥေရာပအဖြဲ႔ကလည္း ေဒၚလာသန္း ၄၀ ေလာက္ကူညီသြားတယ္ ဆိုတာလည္း
ၾကားရတယ္။

အဲဒီလိုသတင္းၾကားရတာနဲ႔ ဒီအထုပ္ႀကီးကို လုစားေဝစားၾကဖို႔ႏိုင္ငံေရးပြဲစား ဟန္ေယာင္ေဝွ၊
 စားဖားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ မင္းေဇာ္ဦး၊ ေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ညိဳအုန္းျမင့္၊ေအာင္သူၿငိမ္း၊ အင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်ံ၊
မန္းၿငိမ္းေမာင္တို႔ဟာ ဦးသိန္းစိန္ဆီ သြားၿပီးအရွက္မရွိ ေျခသလံုးသြားဖက္ၾကတယ္။
ဒါေၾကာင့္ က်ီးကဘုတ္ကို႐ိုေသ၊ ဘုတ္ကိုက်ီးက႐ိုေသဟန္ေဆာင္ၾကၿပီး ဟန္ေယာင္ေဝွကို
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္ ေခါင္းငံု႔အညံ့ခံထည့္သြင္း ေရးကၽြန္ပြဲစားႀကီး
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က်န္စားဖားေတြကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ဥပေဒေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိး
 ေတာ္ေဆာင္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း အထုပ္ႀကီးကို ဝါးေစေဝစားၾကတာေပၚတင္ႀကီးေတြ႔ရွိရတာျဖစ္တယ္။
Read more+++click on link +++++
(တိမ္ၾကားမင္းေခါင္တင္ျပသည္)http://ehkhaungthaunt.blogspot.dk/2014/01/blog-post.html?m=1